Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
4 träffar, sida:  1 
Nordensvan, Carl O, Arméofficer, General, Generalstabsofficer, Militär skriftställare (1851 – 1924)

1 Nordensvan, Carl Otto, f 7 april 1851 i Sthlm, Svea art, d 30 mars 1924 där, Osc. Föräldrar: generalmajoren Otto N o Louise Hildegard Roos. Kadett vid krigsskolan 15 mars 67, officersex där 28 nov 68, underlöjtn utan lön vid Andra livg 11 dec 68, med lön 12 jan 69, elev vid krigshögsk i Marieberg 7274, löjtn av 2 kl vid Andra livg 1 maj ...

Natt och Dag, J Otto, Arméofficer, Militär skriftställare (1794 – 1865)

12 Natt och Dag, Jacob Otto, f 14 febr 1794 (Svea livg), d 4 dec 1865 i Cincinnati, USA. Föräldrar: löjtn Jean Georg N o Margareta Maria Didron. Sergeant vid Bohusläns reg 08, kadett vid Karlberg 25 maj 09-20 mars 12, fänrik vid Svea livg 24 mars 12, löjtn vid Jämtlands reg 30 maj 15, avsked 7 nov 15, emigrerade till USA 16, konstnär o museidirektör där.

G tidigast 1825 i Cincinnati, ...

Kleen, C William (Willy), Arméofficer, Generalstabsofficer, Militär skriftställare (1884 – 1966)

6 Kleen, Carl William (Willy), bror till K 5, f 31 aug 1884 i Norderhov, Ringerike, Norge, d 7 jan 1966 i Rom (enl db för Danderyd, Sth). Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm vt 03, volontär vid Svea art:reg 2 juni 03, officersex 29 nov 05, underlöjtn i reg 15 dec 05, vid reg 15 aug 06, genomgick art- o ing: högsk 1 okt 07—31 juli 08, löjtn 28 aug 08, genomgick Krigshögsk okt 15—juli 17,...

Knorring, von, E Oscar, Arméofficer, Kompositör, Militär skriftställare (1822 – 1891)

4 von Knorring, Eric Oscar, f 23 febr 1822 på Mariefors, Leksberg, Skar, d 25 dec 1891 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: översten Berndt Ulrik v K o Elisabet Magdalena Beckman. Sergeant i livbeväringsreg 14 okt 40, inskr vid UU 3 dec 40, officersex 10 maj 42, underlöjtn vid Västerbottens fältjägarkår 23 juli 42, löjtn 21 april 46, deltog i riksdagarna 47-48, 50—51, 53—54, 56—58, 62—63 o 65—66, pr...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se