Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
16 träffar, sida:  1 
Anderson, Anders Gustaf, Miniatyrist (1780 – 1833)

Anderson, Anders Gustaf, f. 19 apr. 1780 i Växjö, d 30 mars 1833 i Stockholm. Son till garvaren Anders Andersson i Växjö. Miniatyrmålare.

Gift 22 nov. 1822 med Johanna Ulrika Thelin.

Signac, Pierre, Miniatyrist, Emaljmålare (1623 – 1684)

Signac, Pierre, f trol 1623 i Frankrike, d 1684 (bet för begr 21 juni 1684 i Sthlm, Maria). Emalj- o miniatyrmålare, hovmålare i Sthlm från 1 jan 47.

G senast okt 1668 m Susanne Boijère, d 1688 (bet för själaringn 6 aug i Sthlm, Nik, o för begr 13 aug där, Maria).

Scheffel, Martin, Miniatyrist (1729 – 1783)

2 ScheffeL, Martin, son till S 1, f 5, dp 9 sept 1729 i Sigtuna, d 19 febr 1783 i Sthlm, Klara. Volontär vid Fortifikationen 47, underkonduktör där 53, studieresa till Frankrike 53, erhöll tillstånd att gå i fransk tjänst 54, åter till Sverige omkr 63, konduktör vid Fortifikationen. Miniatyrmålare. -Ogift.

Richter, David, Miniatyrist (1664 – 1741)

1 Richter, David, dp 27 febr 1664 i Sthlm, Nik, d 12 jan 1741 där, Hovförs. Föräldrar: guldsmeden Johan (Hans) R o Brita Bengtsdtr Selling. Lärling vid guldsmedsämbetet i Sthlm 79, gesäll där 14 okt 84, hovminiatyrist vid det sv hovet 2 maj 1923 dec 27.

G 18 dec 1718 i Sthlm, Nik, m Elisabeth Ziese, f 1700 (Örnberg), d 1738 (bet för begravn 10 aug i Sthlm, Klara), dtr ti...

Lafrensen, Niclas, Målare, Miniatyrist (1698 – 1756)

1 Lafrensen, Niclas, dp 13 nov 1698 i Sthlm, Ty, d 16 mars 1756 där (begr 20 mars 56 i Sthlm, Maria). Föräldrar: skeppsklareraren Michael L o Engel Scheel. Gesällbrev som fältskär 17. Porträtt- o miniatyrmålare.

G 5 dec 36 i Sthlm, Ty, m Magdalena Stuur, f 12 maj 04 där, ibid, d 14 mars 52 där, Maria, dtr till skepparen Johan S o...

Lafrensen, Niclas, Målare, Miniatyrist (1737 – 1807)

2 Lafrensen, Niclas, son till L 1, f 30 okt 1737 i Sthlm, Ty, d 6 dec 1807 där, Klara. Studier o konstnärlig verksamhet i Paris trol från 63 till 69, åter i Sverige 69—74, i Paris 74—90, därefter i Sthlm, prof:s n h o v 28 juni 92. Gouache- o miniatyrmålare. — LFrKA 73. — Ogift.

Gillberg, Jacob Axel, Arméofficer, Miniatyrist (1769 – 1845)

2 Gillberg, Jacob Axel, son till G 1, f 15 dec 1769 i Badelunda, Vm (Arméns pensionskassas meritbd 37, KrA), d 1 okt 1845 i Sthlm (Klara). Volontär vid fortifik 1 maj 79, elev vid FrKA 81, dessin(at)örlöjtn:s fullm vid fortifik i survivance efter fadern 21 sept 86, kapten vid frikåren i Dalarna 13 febr 89, studier utomlands 92—97, lär i teckn vid Krig...

Hall, Peter Adolf, Miniatyrist (1739 – 1793)

Hall, Peter Adolf, f 23 febr 1739 i Borås, d 15 maj 1793 i Liége, Belgien. Föräldrar: handelsmannen o riksdagsmannen Petter H o Eva Margareta (Greta) Wargentin. Inskr vid UU 6 april 53, vistades i Tyskland 55— 59, studier för P H L'Archevéque 59, för G Lundberg 60—66, erhöll k resestip våren 66, bosatt i Paris 66—91, agré vid FrKA 69, vid Académie des Beaux-Arts 29 juli 69, vistades i Hollan...

Cooper, Abraham Alexander, Miniatyrist (1609 – 1660)

Cooper, Abraham Alexander, dp 11 dec 1609 i S:t Nicholas Cole Abbey, London, England, d 1660 i Stockholm(?). Föräldrar: Richard C o Barbara Hoskins; arbetade som miniatyrist i olika länder; erhöll konterfejares beställning vid svenska hovet 31 maj 1647 och vistades sedermera företrädesvis i Sverige.

Ehrenström, f. Pollet, Mariana (Marianne) Maximiliana Christiana Carolina Lovisa, Skriftställare, Miniatyrist, Sångerska (1773 – 1867)

2. Mariana (Marianne) Maximiliana Christiana Carolina Lovisa Ehrenström, född Pollet, den förres maka, f. 9 dec. 1773 i Zweibrücken, d. 4 jan. 1867 i Stockholm (Tysk.). Föräldrar: generallöjtnanten Johan Frans Pollet, adlad Pollet, och Johanna Carolina Helena von Pachelbel. Hovfröken hos änkedrottning Sofia Magdalena 11 maj 1792–18...

Brenner, Elias, Historiker, Miniatyrist, Kopparstickare, Emaljmålare (1647 – 1717)

2. Elias Brenner, son till B. 1, f. 18 apr. 1647 i Stor-Kyro, d. 16 jan. 1717 i Stockholm. Erhöll undervisning i Nykarlehy ;skola 1654—58 och i Björneborgs skola 1658—62; student i Uppsala 10 dec. 1663. Ritare vid antikvitetskollegiet 18 juni 1668 samt tillika kopparstickare därstädes; verkade som miniatyrmålare i Stockholm från 1674 eller slutet...

Bolinder, Johan (Erik), Miniatyrist (1768 – 1808)
Bolinder, Johan (Erik), f. 4 nov. 1768 i Söderhamn, d 24 mars 1808 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Johan Bolinder och Sara Norelius. Student i Uppsala sept. 1783; elev av L. Sparrgren; studerade från okt. 1783 vid Konstakademien, där han ämnade utbilda sig till historiemålare; erhöll andra medaljen 1785 för figurteckning samt 1789, 1790 och 1791. AgréFrKA 1799; LFrKA 1804. — Ogift.
Bossi, G Domenico, Miniatyrist (1767 – 1853)

Bossi, Giovanni Domenico, f. 1767 i Triest, d 7 nov, 1853 i München. Erhöll konstnärlig utbildning i Venedig. Ägnade sig åt miniatyrmåleriet och omtalas, då han utställde i Berlin 1789, såsom »herrn Bossi aus Venedig»; förde under den följande tiden ett kringflackande liv och vistades 1794—96 i Hamburg samt befann sig 9 okt. 1796 i Petersburg, varifrån han — ovisst med vad rätt — medförde ti...

Berndes, Anton Ulric, Miniatyrist, Lantmätare, Gravör (1757 – 1844)

2. Anton Ulric Berndes, den föregåendes broder, f. 15 juni 1757 å Ramshäll i Alunda socken, d 11 apr. 1844 i Stockholm. Lantmäterielev vid Klosterorlunda i Östergötland 1772; avlade examen vid lantmäterikontoret 30 maj 1775; företog en studieresa till England 1794. Ämnesven vid lantmäteristaten 30 maj 1775; auskultant 24 sept...

Behn, von, Andreas, Miniatyrist (1650 – 1730)

Behn, Andreas von, var enligt Gœlgel bördig från Kristianopel och född 1650 men kallas av andra Norrman, »Norvagus», en uppgift, som Kr. Eichhorn, efter att först (utan angivande av källan) ha följt Gœlgel, i senare arbeten godtagit. Elev av D. K. Ehrenstrahl. Antogs enligt egen uppgift till kabinettskonterfejare hos ...

Sparrgren, L (Lorentz) Svensson, Miniatyrist (1763 – 1828)

Sparrgren, Lars (Lorentz) Svensson, f 31 mars 1763 i Gbg, Domk, d 31 mars 1828 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: köpmannen o rådmannen Sven S o Maria Liedberg. Elev vid K målar- o bildhuggarakad (från 10 Fr-KA) 80-88, akademistipendiat i Paris 96-03, v prof i teckn vid akad sept 05, ord från sept 10, hovminiatyrist 07. - Agré vid K Målar-...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se