Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
2 träffar, sida:  1 
Ehrensvärd, Gustaf Johan, Memoarförfattare, Kammarherre, Operachef (1746 – 1783)

5. Gustaf Johan Ehrensvärd, son till E. 3 i dennes första gifte, f. 20 febr. 1746, d. 24 febr. 1783 i Berlin. Antagen i krigstjänst 1753;. styckjunkare vid Artilleriet 31 sept. 1761; fänrik vid Åbo läns infanterireg. 4 maj 1762; kommenderad till tjänstgöring vid arméns flotta 12 juli s. å.; ämnessven i Vetenskapsakademien 1...

Stedingk, von, L Eugéne F O, Diplomat, Kammarherre, Operachef (1825 – 1871)

3 von Stedingk, Ludvig Eugéne Fredric Oscar, sonson till S 1, f 17 nov 1825 i Sthlm, Livg:s till Häst förs, d 22 juli 1871 i Tveta, Sth (enl db för Södertälje). Föräldrar: generallöjtnanten o överstekammarherren greve Ludvig Ernst v S o över-hovmästarinnan Lovisa Regina Isabella v Haxthausen. Inskr vid UU 20 maj 42, jur fil ex 16 dec 45, kansliex där ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se