Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
39 träffar, sida:  1 
Andersson, J Oskar, Mekaniker (1844 – 1891)

Andersson, Johan Oskar, f. 20 maj 1844 i Trollhättan, d 6 jan. 1891 vid Älvvik. Föräldrar: bruksförvaltaren Samuel Andersson och Johanna Gustava Ekström. Intogs i Vänersborgs h. elementarläroverk 1854; avlade studentexamen i Uppsala 4 dec 1862; inskrevs vid universitetet 8 dec. s. å. och vid teknologiska institutet 5 sept. 1863; avlade avgå...

Rosenblad, Curt F, Uppfinnare, Maskiningenjör, Industriledare (1899 – 1979)

3 Rosenblad, Curt Fredrik, syssling till R 2, f 21 april 1899 i Sthlm, Hedv El, d 9 juli 1979 i Princeton, New Jersey, USA. Föräldrar: förste hovstallmästaren frih Eberhard R o Hedda Augusta Marianne Burenstam. Studentex vid H a l å Östermalm, Sthlm, 18 maj 18, elev vid KTH 18 sept 1...

Platen, von, Baltzar C, Uppfinnare, Maskiningenjör (1898 – 1984)

4 von Platen, Baltzar Carl, f 24 febr 1898 i Malmö, S:t Petri, d 29 april 1984 i Ystad (enl db för Sthlm, Maria). Föräldrar: kronofogden Philip Ludvig v P o Eva Hedvig Ingeborg Ehrenborg. Studentex vid H a l i Ystad 4 juni 17, inskr vid LU 7 sept 17, studier i matematik, fysik o astronomi där 1718, ord elev vid...

Oledal, Magnus E, Maskiningenjör (1898 – 1977)

Oledal, Magnus Emanuel (före 1933 Olsson), f 21 aug 1898 i Brunskog, Värml, d 21 okt 1977 i Karlstad, Norrstrand. Föräldrar: lantbrukaren Olof Andersson o Anna Olofsdtr. Elev vid Karlstads h a l ht 13, studentex där 18 maj 17, ord elev vid KTH ht 17, ex vid fackskolans för maskinbyggnad o mek teknologi underavd för värme- o vattenmotorer där 31 maj 21, konstruktör vid ab Finshyttans bruk, Fä...

Ollman, Edvard A, Maskiningenjör, Industriledare (1813 – 1901)

Ollman, Edvard Albrekt, f 18 aug 1813 i Varberg, Slottsförs, d 27 nov 1901 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kaptenen Adam Gustaf O o Martha Christina Jungmarker. Elev vid Motala mek verkstad 31–34, ångfartygsmaskinist 34–38, praktiserade vid företag i England 39–40, verkmästare vid Nyköpings mek verkstad 41–43, vid Motala mek verkstads ...

Owen, Samuel, Maskiningenjör, Industriledare (1774 – 1854)

Owen, Samuel, f 12 maj, dp 9 juni 1774 i Norton-in-Hales, Shropshire, England, d 15 febr 1854 i Sthlm, Klara. Föräldrar: agronomen George O o Catherine Madeley. Gjutare o modellsnickare vid Boulton & Watts faktori i Soho, Birmingham, 96–00, maskinmontör vid Fenton, Murray & Woods faktori i Leeds 00–04, i Sverige 04–05, mekaniker vid ingenjörsfirm...

Palmcrantz, C Helge J, Uppfinnare, Maskiningenjör (1842 – 1880)

1 Palmcrantz, Carl Helge Julius, f 7 juli 1842 i Hammerdal, Jämtl, d 22 nov 1880 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kaptenen Pehr Gustaf P o Lovisa Ulrika Nordenmark. Elev vid Östersunds elementarlärov 58, vid mek verkstad i Sthlm 60, ord elev vid Teknolog inst 3 sept 61, avgångsex från fackavd för väg- o vattenbyggmkonst där 7 juni 64, ingenj&oum...

Nobel, Immanuel, Fabrikör, Uppfinnare, Maskiningenjör (1801 – 1872)

1 Nobel, Immanuel, f 24 mars 1801 i Gävle, d 3 sept 1872 i Sthlm, Maria. Föräldrar: provincialmedicus Immanuel N o Brita Catharina Ahlberg. Kajutvakt på skeppet Thetis 1518, elev vid...

Nydqvist, J H Antenor, Maskiningenjör, Industriledare (1817 – 1914)

Nydqvist, Johan Henrik Antenor, f 31 jan 1817 i Sthlm (enl fdb för Botkyrka, Sth), d 24 maj 1914 i Trollhättan. Föräldrar: distriktsläk Herman N o Elisabeth Christine Nordqvist. Elev vid Jacobi h apologistskola i Sthlm 29–32, vid Teknolog inst där 19 jan 32–30 dec 33, praktikant vid Rosendahls spinneri i Mölndal 33–36, studieresa till...

Munktell, J Theofron, Mekaniker, Landstingspolitiker (1805 – 1887)

3 Munktell, Johan Theofron, sonsons son till M 1, f 22 mars 1805 i Kärrbo, Vm, d 2 juli 1887 i Eskilstuna. Föräldrar: prosten Johan Fredric M o Christina Charlotta Nohrborg. Anställd vid K myntverket 22, vid G Brolings (bd 6) degelstålverk 23, verkmästare vid K myntverket 26, arrenderade Brolings degelstålverk 29—37, ledare för Eskilstun...

Nathhorst, Carl-Bertel R, Företagsledare, Maskiningenjör (1907 – 1985)

4 Nathhorst, Carl-Bertel Richard, f 30 mars 1907 i Stora Kopparberg, Kopp, d 2 nov 1985 i London (enl db för Osc, Sthlm). Föräldrar: kaptenen Karl Bertel Olivenbaum N o journalisten Maria (Mary) Tesch. Elev vid Palmgrenska skolan i Sthlm ht 19, studentex där vt 26, ord elev vid KTH 27 aug 26, avgångsex från fackavd för maskinbyggn o mek teknologi där...

Nilsson, Karl N A, Företagsledare, Maskiningenjör (1907 – 1986)

Nilsson, Karl Nils Anders, f 28 aug 1907 i Malmö, S:t Joh, d 6 mars 1986 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: bagarmästaren Per N o Mathilda Andersson. Studentex vid Högre samskolan i Eslöv 5 juni 25, ord elev vid KTH 29 aug 27, avgångsex vid fackavd för maskinbyggn o mek teknologi där 10 sept 31, anställd vid Sv tändsticks ab 31–32, vid ab Sv fläktfabrikens tekn avd 1 okt 32

Ljungström, Birger, Uppfinnare, Maskiningenjör, Industriledare (1872 – 1948)

1 Ljungström, Birger, f 4 juni 1872 i Uddevalla, d 17 nov 1948 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kartografen Jonas Patrik L o Amalia Bernhardina Falck. Studier vid Östermalms lärov i Sthlm, elev vid Tekn skolan där 86-89, verkstadspraktik, bedrev uppfinnarverksamhet från 89, extra elev vid KTH 2 nov 93, ritkontorschef vid New Cycle Co, London, 96, managing...

Lundgren, J Alfred, Telegraftjänsteman, Maskiningenjör (1879 – 1949)

2 Lundgren, Johan Alfred, bror till L 1, f 10 juli 1879 i Malmö, S:t Petri, d 18 juni 1949 i Sthlm, Matt. Mogenhetsex vid Malmö h a l 1 juni 97, lärling vid Kockums mek verkstads ab i Malmö 10 nov 97–13 maj 98, ord elev vid KTH 16 sept 98, avgångsex från fackskolan lör maskinbyggn:konst o mek teknologi där 10 juni 01, elev i telegrafve...

Lundgren, Frans D, Uppfinnare, Maskiningenjör (1854 – 1928)

Lundgren, Frans Daniel, f 25 aug 1854 Kvistbro, Ör, d 20 april 1928 i Sthlm, Hed El. Föräldrar: bergsmannen Olof L o Stin Maja Ersdtr. Ex vid Borås tekn elementarskola 79, ritare o konstruktör hos M Wiberg Sthlm 80–82, drev en experimentverkstad tills med mekanikern C A Holm 82–83, började uppfinnarverksamhet tills med bergsingenjören G Arehn 8...

Lysholm, Alf J R, Uppfinnare, Ångtekniker, Civilingenjör (1893 – 1973)

2 Lysholm, Alf James Rudolf, bror till L 1, f 14 dec 1893 i Sthlm, Svea art:reg:s förs, d 20 febr 1973 där, Osc. Elev vid Norra latinlärov, Sthlm, 03–07, vid Visby h a l ht 07, student-ex där 16 juni 13, elev vid KTH ht 13, civilingenjörsex där 31 maj 17, beräkningsingenjör vid ab Ljungströms ångturbin, Lidingö, 17, ö...

Lilliehöök, H Hugo, Maskiningenjör, Marinöverdirektör (1845 – 1912)

10 Lilliehöök, Hjalmar Hugo, bror till L 9, f 13 mars 1845 på Odenstad, Gillberga, Värml, d 12 okt 1912 på Broxvik, Jonsberg, Ög (enl db för Skeppsh, Sthlm). Elev vid Lindahl & Runers mek verkstad i Gävle juli 61—maj 62, ord elev vid Teknol inst 1 sept 62, avgångsex 7 juni 65, anställd hos Maudslay sons & Field...

Lindblom, Carl Gustaf S, Industriidkare, Maskiningenjör (1873 – 1947)

Lindblom, Carl Gustaf Samuel, f 2 juni 1873 i Habo, Skar, d 17 juli 1947 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: komministern Carl August L o Teofda Charlotta Landahl. Mogenhetsex vid hal i Skara vt 92, ord elev vid Chalmers tekn läroanstalt sept 92, utex från dess fackavd för mekanik o maskinlära juni 95, anställd vid Nydkvist & Holms verkstäder i Trollhättan 95—96, ingenjör vid ab de Lavals ångtu...

Lindmark, Tore G E, Maskiningenjör, Ångtekniker (1872 – 1956)

Lindmark, Tore Gustaf Emanuel, f 26 okt 1872 i Sthlm, Skeppsh, d 10 nov 1956 där, Engelbr. Föräldrar: kommendören Carl Gustaf L o Jenny Carolina Charlotta Wahlberg. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 13 maj 90, ord elev vid KTH 15 sept 90, avgångsex från dess fackavd för maskin-byggn:konst o mek teknologi 10 juni 93, utvidgad ex där 9 juni 94, anställd vid G de Lavals experimen...

Lagerman, Alexander, Uppfinnare, Maskiningenjör (1836 – 1904)

Lagerman, Alexander, f 11 febr 1836 i Ö Eneby, Ög (nu: Norrköping), d 28 nov 1904 i Jönköping. Föräldrar: skräddarmästaren Gustaf Fredrik L o Johanna Charlotta Uhrfeldt. Elev vid tekn skolan i Norrköping, ritare vid Motala mek verkstad 53—56, egen uppfinnarverksamhet 56—70, maskinkonstruktör vid Jönköpings tändsticksfabrik ab från 70, juryman vid utställn:arna i Sthlm 97 o i Paris 00.

Larson, E Gustaf, Maskiningenjör (1887 – 1968)

Larson, Erik Gustaf, f 8 juli 1887 i Vintrosa, Ör, d 4 juli 1968 i Båstad, Krist. Föräldrar: lantbrukaren Lars L o Hulda Bernhardina Magnidtr. Avgångsex från tekn elementarskolan i Örebro 7 juni 11, ritare o konstruktör vid White and Poppe Ltd bilmotorfabrik, Coventry, England, 11—13, elev vid KTH:s avd för maskinbyggn o mekanisk teknologi 8 sept 13—31 maj 17, konstruktör o chef för tra...

Keiller, Alexander, Industriidkare, Maskiningenjör, Mecenat (1804 – 1874)

1 Keiller, Alexander, f 1 juli 1804 i Dundee, Skottland, d 27 mars 1874 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: timmerhandl o skeppsredaren James K o Cathrine Gable. Kom till Gbg som fabriksmästare vid W Gibsons segelduksfabrik 26, kompanjon med Gibson i bol Gibson & K 28—39, innehade mek verkstad i Gbg under firma Alexander K & co 41—61, grosshandelsrörelse 42—67, led av Gbgs byggn:komm för nytt...

Keiller, James, Maskiningenjör (1836 – 1918)

2 Keiller, James, son till K 1, f 21 mars 1836 i Partille, Göt, d 22 mars 1918 i Gbg, Kristine. Utex från Chalmersska slöjdskolan 53, tekn studier i England o Skottland, burskap som handlande i Gbg 3 febr 60, konstruktör o deläg i firman Alexander Keiller & co, Gbg, 60—67, VD o disp för Gbgs mek verkstadsab 29 juli 67—06 (ordf i styr 67— 09), led ...

Kruse, J Amos, Maskiningenjör (1876 – 1934)

Kruse, Johan Amos, f 15 nov 1876 i Gbg, Domk, d 29 dec 1934 i Sthlm, Joh. Föräldrar: handl Johan Andersson o Johanna Kristina Kruse. Ex från H Berwalds förbered kurs, Sthlm, 5 sept 95, elev vid KTH:s avd för maskinbyggn o mek teknologi 14 sept 95, avgångsex 10 juni 99, ritare vid Jonsereds fabrikers ab, Partille, Göt, 99—00, konstruktör, ritkon...

Johansson, J Erik, Uppfinnare, Maskiningenjör (1893 – 1973)

Johansson, Johan Erik, f 3 dec 1893 i Vass-ända-Naglum, Älvsb, d 1 maj 1973 i Gbg, Johanneberg. Föräldrar: lantbrukaren Carl J o Amalia Vilhelmina Andersson. Inskr vid Chalmers tekn inst sept 11, utex därifrån juni (trol 22) 16, ing vid ab Götaverken 16, övering där 51—58. — IVA:s GM 33, Sv teknologfören:s Polhemspris 40, LIVA 41, Gustaf Dalén-medaljen 55, tekn hedersdr vid Chalmers tek...

Johansson, Johan Petter, Industriidkare, Uppfinnare, Mekaniker (1853 – 1943)

Johansson, Johan Petter, f 12 dec 1853 i S Härene, Älvsb, d 25 aug 1943 i Enköping. Föräldrar: torparen Johannes Jonsson o Christina Bryngelsdtr. Anställd vid Vårgårda torvfabrik 72, järnvägsarbetare på linjen Mjölby—Hallsberg 73, elev o montör vid Eskilstuna mek verkstad 74—77, montör vid Westerås mek verkstad 78, smidesmästare på Hagbyholm, Irsta, Vm, 78—80, l:e montör o ritare vid Mu...

Jonzon, Bror Johan, Maskiningenjör, Mariningenjörsofficer (1812 – 1877)

1 Jonzon, Bror Johan, f 13 juni 1812 i Mariestad, d 7 juli 1877 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: slussbyggmästaren vid Göta kanal Anders J o Katarina Magnusdtr. Elev vid Linköpings h lärdomsskola 23, vid Göta kanals ritkontor 26, ritare vid Motala verkstad 27, elev vid dess modellverkstad 28, förman vid ritkontoret där 31, verkmästare där 32, vid Nyköpings faktori 34, övermaskinist för post...

Karlson, Karl Gustaf, Maskiningenjör (1884 – 1960)

Karlson, Karl Gustaf, f 18 april 1884 i Örby, Älvsb, d 6 febr 1960 i Gbg, Vasa. Föräldrar: gårdsinspektoren Oscar Carlsson o Helena Carlsdtr. Elev vid Chalmers tekn läroanst 99, avgångsex från dess h avd för maskinbyggnad 9 juni 04, studerade vid Eidgenössische technische Hochschule (ETH), Zii-rich, 04—mars 06, ritare vid ab Gustaf Ericssons automobilfabrik, Sthlm, aug 06—sept 07, vid J...

Hesselman, K Jonas E, Uppfinnare, Maskiningenjör (1877 – 1957)

3 Hesselman, Knut Jonas Elias, bror till H 1 o H 2, f 9 april 1877 i Sthlm (enl fdb för Å, Ög), d 20 dec 1957 i Nacka. Elev vid h a latinlärov å Norrmalm i Sthlm 87—92, elev vid Sthlms maskinyrkesskola 93—95, inskr vid KTH 95, civiling 98, ritare o konstruktör vid ab Diesels motorer i Sickla 1 febr 00, förste ing o kon...

Grauers, B Hugo, Maskiningenjör, Matematiker (1869 – 1942)

Grauers, Bror Hugo, f 8 jan 1869 i Norrköping (Olai), d 26 dec 1942 i Gbg (Annedal). Föräldrar: snickarmästaren Jacob Fredrik G o Ida Carolina Ekelund. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 31 maj 89, inskr vid LU 24 sept s å, FK där 30 maj 91, inskr vid KTH ht 91, civiling 94, FL vid LU 8 maj 00, disp pro gradu 23 maj 00, FD 31 maj 00, vik lektor i matematik o fysik vid Malmö tekn elementarsk 0...

Hubendick, C Edvard L, Mekaniker, Lärare (1875 – 1952)

Hubendick, Carl Edvard Ludvig, f 26 febr 1875 i Sthlm, Skeppsh, d 24 april 1952 i Nacka. Föräldrar: kaptenen vid flottan förf Ludvig Andreas H o Evy Mathilda Christina Wæhrenqvist. Elev vid h a l på Östermalm i Sthlm 88—92, vid tekn skolan där 92—94, vid H Berwalds förberedande kurs för KTH 94—96, ord elev vid KTH 15 sept 96, utex som bergsing 22 dec 00, ritkontorschef vid J V Svensons motor...

Forssblad, Nils R, Elektroingenjör, Ångtekniker (1888 – 1937)

Forssblad, Nils Richard, f 20 maj 1888 i Uddevalla, d 18 sept 1937 i Sthlm (Bromma). Föräldrar: provinsialläkaren Richard F o Helja Christina Jacobson. Studentex vid Östersunds lärov 1906, avgångsex från KTH:s avd för elektroteknik 1909, ing vid Trollhätte kraftverk 1909, vid AEG:s ingenjörsbyrå i Ggb 1910—11, vid Siemens-Schuckertwerke i Berlin 1912, arbetschef vid kraftledningsbyggnad...

Fraser, Daniel, Maskiningenjör (1787 – 1849)

Fraser, Daniel, f 5 nov 1787 i Ancrum, Roxburgh, Skottland, d 30 dec 1849 på Charlottenborg, Vinnerstad (Ög). Föräldrar: kvarnbyggaren Alexander F o Elisabeth Eckford. Mekanikerutbildning i Bonchester 1805—09, konstruktör o maskinbyggare hos Bryan Donkin & Co i London 1809—22, kom till Sverige 1822, teknisk ledare för Motala mek verkstad 1822—4-3, sv medborgare 7 aug 1843. — Medalje...

Faust, Levin (Anders), Industriidkare, Mekaniker (1863 – 1936)

Faust, Levin (ursprungl. Anders Levin Fast), f. 16 febr. 1863 i Friggeråkers sn (Skarab.), d. 18 nov. 1936 i Rockford, Ill. U. S. A. Föräldrar: lantbrukaren och soldaten Pehr Johan Fast och Cajsa Andersdotter. Arbete på faderns gård till 1883; arbetare vid Motala mekaniska verkstad 1883–85, vid Atlas mekaniska verkstäder i Stockholm 1885–87; emigr...

Ericsson, John, Arméofficer, Maskiningenjör, Mariningenjör (1803 – 1889)

2. John (i dopboken Johan) Ericsson, den föregåendes bror, f. 31 juli 1803 vid Långbanshyttan, Färnebo sn (Värml.), d. 8 mars 1889 i sitt hus 36 Beach Street, New York, U. S. A., begr. i Filipstad. Elev vid Göta kanalbolags ritkontor i Forsvik 1811; elev å kanalbyggnadskontoret i Tåtorp s. å.; biträdande nivellör vid ...

Erikson, Gustaf, Uppfinnare, Maskiningenjör (1859 – 1922)

Erikson, Gustaf, f. 13 nov. 1859 i V. Bohr, Lindesberg, d. 4 maj 1922 i Stockholm (Kungsh.). Föräldrar: bergsmannen och frikyrkopredikanten Erik Ersson och Anna Christina Olsdotter. Elev vid Tekniska elementarskolan i Örebro 1875–78; bokhållare vid Sävsjöströms bruk (Lenhovda sn, Kron.) 1879–81; verkmästare där 1881–87; mas...

Erikson, Johan Erik, Uppfinnare, Mekaniker (1838 – 1883)

Erikson/ Johan Erik, f. 29 maj 1838 i Näs, By sn (Kopp.), d. 11 jan. 1883 i Stockholm (Kat.). Föräldrar: hemmansägaren Eric Jansson och Elisabeth Andersdotter. Skolgång i Nyköping; elev vid Nyköpings bruk och mekaniska verkstad 1860–63; praktik vid Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm 1863–67; studieresa till Paris 1867; anställd ...

Blomquist, Johan Viktor, Maskiningenjör (1871 – 1955)
Blomquist, Johan Viktor, f. 10 mars 1871 i Arboga. Föräldrar: arbetaren August Blomquist och Maria Helena Backström. Genomgick Västerås h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1889; elev vid tekniska- högskolan 21 okt. s. å.; utexaminerad från dess fackskola för mekanik 10 juni 1892. Anställd vid Gr. de Lavals ångturbinfabrik 19 juli 1892; teknisk chef vid dess generalage...
Storckenfeldt, Carl Erik Gustaf Bleckert, Maskiningenjör, Ämbetsman (1847 – 1902)

2 Storckenfeldt, Carl Erik Gustaf Bleckert, brorson till S 1, f 19 juni 1847 i Åsaka (Vartofta härad), Skar, d 7 april 1902 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: löjtnanten, godsägaren o riksdagsmannen Carl Johan S o frih Erika Lagerfelt. Elev vid H elementarlärov i Jönköping 60–64, vid Teknologiska inst, Sthlm, 65, avg&ar...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se