Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
145 träffar, sida:  1 2 3 
Anderson, Anders, Poet, Obstetriker (1822 – 1892)

Anderson, Anders, broder till biskopen Johan Andersson (se denne), f. 6 juli 1822 i Ödestugu socken, d 10 sept. 1892 i Östrabo. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Åkers pastorat av Växjö stift Andreas Andersson och Eva Sofia Svalander. Genomgick Jönköpings skola och Växjö gymnasium; student i Lund 3 okt. 1839; dis...

Sehlstedt, Elias, Poet, Tulltjänsteman (1808 – 1874)

Sehlstedt, Elias, f 8 dec (enl faderns dagbok, 9 dec i fdb) 1808 i Härnösand, d 22 juni 1874 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: handlanden Abraham S o Märta Lisa Dahlström. Elev vid Härnösands skola 3 okt 18 o gymn 5 okt 25, inskr vid UU 23 juni 29, informator 32–36, e o kammarskrivare vid Tullkammaren för finska o inrikes varutrafiken, Sthlm, 13 ...

Selander, N Sten E, Författare, Litteraturkritiker, Poet, Växtbiolog (1891 – 1957)

Selander, Nils Sten Edvard, f 1 juli 1891 i Sthlm, Svea art:reg, d 8 april 1957 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: regementsläkaren MD Nils Edvard S o Gerda Klara Sofia Nelson. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 14 maj 09, inskr vid StH ht 09, vid UU 8 sept 10, FK där 15 sept 17, litterär rådgivare vid Dahlbergs förlags ab 18–20, led av styr dä...

Setterlind, Bo A I, Psalmdiktare, Poet (1923 – 1991)

Setterlind, Bo Alf Ingemar, f 24 aug 1923 i Växjö landsförs (kbf i Gbg, Vasa), d 25 jan 1991 i Sthlm (kbf i Strängnäs, Domk). Föräldrar: civilingenjören Nils Andreas Alfred S o Evelina Augusta Konradsson. Studentex vid Västerås h a l 4 maj 44, inskr vid UU 29 aug 46, studerade där 46-50. Poet, psalmdiktare.

...

Silfverstolpe, O Gunnar Mascoll, Poet, Konsthistoriker (1893 – 1942)

4 Silfverstolpe, Oscar Gunnar Mascoll, f 21 jan 1893 i Rytterne, Vm, d 26 juni 1942 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kaptenen Carl Edvard Mascoll S o Elsa Maria Gagge. Studentex vid H a l i Västerås 31 maj 11, inskr vid UU ht 11, FK 15 dec 14, FL där 30 maj 19, e o amanuens vid K husgerådskammaren o de k konstsaml:arna 16 april 18, intendent 31 dec 20, överi...

Simmingsköld, Johan, Riksdagsledamot, Poet, Ämbetsman, Förfalskare (1748 – 1796)

Simmingsköld, Johan, före adl Simming, f 22 april 1748 i Gbg, d 30 mars 1796 på Königsteins fästning, Sachsen. Föräldrar: assessorn Markus S o Magdalena Elisabet Holst. Inskr vid UU 21 mars 66, studier där 66–68, tills med fadern adl o adopterad Simmingsköld 12 febr 73, k bibliotekaries titel 18 aug 74, deltog i riksdagen 78/79, hi...

Siwertz, P Sigfrid, Författare, Poet (1882 – 1970)

Siwertz, Per Sigfrid, f 24 jan 1882 i Sthlm, Klara, d 26 nov 1970 där, Engelbr. Föräldrar: kassadirektören Johan Sigfrid S o Ingrid Mathilda Lorentz. Mogenhetsex vid H reallärov på Norrmalm, Sthlm, 17 maj 00, inskr vid UU ht 01–vt 07, FK där 15 sept 04, led av styr för K dramatiska teatern 33–41, av Radiotjänsts programråd 34, a...

Sjöberg, Birger, Författare, Journalist, Poet (1885 – 1929)

Sjöberg, Birger, f 6 dec 1885 i Vänersborg, d 30 april 1929 i Växjö (enl db för Helsingborg, Gust Adolf). Föräldrar: handlanden Gustaf S o Anna Elisabeth Thorsberg. Elev vid H a l i Vänersborg 95-99, anställd i föräldrarnas butik o i K A Vikners fotografiateljé där 99–00, springpojke o affärsbiträde i Sthlm ju...

Sjöberg, Erik, Författare, Poet (1794 – 1828)

Sjöberg, Erik (Vitalis), f 14jan 1794 i Ludgo, Söd, d 4 mars 1828 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: borgaren Eric S o Beata Sara Broling. Elev i Strängnäs gymn 09–14, inskr vid UU 1 nov 14, FK 29 april 24, disp pro gradu 5 juni 24, mag 12 juni 24, allt vid UU. Förf. – Ogift.

Sjödin, Stig A, Författare, Poet (1917 – 1993)

Sjödin, Stig Abraham, f 7 okt 1917 i Högbo, Gävl, d 24 april 1993 i Sthlm, Sofia. Föräldrar: poleraren Joel Abraham S o Anna Elisabet Andersson. Valsverksarbetare vid Sandvikens jernverks ab, elev vid Brunnsviks folkhögsk 39–41, vid folkhögsk i Sigtuna 42–43, verkstadsarb o postanställd i Sthlm 43–45, frilansmedarb i dags- o fackf&oum...

Snoilsky, Carl J G, Poet, Arkivarie, Riksbibliotekarie (1841 – 1903)

Snoilsky, Carl Johan Gustaf, f 8 sept 1841 i Sthlm, Klara, d 19 maj 1903 där, Hedv El. Föräldrar: justitierådet greve Nils S o statsfrun frih Sigrid Fredrika Juliana Baner. Elev vid Klara högre lärdomsskola, Sthlm, aug 50–juni 57, vid Lyceum där ht 57–vt 60, studentex vid UU 18 maj 60, inskr där 21 maj 60, kansliex där 27 maj 64, e o ...

Rydstedt (-Dannstedt), Anna V M, Folkhögskolelärare, Poet (1928 – 1994)

Rydstedt (-Dannstedt), Anna Viola Magdalena, f 22 april 1928 i Ventlinge, Kalm, d 4 juli 1994 i Täby, Sth. Föräldrar: hemmansägaren o kamrern Ivar Torsten Vilhelm R o Elin Helena Viktoria Nilsson. Studentex vid Lunds privata elementarskola 25 maj 50, inskr vid LU 1 sept 50, FK 30 okt 54, FM där 30 nov 55, lär vid Grundtvigs höjskole, Frederiksborg, Danmark, 55–56, vid Eslövs folkhögskola 56-...

Sachs, Leonie (Nelly), Poet (1891 – 1970)

Sachs, Leonie (Nelly), f 10 dec 1891 i Berlin, d 12 maj 1970 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: fabrikören William Georg S o Mar-garete Karger. Elev vid privatskola i Berlin 97–00, erhöll privatundervisn 0002, åter elev vid privatskola där 03

Sander, N Fredrik, Poet, Konsthistoriker, Museiman (1828 – 1900)

Sander, Nils Fredrik, f 26 sept 1828 i Vintrosa, Ör, d 30 maj 1900 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: hemmansägaren o kyrkvärden Lars Nilsson o Catharina Larsdtr. Elev vid Örebro skola 39–44, i Strängnäs gymn 44–48, inskr vid UU 23 maj 48, duplikant vid Örebro h lärdomsskola ht 49–ht 50, FK vid UU 31 maj 55, ordf i Uppsala student...

Rickson, Levi J, Författare, Journalist, Poet (1868 – 1967)

Rickson, Levi Johan (Jeremias i Tröstlösa), f 3 aug 1868 i Almby, Ör, d 29 nov 1967 i Örebro, Nikolai. Föräldrar: organisten o skolläraren Lars Johan Eriksson o Augusta Erlandsson. Mogenhetsex vid H a l i Örebro 88, volontär vid Nerikes Alleh, Örebro juli 90, medarb där okt 91–16. Förf. – Ogift.

Roos, Anna Maria, Författare, Poet (1862 – 1938)

3 Roos, Anna Maria, dtr till R 1, f 9 april 1862 i Sthlm, Finska, d 23 april 1938 i Bombay, Indien. Elev vid Åhlinska skolan i Sthlm ht 74vt 77, vid H lärarinnesem där ht 79vt 81, redaktionssekr i OoB 9802. Förf. – Led av Samf de nio 1318.&n...

Rosen, von, Björn E, Författare, Poet, Bildkonstnär (1905 – 1989)

7 von Rosen, Björn Ericsson, son till R 6, f 25 okt 1905 i Helgesta, Söd, d 12 febr 1989 i Vårdinge, Sth. Studentex vid Lundsbergs skola, Lungsund, Värml, 13 juni 25, studier vid Carl Wilhelmsons målarskola, Sthlm, 26, vid Konsthögskolans etsn:skola där 27–28, konststudier i Frankrike 28 o i England, bl a vid Chelsea Polytechnic School, Lon...

Rudeen, Torsten, Riksdagsledamot, Präst, Biskop, Poet (1661 – 1729)

1 Rudeen, Torsten, f 9 mars 1661 i Lysvik, Värml (Rhyzelius), d 9 sept 1729 i Linköping. Föräldrar: komministern Haqvinus Torstani Rudenius o Christina Falk. Elev vid Karlstads skola 70, inskr vid UU 30 aug 78, disp pro gradu 24 nov 91, mag där 10 dec 91, poëseos prof vid Åbo akad 18 febr 92, kh i Pemar, Åbo o Björneb, 99, i Piikis där 01 (tilltr 1 maj 07), teol prof vid Åbo akad 28 sept 06,...

Runius, Johan, Poet (1679 – 1713)

Runius, Johan, f 1679 (möjl 1 juni) i Larv, Skar, d 1 juni 1713 i Sthlm (v Platen, s 37; bet för själaringn 2 juni i Sthlm, Nik). Föräldrar: kh Arvidus R o Annika Levander. Elev vid Skara skola aug 83, vid gymn i Gbg 20 sept 94, inskr vid UU 28 febr 0002 o 0506, informator hos överste Gabriel LillieHöök (bd 2...

Peterson, Gustaf R, Tidningsredaktör, Poet (1847 – 1911)

Peterson, Gustaf Reinhold, f 22 aug 1847 i Irsta, Vm, d 7 april 1911 i Sundsvall. Föräldrar: lantbrukaren Per Erik Pettersson o Maria Christina Tillander. Folkskollärarex, folkskollär vid Klara folkskola i Sthlm mars 71vt 73, medarb i DN 7172, i Vårt Land janjuli 73, red för Stockholms Punsch april 73

Ofvandahl, Erik, Poet, Konditor (1848 – 1949)

Ofvandahl, Erik, f 11 jan 1848 i Stora Tuna, Kopp (hfl; fb saknas), d 7 nov 1949 i Uppsala, Domk. Föräldrar: hemmansägaren Färj Anders Ersson o Anna Jansdtr. Bagargesäll 71, konditor i Sala 77, i Uppsala 8537.

G 3 mars 1878 i Sala m Josefina Gren, f 18 april 1857 i Alingsås landsförs, d 21 febr 1934 i Uppsala, Domk, dtr till soldaten Anders Pettersson G o Johanna Eriksdt...

Oliv, Josef N, Poet (1895 – 1974)

Oliv, Josef Natanael, f 2 sept 1895 i Norra Unnaryd, Jönk, d 7 april 1974 i Jönköping (enl db för Norra Unnaryd). Föräldrar: snickarmästaren Johan Henning O o Hennia Josefsdtr. Elev vid Brunnsviks folkhögsk i Ludvika 1718, medarb i Nya Wermlands-Tidn 15 nov 2130 april 33, red för tidn:s söndagsbilaga Söndags-Magasinet 23-31, medarb i S-T 1 maj-1 okt 33, i SvD 34

Olsson, Hilda G, Författare, Poet (1890 – 1961)

Olsson, Hilda Gunilla (Kerstin Hed), f 21 maj 1890 i Hedemora landsförs, d 15 aug 1961 där. Föräldrar: hemmansäg Kers Fredrik Jansson o Johanna Ersdtr. Studerade vid folkhögsk 09. Förf.  Iqml 55.

G 24 juni 1916 i Hedemora landsförs m hemmansäg Anders Olsson, f 18 mars 1885 i Rättvik, Kopp, d 5 sept 1963 i Hedemora, son till hemmansäg Olof Jonsson o Kerst...

Olsson, Johannes, Lantbrukare, Poet, Smed (1818 – 1886)

Olsson, Johannes, f 22 okt 1818 i Järn, Älvsb, d 22 maj 1886 där. Föräldrar: hemmansägaren o klockaren Olof Jonsson o Kerstin Gudmundsdtr. Hemmansägare, smed, folkskald.  Ogift.

Oxenstierna, Johan Gabriel, Poet, Ämbetsman, Hovman (1750 – 1818)

10 Oxenstierna, Johan Gabriel, brorsons sonson till O 8, f 19 juli 1750 i V Vingåker, Söd, d 29 juli 1818 i Sthlm, Klara. Föräldrar: generalmajoren greve George (jöran) O o grev Sara Gyllenborg. Inskr vid UU 11 okt 62, hovjunkare 66, kansliex vid UU 67, eo tjänsteman i K kansliet 67, kanslist där 68, kanslijunkare i kansliets presidentskontor jan 69, tf ko...

Peder Månsson, Författare, Biskop, Poet (– 1534)
Peder Månsson, trol f i Jönköping, d 17 maj 1534. Rektor för skolan i Vadstena o kaplan vid S:t Peters kyrka där, prästbroder i Vadstena kloster 6 juni 99, förest för Birgittahuset i Rom 8 nov 08 — 24, Dr jur där senast 5 mars 23, vald till biskop i Västerås 13 sept 23, erhöll påvlig konfirmation 27 april 24, biskopsinvigd i Rom 1 maj 24, riksråd 27 juli 24, även tf stiftschef i Uppsala 5 okt 2...
Nordenflycht, Hedvig Charlotta, Författare, Poet (1718 – 1763)

Nordenflycht, Hedvig Charlotta, f 28 nov (N i Sv Mercurius 1763), dp 30 nov 1718 i Sthlm, Hedv El, d 29 juni (Inrikes tidn:ar), begr 2 juli 1763 i Sko, Upps. Föräldrar: kamreraren Anders Nordbohm, adl N, o Christina Rosin. Förf.

G 23 april 1741 i Sthlm, Svea art, m amiralitetspastorn

Nyberg, Juliana C (Euphrosyne), Författare, Poet (1785 – 1854)

Nyberg, Juliana Christina (Euphrosyne), f 17 nov 1785 i Skultuna, Vm, d 18 april 1854 där. Föräldrar: bruksinsp Per Svärdström o Beata Elisabet Almgren. Elev vid Dariès franska pension i Sthlm 00, privatlär i Sthlm 03. Förf.

G 1) 3 okt 1809 (20) i Skultuna m kram-handl...

Nyblom, Carl Rupert, Poet, Litteraturhistoriker, Konsthistoriker, Estetiker (1832 – 1907)

1 Nyblom, Carl Rupert, f 29 mars 1832 i Uppsala, d 30 maj 1907 i Sthlm, Joh. Föräldrar: skräddaråldermannen o rådmannen Anders N o Anna Johanna Lundin. Elev vid Katedralskolan i Uppsala 40–50, inskr vid UU 21 maj 50, studentex 31 maj 50, FK 13 dec 56, disp 2 maj 57, FD 5 juni 57, allt vid UU, tf lär i tyska o svenska vid Uppsala hal ht 59–vt 60, doc i estetik vid UU 22 febr 60, företog resor...

Nybom, Johan, Poet (1815 – 1889)

Nybom, Johan, f 8 dec 1815 i Uppsala, d 23 maj 1889 i Västerås. Föräldrar: skomakaren o tullvaktmästaren Johan N o Katarina Kristina Östman. Inskr vid UU 1 dec 35, utg av Student-Bladet 25 nov 4523 dec 46, medarb i Westmanlands läns tidn 6170. Skald.  Ogift.

Möller, Andreas, Advokat, Poet, Publicist (1800 – 1855)

Möller, Andreas, f 6 sept 1800 i Vänersborg, d 23 sept 1855 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bagarmästaren o krigskommissarien Magnus M o Johanna Magdalena Beckman. Elev vid domskolan i Lund 12—14, vid Malmö skola 15, avgångsex där 3 okt 17, inskr vid LU 13 okt 17, teol ex där 6 dec 17, ex till rättegångsverken där 22 april 25, eo kanslist vid justitiefördeln av K M:ts kansli 25, auskultant i Sve...

Nicander, Anders, Författare, Poet (1707 – 1781)

Nicander, Anders, f 29 aug 1707 i Näshult, Jönk, d 8 mars 1781 i Västervik. Föräldrar: kh Magnus N o Anna Böttger. Skolgång i Karlshamn o Helsingborg, inskr vid LU 9 juni 24, informator hos J v Bahr (bd 2) o G v Seth i Sthlm 28, hos H v Fersen (bd 15) där 32, auskultant i Svea hovrätt 11 febr 32, aktuarie i tullarrendesoc:s kansli, kont...

Nicander, Karl August, Författare, Poet (1799 – 1839)

2 Nicander, Karl August, brorson till N 1, f 20 mars 1799 i Strängnäs, d 7 febr 1839 i Sthlm, Maria. Föräldrar: konrektorn vid trivialskolan John N o Ulrica Sellström. Inskr vid UU 18 mars 1817, FK där 26 nov 23, eo kanslist i krigsexp 30 dec 23, disp pro gradu 29 maj 24, mag 12 juni 24, allt vid UU, kopist i krigsexp 25 jan 26, kanslist...

Malmström, Bernhard Elis, Poet, Litteraturhistoriker, Konsthistoriker, Estetiker (1816 – 1865)

1 Malmström, Bernhard Elis, f 14 (enl fdb 12) mars 1816 i Tysslinge, Ör, d 21 juni 1865 i Uppsala, Domk. Föräldrar: ekonomidir Carl Adolf M o Hedvig Ulrika Styffe. Inskr vid UU 27 febr 35, dimissionsex 20 maj 37, FK 9 dec 40, disp 3 juni 42, mag 14 juni 42, amanuens vid konstmus 42, doc i estetik 14 maj 43, tf prof i samma ämne vt 48

Melin, K Alfred, Författare, Poet, Lärare (1849 – 1919)

Melin, Karl Alfred f 11 mars 1849 i Utö, Sth, d 5 juli 1919 i Torö, Sth (enl db för Lidingö). Föräldrar: folkskolläraren Carl Eric M o Catharina Berglund. Elev vid Maria skola 59, vid Sthlms gymn 64, mogenhetsex där 19 maj 68, inskr vid UU 16 sept 68, FK 7 april 75, disp 14 maj 75, FD 31 maj 75, e lärare och vik kollega vid Ladugårdslands allm lärov 75

Ljungdal, Arnold G, Författare, Poet, Bibliotekarie (1901 – 1968)

Ljungdal, Arnold Gottfrid, f 2 aug 1901 i Mellerud, Holm, Älvsb, d 13 juli 1968 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: grosshandl Gottfrid Edvard L o Anna Andersdtr. Elev vid högre latinlärov i Gbg ht 16, studentex där 27 maj 20, inskr vid LU ht 21–vt 26, FK där 31 maj 22, dokumentationssekr i Lunds studenters Clartésektion ht 23–vt 24, FL vid LU 30...

Lohman, Carl Johan, Präst, Poet (1694 – 1759)

Lohman, Carl Johan, f 10 febr 1694 i Sthlm (enl likpred; dp 24 febr där, Ty), d 14 febr 1759 i Tierp, Upps. Föräldrar: skräddarmästaren Johan L och Catharina Kiärl. Studier vid Tyska skolan i Sthlm, inskr vid UU 4 okt 10, disp pro gradu 4 juni 16, mag där 12 juni 16, prästv till huspredikant hos k rådet greve Gustaf Cronhielm 24 maj 17,...

Löwenhjelm, Harriet A D, Målare, Tecknare, Poet (1887 – 1918)

5 Löwenhjelm, Harriet Augusta Dorotea, f 18 febr 1887 i Helsingborg, d 24 maj 1918 på Romanäs sanatorium, Säby, Jönk (enl db för Hedv El, Sthlm). Föräldrar: översten kammarherre Gustaf Adolf L o Margaretha (Maggie) Dickson. Elev vid Anna Sandströms h lärarinnesem periodvis 03–07, vid Kerstin Cardons m&...

Lindeberg, Anders, Författare, Arméofficer, Poet, Teaterdirektör, Tidningsutgivare (1789 – 1849)

Lindeberg, Anders, f 8 nov 1789 i Sthlm, Ladugårdslands förs (nu Hedv El), d 12 dec 1849 där. Föräldrar: bokhållaren i järnvågen Anders Crispin L o Margaretha Christina Rebrén. Inskr vid UU 16 juni 06, fänrik vid lantvärnet 13 maj 08, vid Skaraborgs reg 4 okt 13, utg av tidskr Memnon 15 juni—7 aug 15, fänrik i armén o löjtn:s nhov 16 dec 17, medarb i Allm journalen 16—21, utg av Sthlms ...

Lindeblad, Assar, Präst, Poet, Estetiker (1800 – 1848)

Lindeblad, Assar, f 19 dec 1800 i Lackalänga, Malm, d 3 mars 1848 i Öved, där. Föräldrar: klockaren Jöns L o Margareta Lindeblad. Klockare i Stävie o Lackalänga 8 febr 18, inskr vid LU 19 juni 18, prästv 21 dec 23, disp pro exercitio vid LU 21 febr 24, medhjälpare hos andre stadskomministern i Lund 9 febr 25, v pastor i Karlshamn 30 maj 27, pastorsadj i Harlösa, Malm, 1 okt 28, disp pro...

Lindegren, Carl J, Författare, Poet (1770 – 1815)

Lindegren, Carl Johan, f 22 febr 1770 i Lindesberg, d 1 maj 1815 på gäldstugan i Sthlm. Föräldrar: prosten Johan L o Anna Catharina Rabenius. Inskr vid UU 23 okt 81, elev vid Västerås gymn 84, åter inskr vid UU årsskiftet 86/87, FK 13 april 91,- disp pro gradu 9 juni 91, mag 16 juni 91, informator i Finland 92 o 94, sekr vid K teatrarna i Sthlm i varje fall 95—97 (uppbar viss lön ännu 0...

Lindegren, J Erik, Tidningsredaktör, Litteraturkritiker, Poet (1910 – 1968)

2 Lindegren, Johan Erik, sonson till L 1, f 5 aug 1910 i Luleå, d 31 maj 1968 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: civiling Ernst Tullius L o Alma Elisabet Elfgren. Studentex vid hal i Östersund vt 30, inskr vid StH vt 31 o vt–ht 32, litt:kritiker, red för Prisma 48–50. SA:s Bellmanspris 58, Samf De Nios pris 61, LSA 62 (led av Nobelkomm 64).

G ...

Lindorm, G Erik, Författare, Poet, Publicist (1889 – 1941)

Lindorm, Gustaf Erik, f 20 juli 1889 i Sthlm, Hedv El, d 30 jan 1941 där, Bromma. Föräldrar: lagermästaren Gustaf Jonsson o Edla Maria Berglund. Studier vid H real-lärov på Norrmalm i Sthlm 02 — 03, publicist o förf från 05.

G 18 aug 1910 i Sthlm, Nik, m Elin Marta Magdalena Berg, f 27 sept 1884 där, Ad Fredr, d 10 jan 1973 där, Vällingby, dtr till smedmästaren Carl Johan B ...

Lindström, G H Sigfrid, Författare, Tidningsredaktör, Översättare, Poet (1892 – 1950)

Lindström, Gustaf Hilding Sigfrid, f 19 april 1892 i Lidhult, Kron, d 1 maj 1950 i Lund (kbf i Halmstad). Föräldrar: komministern Peter L o Anna Aquilina Wickelgren. Studentex vid Halmstads hal 14 juni 11, inskr vid LU 15 sept 11, FK 31 maj 17, FM där 31 maj 18, bibliotekarie vid Gbgs nation i Lund ht 18—ht 20, medl av red for Lundagård våren 20—25, medarb i Lunds dagblad hösten 20, fast ans...

Ling, Pehr Henrik, Poet, Gymnast, Fäktmästare, Gymnastikpedagog (1776 – 1839)

1 Ling, Pehr Henrik, f 15 nov 1776 i Södra Ljunga, Kron, d 3 maj 1839 på Annelund, Solna. Föräldrar: kh Lars Peter Lingh o Hedvig Maria Molin. Elev vid Växjö skola 17 april 85, vid Växjö gymnasium ht 90—28 nov 92, inskr vid LU 26 mars 93, eo kontorsskrivare vid Sthlms revisionskontor nov 96, inskr vid UU 19 dec 97, teol ex där 21 dec 97, st...

Lagerkvist, Pär F, Författare, Poet, Dramatiker, Teaterrecensent (1891 – 1974)

Lagerkvist, Pär Fabian, f 23 maj 1891 i Växjö, d 11 juli 1974 i Danderyd (skriven i Lidingö), Sth. Föräldrar: bangårdsförmannen Anders Johan Lagerquist o Johanna Blad. Studentex vid h a l i Växjö vt 10, inskr vid UU ht 11—vt 12, recensent i Stormklockan 12—13, teaterrecensent i SvD 19. Förf. — LSA 41, fil hedersdr vid GH 11 okt 41, Nobelpristagare i litteratur 51.

G 1) 17 maj 18 ...

Lagerlöf, Selma O L, Författare, Poet, Lärare (1858 – 1940)

4 Lagerlöf, Selma Ottilia Lovisa, syssling till L 3, f 20 nov 1858 på Mårbacka, Ö Ämtervik, Värml, d 16 mars 1940 där. Föräldrar: löjtnanten o godsägaren Erik Gustaf L o Elisabeth Lovisa (Louise) Wallroth. Genomgick H lärarinneseminariet ht 82—vt 85, lärare vid Elementarlärov för flickor i Landskrona 85—95, resa till Italien 95—96, till Egypten o...

Lannerstjerna, Johan Magnus, Riksdagsledamot, Arméofficer, Översättare, Poet (1758 – 1797)

Lannerstjerna, Johan Magnus, f 10 dec 1758 på kaptensbostället Berg, Älgå, Värml, d 15 jan 1797 i Strömstad. Föräldrar: majoren Magnus Vilhelm L o Johanna Gustava v Schening. K page 71, kornett vid N skånska kavallerireg 23 april 77, livdrabant 14 maj 79, avsked med rätt att som livdrabant kvarstå i armén 25 juni 82, deltog i riksdagen 89. Skald, översättare. — SA:s Lundbladska pris 90....

Larsson, Carl F, Författare, Poet, Föreläsare, Hembygdsforskare (1877 – 1948)

Larsson, Carl Filip, f 25 juli 1877 i By, Kopp, d 9 aug 1948 där. Föräldrar: hemmansäg Erik L o Anna Jansdtr. Jordbruksarbetare, elev vid Fornby folkhögskola 03—04, brukade fädernegården 09—12, medarb i Vestmanlands län tidn från 09, sekr i Odlareförb 13—14, studie- o föreläsn:resa till Finland 14, led av nämnden för Dalarnas hembygdsförb (fornminnes- o hembygdsförb 30) från 15, revisor...

Larsson, B Leo (Leon) A, Författare, Poet (1883 – 1922)

Larsson, Bror Leo (Leon) Ambrosius (tidvis Larson), f 3 aug 1883 i Älvkarleby, Upps, f 21 mars 1922 i Spånga, Sth. Föräldrar: filhuggaren Karl August L o Emma Gustafva Isaksson. Springpojke hos garverifirma i Malmö 97—98, lärling hos smidesfirman Andersson & Ekberg där, okt 98—juni 99, div anställn:ar i Sthlm från 00, medarb i Br...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se