Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
1 träffar, sida:  1 
Cavalier, Jean, Elfenbenssnidare (– 1698)

Cavalier, Jean, f i Ispahan antagligen 1698; elfenbenssnidare; vistades vid olika hov samt i Stockholm åtminstone från 1696 (jmfr magistratens attest 2 mars); erhöll anvisning på 2,000 dlr sm t för utförda elfenbensporträtt 1 febr. 1697; medföljde L. Fabritius' ambassad till Ryssland och Persien 1697—98. — Ogift.

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se