Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
8 träffar, sida:  1 
Adils, Kung (500-talet – 500)

Adils, Ottars son och Angantyrs sonson, svensk konung av ynglingaätten, omtalas dels av norrmannen Tjodolf (i Ynglingatal från slutet av 800-talet) och av Snorre m. fl. islänningar, dels i det fornengelska Beowulfskvädet (från omkr. år 700). Enligt sistnämnda källa, vars uppgifter om de svenska fornkonungarna ofta, ehuru gärna...

Ale, Kung (500-talet – 500)

Ale, Adils' farbroder (se Adils), svensk konung av Ynglingaätten, omtalas i Beowulfskvädet som »den frejdade fursten och den ypperste av de sjökonungar, som i Svearike utdelade skatter». Segerherre över götarna, blev han själv till slut (vid 500-talets mitt) fördriven från makten av Adils med dessas hjälp. Minnet av A. har i ...

Angantyr, Kung (500-talet – 500)

Angantyr, Adils' farfader (se Adils), svensk konung av Ynglingaätten. »Beowulfskvädet», som ofta nämner A. som en väldig, grånad kämpe, har bevarat en livfull skildring av hans sista strider.

Olof "trätälja", Kung (– 0)

Olof "trätälja", enligt sena obestyrkta isländska uppgifter son till sveakonungen Ingjald "illråde" (bd 20) o Göthild av Västergötland.

Uppges ha varit g m Solveg eller Solva, dtr till konung Halvdan "guldtand" av Solör i östra Norge.

Ottar "vendelkråka", Kung (500-talet – 500)

Ottar "vendelkråka", levde möjligen på 500-talet. Fader: en sveakonung vid namn Angantyr (bd 1; enl Beowulfskvädet) eller Egil (enl isländska uppgifter). Sveakonung.

Ingjald illråde, Kung (– 0)

 Ingjald illråde, enligt uppg konung i Uppsala, i så fall möjligen på 600-talet, o son till sveakonungen (Bröt-) Anund (bd 2).

Ivar vidfamne, Kung (– 0)

Ivar vidfamne, vars historiska existens är oviss, skall enligt sena isländska källor ha varit konung av bl a Sverige o Danmark, i så fall möjligen på 600-talet, o son till den skånske fursten Halvdan snialli med den angliska furstinnan Moald digra.

Enligt Snorre Sturlassons Ynglingasaga från 1200-talet skall sveakonungen Ingjald illrådes dtr Åsa ha eggat sin make konung Gudröd av Skån...

Anund, Kung (– levde på 600)

Anund (Bröt-Anund), svensk konung av Ynglingaätten, sonsons son till Adils och fader till Ingjald Illråde. A:s regering torde ha infallit under förra hälften av 600-talet, alltså ungefär mitt i det skede, då den uppsvenska kulturen blomstrade rikare än någonsin förr eller senare under förhistorisk tid och i fr...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se