Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
136 träffar, sida:  1 2 3 
Adlersparre, Georg, Skriftställare, Arméofficer, Landshövding, Statsråd, En av rikets herrar, Kuppmakare (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Ahnfelt, P Gabriel, Skriftställare, Präst (1803 – 1863)

2. Paul Gabriel Ahnfelt, den föregåendes broder, f. 25 mars 1803 i Gullarp, d 11 okt. 1863. Genomgick Lunds läroverk; student i Lund 23 juni 1817; disp. 18 nov. 1820 (De defensione sui, pres. Er. Cederschiöld); avlade filol. kand. examen 19 dec. 1821 och fil. kand. examen 21 maj 1823; disp. 23 maj s. å. (De veterum Suecorum et Gothorurh praecipuis, quse re...

Anderson (f. Freudenthal), Hedvig (Hedda) E, Skriftställare (1832 – 1912)

Anderson, Hedvig (Hedda) Elisabet, f. Freudenthal, f. 4 juni 1832 i Botilsäter, d 2 apr. 1912 i Stockholm. Föräldrar: bruksförvaltaren Knut Freudenthal och Anna Lisa Erikson.

Gift 5 nov. 1873 i hans andra gifte med vågmästaren Johan Elis Anderson i Kristinehamn, f. 28 juli 1827, d 12 nov. 1888.

Spak, H Fredrik, Skriftställare, Lantbrukare, Präst, Agitator, Teolog (1876 – 1926)

Spak, Henrik Fredrik, f 21 maj 1876 i Sthlm, Hedv El, d 17 aug 1926 där, Kungsh. Föräldrar: registratorn Carl Henrik S o Laura Charlotta (Lotten) Christina Boman. Mogenhetsex vid Högre latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 17 maj 95, inskr vid UU ht 95, teol fil ex 18 april 96, teor teol ex 15 sept 97, prakt teol ex 24 maj 98, allt vid UU, prästv 26 juni 98, domky...

Sahlstedt, Abraham, Skriftställare, Språkforskare (1716 – 1776)

Sahlstedt, Abraham, f 20, dp 23 maj 1716 i Sthlm, Jak o Joh, d 27 okt 1776 där, ibid. Föräldrar: kontraktsprosten Magnus S o Catharina Arosell. Inskr vid UU 1 okt 28, auskultant i RA 20 juni 35, e o kanslist i Kanslikoll 17 okt 36, i Kansliexp 16 april 37, protokollförare i Turkiska kommissionen mars 38, sekr där aug 39–44, ord kanslist i Kansliexp 29 jan 46, registrator där 26 juni 47, sekr...

Salander, Eric, Industriidkare, Skriftställare, Finanspolitiker (1699 – 1764)

Salander, Eric, dp 5 dec 1699 i Mariefred, d 21 okt 1764 i Sthlm, Kat. Föräldrar: bokhållaren Erich Pedersson o Anna Maria Christoffersdtr. Anställd vid Alingsås manufakturverk, dir för Barnängens fabriker, Sthlm, 3156, ägare där 45

Schwerin, von, Fredrik B, Skriftställare, Riksdagsledamot, Präst, Kavalleriofficer (1764 – 1834)

1 von Schwerin, Fredrik Bogislaus, f 6 okt 1764 i Stralsund, S:t Nikolai, d 9 april 1834 i Sthlm, Klara. Föräldrar: riksrådet greve Jacob Philip v S o grev Charlotta Sofia Margareta v Bohlen. Kvartermästare vid Västgöta kavallerireg 11 sept 75, kornett där 6 juni 77, studerade vid militärakad i Berlin 77-80, sekundadjutant genom byte vid kavaller...

Schöldström, Birger F, Författare, Skriftställare, Tidningsredaktör (1840 – 1910)

Schöldström, Birger Fredrik, f 10 dec 1840 i Kungsbacka, d 28 nov 1910 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: apotekaren Lorentz Fredrik S o Martha Christina (Märta-Stina) Åberg. Studentex vid Realgymn i Gbg maj 61, anställd i D F Bonniers bokhandel där 61–63, medarb o korrespondent i bl a Gbgs-posten (GP) 63–67, Snäll-posten 67-68, Gbgs handel...

Richert, J Gustaf, Skriftställare, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Kommunalpolitiker (1857 – 1934)

2 Richert, Johan Gustaf, sonson till R 1, f 16 maj 1857 i Sthlm (ej i fdb), d 4 febr 1934 där, Osc. Föräldrar: översten Josef Gabriel R o Hedvig Magdalena (Malin) Netzel. Mogenhetsex vid Gbgs realgymnasium 12 juni 76, elev vid Teknolog inst (från 77 KTH) 14 sept 76, avgångsex från fackavd för väg- o vattenbyggn där 7 okt ...

Pontin, Magnus M, Skriftställare, Läkare, Riksdagsledamot, Översättare (1781 – 1858)

1 af Pontin, Magnus Martin, före adl Pontin, f 20 jan 1781 i Askeryd, Jönk, d 30 jan 1858 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: kontraktsprosten Magnus Constans P o Maria Magdalena Meurling. Elev vid Linköpings gymn, inskr vid UU 5 okt 98, MK 6 juni 04, ML där 31 maj 05, fältläk i Pommern 4 okt 05 (tilltr ej), kir mag i Sthlm 16 april 06, disp vid UU 31 maj 06, MD där 13 juni 06, tf provinsialläk i...

Raphael, Axel E, Skriftställare, Nationalekonom, Socialpolitiker (1850 – 1921)

Raphael, Axel Ferdinand, (i fdb endast Axel), f 4 okt 1850 i Gbg, Mosaiska, d 30 nov 1921 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren Jacob R o Marianne Bahr. Studentex vid Realgymnasium i Gbg 5 juni 68, inskr vid UU 14 sept 68, FK maj 73, disp pro gradu 11 nov 74, FD 31 maj 75, JK 4 mars 84, allt vid UU, sekr i jordbrukslägenhetskomm sept 91–mars 92, i Sveriges författarefören 94–17, förelä...

Ohlmarks, Åke J, Skriftställare, Översättare, Nordist, Religionshistoriker (1911 – 1984)

Ohlmarks, Åke Joel, f 3 juni 1911 i Kristianstad, d 6 juni 1984 i Crist di Niardo, Brescia, Italien. Föräldrar: grosshandlaren Carl Joel O o Anna Lovisa (Anna-Lisa) Larsson. Studentex vid Malmö h a l 7 juni 29, inskr vid LU 6 sept 29, FK där 30 jan 32, red för Lundagård vt 32–ht 33, sv lektor vid univ i Tübingen ht 33–vt 34, FL vid LU 14 sept 35, sv lektor vid Islands univ ht 35–vt 36, disp ...

Palmær, Henrik B, Författare, Skriftställare, Riksdagsledamot, Boktryckare (1801 – 1854)
1 Palmaer, Henrik Bernhard, f 25 aug
1801 i Frinnaryd, Jönk, d 7 juli 1854 i Linköping. Föräldrar: kontraktsprosten Isac Magnus P o Catharina (Karin) Maria Kin-berg. Elev vid Linköpings trivialskola o gymn 09-19, inskr vid UU 5 okt 19, FK 18 juni 28, disp pro gradu 11 juni 30, mag 16 juni 30, allt vid UU, tf adjunkt i kemi o farmaci vid Kl 5 nov 32 —6 juli 35, medarb i Aftonbladet (AB) 34 — 35...
Palme, Sven Ulric A, Skriftställare, Historiker, Arméofficer, Tidningsredaktör, Journalist (1912 – 1977)

3 Palme, Sven Ulric Adalvard, sonson till P 2, f 25 maj 1912 i Sthlm, Maria, d 14 maj 1977 i Uppsala, Domk. Föräldrar: FL Olof P o Ola Guido Elisabeth Tenow. Studentex inför examensnämnden i Sthlm (privatist) 14 juni 30, inskr vid UU 23 sept 30, FK där 31 okt 32, medarb i dagspressen från 33, bl a i S-T 42 — 66, ordf i fören Heimdal 34 — 36, red för tidskr Presens 34 — 38, FL vid UU 27 maj 3...

Pauli, Georg V, Skriftställare, Målare (1855 – 1935)

1 Pauli, Georg Vilhelm, f 2 juli 1855 i Jönköping, Kristina, d 28 nov 1935 i Tullinge, Sth (enl db för Nacka, Sth). Föräldrar: apotekaren o fabrikören August Ferdinand P o Maria Laurentia Augusta Gagner. Elev vid Jönköpings elementarlärov 64 — 71, studier vid FrKA 71-75 o 78-79, bosalt o verksam i Frankrike 75 — 78, i Italien 79-82 o i Frankrike periodvis 82-86, v ordf i Konstnärsförb:s sthl...

Näsström, N Gustaf, Skriftställare, Tidningsredaktör, Konstkritiker (1899 – 1979)

Näsström, Nils Gustaf, f 2 jan 1899 i Östersund, d 30 maj 1979 i Förslöv, Krist. Föräldrar: bankdir Nils N o Alma Augusta Sundberg. Studentex vid h a l i Östersund vt 17, inskr vid StH ht 17, FK vid StH 15 sept 25, illustrationsred vid Bonniers konversationslex 26...

Munck af Rosenschöld, Nils R, Skriftställare, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör (1815 – 1894)

4 Munck af Rosenschöld, Nils Rudolf, brorson till M 2, f 9 jan 1815 i Lund, d 6juli 1894 i Sthlm, Nik. Föräldrar: prof David M o Hedvig Juliana Bruzelius. Inskr vid LU 3 okt 31, deltog i riksdagarna 4041, 4445, 4748 o 5354 (t o m dec 53), FK vid LU 1 juni 50, disp pro gradu 12 juni 50, mag där 22 juni 50, red för Fäderneslandet 8 mars 5...

Munthe, Gustaf L, Skriftställare, Konsthistoriker, Konstpedagog (1896 – 1962)

9 Munthe, Gustaf Lorentz, sonsons sonson till M 1, f 3 juli 1896 i Sthlm, Hedv El, d 25 nov 1962 i Sthlm, Osc. Föräldrar: presidenten Gustaf Fredrik M o Selma Maria Augusta Munthe. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 15, inskr vid StH ht 15, FK där 30 maj 17, FL 15 dec 20, amanuens vid NM 21 — 24, lärare i konsthist vid Fören Ha...

Müller, J Daniel A, Skriftställare, Botanist, Trädgårdsmästare (1812 – 1857)

Müller, Joachim Daniel Andreas, f 9 juli 1812 (enl vb för Ty, Sthlm, 1839) i Stralsund, Tyskland, d 18 sept 1857 i Uppsala, Domk. Elev vid botan trädgården i Greifswald, orangör vid UU:s botan trädgård 39, trädgårdsmästare hos Sv trädgårdsfören i Sthlm 41, ordf i Sthlms gartnersällsk 48—52, förest för Sv trädgårdsfören:s trädgård o lärare vid dess skola 49—50, drev handelsträdgård på Reimers...

Martin, Frank H, Skriftställare, Arméofficer, Kavalleriofficer (1885 – 1962)

5 Martin, Frank Hugo, brorson till M 4, f 30 dec 1885 i Sthlm, Hedv El, d 28 aug 1962 i Danderyd, Sth. Föräldrar: generaldirektören Hugo Wilhelm M o Hilda Fredrika Rydberg. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm 18 maj 04, volontär vid Livreg:s dragoner 26 maj 04, elev vid krigsskolan 0506, officersex 30 nov 0...

Melander, Emil, Skriftställare, Arméofficer, Generalstabsofficer (1856 – 1930)

Melander, Emil, f 18 maj 1856 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 20 sept 1930 i Jerusalem (enl db för Arvika). Föräldrar: majoren Johan Albert M o Sophie Ågren. Volontär vid Kalmar reg 26 febr 73, mogenhetsex vid Karlskrona h elementarlärov 1 juni 75, utex från krigsskolan på Karlberg 28 okt 76, underlöjtn i Värmlands fältjägarkår 30 nov 7...

Meyerson, Gerda T, Skriftställare, Filantrop (1866 – 1929)

2 Meyerson, Gerda Teresia, tvillingsyster till M 1, fl febr 1866 i Sthlm, Mosaiska, d 18 juli 1929 där, Hedv El. Studier vid Åhlinska skolan i Sthlm, språk- o konststudier i Dresden, sociala studier i Tyskland, Holland o Schweiz, bildade Fören Hem för arbeterskor 98, sekr där 10, initiativtagare till Centralförb för socialt arbete (CSA) ...

Lundequist, Nils Wilhelm, Skriftställare, Lantbrukare, Bokhandlare, Boktryckare (1804 – 1863)

Lundequist, Nils Wilhelm, f 19 jan 1804 i Åker, Söd, d 4 april 1863 i Fredsberg, Skar. Föräldrar: kronofogden och assessorn Nils L och Johanna Ulrika Hellstedt. Elev vid Strängnäs trivialskola 29 febr 12, vid gymnasiet där 29 maj 16, inskr vid UU 6 april 21, FK där ht 25, hovrättsex 22 maj 27, disp pro gradu 31 maj 27, mag 16 juni 27, eo kanslist...

Lüdeke, Christoph Wilhelm, Skriftställare, Präst (1737 – 1805)

Lüdeke, Christoph Wilhelm, f 3 mars 1737 i Schönberg, Kreis Osterberg, Brandenburg, d 21 juni 1805 i Sthlm, Ty. Föräldrar: amtmannen Johann L o Anna Dorothea Krantz. Student i Halle, pastor i evangelisk-lutherska förs i Smyrna, Turkiet, 58, prästv i Augsburg 11 dec 58, anlände till Smyrna 19 april 59, pastor där till april 68, tjänstgjorde äv...

Liljedahl, Ernst T S, Skriftställare, Riksdagsledamot, Arméofficer, Föreläsare (1869 – 1937)

Liljedahl, Ernst Torsten Sigfrid, f 6 dec 1869 i Trelleborg, d 19 juni 1937 i Björsäter, Ög. Föräldrar: apotekaren John Samuel Sigfrid L o Jenny Maria Christina Wallman. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 91, volontär vid Första livgrenad-järreg 26 maj 91, elev vid krigsskolan på Karlberg 16 aug 92, underlöjtn i reg 24 nov 93, löjtn 23 jan 99, kapten 6 aug 09, led av AK 12—1...

Lilliehöök, Eleonor M, Skriftställare, Kvinnosakspolitiker, Husmodersföreningsordförande (1887 – 1977)

14 Lilliehöök, Eleonor Maria, f 24 jan 1887 i Sthlm, Ad Fredr, d 24 april 1977 i Järfälla, Sth. Föräldrar: bruksägaren Gustaf Fredrik Berndes (bd 4, s 1) o Elin Sofia Pettersson, Elev vid Franska skolan, Sthlm, vid Olga Schuldheiss hushålls- o slöjdskola, Ekebyholm, Rimbo, Sth, ordf i Sveriges husmodersfören:ars riksförb 28—47, red...

Lilljebjörn, Knut, Skriftställare, Lantbrukare, Cellist (1765 – 1838)

Lilljebjörn, Knut, f 4 april 1765 på Odenstad, Gillberga, Värml, d 19 maj 1838 i Karlstad. Föräldrar: v häradsh Knut Jacob L o Anna Elisabeth Welin. Sergeant utan lön vid Närkes o Värmlands reg 30 okt 74, inskr vid UU 10 febr 77, fänrik vid nämnda reg 7 dec 84, avsked 12 april 91.

G 1) 6 maj 1788 i Väckelsö, Borgvik, Värml (Stiernstedt 1947, s 58) m Elisabet Johanna (Jeanna) Troili, f ...

Lindahl, Carl F, Skriftställare, Affärsman, Grosshandlare (1841 – 1911)

Lindahl, Carl Fredrik, f 16 dec 1841 i V Vingåker, Söd, d 18 jan 1911 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: handlanden Carl Fredrik L o Johanna Berger. Studentex vid elementar-lärov i Örebro 13 sept 58, inskr vid UU under ht 58, fortsatte faderns affärsrörelse i Hacksta, V Vingåker, 70—81, grosshandlare i spannmål med kontor i Vingåker o Norrköping, flyttade till Sthlm okt 89. - Skriftställare....

Lindahl, Edward W, Skriftställare, Kommunalpolitiker, Teaterrecensent, Lärare (1845 – 1917)

Lindahl, Edward Waldemar, f 22 aug 1845 i Asarum, Blek, d 14 nov 1917 i Malmö, S:t Pauli. Föräldrar: handl Otto Leonard L o Dorothea Cecilia Hägg. Studentex vid LU 12 dec 62, FK där 14 dec 67, disp 16 maj 68, FP 29 maj 68, extra lär i Lund 68—71, adjunkt vid Malmö h a l nov 71, v lektor med del av tjänst där vt 72-vt 83, hel tjänst ht 83-vt 87, kamrer o sekr i Sparbanken Bikupan i Malmö...

Linder, I G Margareta (Greta), Skriftställare, Bibliotekarie, Biblioteksföreningsledare (1888 – 1963)

3 Linder, Ingrid Gurli Margareta (Greta), dtr till L 1 och L 2, f 15 maj 1888 i Sthlm, Hedv El, d 19 okt 1963 där, Engelbr. Mogenhetsex vid Sofi Almquists samskola i Sthlm vt 07, inskr vid UU ht 07, FM där 25 okt 11, anställd hos bibkkonsulenterna i skolöverstyr 13—25, genomgi...

Lindgren, A Hellen G B, Skriftställare, Litteraturkritiker, Teaterlärare (1857 – 1904)

Lindgren, Albert Hellen Gustaf Benedikt, f 13 juni 1857 i Hedemora landsförs, d 9 febr 1904 i Solna, Sth. Föräldrar: prosten Bengt Gustaf L o förf Hilda Augusta Amanda Hallström, omg Kerfstedt (bd 21, s 68). Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 76, inskr vid UU ht 76—ht 78, lärare vid Anna Sandströms skola o i Whitlockska skolan i St...

Lindskog, H Jonas (John), Skriftställare, Präst, Teolog (1869 – 1948)

1 Lindskog, Hans Jonas (John), f 2 febr 1869 i Gbg, Karl Johan, d 3 jan 1948 i Sthlm, Brännk. Föräldrar: kontraktsprosten Claes Svante L o Albertina Augusta Dann. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 22 maj 87, inskr vid LU 13 sept 87, FK 31 maj 89, teor teol ex 19 sept 91, prakt teol ex där 14 maj 92, prästex i Gbg 5 jan 93, prästv där 6 jan 93, div förordnanden i Gbgs stift jan 93—1 okt 97, T...

Læstadius, Petrus, Skriftställare, Präst (1802 – 1841)

3 Laestadius, Petrus, halvbror till L 1, bror till L 2, f 9 febr 1802 i Arjeplog, Nb, d 6 aug 1841 i Vibyggerå, Vnl. Elev vid Härnösands gymn ht 16 —vt 20, inskr vid UU 24 okt 20, disp pro exercitio 8 mars 23, utex från teol seminariet 15 maj 24, informator hos notarien L G Berglund vt 24—26, prästv i Härnösand 20 febr...

Larson, J P Alfred (Alf), Skriftställare, Industriledare, Kemiingenjör (1852 – 1924)

Larson, Johan Peter Alfred (Alf), f 18 sept 1852 i Gamleby, Kalm, d 18 aug 1924 i Sthlm, Matt. Föräldrar: handl Jonas Peter L o Carolina Ulrika Charlotta Löfberg. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Västervik 11 juni 72, ord elev vid Tekn inst 16 sept 72—9 juni 75, ing vid Liljeholmens stearinfabrik, Sthlm, 75—84, vid Skånska superfosfat- o svavelsyrefabriks ab, Helsingborg, 85—96, VD i ...

Larsson, Hans, Skriftställare, Filosof (1862 – 1944)

Larsson, Hans, f 18 febr 1862 i Ö Klagstorp, Malm, d 16 febr 1944 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Lars Persson o Kersti Nilsdtr. Mogenhetsex vid Lunds h elementarlärov 10 juni 81, inskr vid LU 31 aug 81, andre lär vid Kronobergs läns folkhögsk i Grimslöv sommaren 84—vt 90, FK vid LU 14 dec 88, FL 31 jan 93, disp 23 maj 93, FD 27 maj 93, docent i teoretisk filosofi vid LU 5 juli 93 o vid...

Laurin, Carl G J, Skriftställare, Konstpedagog, Teaterkritiker (1868 – 1940)

1 Laurin, Carl Gustaf Johannes, f 19 sept 1868 i Sthlm, Nik, d 31 mars 1940 där, Maria. Föräldrar: bokförläggaren Gustaf (Gösta) Leonard L o Agnes Maria Rothlieb. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 16 maj 88, inskr vid UU ht 88, FK där 12 dec 90, resor i Europa 90— 92, illustrationsred i ab P A Norstedt & Söner, Sthlm, 93—34, lär i konsthist vid Anna Sandströms lärarin...

Leffler, Sven Peter, Skriftställare, Boktryckare (1776 – 1850)

1 Leffler, Sven Peter, f 7 juni 1776 i Gbg, Domk, d 11 okt 1850 i Uppsala. Föräldrar: stadsmäklaren o skeppsklareraren Johan Håkan L o Elisabeth Kullman. Studier vid herrnhutiska skolan i Christiansfeld, Slesvig, 84—89, inskr vid LU 17 juni 89, disputerade pro exercitio där 12 november 91, inskr vid UU 6 okt 92, MD där 12 juni 97, studier i Khvn 97—98, medarb i Correspondenten, Uppsala,...

Lidén, Oskar L, Skriftställare, Folkskollärare, Skolrektor, Arkeolog (1870 – 1957)

Liden, Oskar Linus, f 8 dec 1870 på Korpås, Ornunga, Älvsb, d 22 mars 1957 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren August Ericsson o småskollärarinnan Anna Cajsa Johansdtr. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov vt 92, inskr vid Gbgs seminarium ht 93, folkskollärarex 94, folkskollärare i Eskilstuna 94— 95, i Norberg 96—08, studieresor till Island, Danmark, Norge, rektor för Jonstorps h folkskola 09—...

Lidforss, Bengt, Skriftställare, Botanist (1868 – 1913)

2 Lidforss, Bengt, son till L 1, f 15 sept 1868 i Lund, d 23 sept 1913 där. Mogenhets-ex vid Lunds h elementarläroverk 5 juni 85, inskr vid LU 4 sept 85, FK 31 jan 88, eo amanuens vid botan instit 24 febr 88—maj 92, FL 14 dec 92, disp 15 mars 93, FD 27 maj 93, allt vid LU, assistent vid botan instit i Jena ht 95—vt 96, doc i botanik vid LU 31 aug 97—7 jan 05,...

Kleen, Else, Skriftställare, Journalist (1882 – 1968)

5 Kleen, Else, dtr till K 3, f 26 febr 1882 i Wien, d 21 dec 1968 i Sthlm, Bromma. Flickskola i Sthlm, elev till Richard Bergh 99—00, till Antonio de la Gandara, Paris, 01—02, medarb i DN 06—10, i Sthlms dagbl 10, i S-T 11—61, deltog i bildandet av Hjälpfören för psykisk hälsovård 17, led av styr där, led av anstaltsnämnden vid L&ar...

Kleen, Emil A G, Skriftställare, Läkare (1847 – 1923)

3 Kleen, Emil Andreas Gabriel, bror till K 2, f 21 nov 1847 i Karlsborg, Skar, d 8 dec 1923 i Sthlm, Engelbr. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 19 maj 68, inskr vid UU 28 maj 68, FK 27 maj 72, disp 12 dec 74, FD 31 maj 75, MK vid Kl 13 mars 78, ML där o leg läk 18 maj 81, MD i Wien 28 febr 83, prakt läk under vintrarna i Sthlm, under somrarna i Karlsbad i Böhmen 84—14, drev inst fö...

Kleen, F H Richard, Diplomat, Skriftställare (1841 – 1923)

2 Kleen, Fredrik Herman Richard, son till K 1, f 17 mars 1841 i Karlsborg, Skar, d 18 mars 1923 i Ulricehamn. Studerade i Neuchâtel, Schweiz, 55—57, inskr vid UU 31 jan 59, kansliex där 14 sept 60, eo kanslist i civildep 5 okt 60, i kommerskoll 12 okt 60, ex till rättegångsverken vid UU 7 dec 63, auskultant i Svea hovrätt 17 dec 63, eo kanslist i justitierevisionen dec 63, eo notarie i Svea ...

Knöppel, G Arvid O, Skriftställare, Målare, Grafiker, Skulptör (1892 – 1970)

Knöppel, Gustav Arvid Oskar, f 25 april 1892 i Luleå, d 21 juni 1970 i Gunnarskog, Värml. Föräldrar: bryggaren o förf Johan Arvid Constantin K o Maria Cecilia Elsbeth Schultz v Berg. Elev vid h a l i Växjö, praktiserade inom bryggerinäringen till 12, elev vid Althins målarskola o Tekn skolans aftonkurser 12—14, aspirant vid konsthögskolan 14, elev där 15—19, FrKA:s stipendiat 18—19, erhöll s...

Kolm, C Rudolf, Skriftställare, Väg- och vattenbyggnadsingenjör (1890 – 1971)

Kolm, Carl Rudolf, f 7 juni 1890 i Gbg, Kristine, d 29 april 1971 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: apotekaren Carl Fredrik Vilhelm K o Anna Maria Ekman. Mogenhetsex vid h a reallärov på Norrmalm i Sthlm 8 dec 08, ord elev vid KTH 13 sept 09, avgångsex från dess fackavd för väg- o vattenbyggn:konst 30 april 13, ing:elev vid järnvägsstyr:s banbyrå 13, eo undering där 14—15, undering där 16—19, b...

Kolthoff, Kjell G A H, Skriftställare, Landskapsmålare, Konservator (1871 – 1947)

2 Kolthoff, Kjell Gustaf Adolf Henrik, son till K 1, f 29 aug 1871 i Uddevalla, d 28 febr 1947 i Rasbo, Upps. Läroverksstudier i Uppsala, deltog i upprättandet av Biologiska mus, Sthlm, 93, chef för K:s naturaliemagasin, Uppsala (ab från 10) 05–32. — Skriftställare, landskapsmålare.

G 24 okt 05 i Gbg, Domk, m Elna Morell, f 26 juli...

Kreuger, Johan Henrik, Skriftställare, Amiral (1782 – 1858)

1 Kreuger, Johan Henrik, f 31 mars 1782 i Lovisa, Finland, d 24 jan 1858 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: tullförvaltaren Johan Fredric K o Anna Sara Cederhvarf. Sergeant vid arméns flottas sveaborgseskader 12 jan 92, sjöoff:ex på Sveaborg 10 maj 99, flaggjunkare 19 maj 99, seglade på handelsfartyg 00—07, fänrik vid arméns flotta 23 jan 01, underlöjtn vid sveaborgseskadern 7 febr 04, löjtn 8 dec...

Kumlien, Axel (Akke) R, Skriftställare, Målare, Illustratör (1884 – 1949)

3 Kumlien, Axel (Akke) Ragnar, son till K 1, f 3 april 1884 i Sthlm, Hedv El, d 4 juni 1949 där, Osc. Mogenhetsex vid h reallärov i Sthlm 18 maj 03, inskr vid UU 19 okt 05, FK där 15 dec 10, lär vid Värmlands läns folkhögsk i Molkom ht 11—jan 12, eo amanuens vid LU:s hist mus 8 jan 13—14, inskr vid LU ht 13, FL där 29 jan 14, amanuens vid LU:s konstmus 14—15, vid NM 16—31, konstnärlig rådgiv...

Kärnekull, C Olof, Skriftställare, Väg- och vattenbyggnadsingenjör (1885 – 1950)

Kärnekull, Carl Olof, f 25 okt 1885 i Jönköping, d 26 juni 1950 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: skeppsklareraren Anders Andersson o Justina Mathilda Reinholdsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping 21 maj 07, elev vid KTH:s avd för väg- o vattenbyggn 28 sept 08, avgångsex 30 april 12, avd:ing vid Väderstad-Skänninge-Bränninge järnvägsbyggn 12—13, arbetsledare vid Byggnadsab Contractor, Sthlm, 13...

Ingman, Carl, Diplomat, Spion, Skriftställare (1747 – 1813)

Ingman (antog senare namnet Manderfelt), Carl, f 27 maj 1747, trol i Vänersborg, d 6 mars 1813 där. Föräldrar: landskamreraren Jonas I o Maria Sandberg. Inskr vid Åbo akad 5 nov 61, disp under prof J Bilmarks presidium där 9 maj 63, inskr vid UU 15 april 65, eo kanslist i kanslikoll:s exp 4 sept 72, kopist i utrikesexp 19 mars 73, auskultant i Svea hovrätt 22 mars 74, v sekr vid sv lega...

Jaensson, Knut B, Skriftställare (1893 – 1958)

Jaensson, Knut Bernhard, f 19 april 1893 i Örebro, f 30 nov 1958 i Mölnbo, Vårdinge, Söd. Föräldrar: läderhandl Johan Alfred J o Evelina Augusta Matilda Lindeli. Studentex vid h a l i Örebro vt 11, inskr vid UU ht 11, språkstudier i Berlin 13—14, kammarskrivare vid Sthlms gasverk 1 juni 20—1 april 49, studier vid StH ht 24—ht 25, kritiker i BLM från 38, i Konstrevy från 43, i DN från 46. — F...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se