Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
154 träffar, sida:  1 2 3 4 
Adlersparre, Carl August, Skriftställare (1810 – 1862)

5. Carl August Adlersparre, f. 7 juni 1810 i Kristinehamn, d 5 maj 1862 i Stockholm. Föräldrar: se Adlersparre 2. Kadett vid Karlberg 17 febr. .1823; fänrik vid Svea livgarde 13 dec. 1828; avlade officersexamen vid samma regemente 25 dec. s. å.; underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 30 mars 1833; greve vid faderns död, 23 sept. ...

Adlersparre, Georg, Skriftställare, Arméofficer, Landshövding, Statsråd, Politiker (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Ahnfelt, P Gabriel, Skriftställare, Präst (1803 – 1863)

2. Paul Gabriel Ahnfelt, den föregåendes broder, f. 25 mars 1803 i Gullarp, d 11 okt. 1863. Genomgick Lunds läroverk; student i Lund 23 juni 1817; disp. 18 nov. 1820 (De defensione sui, pres. Er. Cederschiöld); avlade filol. kand. examen 19 dec. 1821 och fil. kand. examen 21 maj 1823; disp. 23 maj s. å. (De veterum Suecorum et Gothorurh praecipuis, quse re...

Aldén, Gustaf A, Folkhögskolelärare, Skriftställare, Journalist, Föreläsare (1852 – 1927)

Aldén, Gustaf Alfred, f. 16 sept. 1852 i Alseda. Föräldrar: lantbrukaren Johan Gustafsson och Kristina Johansson. Inskrevs vid Växjö h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1874; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. (med statskunskap som huvudämne) 25 maj 1878; har företagit talrika studieresor, bl. a. ti...

Anderson (f. Freudenthal), Hedvig (Hedda) E, Skriftställare (1832 – 1912)

Anderson, Hedvig (Hedda) Elisabet, f. Freudenthal, f. 4 juni 1832 i Botilsäter, d 2 apr. 1912 i Stockholm. Föräldrar: bruksförvaltaren Knut Freudenthal och Anna Lisa Erikson.

Gift 5 nov. 1873 i hans andra gifte med vågmästaren Johan Elis Anderson i Kristinehamn, f. 28 juli 1827, d 12 nov. 1888.

Spak, H Fredrik, Skriftställare, Lantbrukare, Präst, Agitator, Teolog (1876 – 1926)

Spak, Henrik Fredrik, f 21 maj 1876 i Sthlm, Hedv El, d 17 aug 1926 där, Kungsh. Föräldrar: registratorn Carl Henrik S o Laura Charlotta (Lotten) Christina Boman. Mogenhetsex vid Högre latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 17 maj 95, inskr vid UU ht 95, teol fil ex 18 april 96, teor teol ex 15 sept 97, prakt teol ex 24 maj 98, allt vid UU, prästv 26 juni 98, domky...

Sahlstedt, Abraham, Skriftställare, Språkforskare (1716 – 1776)

Sahlstedt, Abraham, f 20, dp 23 maj 1716 i Sthlm, Jak o Joh, d 27 okt 1776 där, ibid. Föräldrar: kontraktsprosten Magnus S o Catharina Arosell. Inskr vid UU 1 okt 28, auskultant i RA 20 juni 35, e o kanslist i Kanslikoll 17 okt 36, i Kansliexp 16 april 37, protokollförare i Turkiska kommissionen mars 38, sekr där aug 39–44, ord kanslist i Kansliexp 29 jan 46, registrator där 26 juni 47, sekr...

Salander, Eric, Industriidkare, Skriftställare, Finanspolitiker (1699 – 1764)

Salander, Eric, dp 5 dec 1699 i Mariefred, d 21 okt 1764 i Sthlm, Kat. Föräldrar: bokhållaren Erich Pedersson o Anna Maria Christoffersdtr. Anställd vid Alingsås manufakturverk, dir för Barnängens fabriker, Sthlm, 3156, ägare där 45

Schwerin, von, Fredrik B, Skriftställare, Präst, Politiker (1764 – 1834)

1 von Schwerin, Fredrik Bogislaus, f 6 okt 1764 i Stralsund, S:t Nikolai, d 9 april 1834 i Sthlm, Klara. Föräldrar: riksrådet greve Jacob Philip v S o grev Charlotta Sofia Margareta v Bohlen. Kvartermästare vid Västgöta kavallerireg 11 sept 75, kornett där 6 juni 77, studerade vid militärakad i Berlin 77-80, sekundadjutant genom byte vid kavaller...

Schöldström, Birger F, Författare, Skriftställare, Tidningsredaktör (1840 – 1910)

Schöldström, Birger Fredrik, f 10 dec 1840 i Kungsbacka, d 28 nov 1910 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: apotekaren Lorentz Fredrik S o Martha Christina (Märta-Stina) Åberg. Studentex vid Realgymn i Gbg maj 61, anställd i D F Bonniers bokhandel där 61–63, medarb o korrespondent i bl a Gbgs-posten (GP) 63–67, Snäll-posten 67-68, Gbgs handel...

Richert, J Gustaf, Skriftställare, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Politiker (1857 – 1934)

2 Richert, Johan Gustaf, sonson till R 1, f 16 maj 1857 i Sthlm (ej i fdb), d 4 febr 1934 där, Osc. Föräldrar: översten Josef Gabriel R o Hedvig Magdalena (Malin) Netzel. Mogenhetsex vid Gbgs realgymnasium 12 juni 76, elev vid Teknolog inst (från 77 KTH) 14 sept 76, avgångsex från fackavd för väg- o vattenbyggn där 7 okt ...

Pontin, Magnus M, Skriftställare, Läkare, Översättare (1781 – 1858)

1 af Pontin, Magnus Martin, före adl Pontin, f 20 jan 1781 i Askeryd, Jönk, d 30 jan 1858 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: kontraktsprosten Magnus Constans P o Maria Magdalena Meurling. Elev vid Linköpings gymn, inskr vid UU 5 okt 98, MK 6 juni 04, ML där 31 maj 05, fältläk i Pommern 4 okt 05 (tilltr ej), kir mag i Sthlm 16 april 06, disp vid UU 31 maj 0...

Raphael, Axel E, Skriftställare, Nationalekonom, Socialpolitiker (1850 – 1921)

Raphael, Axel Ferdinand, (i fdb endast Axel), f 4 okt 1850 i Gbg, Mosaiska, d 30 nov 1921 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren Jacob R o Marianne Bahr. Studentex vid Realgymnasium i Gbg 5 juni 68, inskr vid UU 14 sept 68, FK maj 73, disp pro gradu 11 nov 74, FD 31 maj 75, JK 4 mars 84, allt vid UU, sekr i jordbrukslägenhetskomm sept 91–mars 92, i Sveriges författarefören 94–17, förelä...

Ohlmarks, Åke J, Skriftställare, Översättare, Nordist, Religionshistoriker (1911 – 1984)

Ohlmarks, Åke Joel, f 3 juni 1911 i Kristianstad, d 6 juni 1984 i Crist di Niardo, Brescia, Italien. Föräldrar: grosshandlaren Carl Joel O o Anna Lovisa (Anna-Lisa) Larsson. Studentex vid Malmö h a l 7 juni 29, inskr vid LU 6 sept 29, FK där 30 jan 32, red för Lundagård vt 32–ht 33, sv lektor vid univ i Tübingen ht 33–vt 34, FL vid LU 14 sept 35, sv lektor vid Islands univ ht 35–vt 36, disp ...

Palmær, Henrik B, Författare, Skriftställare, Boktryckare (1801 – 1854)

1 Palmaer, Henrik Bernhard, f 25 aug

1801 i Frinnaryd, Jönk, d 7 juli 1854 i Linköping. Föräldrar: kontraktsprosten Isac Magnus P o Catharina (Karin) Maria Kin-berg. Elev vid Linköpings trivialskola o gymn 09-19, inskr vid UU 5 okt 19, FK 18 juni 28, disp pro gradu 11 juni 30, mag 16 juni 30, allt vid UU, tf adjunkt i kemi o farmaci vid Kl 5 nov 32 —6 ju...

Palme, Sven Ulric A, Skriftställare, Historiker, Arméofficer, Tidningsredaktör, Journalist (1912 – 1977)

3 Palme, Sven Ulric Adalvard, sonson till P 2, f 25 maj 1912 i Sthlm, Maria, d 14 maj 1977 i Uppsala, Domk. Föräldrar: FL Olof P o Ola Guido Elisabeth Tenow. Studentex inför examensnämnden i Sthlm (privatist) 14 juni 30, inskr vid UU 23 sept 30, FK där 31 okt 32, medarb i dagspressen från 33, bl a i S-T 42 — 66, ordf i fören Heimdal 34 — 36, red för tidskr Presens 34 — 38, FL vid UU 27 maj 3...

Pauli, Georg V, Skriftställare, Målare (1855 – 1935)

1 Pauli, Georg Vilhelm, f 2 juli 1855 i Jönköping, Kristina, d 28 nov 1935 i Tullinge, Sth (enl db för Nacka, Sth). Föräldrar: apotekaren o fabrikören August Ferdinand P o Maria Laurentia Augusta Gagner. Elev vid Jönköpings elementarlärov 64 — 71, studier vid FrKA 71-75 o 78-79, bosalt o verksam i Frankrike 75 — 78, i Italien 79-82 o i Frankrike periodvis 82-86, v ordf i Konstnärsförb:s sthl...

Nordensvan, Carl O, Skriftställare, Arméofficer, Generalstabsofficer (1851 – 1924)

1 Nordensvan, Carl Otto, f 7 april 1851 i Sthlm, Svea art, d 30 mars 1924 där, Osc. Föräldrar: generalmajoren Otto N o Louise Hildegard Roos. Kadett vid krigsskolan 15 mars 67, officersex där 28 nov 68, underlöjtn utan lön vid Andra livg 11 dec 68, med lön 12 jan 69, elev vid krigshögsk i Marieberg 72–74, löjtn av 2 kl vid Andra livg 1 maj 7...

Näsström, N Gustaf, Skriftställare, Tidningsredaktör, Konstkritiker (1899 – 1979)

Näsström, Nils Gustaf, f 2 jan 1899 i Östersund, d 30 maj 1979 i Förslöv, Krist. Föräldrar: bankdir Nils N o Alma Augusta Sundberg. Studentex vid h a l i Östersund vt 17, inskr vid StH ht 17, FK vid StH 15 sept 25, illustrationsred vid Bonniers konversationslex 26–28, konstkritiker i Sthlms dagbl 27–31, i S-T 32–64, chef för kult...

Munck af Rosenschöld, Nils R, Skriftställare, Tidningsman, Riksdagsman (1815 – 1894)

4 Munck af Rosenschöld, Nils Rudolf, brorson till M 2, f 9 jan 1815 i Lund, d 6juli 1894 i Sthlm, Nik. Föräldrar: prof David M o Hedvig Juliana Bruzelius. Inskr vid LU 3 okt 31, deltog i riksdagarna 40–41, 44–45, 47–48 o 53–54 (t o m dec 53), FK vid LU 1 juni 50, disp pro gradu 12 juni 50, mag där 22 juni 50, red för Fäderneslandet 8 mars...

Munthe, Gustaf L, Skriftställare, Konsthistoriker, Konstpedagog (1896 – 1962)

9 Munthe, Gustaf Lorentz, sonsons sonson till M 1, f 3 juli 1896 i Sthlm, Hedv El, d 25 nov 1962 i Sthlm, Osc. Föräldrar: presidenten Gustaf Fredrik M o Selma Maria Augusta Munthe. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 15, inskr vid StH ht 15, FK där 30 maj 17, FL 15 dec 20, amanuens vid NM 21 — 24, lärare i konsthist vid Fören Ha...

Müller, J Daniel A, Skriftställare, Botanist, Trädgårdsmästare (1812 – 1857)

Müller, Joachim Daniel Andreas, f 9 juli 1812 (enl vb för Ty, Sthlm, 1839) i Stralsund, Tyskland, d 18 sept 1857 i Uppsala, Domk. Elev vid botan trädgården i Greifswald, orangör vid UU:s botan trädgård 39, trädgårdsmästare hos Sv trädgårdsfören i Sthlm 41, ordf i Sthlms gartnersällsk 48—52, förest för Sv trädgårdsfören:s trädgård o lärare vid dess skola 49—50, drev handelsträdgård på Reimers...

Martin, Frank H, Skriftställare, Arméofficer, Kavalleriofficer (1885 – 1962)

5 Martin, Frank Hugo, brorson till M 4, f 30 dec 1885 i Sthlm, Hedv El, d 28 aug 1962 i Danderyd, Sth. Föräldrar: generaldirektören Hugo Wilhelm M o Hilda Fredrika Rydberg. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm 18 maj 04, volontär vid Livreg:s dragoner 26 maj 04, elev vid krigsskolan 0506, officersex 30 nov 0...

Melander, Emil, Skriftställare, Arméofficer, Generalstabsofficer (1856 – 1930)

Melander, Emil, f 18 maj 1856 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 20 sept 1930 i Jerusalem (enl db för Arvika). Föräldrar: majoren Johan Albert M o Sophie Ågren. Volontär vid Kalmar reg 26 febr 73, mogenhetsex vid Karlskrona h elementarlärov 1 juni 75, utex från krigsskolan på Karlberg 28 okt 76, underlöjtn i Värmlands fältjägarkår 30 nov 7...

Meyerson, Gerda T, Skriftställare, Filantrop (1866 – 1929)

2 Meyerson, Gerda Teresia, tvillingsyster till M 1, fl febr 1866 i Sthlm, Mosaiska, d 18 juli 1929 där, Hedv El. Studier vid Åhlinska skolan i Sthlm, språk- o konststudier i Dresden, sociala studier i Tyskland, Holland o Schweiz, bildade Fören Hem för arbeterskor 98, sekr där 10, initiativtagare till Centralförb för socialt arbete (CSA) ...

Milow, E Cecilia, Skriftställare, Ungdomsledare (1856 – 1946)

Milow, Emma Cecilia, f 8 mars 1856 i Gbg, dp 31 mars där, Engelska, d 7 maj 1946 Sthlm, Matt. Föräldrar: handlanden Johan Fredric M o Mary Lindgren. Avgångsex från Eve Marie Rappes helpension för flickor 72, innehade lärartjänster på olika platser i landet 75–84, studier i Tyskland o England periodvis 85–01, drev flickpension i Sk&o...

Montgomery, Gustaf Adolph, Skriftställare, Arméofficer, Ämbetsman (1791 – 1861)

2 Montgomery, Gustaf Adolph, f 24 maj 1791 i Kemi, Uleåb, Finland, d 26 maj 1861 i Sthlm, Finska. Föräldrar: majoren Gustaf Adolph Montgomerie o Hedvig Helena Löthman. Trumslagare vid Österbottens reg 4 okt 02, volontär där 1 dec 04, rustmästare vid Kajana bataljon 25 nov 05, furir där 30 april 08, förare 14 juni 08, sergeant 4...

Lundequist, Nils Wilhelm, Skriftställare, Lantbrukare, Bokhandlare, Boktryckare (1804 – 1863)

Lundequist, Nils Wilhelm, f 19 jan 1804 i Åker, Söd, d 4 april 1863 i Fredsberg, Skar. Föräldrar: kronofogden och assessorn Nils L och Johanna Ulrika Hellstedt. Elev vid Strängnäs trivialskola 29 febr 12, vid gymnasiet där 29 maj 16, inskr vid UU 6 april 21, FK där ht 25, hovrättsex 22 maj 27, disp pro gradu 31 maj 27, mag 16 juni 27, eo kanslist...

Lüdeke, Christoph Wilhelm, Skriftställare, Präst (1737 – 1805)

Lüdeke, Christoph Wilhelm, f 3 mars 1737 i Schönberg, Kreis Osterberg, Brandenburg, d 21 juni 1805 i Sthlm, Ty. Föräldrar: amtmannen Johann L o Anna Dorothea Krantz. Student i Halle, pastor i evangelisk-lutherska förs i Smyrna, Turkiet, 58, prästv i Augsburg 11 dec 58, anlände till Smyrna 19 april 59, pastor där till april 68, tjänstgjorde äv...

Löwegren, A Gunnar H, Skriftställare, Journalist, Ämbetsman (1881 – 1958)

2 Löwegren, Anders Gunnar Hilding, brorsons son till L 1, f 24 sept 1881 i Malmö, S:t Petri, d 2 aug 1958 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: drätselkamreraren Hilding Washington L o Ingeborg Petronella Elisabet Pettersson. Mogenhetsex vid h a l i Malmö 3 juni 99, inskr vid LU 7 sept 99, FK där 31 jan 01, studier i München, Oxford o...

Liljedahl, Ernst T S, Skriftställare, Arméofficer (1869 – 1937)

Liljedahl, Ernst Torsten Sigfrid, f 6 dec 1869 i Trelleborg, d 19 juni 1937 i Björsäter, Ög. Föräldrar: apotekaren John Samuel Sigfrid L o Jenny Maria Christina Wallman. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 91, volontär vid Första livgrenad-järreg 26 maj 91, elev vid krigsskolan på Karlberg 16 aug 92, underlöjtn i reg 24 nov 9...

Lilliehöök, Eleonor M, Skriftställare, Förbundsordförande, Feminist (1887 – 1977)

14 Lilliehöök, Eleonor Maria, f 24 jan 1887 i Sthlm, Ad Fredr, d 24 april 1977 i Järfälla, Sth. Föräldrar: bruksägaren Gustaf Fredrik Berndes (bd 4, s 1) o Elin Sofia Pettersson, Elev vid Franska skolan, Sthlm, vid Olga Schuldheiss hushålls- o slöjdskola, Ekebyholm, Rimbo, Sth, ordf i Sveriges husmodersfören:ars riksförb ...

Lilljebjörn, Knut, Skriftställare, Lantbrukare, Cellist (1765 – 1838)

Lilljebjörn, Knut, f 4 april 1765 på Odenstad, Gillberga, Värml, d 19 maj 1838 i Karlstad. Föräldrar: v häradsh Knut Jacob L o Anna Elisabeth Welin. Sergeant utan lön vid Närkes o Värmlands reg 30 okt 74, inskr vid UU 10 febr 77, fänrik vid nämnda reg 7 dec 84, avsked 12 april 91.

G 1) 6 maj 1788 i Väckelsö, Borgvik, Värml (Stiernstedt 1947, s 58) m Elisabet Johanna (Jeanna) Troili, f ...

Lindahl, Carl F, Skriftställare, Affärsman, Grosshandlare (1841 – 1911)

Lindahl, Carl Fredrik, f 16 dec 1841 i V Vingåker, Söd, d 18 jan 1911 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: handlanden Carl Fredrik L o Johanna Berger. Studentex vid elementar-lärov i Örebro 13 sept 58, inskr vid UU under ht 58, fortsatte faderns affärsrörelse i Hacksta, V Vingåker, 70—81, grosshandlare i spannmål med kontor i Vingåker o Norrköping, flyttade till Sthlm okt 89. - Skriftställare....

Linder, I G Margareta (Greta), Skriftställare, Bibliotekarie, Bibliotekskonsulent (1888 – 1963)

3 Linder, Ingrid Gurli Margareta (Greta), dtr till L 1 och L 2, f 15 maj 1888 i Sthlm, Hedv El, d 19 okt 1963 där, Engelbr. Mogenhetsex vid Sofi Almquists samskola i Sthlm vt 07, inskr vid UU ht 07, FM där 25 okt 11, anställd hos bibkkonsulenterna i skolöverstyr 13—25, genomgick bibhskolan vid New York Public Library 15—16, led av Sver...

Lindgren, A Hellen G B, Skriftställare, Litteraturkritiker, Teaterlärare (1857 – 1904)

Lindgren, Albert Hellen Gustaf Benedikt, f 13 juni 1857 i Hedemora landsförs, d 9 febr 1904 i Solna, Sth. Föräldrar: prosten Bengt Gustaf L o förf Hilda Augusta Amanda Hallström, omg Kerfstedt (bd 21, s 68). Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 76, inskr vid UU ht 76—ht 78, lärare vid Anna Sandströms skola o i Whitlockska skolan i St...

Lindskog, H Jonas (John), Skriftställare, Präst, Teolog (1869 – 1948)

1 Lindskog, Hans Jonas (John), f 2 febr 1869 i Gbg, Karl Johan, d 3 jan 1948 i Sthlm, Brännk. Föräldrar: kontraktsprosten Claes Svante L o Albertina Augusta Dann. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 22 maj 87, inskr vid LU 13 sept 87, FK 31 maj 89, teor teol ex 19 sept 91, prakt teol ex där 14 maj 92, prästex i Gbg 5 jan 93, prästv där 6 jan 93, div förordnanden i Gbgs stift jan 93—1 okt 97, T...

Ljungberg, Carl Eduard, Skriftställare, Statistiker, Politiker (1820 – 1910)

Ljungberg, Carl Eduard, f 30 nov 1820 i Kristianstad, d 9 febr 1910 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: lantmäteridir Alexander L o Dorothea Catharina Norgren. Elev vid Kristianstads läroverk, studentex vid LU 26 nov 36, inskr vid UU 6 febr 38, kansliex där 7 juni 38, eo kanslist i kammarexp 17 aug 38, kameral-ex vid UU 12 juni 40, hovrättsex där 27 maj 41, auskul...

Læstadius, Petrus, Skriftställare, Präst (1802 – 1841)

3 Laestadius, Petrus, halvbror till L 1, bror till L 2, f 9 febr 1802 i Arjeplog, Nb, d 6 aug 1841 i Vibyggerå, Vnl. Elev vid Härnösands gymn ht 16 —vt 20, inskr vid UU 24 okt 20, disp pro exercitio 8 mars 23, utex från teol seminariet 15 maj 24, informator hos notarien L G Berglund vt 24—26, prästv i Härnösand 20 febr...

Larson, J P Alfred (Alf), Skriftställare, Industriledare, Kemiingenjör (1852 – 1924)

Larson, Johan Peter Alfred (Alf), f 18 sept 1852 i Gamleby, Kalm, d 18 aug 1924 i Sthlm, Matt. Föräldrar: handl Jonas Peter L o Carolina Ulrika Charlotta Löfberg. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Västervik 11 juni 72, ord elev vid Tekn inst 16 sept 72—9 juni 75, ing vid Liljeholmens stearinfabrik, Sthlm, 75—84, vid Skånska superfosfat- o svavelsyrefabriks ab, Helsingborg, 85—96, VD i ...

Larsson, Hans, Skriftställare, Filosof (1862 – 1944)

Larsson, Hans, f 18 febr 1862 i Ö Klagstorp, Malm, d 16 febr 1944 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Lars Persson o Kersti Nilsdtr. Mogenhetsex vid Lunds h elementarlärov 10 juni 81, inskr vid LU 31 aug 81, andre lär vid Kronobergs läns folkhögsk i Grimslöv sommaren 84—vt 90, FK vid LU 14 dec 88, FL 31 jan 93, disp 23 maj 93, FD 27 maj 93, docent i teoretisk filosofi vid LU 5 juli 93 o vid...

Laurin, Carl G J, Skriftställare, Konstpedagog, Teaterkritiker (1868 – 1940)

1 Laurin, Carl Gustaf Johannes, f 19 sept 1868 i Sthlm, Nik, d 31 mars 1940 där, Maria. Föräldrar: bokförläggaren Gustaf (Gösta) Leonard L o Agnes Maria Rothlieb. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 16 maj 88, inskr vid UU ht 88, FK där 12 dec 90, resor i Europa 90— 92, illustrationsred i ab P A Norstedt & Söner, Sthlm, 93—34, lär i konsthist vid Anna Sandströms lärarin...

Leffler, Sven Peter, Skriftställare, Boktryckare (1776 – 1850)

1 Leffler, Sven Peter, f 7 juni 1776 i Gbg, Domk, d 11 okt 1850 i Uppsala. Föräldrar: stadsmäklaren o skeppsklareraren Johan Håkan L o Elisabeth Kullman. Studier vid herrnhutiska skolan i Christiansfeld, Slesvig, 84—89, inskr vid LU 17 juni 89, disputerade pro exercitio där 12 november 91, inskr vid UU 6 okt 92, MD där 12 juni 97, studier i Khvn 97—98, medarb i Correspondenten, Uppsala,...

Lidén, Oskar L, Skriftställare, Folkskollärare, Skolrektor, Arkeolog (1870 – 1957)

Liden, Oskar Linus, f 8 dec 1870 på Korpås, Ornunga, Älvsb, d 22 mars 1957 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren August Ericsson o småskollärarinnan Anna Cajsa Johansdtr. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov vt 92, inskr vid Gbgs seminarium ht 93, folkskollärarex 94, folkskollärare i Eskilstuna 94— 95, i Norberg 96—08, studieresor till Island, Danmark, Norge, rektor för Jonstorps h folkskola 09—...

Lidforss, Bengt, Skriftställare, Botanist (1868 – 1913)

2 Lidforss, Bengt, son till L 1, f 15 sept 1868 i Lund, d 23 sept 1913 där. Mogenhets-ex vid Lunds h elementarläroverk 5 juni 85, inskr vid LU 4 sept 85, FK 31 jan 88, eo amanuens vid botan instit 24 febr 88—maj 92, FL 14 dec 92, disp 15 mars 93, FD 27 maj 93, allt vid LU, assistent vid botan instit i Jena ht 95—vt 96, doc i botanik vid LU 31 aug 97—7 jan 05,...

Kleen, Else, Skriftställare, Journalist (1882 – 1968)

5 Kleen, Else, dtr till K 3, f 26 febr 1882 i Wien, d 21 dec 1968 i Sthlm, Bromma. Flickskola i Sthlm, elev till Richard Bergh 99—00, till Antonio de la Gandara, Paris, 01—02, medarb i DN 06—10, i Sthlms dagbl 10, i S-T 11—61, deltog i bildandet av Hjälpfören för psykisk hälsovård 17, led av styr där, led av anstaltsnämnden vid L&ar...

Kleen, Emil A G, Skriftställare, Läkare (1847 – 1923)

3 Kleen, Emil Andreas Gabriel, bror till K 2, f 21 nov 1847 i Karlsborg, Skar, d 8 dec 1923 i Sthlm, Engelbr. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 19 maj 68, inskr vid UU 28 maj 68, FK 27 maj 72, disp 12 dec 74, FD 31 maj 75, MK vid Kl 13 mars 78, ML där o leg läk 18 maj 81, MD i Wien 28 febr 83, prakt läk under vintrarna i Sthlm, under somrarna i Karlsbad i Böhmen 84—14, drev inst fö...

Kleen, F H Richard, Diplomat, Skriftställare (1841 – 1923)

2 Kleen, Fredrik Herman Richard, son till K 1, f 17 mars 1841 i Karlsborg, Skar, d 18 mars 1923 i Ulricehamn. Studerade i Neuchâtel, Schweiz, 55—57, inskr vid UU 31 jan 59, kansliex där 14 sept 60, eo kanslist i civildep 5 okt 60, i kommerskoll 12 okt 60, ex till rättegångsverken vid UU 7 dec 63, auskultant i Svea hovrätt 17 dec 63, eo kanslist i justitierevisionen dec 63, eo notarie i Svea ...

Kleen, C William (Willy), Skriftställare, Arméofficer (1884 – 1966)

6 Kleen, Carl William (Willy), bror till K 5, f 31 aug 1884 i Norderhov, Ringerike, Norge, d 7 jan 1966 i Rom (enl db för Danderyd, Sth). Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm vt 03, volontär vid Svea art:reg 2 juni 03, officersex 29 nov 05, underlöjtn i reg 15 dec 05, vid reg 15 aug 06, genomgick art- o ing: högsk 1 okt 07—31 juli 08, löjtn 28 aug 08, genom...

Knorring, von, E Oscar, Skriftställare, Arméofficer, Tonsättare (1822 – 1891)

4 von Knorring, Eric Oscar, f 23 febr 1822 på Mariefors, Leksberg, Skar, d 25 dec 1891 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: översten Berndt Ulrik v K o Elisabet Magdalena Beckman. Sergeant i livbeväringsreg 14 okt 40, inskr vid UU 3 dec 40, officersex 10 maj 42, underlöjtn vid Västerbottens fältjägarkår 23 juli 42, löjtn 21 april 46, deltog i ...

1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se