Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
6 träffar, sida:  1 
Hammar, Anund, Präst, Religiös författare (1708 – 1779)

Hammar, Anund, dp 28 jan 1708 i Varberg, d 5 sept 1779 där. Föräldrar: skepparen Bengt Andersson o Anna Nilsdtr. Skolstudier i Varberg o Gbg, inskr vid LU 18 okt 28, vik kollega vid Varbergs skola 31, ord 32, dessutom predikant vid Varbergs hospital 35, adjunkt vid domkyrkan i Gbg 36, komminister där 37 (tilltr 38), kh i Varberg, Lindberg o Torpa 18 dec 51, v preses vid Gbgs stifts präs...

Hasselqvist, Tuve Nilsson, Präst, Religiös författare (1816 – 1891)

Hasselqvist, Tuve Nilsson, f 2 mars 1816 i Hasslaröd, Osby (Krist), d 4 febr 1891 i Rock Island, Illinois, USA. Föräldrar: rust-hållaren Nils Tufvesson o Sissa Svensdtr. Elev vid lärov i Kristianstad 30, inskr vid LU 10 okt 35, teol studier där, prästv i Lund 23 juni 39, pastorsförordn i Lunds stift 39—52 (bl a i Åkarp o Vittsjö), erhöll tre års tjänstledighet för prästerlig verksamhet ...

Hasselrot, Mathias, Riksdagsledamot, Präst, Religiös författare (1769 – 1839)

1 Hasselrot, Mathias, f 29 jan (enl husförhörsl), 29 dec (enl meritförteckn) 1769 i Lidköping, d 28 okt 1839 i Särestad (Skar). Föräldrar: handlanden Petter H o Margareta Elisabeth (Lisa) Kruse. Inskr vid LU 29 sept 91, disp pro gradu 24 maj 93, mag 21 juni 93, allt vid LU, studier vid univ i Greifswald, rektor vid Lidköpings skola 97— maj 00, konsistorieamanuens i Skara 04, studier vid...

Gezelius, Georg, Präst, Religiös författare (1735 – 1789)

4 Gezelius, Georg, f 6 okt 1735 i Karlstorp (Jönk), d 24 maj 1789 i Lillkyrka (Ör). Föräldrar: lanträntmästaren Martin G o Sara Catharina Broström. Inskr vid UU 23 okt 52, vid Åbo akad juni 57, disp pro gradu 30 juli s å, mag 2 aug s å, huspredikant hos presidenten frih C F v Höpken maj 59, prästv i Uppsala 30 maj s å, pastoralex 25 maj 64, kh i Ö Ryd (Sth) 25 sept 65 (tilltr maj 66),...

Beskow, F Natanael, Predikant, Religiös författare, Folkhögskolegrundare (1865 – 1953)

3. Fredrik Natanael Beskow, den föregåendes brorson, f. 9 mars 1865 i Hallingebergs församling. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Fredrik Bernhard Beskow och Karin Charlotta Emerentia Dahl. Genomgick Beskowska skolan; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1883; inskrevs vid Uppsala universitet 2 okt. s. å.; avlade teol. fil. examen 13 dec...

Swedenborg, Emanuel, Matematiker, Religiös författare, Mystiker, Bergsvetenskapsman (1688 – 1772)

 Swedenborg, Emanuel, före adl Swedberg, f 29 jan 1688 i Sthlm, Jak o Joh, d 29 mars 1772 i London (begr Sv kyrkan). Föräldrar: biskopen Jesper Swedberg (se ovan) o Sara Behm. Inskr vid UU 15 juni 99, disp där 1 juni 09, gjorde ett flertal resor, till bl a England, Holland, Frankrike o Tyskland våren 10–maj/juni 15, till...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se