Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
38 träffar, sida:  1 
Almqvist, Sven A, Industriidkare, Mariningenjör (1840 – 1931)

3. Sven Alexander Almqvist, f. 12 dec. 1840 på Liljeholmen i Brännkyrka socken. Föräldrar: garverifabrikören Olof Almqvist och Eva Karolina Lundberg. Elev i Maria folkskola, privata elementarskolan på Söder och tyska skolan i Stockholm; erhöll undervisning i svenska slöjdföreningens skolas första och andra avdelningar vintern 1854&ndas...

Sheldon, Charles, Skeppsbyggmästare (1665 – 1739)

2 Sheldon, Charles, son till S 1, f 29 sept 1665 i Gbg, d 6, begr 10 aug 1739 i Karlskrona, Amiralitetsförs. I skeppsbyggarlära hos fadern, vistades i England 85–88, i Danmark 88–89, mästerknekt (under-skeppsbyggmästare) vid Karlskrona örlogsvarv 89, skeppsbyggmästare vid hovjaktvarvet i Sthlm 30 april 90, erhöll lön som skeppsbygg...

Sheldon, Francis, Skeppsbyggmästare (1612omkr – 1692)

1 Sheldon, Francis, f omkr 1612 (möjl identisk med Frances S, dp 14 april 1616 i St Botholph Without Aldgate, London, son till Frances S o Margerie N N), d 1692 i Chatham, Kent, England. Far: Francis S. Skeppsbyggmästare i England, i sv tjänst 19 april 59, ledare för flottans skeppsbyggeri i Gbg 59–66, i Sthlm 66–72, verksam i England 72–77, åter s...

Sheldon, af, Francis, Arméofficer, Skeppsbyggmästare (1755 – 1817)

4 af Sheldon, Francis, före adl Sheldon, son till S 3, f 29 juni, dp 1 juli 1755 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 7 maj 1817 i Stiilm, Ad Fredr. Intagen i timmermansrullan vid örlogsvarvet i Karlskrona 62, elev vid kadettskolan 70–73, lärling i skeppsbyggen o kvartersman, extra underskeppsbyggmästare 11 febr 75, ord 31 aug 78, allt i Karlskrona, fö...

Sheldon, Gilbert, Skeppsbyggmästare (1710 – 1794)

3 Sheldon, Gilbert, son till S 2, f 21 jan 1710 i Karlskrona (Biogr lex), d 20 april 1794 där, Amiralitetsförs. Lärling i skepps-byggeriet i Karlskrona 28, kvartersman 1 aug 30, ex som skeppsbyggmästare 32, mästerknekt (underskeppsbyggmästare) 33, permission för tre års uti studieresa juli 34, fullm med lön som mästerknekt 3 juni 37...

Sjöbohm, Salomon, Mariningenjörsofficer, Skeppsbyggmästare (1759 – 1835)

Sjöbohm, Salomon, f 23, dp 26 jan 1759 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 11 febr 1835 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: regementsskrivaren Christian S o Barbara Christina Törnberg. Elev vid flottans kadettskola i Karlskrona, timmerman vid skeppsvarvet där 7 jan 75, kvartersman 6 maj 76, e o underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan 26 febr 81, ord 14 nov 88, ...

Smith, William, Skeppsbyggmästare (– 1733)

Smith (Smitt), William, d 15 jan, begr 19 jan 1733 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Lärling hos skeppsbyggmästaren Charles Sheldon (s 112) vid Karlskrona örlogsvarv trol 98-04, mästerknekt 1 nov 04, skeppsbyggmästare 19 jan 15, allt vid Karlskrona örlogsvarv, kommenderad till Sthlm 6 febr 22, skeppsbyggmästare vid Sthlms örlogsvarv, å...

Sohlberg, Harald, Överskeppsbyggmästare (1712 – 1778)

Sohlberg, Harald, dp 23 dec 1712 i Falun, d 4 febr 1778 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Föräldrar: konststatsinspektoren Erik Nilsson S o Brita Catharina Lybecker. Inskr vid UU 19 jan 23, lärling hos skeppsbyggmästaren Carl Johan Falck, Sthlms örlogsvarv, maj 30–37, kvartersman 8 jan 32, under-skeppsbyggmästare 24 dec 42, skeppsbyggmästare tidigas...

Richson, Carl E, Skeppsbyggmästare (1857 – 1925)

Richson, Carl Eric, f 3 jan 1857 i Helgesta, Söd, d 12 okt 1925 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: torparen Eric Jonsson o Brita Katarina (Kathrina) Andersdtr. Elev vid Hyltinge skola, Söd, dräng vid Långdunkers säteri där 70–72, elev vid Katarina lägre lärov, Sthlm, jan 73–febr 75, vid Slöjdskolan 72–77 (stud skeppsbyggeri där 76–77), extra elev i matematik o teor mekanik vid Teknol inst (från 77...

Pettersson, Carl Gustaf, Fartygskonstruktör (1876 – 1953)

Pettersson, Carl Gustaf, f 6 aug 1876 i Östra Ryd, Sth, d 27 mars 1953 i Sthlm, Kat. Föräldrar: lantbrukaren Carl Wilhelm P o Emma Andersson. Tekn utbildn i Sthlm, anlade båtvarv på Ramsö, Vaxholm, 02, båtbyggmästare vid Motor ab Reversator, Sthlm, varvschef vid ab Gustaf Ericssons automobilfabrik, Sthlm, konsulterande fartygskonstruktör fr&ari...

Plym, August, Skeppsbyggmästare, Varvsägare (1856 – 1924)

Plym, August, fil (egen uppg; enl fdb 8) mars 1856 i Essunga, Skar, d 23 sept 1924 i Saltsjöbaden, Sth. Föräldrar: soldaten Sven P o Stina Pehrsdtr. Båtbyggare vid Kummelnäs varv, Boo, Sth, omkr 80–91, vid Rosenviks varv, Sthlm, 91–92, skeppsbyggmästare o ledare för Sthlms båtbyggeri ab från 93, led av styr där 93–03 o fr...

Qvistgaard, J Harald, Mariningenjör, Marinöverdirektör (1895 – 1984)

Qvistgaard, Jens Harald, f 22 sept 1895 i Gbg, Masth, d 30 okt 1984 i Lidingö. Föräldrar: grosshandlaren Jens Fredrik Oscar Q o Sigrid Alfhild Fredrika Ekblad. Studentex vid H a l i Örebro 14, utex från fackavd för skeppsbyggn vid KTH 30 maj 18, anställd i mariningenjörkåren med officers tjänsteklass 1 okt 18, mariningenjörstipendiat för studier i skeppsbyggnad vid Götaverken, Gbg, o i Engla...

Nordenbjelke, Lars, Arméofficer, Skeppsbyggare (1745 – 1814)

Nordenbjelke, Lars, före adl Bogman eller Bogeman, f 7 mars 1745 i Gbg, Amiralitetsförs, d 9 maj 1814 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: kaptenen Lars Bogman o Anna Mariana Chapman. Elev i skeppsbyggeri hos F H af Chapman (bd 8) i Stralsund 62, underskeppsbyggmästare 9 febr 70, underskeppsbyggmästare vid arméns flotta 7 juni 73, skeppsbyggmäs...

Nordström, Hugo F, Skeppsbyggare, Överdirektör (1888 – 1971)

Nordström, Hugo Fredrik, f 7 april 1888 i Sthlm, Ad Fredr, d 2 maj 1971 i Gbg, Johanneb. Föräldrar: snickarmästaren Adam Andersson o Ida Fredrika N. Studentex vid h reallärov på Östermalm 18 maj 07, ord elev vid KTH 13 sept 07, utex från fackskolan för maskinbyggn: konst o mek teknologi 10 juni 10, tillfällig elev i elektroteknik 30 okt&nda...

Mützell, J Petter, Affärsman, Skeppsredare, Rådman, Skeppsbyggmästare (1763 – 1831)

Miitzell, Johan Petter, fl 6 mars 1763 i Asarum, Blek, d 29 juli 1831 i Sundsvall. Föräldrar: v landssekr Petter M o Ulrica Ström. Bokhållare hos handelsmännen F Nordsten i Karlskrona o C C Fabricius i Karlshamn, anställd hos firma Steurenberg & Casanova i Genua, Italien, 86—87, hos handl N Breman i Sundsvall 88, burskap som handl där 2 jan 90, erhöll tills med bruksäg I Norberg privileg...

Nilsson, Nils Gustaf, Mariningenjör, Skeppsmätningsöverkontrollör (1872 – 1944)

Nilsson, Nils Gustaf, f 3 dec 1872 i Tåstarp, Krist, d 25 febr 1944 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: godsägaren o riksdagsmannen Nils Jacob N o Nanny Elvira Josefina Giertsson. Mogenhetsex vid Nyköpings h a l 19 maj 91, ord elev vid KTH 22 jan 92, avgångsex från fackskolan för maskinbyggn:-konst o mek teknologi där 10 juni 96, konstruktör hos civilingenjören R W Strehlenert, Sthlm, 1 aug 96–1 jun...

Ljungström, Fredrik, Industriledare, Elektroingenjör, Båtkonstruktör (1875 – 1964)

2 Ljungström, Fredrik, bror till L 1, f 16 juni 1875 i Sthlm, Kat, d 18 febr 1964 i Lidingö. Studier vid Östermalms lärov i Sthlm, elev vid G Eriksons förberedande kurs till KTH, konstruktör tills med Birger L (L 1) 90–96, anställd hos Alfred Nobel 95–96, konstruktör vid The New Cycle Co, London, 96, vid ab Separator, Sthlm, 03&nda...

Lilliehöök, C J Fredrik M, Uppfinnare, Skeppsbyggare, Högskolelärare (1860 – 1930)

11 Lilliehöök, Carl Johan Fredrik Malcolm, f 14 april 1860 på Lindhult, Stafsinge, Hall, d 4 jan 1930 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: kaptenlöjtn Carl Johan L o Charlotta Gustafva Fredrika Rosenblad. Elev vid Tekn skolan i Örebro 78—82, vid KTH 13 sept 83, utex från fackavd för maskinbyggn:konst o mek teknologi 10 juni 86, anställd ...

Lindfors, A Henrik, Skeppsbyggmästare, Mariningenjör (1850 – 1928)

2 Lindfors, Anders Henrik, sonson till L 1, f 1 okt 1850 i Lund, d 9 juni 1928 i Alingsås. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Otto L o Johanna Charlotta Cecilia Forshaell. Mogenhetsex vid katedralskolan i Lund vt 70, inskr vid LU ht 70, skeppsbyggmästareex vid skeppsbyggeriskolan i Gbg 74, andre verkmästare vid Lindholmens varv 74—7...

Lindvall, C August, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Mariningenjör (1829 – 1918)

Lindvall, Carl August, f 14 dec 1829 i Karlskrona, d 23 juni 1918 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handlanden Peter Andreas L o Dorothea Christina Bergdahl. Elev vid Skeppsbyggeriinst i Karlskrona, utex där 48, anställd vid Motala mek verkstad 49—58, konstruktör vid Bergsunds mek verkstad i Sthlm 58—74, övering o disponent där 75— 90, led av styr för Sthlms södra spårvägs ab 89—06, för Södra spårv...

Kierkegaard, Niels Christian, Skeppsbyggmästare (1817 – 1869)

Kierkegaard, Niels Christian, f 6 jan 1817 i Horsens, Danmark, d 17 dec 1869 i Gbg, Karl Johan. Föräldrar: köpmannen Morten Andersen K o Birgitte Catharine (Trine) Kieldsen. Två års sjöresa till bl a Brasilien, Ryssland o Spanien, utbildn i skeppsbyggnad vid amiralitetsvarvet i Khvn, skeppsbyggmästare vid Svartviks varv, Njurunda, Vnl, 39—49, vid skep...

Klinteberg, af, Fredric Ludvig, Sjöofficer, Skeppsbyggare (1760 – 1812)

af Klinteberg (före adl Klinteberg), Fredric Ludvig, f 21 april 1760 i Härslöv, Malm, d 10 dec 1812 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Föräldrar: kontraktsprosten Paul Klintberg o Anna Maria Faxe. Inskr vid LU 9 nov 69, elev vid örlogsflottans skeppsvarv i Karlskrona 77, eo underskeppsbyggmästare där 13 juni 86, underskeppsbyggmästare 9 dec 90, skeppsbyggmästare 11 nov 93, kapten vid flottornas ...

Kromnow, Axel J, Mariningenjör (1872 – 1949)

Kromnow, Axel Johan, f 14 okt 1872 i Falsterbo, d 25 mars 1949 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: mästerlotsen o sjökaptenen Anders Johan K o Anna Elisabeth Jönsson. Studier vid Malmö tekn yrkesskola 88—91, praktiserade på verkstäder o till sjöss 88—94, studier vid tekn privatskolan i Gbg 95, maskinistex vid Malmö navigationsskola 95, anställd vid Rederi ab Nordstjernan (Johansonlinjen) från sept ...

Hammar, Hugo G E, Industriidkare, Skeppsbyggmästare (1864 – 1947)

2 Hammar, Hugo Gilius Eugen, f 4 mars 1864 i Räpplinge (Kalm), d 8 jan 1947 i Gbg (Johanneberg). Föräldrar: häradsskrivaren Carl Gilius H o Beata Charlotta Eugenia Björklund. Mogenhetsex som privatist vid Kalmar h a l 83, skeppsbyggmästarex i Gbg 87, ingenjörsex (skeppsbyggn) vid Chalmers tekn lärov: anstalt 29 mars 88, anställd vid Wigham Richardson, Newcastle-on-Tyne, England, 88, kon...

Hedén, Ernst A, Industriidkare, Skeppsbyggmästare (1878 – 1944)

Hedén, Ernst August, f 27 april 1878 i Falkenberg, d 27 dec 1944 i Töcksmark (Värml). Föräldrar: vicekonsul Johan August H o Anna Maria Wennersten. Utex från Chalmers tekn inst som mekanist 96, som skeppsbyggare 98, anställd vid Helsingörs skeppsvarv 96—97, som ritare vid Lindholmens verkstad i Gbg 98—99, vid Schichau Werft i Danzig 99—01, vid Crescent Shipyard, Elizabeth, N J, USA, 01—...

Huss, Magnus (Måns), Affärsman, Skeppsbyggmästare (1755 – 1797)

1 Huss, Magnus (Måns), f 18 april 1755 i Boda, Torp, Vnl, d genom drunkning i Indalsälven trol 23 juni 1797. Föräldrar: häradsdomaren Måns Michelsson o Anna Lisa Wisslander. Handelsbetjänt i Sundsvall 81, burskap 86—92, skeppsbyggare, ledare av Indalsälvens omledn förbi Storforsen 93— 96.

G trol 87 i Sundsvall m Catharina Dahlman, f 20 aug 28 i Härnösand, d juli 99 i Sundsvall, dtr ti...

Fithie, Robert, Skeppsbyggmästare (1705 – 1772)

Fithie, Robert, dp 5 dec 1705 i Sthlm (Kat), d 19 maj 1772 i Åbo (Sv förs). Föräldrar: vinskänken Johan F, infl från England, o Maria Elisabeth Garling. Anst på Djurgårdsvarvet i Sthlm 1722–26, arbetade på uti varv 1727–32, skeppsbyggm i Österbotten 1733, burskap i Åbo 16 nov 1741, dykerikommissarie i »finska...

Chapman, af, Fredric Henric, Skeppsbyggmästare, Vice amiral (1721 – 1808)

Fredric Henric af Chapman, före adlandet Chapman, f. 9 sept. 1721 i Göteborg, d 19 aug. 1808 i Karlskrona. Föräldrar: holmmajoren Tomas Chapman och Susanne Colson. Kom till sjöss 1736; lärde skeppsbyggeri dels å kronans och enskilda varv i Göteborg, dels å enskilda varv i Stockholm 1736—38; idkade studier i London 1741—44; innehade t...

Chiewitz, Georg Theodor P, Arkitekt, Mariningenjör (1815 – 1862)

2. Georg Theodor Policron Chiewitz, den föregåendes brorson, f. 5 okt. 1815 i Stockholm, d 28 dec. 1862 i Åbo. Föräldrar: gravören Johan Georg Chiewitz och Katarina Acrel. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 27 sept. 1827—jan. 1829 och vid Konstakademiens arkitektskola jan. 1829—mars 1832; belönades därstädes med jeton 29 jan. 1831 samt med j...

Ericsson, John, Arméofficer, Maskiningenjör, Mariningenjör (1803 – 1889)

2. John (i dopboken Johan) Ericsson, den föregåendes bror, f. 31 juli 1803 vid Långbanshyttan, Färnebo sn (Värml.), d. 8 mars 1889 i sitt hus 36 Beach Street, New York, U. S. A., begr. i Filipstad. Elev vid Göta kanalbolags ritkontor i Forsvik 1811; elev å kanalbyggnadskontoret i Tåtorp s. å.; biträdande nivellör vid ...

d'Ailly, J. C. August, Mariningenjörsofficer, Mariningenjör (1822 – 1877)

Johan Christian August d’Ailly, f. 22 juli 1822 i Karlskrona, d. 17 aug. 1877 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen, sedermera översten och sekundchefen för flottans konstruktionskår Jakob Henrik d’Ailly och Kristina Strömholm. Avlade konstruktörselevexamen 25 jan. 1836; elev vid konstruktionskåren 2 dec. 1836; avlade underkonstruktörsexamen 1 juni 1840 och skepparexamen 5 apr. 1841; tilldelad lä...

Elfstrand, Pehr, Skeppsredare, Grosshandlare, Skeppsbyggmästare (1783 – 1845)

1. Pehr Elfstrand, f. 11 sept. 1783 i Gävle, d. 4 jan. 1845 där. Föräldrar: grosshandlaren och kommerserådet Daniel Elfstrand och Catharina (Carin) Lidman. Skolstudier i Gävle; grosshandlare, skeppsredare och skeppsbyggmästare i Gävle; brukspatron; led. av handelssocieteten 1810–45; led. av taxeringskommittén 1811; led. av borga...

Bång, Lars Augustin, Skeppsbyggmästare, Redare (1806 – 1853)

Lars Augustin Bång, f. 29 sept. 1806 i Gävle, d. 18 okt. 1853 därstädes. Föräldrar: fiskaren Lars Bång och Anna Brita Åberg. Åtnjöt under en kort tid undervisning vid trivialskolan i Gävle; ägnade sig åt såväl fiskaryrket som skeppsbyggen; skeppsbyggmästare hos handelshuset Elfbrink och Luth 1838; bildade tillsammans med grosshandlaren J. A. Forssberg grosshandels- och redarefirman Fors...

Carlsund, Otto Edvard, Riksdagsledamot, Fartygskonstruktör (1809 – 1884)

Otto Edvard Carlsund, f. 1 okt. 1809 i Karlskrona, ty förs, d. 24 febr. 1884 i Stockholm. Föräldrar: stadsbokhållaren och hovkamreraren Jonas Carlsund och Petronella Katarina Hahn. Åtnjöt skolundervisning i Karlskrona och arbetade samtidigt på flottans konstruktionskontor; student i Lund 24 nov. 1829; arbetade under somrarna som lärling oc...

Cedergren, Pehr Wilhelm, Målare, Mariningenjör (1823 – 1896)

Cedergren, Pehr Wilhelm, 1. 17 nov. 1823 i Stockholm, d 3 okt. 1896 i Spånga efter genomgången halsoperation. Föräldrar: blockmakaren Isak Cedergren och Brita Kristina Lundberg. Skeppsgosse 1832; korpral 1840; lärling i skeppsbyggen 1841; elev vid Konstakademien 1844—45; kvarterman 1849; studerade konst i England och Frankrike 1851 och i Danmark 1856; va...

Eckermann, von, Adam Mauritz August, Mariningenjör, Fartygskonstruktör (1859 – 1921)

Adam Mauritz August von Eckermann, f. 1 aug. 1859 på Edeby, Ripsa sn (Söd.), d. 11 dec. 1921 i Stockholm (Skeppsh.). Föräldrar: kammarherren Anton Thure Fredrik von Eckermann och grevinnan Ulrika (Ulla) Eleonora Amalia Lewenhaupt. Avgångsex. från Tekniska högskolan 10 juni 1880, från l'Ecole d'Application du Génie Maritime i Cherbo...

Brodin, Olof August, Skeppsbyggmästare, Redare, Föreningsgrundare, Kommunalman (1840 – 1911)

Brodin, Olof August, f. 12 aug. 1840 i Gävle, d. 31 jan. 1911 därstädes. Föräldrar: sjökaptenen Olof Brodin och Katarina Kristina Norman. Elev vid Gävle högre lärdomsskola; anställd dels på P. C. Rettig & C: os kontor, dels vid faderns varv; genomgick skeppsbyggeriinstitutet i Karlskrona; en av stiftarna av Gävle skarpskyt...

Sundén, Tord Arne, Båtkonstruktör (1909 – 1999)

Sundén, Tord Arne, f 29 juni 1909 i Gbg, Vasa, d 26 aug 1999 där, Annedal. Föräldrar: elektroingenjören Carl Gustaf S o Magda Signhild Åsberg. Realex vid Gbgs h reallärov, elev vid Tekn privatskolan, Gbg, vt 25, vid Chalmers tekn inst:s fackavd för skeppsbyggeri ht 25–vt 28, ingenjör vid ab Götaverken, Gbg, 27, vid H...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se