Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
62 träffar, sida:  1 2 
Sofia W M H, Drottning (1836 – 1913)

Sofia (Sophie) Wilhelmina Mariana Henrietta, f 9 juli 1836 i Biebrich, Nassau, Tyskland, d 30 dec 1913 på Sthlms slott. Föräldrar: hertig Georg Wilhelm August Heinrich Belgicus av Nassau o prinsessan Pauline Friederike Marie av Wurttemberg. Hertiginna av Östergötland 6 juni 57, ordf i Allm skyddsfören i Sthlm från 66, Sveriges o Norges drottning 18 sept 7...

Sophia, Drottning (– 1286)

Sophia, f trol tidigast 1240 i Danmark, d 1286 där. Föräldrar: kung Erik "Plogpenning" av Danmark o prinsessan Jutta av Sachsen. Drottning av Sverige 1260-75.

G 1260 i Ymninge (Öninge?, Ödeshögs sn, Östergötiand) m kung Valdemar av Sverige, f tidigast ca 1235, d 26 dec 1302 i Sthlm, son till Birger jarl (bd 4) o Ingeborg (bd 18) av Sve...

Sophia Magdalena, Drottning (1746 – 1813)

Sophia Magdalena (Sophie Magdalene), f 3 juli 1746 på Charlottenborgs slott, Khvn, d 21 aug 1813 på Ulriksdals slott, Solna, Sth. Föräldrar: konung Fredrik V av Danmark o Louise av England. Sveriges kronprinsessa 1 okt 66, Sveriges drottning 12 febr 71, krönt i Storkyrkan i Sthlm 29 maj 72.

G 1 okt 1766 i Christiansborgs slottskyrka, Khvn, par procuration, v...

Ricardis, Drottning (– 1377)

Ricardis, d 1377 (Messenius). Föräldrar: greve Otto av Schwerin o Mechtild av Werle. Sveriges drottning 1365.

G 1365 (Messenius) m kung Albrekt av Sverige, d 31 mars 1412, son till hertig Albrecht II av Mecklenburg o Eufemia (bd 14) av Sverige samt omgift febr 1396 m Agnes av...

Rikissa, Drottning (1116 – tidigast 1156)

1 Rikissa, f 12 april 1116 (obestyrkt uppgift i Stammtafeln ...), d tidigast 1156. Föräldrar: hertig Boleslaw III "den snedmynte" av Polen o Salomea av Berg (Gallén, s 274, not 4).

G 1) i Ribe trol 1128 m Magnus Nilsson (bd 24), f omkr 1107, d 4 juni 1134 i slaget vid Foteviken i Stora Hammar, Skåne, son till kung Nils Svensson av Danmark o Margareta "fredkulla" (bd 25) av Sverige; 2)...

Rikissa, Drottning (– 1220)

2 Rikissa, den föregåendes dotterdotter, d 8 maj 1220. Föräldrar: kung Valdemar "den store" av Danmark o Sofia av Minsk.

G 1210 m kung Erik (Knutsson) av Sverige (bd 14), d 10 april 1216 på Visingsö, son till kung Knut (Eriksson) av Sverige.

Märta, Drottning (1277/82trol – 1341)

Märta (Margareta), f sannolikt mellan 1277 o 1282, d 3 okt (2 mars enl trol mindre pålitlig uppg) 1341, trol i S:t Peders kloster i Nästved på Själland. Föräldrar: konung Erik "klipping" av Danmark o Agnes av Brandenburg. Krönt till Sveriges drottning i Söderköping 2 dec 02, landsflyktig i Danmark 18-26, i Tyskland 26—29, därefter åter i Danmark, åtminstone de sista åren som nunna i S:t Pede...

Margareta, Drottning (1353 – 1412)

Margareta, f 1353, d 28 okt 1412 i Flensburg. Föräldrar: konung Valdemar "atterdag" av Danmark o Heilwig av Slesvig.

G 9 april 1363 i Khvn m konung Håkan (bd 19) av Norge o Sverige, f trol mellan 8 o 17 aug 1340, d i aug eller sept (möjl 10 eller 11 sept) 1380 i Oslo, son till konung Magnus (Eriksson) (bd 24) o [a:18364:Blanche (Blanka) av Namu...

Margareta, Drottning (– 1551)

Margareta, f trol vid årsskiftet 1515/16, d sannolikt 25 (Lars Siggesson) aug 1551 på Tynnelsö, Överselö, Söd. Föräldrar: riksrådet Erik Abrahamsson (Leijonhufvud; bd 22) o Ebba Eriksdtr (Vasa). Krönt i Uppsala 2 okt 36.

G 1 okt 1536 i Uppsala med moderns syssling konung Gustav I av Sverige (bd 17) i dennes andra...

Margareta, Kronprinsessa (1882 – 1920)

Margareta (Margaret) Victoria Augusta Charlotte Norah, f 15 jan 1882 på slottet Bagshot Park, England, d 1 maj 1920 i Sthlm. Föräldrar: hertig Arthur William Patrick Albert av Connaught, prins av Storbritannien, o prinsessan Luise Margarete av Preussen. Prinsessa av Sverige o hertiginna av Skåne 15 juni 05, kronprinsessa 8 dec 07.

G 15 juni 1905 i S:t George's Chapel, Windsor Castle, ...

Maria, Hertiginna (1561 – 1589)

Maria, f 24 juli 1561 i Heidelberg, Rhenpfalz, Tyskland, d 29 juli 1589 på Eskilstuna slott. Föräldrar: kurfursten Ludwig VI av Pfalz o Elisabet av Hessen.

G 11 maj 1579 i Heidelberg m dåv hertig Karl, senare konung Karl IX (bd 20), f 4 okt 1550 på Sthlms slott, d 30 okt 1611 på Nyköpings slott, son till konung Gustav I o [a:9...

Maria Eleonora, Drottning (1599 – 1655)

Maria Eleonora, f 11 nov 1599 i Königsberg, Preussen, d 18 mars 1655 i Sthlm, begr i Riddarholmskyrkan 13 maj s å. Föräldrar: kurfursten Johan Sigismund av Brandenburg o Anna av Preussen. Krönt i Storkyrkan i Sthlm 28 nov 1620.

G 25 nov 1620 i Sthlm m konung Gustav II Adolf (bd 17) av Sverige, f 9 dec 1594 på Sthlms slott, d 6 nov 1632 i slage...

Maria Pavlovna, Prinsessa, Hertiginna (1890 – 1958)

Maria Pavlovna, f 19 april 1890 i S:t Petersburg, Ryssland, d 13 dec 1958 i Konstanz, Västtyskland. Föräldrar: storfursten Paul Alexandrovitj av Ryssland o Alexandra Georgievna av Grekland.

G 1) 3 maj 1908 (mars 14) i S:t Petersburg, Tsarskoe Selo, m prins Carl Wilhelm Ludvig, herti...

Louise, Drottning (1889 – 1965)

Louise Alexandra Marie Irene, f 13 juli 1889 på slottet Heiligenberg i Hessen, Tyskland, d 7 mars 1965 i Sthlm. Föräldrar: prins Ludwig (Louis) Alexander av Battenberg, från 1917 Mountbatten, markis av Milford Haven, o prinsessan Victoria Elisabeth Mathilde Alberte Marie av Hessen. Kronprinsessa av Sverige o hertiginna av Skåne 3 nov 23, drottning av Sverige 29 ok...

Lovisa, Drottning (1828 – 1871)

Lovisa (Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Louise), f 5 aug 1828 i Haag, d 30 mars 1871 på Sthlms slott, dtr till prins Fredrik (Wilhelm Fredrik Karl) av Nederländerna o Louise (Augusta Wilhelmina Amalia) av Preussen. Sveriges o Norges kronprinsessa 50, Sveriges o Norges drottning 8 juli 59, krönt i Sthlm 3 maj 60 o i Trondheim 5 aug 60.

G 19 juni 1850 i Sthlms storkyr...

Lovisa Ulrika, Drottning (1720 – 1782)

Lovisa Ulrika, f 24 juli (n st) 1720 i Berlin, d 16 juli 1782 på Svartsjö slott, Sånga, Sth. Föräldrar: konung Fredrik Wilhelm I av Preussen o Sofia Dorothea av Hannover. Sveriges drottning 25 mars 1751, krönt i Sthlm 26 nov 1751.

G 6/17 juli 1744 par procuration i Berlin m dåv sv tronföljaren Adolf Fredrik (bd 1) av Holstein-Gottorp...

Magnus Nilsson, Tronpretendent (1107 trol omkr – 1134)

Magnus Nilsson, trol f omkr 1107 (Suhm), d 4 juni 1134 i slaget vid Foteviken i Stora Hammar, Malm. Föräldrar: konung Nils Svensson av Danmark o Margareta "fredkulla" av Sverige. Uppges ha blivit vald till konung av götarna på 1120-talet.

G trol 1128 (Dlugosz) i Ribe m Rikiza, f efter 1110 (Balzer, s 123), dtr till hertig Boleslaw III "den snedmynte" av Polen o Sa...

Kristina, Drottning (– levde 1158)

Kristina, levde 1158. Föräldrar: trol den danske kungaättlingen Björn järnsida o konung Inge d ä:s (bd 19) av Sverige dtr Katarina.

G trol i början av 40-talet (Westman 1954) m konung Erik Jedvardsson "den helige" (bd 14) av Sverige, d omkr 60.

Kristina, Drottning (– levde troligen 1163)

Kristina, levde trol 1163. Föräldrar: den skånske stormannen Stig "hvitaleðr" o konung Valdemar "den stores" av Danmark syster Margareta. Syssling till föregående drottning K.

G trol 63 m konung Karl Sverkersson (bd 20) av Sverige, d 12 april 67 på Visingsö, son till konung Sverker d ä o Ulfhild Håkonsdtr (Thjottaätten).

Kristina, Drottning (1461 – 1521)

Kristina, f 24 dec 1461 i Torgau, d 8 dec 1521 i Odense. Föräldrar: kurfursten Ernst av Sachsen o Elisabet av Bayern. Krönt till dansk o norsk drottning i Khvn 18 maj 83, till sv drottning i Uppsala el Sthlm 3 febr 99.

G 6 sept 78 i Khvn m konung Hans (bd 18), f 2 febr (ev 28 jan) 55 trol i Aalborg, d 20 febr 13 där.

Kristina, Drottning (1573 – 1625)

Kristina, f 12 april 1573, d 8 dec 1625 på Nyköpings slott. Föräldrar: hertig Adolf av Holstein-Gottorp o Kristina av Hessen. — Krönt till drottning i Uppsala 15 mars 07. — Kusin till Maria av Pfalz.

G 27 aug 92 i Nyköping m konung Karl IX (bd 20) av Sverige i hans 2:a g, f 4 okt 50 på Sthlms slott, d 30 okt 11 på Nyköpings slott.

Kristina, Drottning (1626 – 1689)

Kristina, f 7 dec 1626 på Sthlms slott, d 9 (19) april 1689 i Rom, begr i S:t Peterskyrkan där. Föräldrar: konung Gustav II Adolf o Maria Eleonora av Brandenburg. Drottning vid faderns död 32, mottog ständernas hyllning o regeringens ed 29 juli 34, övertog riksstyrelsen 8 dec 44, krönt i Sthlms storkyrka 20 okt 50, abdikerade i Upps...

Ingeborg, Prinsessa, Hertiginna (1297 – 1357)

Ingeborg, f 1297, levde 1353, d trol 1356 eller 1357. Föräldrar: konung Erik "prästhatare" av Norge o Isabella av Skottland. Hertiginna av Öland från senast 1340.

G 29 sept 12 i Oslo m hertig Valdemar av Sverige, f på 80-talet, d febr 18 på Nyköpingshus, son till konung Magnus ladulås av Sverige o ...

Ingeborg, Prinsessa, Hertiginna (1301 – 1366)

Ingeborg, f 1301, d 17 juni 1361 Föräldrar: konung Håkon V Magnusson av Norge o Eufemia, grevinna av Ruppin.

G 1) 29 sept 12 i Oslo m hertig Erik Magnusson (bd 14) av Sverige, f omkr 82, d febr 18 på Nyköpingshus, son till konung Magnus ladulås o Helvig ...

Ingegerd, Drottning (– levde omkring 1200)

Ingegerd, d 7 april (år ej uppgivet; Carlsson). Föräldrar: jarlen Birger brosa (bd 4) av Folkungaätten o Birgitta, illegitim dtr till konung Harald gille av Norge.

G m konung Sverker d y av Sverige, f omkr 1165, d 17 juli 1210 i slaget vid Gestilren, son till konung Karl Sverkersson o Kristina Stigsdtr. Enligt den danska 1500-talsgene...

Johan av Östergötland, Hertig (1589 – 1618)

Johan, f 18 april 1589 i Uppsala, d 5 mars 1618 på Bråborgs slott, Dagsberg, Ög. Föräldrar: konung Johan III o Gunilla Bielke. Fick Åbo o Bråborgs slott o län 90 (tilltr ej), hertig av Östergötland 00 (tilltr 06).

G 29 nov 12 på Sthlms slott m sin kusin Maria Elis...

Josefina, Drottning (1807 – 1876)

Josefina (Josephine Maximilienne Eugénie Napoléonne), f 14 mars 1807 i Milano, d 7 juni 1876 på Sthlms slott. Föräldrar: prins Eugéne de Beauharnais, vicekonung av Italien, hertig av Leuchtenberg, o Augusta Amalia av Bajern. Prinsessa av Bologna 07, hertiginna av Galliera 13, prinsessa av Leuchtenberg 17, Sveriges o Norges kronprinsessa 23, Sveriges o Norges drottning 8 mars 44.

...

Karin Månsdotter, Drottning (1550 – 1612)

Karin Månsdotter, f 6 nov 1550 i Sthlm, d 13 sept 1612 på Liuksiala kungsgård, Kangasala, Tavastehus län, Finland. Föräldrar: stockeknekten Måns o Ingrid (Jakobsdtr?). Krönt till drottning av Sverige i Storkyrkan, Sthlm, 5 juli 68.

G trol 13 juli 67 (äktenskapet proklamerades 28 dec 67, äktenskapskontraktet beseglat av riksråden 31 dec 67) o vigd 4 juli 68 i Storkyrkan vid konung...

Karl August, Arméofficer, Fältmarskalk, Kronprins (1768 – 1810)

Karl August (Christian August), f 9 juli 1768 på Augustenborgs slott på Als, Danmark, d 28 maj 1810 i Kvidinge, Krist. Föräldrar: hertig Frederik Christian av Slesvig-Holstein-Sönderborg-Augustenborg o Charlotta Amalia Wilhelmina av Holstein-Plön. Överstelöjtn i danska armén 81, studier vid univ i Leipzig 82—84, militärutbildn vid Livreg i Khvn 85—88, överste vid kronprins Frederiks reg...

Karl Filip, Hertig, Arvfurste (1601 – 1622)

Karl Filip, f 22 april 1601 på Revals slott, d 25 jan 1622 i Narva. Föräldrar: konung Karl IX av Sverige o Kristina av Holstein-Gottorp. Hertig av (större delen av) Södermanland o Närke samt (hela) Värmland 12 dec 09 (konf 11 juni 13).

Ingick samvetsäktenskap 5 mars 20 m ...

Karl Fredrik, Hertig, Tronpretendent, Arvfurste (1700 – 1739)

Karl Fredrik, f 19 (29) april, dp 10 maj, 1700 i Sthlm, d 18 juni 1739 på Rohlfshagen vid Oldesloe, Slesvig-Holstein. Föräldrar: hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp o Hedvig Sofia av Sverige. Hertig av Holstein-Gottorp efter faderns död 02, myndig i jan 16, vistades i Sverige till 19, i Ryssland mars 21—aug 27, erhöll av sv riksdagen titeln kun...

Katarina, Drottning (– 1252)

Katarina, d 1252, trol i Gudhems kloster. Föräldrar: Folke jarls son Sune (Folkungaätten; bd 16, s 261) o konung Sverker d y:s dtr Helena (bd 18).

G 43 (44 enl betydl senare belagd uppg) på "Förisäng" m konung Erik Eriksson av Sverige, f trol 16, d 2 febr 50, son till konung Erik Knutsson ...

Katarina, Drottning (– 1450)

Katarina Karlsdotter (Gumsehuvud), d 7 sept 1450 i Sthlm o begr i Vadstena kloster 17 jan 51. Föräldrar: riksrådet o riddaren Karl Ormsson (Gumsehuvud; bd 17) o Märta Gregersdtr (Aspenäsätten). Krönt i Uppsala domkyrka till drottning av Sverige 2 juli 48, tituleras 17 mars 50 även drottning av Norge.

G 5 okt 38 på Sthlms slott m sedermera konun...

Katarina, Drottning (1513 – 1535)

Katarina, f 24 sept 1513, d 23 sept 1535 på Sthlms slott. Föräldrar: hertig Magnus I av Sachsen-Lauenburg o Katarina av Braun-schweig-Wolfenbüttel.

G 24 sept 31 i Sthlms storkyrka m Gustav I i hans 1 :a gifte.

Katarina, Drottning (1535 – 1621)

Katarina, f 22 juli 1535 på Torpa, Länghem, Älvsb, d 13 dec 1621 på Strömsholm, Vm. Föräldrar: riksrådet Gustav Olsson (Stenbock) o Birgitta Eriksdtr (Leijonhufvud).

G 22 aug 52 i Vadstena med Gustav I, f trol 12 maj 1496, d 29 sept 1560, i hans 3:e gifte.

Katarina Jagellonica, Drottning (1526 – 1583)

Katarina Jagellonica, f 1 nov 1526 i Krakow, d 16 sept 1583 på Sthlms slott, begr 16 febr 1584 i Uppsala. Föräldrar: konung Sigismund I av Polen o Bona Sforza av Milano. Krönt till Sveriges drottning 10 juli 69.

G 4 okt 62 i Vilna m konung Johan III, f 20 dec 37 i Sthlm, d 17 nov 92 där, i hans 1:a gifte.

Hedvig Eleonora, Drottning (1636 – 1715)

Hedvig Eleonora, f 23 okt 1636 på Gottorps slott, d 24 nov 1715 i Sthlm, begr 17 jan 1717 i Riddarholmskyrkan. Föräldrar: hertig Fredrik III av Holstein-Gottorp o Maria Elisabeth av Sachsen. Krönt till drottning av Sverige 24 okt 54, presiderande i förmyndarregeringen för Karl XI febr 60— 18 dec 72, presiderande i förmyndarregeringen för Karl XII 5 april—29 nov 97.

G 24 okt 54 i ...

Helena, Drottning (– början av 1100)

Helena, drottning. G m konung Inge d ä av Sverige, d i början av 1100-talet.

Helvig, Drottning (– 1324)

Helvig, trol f i början av 1260-talet, d 1324. Föräldrar: greve Gerhard I av Holstein o Elisabet av Mecklenburg. G 11 nov 76 i Kalmar m konung Magnus ladulås av Sverige, d 18 dec 90 på Visingsö (Jönk).

Gunhild, Drottning (– efter 1014)

Gunhild, d efter 1014. Föräldrar: furst Mieszko av Polen o trol Dubravka av Böhmen.

G 1) m konung Erik segersäll (bd 14, s 245—48) av Sverige, d omkr 995; 2) m konung Sven tveskägg av Danmark, som försköt henne, d 3 febr 1014 i Gainsborough, England (Steenstrup).

Gunilla Bielke, Drottning (1568 – 1597)

Gunilla Bielke, f 25 juni 1568, d 25 juni 1597 på Bråborg, Dagsberg (Ög), begr 21 jan 1598 i Gustavianska gravkoret i Uppsala domkyrka. Föräldrar: ståth o riksrådet Johan Axelsson Bielke o Margareta Posse. Krönt till drottning av Sverige i Västerås 22 febr 85.

G 21 febr 85 i Västerås m sin fars kusin konung Johan III, f 21 dec 37 på Stegeborg (...

Filip Knutsson, Tronpretendent (– 1251)

Filip Knutsson, medeltida storman, d. 1251, son till konung Knut långe.

Filippa, Drottning (– 1430)

Filippa, Sveriges, Danmarks o Norges drottning, f (1393 eller) omkr 1 juli 1394, d. i Vadstena natten till 6 jan 1430. Föräldrar: Henry, dåv earl av Derby, sedermera (från 1399) Englands konung under namnet Henrik IV, o dennes första gemål Mary Bohun.

G 26 okt 1406 i Lund m konung Erik av Sverige, Danmark o Norge (Erik av Pommern; bd 14,...

Fredrika Dorothea Wilhelmina, Drottning (1781 – 1826)

Fredrika Dorothea Wilhelmina, f 12 mars 1781, trol i Karlsruhe, d 25 sept 1826 i Lausanne, begr i den. storhertigliga familjegraven i Pforzheim i Baden. Föräldrar: arvprinsen Karl Ludwig av Baden o prinsessan Amalie Friederike av Hessen-Darmstadt. Drottning av Sverige 31 okt 1797, krönt i Norrköping 3 april 1800, behöll drottningtiteln efter sin makes arrestering 13 mars 1809 och stände...

Charlotta H E, Drottning (1759 – 1818)

Hedvig Elisabeth Charlotta, f. 22 mars 1759 i Eutin, d 20 juni 1818 i Stockholm. Föräldrar: furstbiskopen av Lybeck, från 1773 storhertigen av Oldenburg Fredrik August och Ulrika Fredrika Vilhelmina av Hessen-Kassel. Förmäld 7 juli 1774 i Stockholm med hertig Karl av Södermanland, sedermera konung Karl XIII, f. 7 okt. 1748, d 5 febr. 1818.

Erik, Hertig (troligen senare hälften av 1360-talet – 1397)

5. Erik, svensk kungason och tilltänkt tronföljare, hertig av Mecklenburg, f. trol. i senare hälften av 1360-talet, d. 26 juli 1397 på slottet Klinteholm (Landeskrone), Gotland. Föräldrar: Albrekt av Mecklenburg, svensk konung 1363—89, och dennes första gemål Rikardis (Rixa), dotter av greve Otto av Schwerin. Nämnes förs...

Erik Birgersson, Hertig (– 1275)

1. Erik Birgersson, hertig, d. 17 dec1275, den näst yngste av Birger Jarls söner med Ingeborg Eriksdotter (av Erikska konungaätten). Nämnes 1266; kallas länge blott junker Erik; gjorde tillsammans med brodern Magnus Birgersson (Magnus Ladulås) uppror mot deras gemensamme bror konung Valdemar Birgersson 1275; sedan Magnus ...

Erik Gustaf Ludvig Albert, Hertig, Arvfurste (1889 – 1918)

6. Erik Gustaf Ludvig Albert, Sveriges (till 1905 även Norges) arvfurste,, f. 20 april 1889 på Stockholms slott, d. 20 sept. 1918 på Drottningsholms slott. Föräldrar: konung Gustav V och Victoria av Baden. Hertig av Västmanland 20 april 1889;RoKavKMO s. d. — Ogift.

Erik Magnusson, Hertig (1282 omkring – 1318)

3. Erik Magnusson, hertig, f. omkr. 1282, d. (16?) febr. 1318 på Nyköpingshus. Föräldrar: konung Magnus Ladulås och Helvig av Holstein. Hertig 1284 med Södermanland och en del av Uppland som hertigdöme, tillträdde 1302; gick 1304 i landsflykt först till Danmark, sedan till Norge; erhöll av konung Håkon Magnuss...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se