Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
4 träffar, sida:  1 
Helena, Kungadotter (– troligen före 1251)

Helena, d trol före 1251. Föräldrar: konung Sverker d y av Sverige o Benedicta Ebbesdtr (Hvide; bd 3). G senast på 1220-talet m Sune Folkesson (Folkungaätten), d 1247, son till Folke jarl (bd 16).

Cecilia, Kungadotter (– levde möjligen på 1100)

Cecilia uppges i en källa vara dotter till Blotsven, moder till Erik den Helige och syster till Ulf »Galla» (gamle?) och Kol. Kol är tydligen Sverkerska ättens stamfader, Sverker d. ä: s farfar eller (enligt isländska källor) fader, och Ulf skall väl vara en Folkunge, då namnet återkommer inom denna ätt. Om uppgifterna vore riktiga, skulle sålunda tre av våra konungaätter härstamma från Blot...

Cecilia, Kungadotter (– levde på 1000)

Cecilia var en dotter till Knut den Helige i Danmark. Både hon och hennes syster Ingrid (Ingertha) blevo gifta i Sverige, C. med en för övrigt okänd jarl Erik i Götaland, Ingrid med Folke, Folkungaättens stamfader. C: s söner, Knut och Karl, och två söner till endera av dessa, sannolikt Karl, även de bärande namnen Karl och Knut, uppeh...

Astrid, Kungadotter (– levde på 1000)

Astrid var enligt Snorre dotter av Olof Skötkonung och dennes frilla Edla och sålunda helsyster till Emund Gammal; namnet möter uteslutande i isländska källor, och det har därför blivit allmänt bruk att använda den norska formen, ehuru hon själv nog likaväl som fastern i Danmark kallade sig Estrid. Då drottninge...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se