Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
53 träffar, sida:  1 2 
Almqvist, Ester D, Landskapsmålare (1869 – 1934)

4. Ester Dorothea Almqvist, den föregåendes kusin, f. 3 nov. 1869 i Bromma, d. 11 juni 1934 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Knut Vilhelm Almqvist och Augusta Elisabet Svahn. Genomgick tekniska skolan i Stockholm 1888–91; studerade å Cederströms och Börjesons elevateljé 1892–93, i Valand för Karl Larsson samt &...

Skånberg, Carl E, Landskapsmålare (1850 – 1883)

Skånberg, Carl Emmerick, f 12 juni 1850 i Norrköping, S:t Olai, d 24 jan 1883 i Sthlm, Hedv El. Moder: pigan Emma Christina Hallbom (Skånberg). Elev vid Slöjdskolan i Sthlm 69–71, vid FrKA:s lärov sept 71–74, vistades i Paris periodvis 75–80, i Italien 81–82. Konstnär.

G 29 maj 1882 i Rom (Elgenstierna, 3, s 392) m Signe Gabriell...

Schultzberg, Anshelm L, Landskapsmålare (1862 – 1945)

Schultzberg, Anshelm Leonard, f 28 sept 1862 i Stora Kopparberg, Kopp, d 27 febr 1945 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: fotografen Fabian Tobias S o Maria Theresia Leverin. Inskr vid FrKA:s principskola 27 aug 78, elev vid Tekn skolan 79–82, vid E Perséus målarskola 81, vid FrKA 31 aug 82–87, ordf i Sv konstnärernas fören 18-27, i Konstnärsklubb...

Palm, Gustaf Wilhelm, Landskapsmålare, Teckningslärare (1810 – 1890)

Palm, Gustaf Wilhelm, f 14 mars 1810 i N Åsum, Krist, d 20 sept 1890 i Sthlm, Klara. Föräldrar: underofficeren Adolf Wilhelm P (Sv biogr lex) o Christina Ulrika Bergström. Elev vid FrKA 28–37, bosatt i Rom juli 41–dec 51, tillfällig lär vid FrKA:s elementarteckn:skola 17 dec 59, ord lär där 7 mars 60–dec 78, v prof i teckn vid FrKA 2...

Nilsson, Vera M A, Tecknare, Landskapsmålare (1888 – 1979)

Nilsson, Vera Märta Amalia, f 1 juni 1888 i Jönköping, Västra, d 13 maj 1979 i Sthlm, Maria. Föräldrar: kronofogden Karl Albert N o Anna Dorothea Amalia (Ada) Sjögren. Studier till teckn:lär vid Tekn skolan, Sthlm, 06–09, studier för Carl Wilhelmson vid Gbgs musei rit- o målarskola (Valand) 10, för H Le Fauconnier vid La Pale...

Nordgren, Axel W, Landskapsmålare (1828 – 1888)

Nordgren, Axel Wilhelm, f 5 dec 1828 i Sthlm, Livg till häst, d 12 febr 1888 i Düsseldorf, Tyskland. Föräldrar: konstnären Carl Wilhelm N o Johanna Amalia Rantell. Elev vid FrKA 4548, verksam i Düsseldorf från 51. Agré vid FrKA 62, LFrKA 68.

G 1857 (Hofberg) m Anna Mariane Natalie...

Nilsson, Axel R, Landskapsmålare, Museiman (1872 – 1924)

Nilsson, Axel Rudolf, f 11 aug 1872 i Källtorp, Malm, d 21 febr 1924 i Gbg, Vasa. Föräldrar: godsförvaltaren Nils Peter N o Charlotte Richter. Mogenhetsex vid Lunds hal 91, inskr vid LU 21 sept 91, amanuens vid Kulturhist museet i Lund 93–99, restau-rator av LU:s konstsamkar 98, ordnade o katalogiserade Hallands museums samkar 00

Martin, Elias, Genremålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1739 – 1818)

1 Martin, Elias, dp 8 mars 1739 i Sthlm, Ty, d 25 jan 1818 där, Ad Fredr. Föräldrar: snickaråldermannen Olof M o Ulrica Haupt. Snickarlärling i faderns verkstad, elev hos ämbetsmålaren F C Schultz 5961, ornamentsritare o teckn:lärare vid skärgårdsflottan på Sveaborg juni 6365, studier...

Liljefors, Bruno A, Landskapsmålare, Djurmålare (1860 – 1939)

1 Liljefors, Bruno Andreas, f 14 maj 1860 i Uppsala, d 18 dec 1939 där. Föräldrar: handelsmannen Anders L o Maria Margareta Lindbäck. Elev vid FrKA 29 aug 79-mars 82, studieresa till Tyskland, Italien o Frankrike 83, till Frankrike 84 o 87, förest för Valands målarskola, Gbg, sept 88-maj 89. — LFrKA 20, Tessinmedaljen i guld 25, fil hedersdr vid UU 16 sept 27.

G 1) 25 mars 1887 (...

Lindberg, C Harald, Tecknare, Landskapsmålare, Marinmålare, Porträttmålare (1901 – 1976)

Lindberg, Carl Harald, f 26 jan 1901 i Björkö-Arholma, Sth, d 4 aug 1976 i Sthlm, Kat. Föräldrar: skepparen Carl Petter L o Hanna Elvira Sofia Carlsson. Lättmatros 18 — 22, studier vid Edward Berggrens konstskola 22-23, vid FrKA 24-29, vid Maison Watteau, Paris, 32. Konstnär.

G 11 sept 1927 i Sthlm, Ty, m Märta Henrietta Raap, f 19 mars 1908 där, Ad Fredr, dtr till litografen Alf...

Lindholm, Berndt A, Landskapsmålare (1841 – 1914)

Lindholm, Berndt Adolf, f 20 aug 1841 i Lovisa, Finland, d 5 maj 1914 i Gbg, Vasa. Föräldrar: magistratssekr Berndt Otto L o Elisabeth (Betty) Edberg. Studentex i Abo 62, konststudier i Düsseldorf 63—64, i Karlsruhe 65—66, i Paris 67 — 70 o 73 — 76, bosatt i Gbg från 76, intendent vid Gbgs konstfören 78—86, vid Gbgs museums konstavd 78—06, förest för Gbgs museums ritskola 79 — 86, inspektor ...

Lindman, K Axel, Etsare, Landskapsmålare (1848 – 1930)

Lindman, Knut Axel, f 20 dec 1848 (enl fb for Öregrund), d 22 sept 1930 i Sthlm, Osc. Föräldrar: kassören Knut August L o Johanna Carolina Sahlin. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 71, elev vid FrKA hösten 71–hösten 75, genomgick L Loewenstams etsningskurs i Sthlm 75, studier i Frankrike 75–dec 79, åter i Sverige 80, bosatt i Sthlm från 83,...

Lindström, A Fredrik (Fritz), Landskapsmålare, Porträttmålare (1874 – 1962)

Lindström, August Fredrik (Fritz), f 5 juli 1874 i Sthlm, Hedv El, d 4 jan 1962 i Arvika. Föräldrar: kamreren August Fredrik L o Emma Harmonia Sofia Selander. Lärling hos dekorationsmålaren Carl Grabow i Sthlm, elev vid Konstnärsförb:s skola där 92 — 94 o 95-96, vid Valands konstskola i Gbg 94-95, vid Kristian Zahrtmanns konstskola i Khvn 96—97, led av Konstnärsförb 96—00 o från 01, studiere...

Larson, S Marcus, Landskapsmålare (1825 – 1864)

Larson, Simon Marcus, f 5 jan 1825 på Lilla Örsätter, Åtvid, Ög, d 26 jan 1864 i London (enl db för Karlstorp, Jönk). Föräldrar: rusthållaren Arvid L o Eva Sophia Fridman. Elev vid katedralskolan i Linköping vt 35—vt 39, sadelmakarlärling i Sthlm 42, gesäll 46, elev vid FrKAis antikskola 46, modellskola okt 48—49, vik teckndärare i Helsingborg 49, studerade i Düsseldorf 52—55 o 5...

Kolthoff, Kjell G A H, Skriftställare, Landskapsmålare, Konservator (1871 – 1947)

2 Kolthoff, Kjell Gustaf Adolf Henrik, son till K 1, f 29 aug 1871 i Uddevalla, d 28 febr 1947 i Rasbo, Upps. Läroverksstudier i Uppsala, deltog i upprättandet av Biologiska mus, Sthlm, 93, chef för K:s naturaliemagasin, Uppsala (ab från 10) 05–32. — Skriftställare, landskapsmålare.

G 24 okt 05 i Gbg, Domk, m Elna Morell, f 26 juli...

Krouthén, Johan F, Landskapsmålare, Porträttmålare (1858 – 1932)

Krouthén, Johan Fredrik, f 2 nov 1858 i Linköping, d 19 dec 1932 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handl Johan Conrad K o Hilda Amalia Åberg. Elev vid FrKA:s principskola 75— 78, vid FrKA 78—81, vid E Perséus målarskola, studieresor till Danmark, Frankrike, Belgien o England 81—83, led av Konst-närsförb 86—02.

G 1) 25 juli 86 i Slaka, Ög, m Hulda Vilhelmina Ottosson, f 31 aug 68 i S:t Lars, Ög...

Krumlinde, C Olof T, Landskapsmålare (1856 – 1945)

Krumlinde, Carl Olof Theodor, f 31 mars 1856 i Ängelholm, d 25 okt 1945 i Helsingborg. Föräldrar: förste lantmätaren Hans Jacob K o Hulda Evelina Sofia Hallberg. Elev vid FrKA 76—80, studier i Düsseldorf o Paris 81—82, bosatt i Khvn vintern 82— 83 o 88—99, i Helsingborg från 99.

G 2 febr 92 i Khvn, Holmens kirke, m Hilda Henriette Marie Bjering, f 28 sept 65 där, Helligånds sogn, d 15...

Kruse, Ole W T, Dekorationsmålare, Landskapsmålare (1868 – 1948)

Kruse, Ole Waldemar Thisenius, f 13 maj 1868 i Haderslev, Danmark, d 29 nov 1948 i Bokenäs, Göt. Föräldrar: målaren Johannes Thisenius Svinton K o Maren Petersen. Utbildning som yrkesmålare i faderns verkstad, gesäll 87, yrkesmålare i Sthlm 96—99, verksam i Gbg 01-—25, i Bokenäs, Göt, från 25. — Konstnär.

G 17 jan 21 i Gbg (borgeri; kyrkligt 22 jan 21 i Kristuskirche, Hamburg, Tysklan...

Kärfve, Fritz E, Dekorationsmålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1880 – 1967)

Kärfve, Fritz Edvard, f 12 sept 1880 i Malmö, S:t Petri, d 15 okt 1967 där, Slottsstaden. Föräldrar: husägaren Lars K o Kerstin Svensson. Studier vid Konstnärsförb:s skola i Sthlm 99—01, Académie Golarossi, Paris, 04—05 o i Khvn 07—09. Konstnär.

G 30 april 12 i Malmö, S:t Petri, m Sigrid Martina Sjögren, f 14 okt 86 i Virestad, Kron, dtr till handl August S o Karolina Petersdtr.

Hermelin, Olof, Författare, Landskapsmålare, Fornforskare (1827 – 1913)

3 Hermelin, Olof, f 8 febr 1827 i Säby (Jönk), d 3 dec 1913 i Danderyd (Sth). Föräldrar: kammarh frih August Söderling H o Ebba Sophia Ribbing. Inskr vid UU 25 sept 46, sergeant vid livbeväringsreg 13 nov 46, furir vid Västgöta-Dals reg 20 maj 47, off:ex i Sthlm 20 dec 47, underlöjtn vid Västgöta-Dals reg 3 mars 48, löjtn 9 juli 50, drev egendomen Österby i Råby-Rekarne 53—95, agré vid ...

Hesselbom, J Otto, Landskapsmålare, EFS-predikant (1848 – 1913)

Hesselbom, Johan Otto, f 13 juli 1848 i Ånimskog (Älvsb), d 20 juni 1913 i By (Värml). Föräldrar: hemmansäg o nämndemannen Johannes H o Stina Jonasdtr. I må-larlära 66, elev vid Tekn skolan i Sthlm 68 —70, elev vid Evangel fosterlandsstift:s kolportörskola i Johannisberg, Brännkyrka, 74— 76, kolportör o pred i Norrbotten för Evangel fosterlandsstift 76—79, för Sv missions-förb 80—82, el...

Genberg, Anton Jonsson, Landskapsmålare (1862 – 1939)

2 Genberg, Anton Jonsson, brorsdtrs son till G 1, f 20 juni 1862 i Östersund, d 8 jan 1939 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: slaktaren Pehr Jonsson o Anna Genberg. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 82—84, studerade även vid Oscar Törnås privata målarskola där, elev vid FrKA 30 aug 84—89, led av styr för Sveriges allm konstfören från 06, v ordf i Sv konstnärern...

Graffman, Carl Samuel, Landskapsmålare (1801 – 1862)

Graffman, Carl Samuel, f 23 juli 1801 i Gbg (Am:f), d 16 april 62 på Konradsberg, Sthlm (Kungsh). Föräldrar: bryggaren o handlanden Simon G o Sara Greta Sandberg. Elev vid FrKA i Sthlm från 21, agré vid FrKA 31, studier för Leon Cogniet i Paris 35. — Ogift.

Hill, Carl Fredrik, Tecknare, Landskapsmålare (1849 – 1911)

2 Hill, Carl Fredrik, son till H 1, f 31 maj 1849 i Lund, d 22 febr 1911 där. Studentex i Lund vt 70, inskr vid LU ht 70, elev vid FrKA 71—73. Målare, tecknare. — Ogift.

Holm, P Daniel, Landskapsmålare (1835 – 1903)

Holm, Per Daniel, f 11 sept 1835 i Malingsbo, Kopp, d 7 aug 1903 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: kh Alexander H o Kristina Elisabet Askergren. Elev vid Teknologiska inst i Sthlm 52, utex därifrån som byggnadsingenjör 55, maskinritare vid Köping-Hults järnvägsstation i Örebro 56—58, tecknare vid Riksmus 56—62, elev vid FrKA 57—62, agreé där 63, resor till Tyskland 64—67, uppehöll E Berghs prof...

Hullgren, C Oscar, Landskapsmålare, Marinmålare (1869 – 1948)

Hullgren, Carl Oscar, f 10 aug 1869 i Målilla, Kalm, d 27 april 1948 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: trävaruhandlaren Carl Johan H o Clara Mathilda Persdtr. Elev vid h a l i Kalmar 81—85, elev vid Axel Kulles målarskola i Sthlm 87—88, vid FrKA 88—93, studerade för H Herkomer i London 93 o i Paris 94, studerade grafik för A Tallberg vid FrKA 95—96, hertigliga medaljen där 96, k medaljen 97, resa...

Forssell, Victor R, Landskapsmålare (1846 – 1931)

Forssell, Victor Reinhold, f 19 juni 1846 i Sala, d 16 aug 1931 på Solsunda vilohem, Ektorp, Nacka (Sth). Moder: Beata F. Elev vid Sala elementarskola 1855—61, elev vid FrKA 1865. Landskapsmålare. — Ogift.

Gate, C O Simon, Dekorationsmålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1883 – 1945)

Gate, Carl Oscar Simon, f 10 mars 1883 i S Fågelås (Skar), d 11 maj 1945 i Orrefors, Hälleberga (Kron). Föräldrar: lantbrukaren Oskar Jonsson o Karolina Sofia Andersson. Genomgick Tekn skolan i Sthlm 1902—05, elev vid konsthögsk 1905—09, ägnade sig åt porträttmåleri, landskaps- o dekorations-måln 1909—16, konstnärlig ledare vid Orrefors glasbruk från 1916. — RVO 1926, RNO 1938, Litteris...

Gegerfelt, von, Wilhelm, Landskapsmålare (1844 – 1920)

2 von Gegerfelt, Wilhelm, son till G 1, f 9 nov 1844 i Gbg (Garnisonsförs), d 2 april 1920 i V Kamp (Krist). Studerade vid konstakad i Köpenhamn 1861—63, elev vid FrKA 14 dec 1864, studerade i Düsseldorf 1867—72, agreé FrKA 1872. Landskapsmålare. — RVO 1886.

G 1) 17 sept 1871 i Trollhättan m Wilhelmina Carolina Fogelberg, f 8 okt 1837 i Gärdhem (Älvsb), d 28 aug 1882 i Säter...

Fahlcrantz, Axel Erik Valerius, Landskapsmålare (1851 – 1925)

4. Axel Erik Valerius Fahlcrantz, den föregåendes bror, f. 5 sept. 1851 i Stockholm (Jak.), d. 14 nov. 1925 där (Klara). Mogenhetsex. i Västerås maj 1872; student vid Uppsala univ. 16 sept. s. å.—vt. 1873; elev vid konstakademien 31 aug. 1874—1876; led. av Konstnärsförbundet 1886— 90. — Landskapsmålare. — LFrKA 1907; RVO 1918. — Ogift.

Fahlcrantz, Carl Johan, Landskapsmålare (1774 – 1861)

1. Carl Johan Fahlcrantz, f. 29 nov. 1774 i Stora Tuna sn (Kopp.), d. 9 jan. 1861 i Stockholm (Joh.). Föräldrar: prosten Johan Fahlcrantz och Gustava de Brenner. Elev hos teatermålaren P. E. Limnell 1792; elev vid konstakademiens principskola okt. s. å.; agreé vid akademien 1802; LFrKA 1803 (vice preses 1853—56); HedLFrKA 1856; erhöll resestipendium 1805, fick 1807 tillstånd att använda det ...

Favén, Yrjö Antti, Målare, Grafiker, Tecknare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1882 – 1948)

Favén, Yrjö Antti, f. 20 maj 1882 i Helsingfors, Finland, d. 17 okt. 1948 i Stockholm (Finska förs.). Föräldrar: universitetslektorn Oskar Favén och Ida Bertha Hildegard Hjelt. Mogenhetsex. vid Finska reallyceet, Helsingfors, 1900; studier vid Helsingfors' universitet under, två år; konststudier vid Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors 1900—01; erhöll Hovingska resestipendiet 1902;...

Erdtman, Elias Henrik, Landskapsmålare (1862 – 1945)

Elias Henrik Erdtman, f. 22 okt. 1862 i Linköping, d. 20 sept. 1945 i Stockholm (Högalid). Föräldrar: läroverksadjunkten Johan Henrik Erdtman och Brita Catharina (Karin) Fredrika Wiström. Genomgick sju klasser vid Linköpings läroverk; studerade vid Tekniska skolan i Stockholm samt hos E. Perséus och O. Törnå 1882–83; reste ...

Eugen Napoleon Nicolaus, Hertig, Arvfurste, Landskapsmålare (1865 – 1947)

Eugen Napoleon Nicolaus, Sveriges (till 1905 även Norges) arvfurste, f. 1 aug. 1865 på Drottningholms slott, d. 17 aug. 1947 på Waldemarsudde, Djurgården. Föräldrar: konung Oscar II och Sophia av Nassau. Hertig av Närke 1 aug. 1865; elev vid Beskowska skolan i Stockholm 1874–76; fanjunkare vid Andra (Göta) livgardet och ...

Dahlbom, Wilhelm S., Landskapsmålare (1855 – 1928)

2. Wilhelm Stephanus Dahlbom, den föregåendes son, f. 3 aug. 1855 i Lund, d. 15 sept. 1928 i Snogeröd. Elev vid karolinska katedralskolan i Lund ht. 1864—vt. 1872; studerade konst i Paris 1874—77; elev hos E. Perséus i Stockholm 1877 och vid Konstakademien 28 aug. 1878—vt. 1882. Vistades i Göteborg och utomlands samt i Stockholm, där han var skri...

Dahlström, Carl Andreas, Landskapsmålare, Litograf, Bataljmålare (1806 – 1869)

Dahlström, Carl Andreas (Anders), f. 22 sept. 1806 i Stockholm, d. 9 sept. 1869 därstädes. Föräldrar: sockerbruksägaren Karl Fredrik Dahlström och Karolina Hellman. Elev vid Konstakademiens principskola 1817; underofficer vid Svea artilleriregemente på 1820-talet; företog en studieresa till Italien 1828—30; idkade efter återkomsten till Stockholm studier vid Konstakademien och erhöll av...

Ekström, Per (Peter, Pehr), Landskapsmålare (1844 – 1935)

Per (dp Peter; skrev sig under tidigare år Pehr) Ekström, f. 26 febr. 1844 i övre Segerstad, Segerstads sn (Kalm.), d. 21 jan. 1935 i Mörbylånga. Föräldrar: lanthandlanden och målaren Gustaf Ekström och Brita Olsdotter. Elev i folkskola; biträdde fadern som yrkesmålare; målargesäll i Kalmar 1865, tog samtidigt te...

Damm, E. Bertil, Målare, Landskapsmålare (1887 – 1942)

Damm, Er i k Bertil, f. 28 juni 1887 å Stynsberg, Tierps socken. Föräldrar: inspektören Karl Johan Damm och Kristina Karolina Nilsdotter. Elev vid Katarina l. allmänna läroverk ht. 1897—vt. 1902; anställd å ritkontor 1902; elev vid tekniska skolans aftonskola 16 sept. 1903—vt. 1905 och vid dess byggnadsyrkesskola 4 nov. 1905—30 apr. 1907 samt vid Konstakademien 30 aug. 1907—vt. 1909. Verksam...

Bobeck (f. Kylberg), Regina S, Genremålare, Landskapsmålare (1843 – 1913)
Bobeck, Regina Sofia, f. Kylberg, f. 5 apr. 1843 på Såtenäs i Tuns socken, d 17 nov. 1913 i Tuns prästgård. Föräldrar: kaptenen ock godsägaren Lars Vilhelm Kylberg och Maria Elisabet Dorotea Ahlberg. Studerade målning i Stockholm för P. D. Holm 1874—75 och 1877—78; företog åtskilliga utrikes studieresor, bl. a. till Paris, där hon bedrev studier under ledning av J. F. L. Bonnat och F. Heilbuth...
Boberg (f. Scholander), Anna K, Landskapsmålare (1864 – 1935)

2. Anna Katarina Boberg, f. Scholander, den föregåendes hustru, f. 3 dec. 1864 i Stockholm. Föräldrar: professor Fredrik Vilhelm Scholander och Katarina Sofia Nyström.

Gift 25 apr. 1888 med arkitekten Gustav Ferdinand Boberg (se föreg.).

Billing, Lars Theodor (Tore), Landskapsmålare (1817 – 1892)
2. Lars Theodor (Tore) Billing, f. 14 okt. 1817 å Lundsgården i Kallna församling, d 30 dec. 1892 i Stockholm. Föräldrar: kronofogden, hovkamreraren Kristoffer Billing och Anna Fredrika Schmidt. Student i Lund 9 dec. 1831 och påbörjade där studier för avläggande av kameralexamen; bedrev konststudier under ledning av landskapsmålaren Calmeyer samt vid konstakademien, där han läsåret 1839—40 »fi...
Behm, Wilhelm E, Landskapsmålare (1859 – 1934)

1. Wilhelm Emanuel Behm, f. 23 febr. 1859 i Ervalla. Föräldrar: kyrkoherden Emanuel Behm och Charlotte Sofia Stenius. Genomgick fem klasser i Västerås h. elementarläroverk 1871–76; idkade förberedande konststudier, dels i konstakademiens principskola, dels i slöjdskolan i Stockholm, 1878 och 1879; elev vid konstakademiens läroverk 27 aug. 1879; ...

Belanger, Louis, Landskapsmålare (1756 – 1816)

Belanger, Louis, f. 25 aug. 1756 i Paris, d. 16 mars 1816 i Stockholm. Utbildade sig i Paris till utsiktsmålare under inflytande av bl. a. de Machy och Louis Moreau d. ä., vilken senare troligen varit hans lärare; begav sig efter resor i södra Frankrike, Schweiz och Italien samt några års verksamhet i Paris omkr. 1790 till London, där han stannade i &ari...

Berg, J Albert S, Landskapsmålare, Marinmålare (1832 – 1916)

2. Joseph Albert Soult Berg, den föregåendes son, f. 19 sept. 1832 i Stockholm, d 20 jan. 1916 därstädes. Elev vid l'Epée'ska institutet för dövstumma i Paris 1841 samt vid Manilla 21 sept. s. å.—11 juli 1848; elev vid Konstakademien 1851—53; medföljde som kadett linjeskeppet Karl XIII under  eskaderns expedition i Östersjön och Nordsjön; studera...

Berger, Johan Christian, Tecknare, Arméofficer, Landskapsmålare (1803 – 1871)
Berger, Johan Christian, f. 14 mars 1803 i Linköping, d 27 okt. 1871 i Uppsala. Föräldrar: stadsläkaren Johan Ulrik Berger och Maria Kristina Lönder. Kom i krigstjänst 26 juli 1821; sergeant vid andra livgrenadjärregementet 25 maj 1824; fänrik vid Hälsinge regemente 25 apr. 1827; erhöll penningelön 21 maj 1830; andre löjtnant 17 aug. 1833; andre kapten 23 maj 1845; stabs- adjutant vid överkomm...
Bergh, Johan Edward, Landskapsmålare (1828 – 1880)

1. Johan Edward Bergh, f. 29 mars 1828 i Stockholm, d 23 sept. 1880 därstädes. Föräldrar: kommissionären Severin Bergh och Emma Forsström. Student i Uppsala 3 mars 1846; studerade där först naturvetenskap, sedan juridik och erhöll tillika undervisning i målning av J. Way; avlade hovrättsexamen 1 juni 1849. Auskultant i Svea hovrätt 1 okt. 1849; e. o. kanslist i justitierevisionen; auskultant...

Bergström, Alfred M, Landskapsmålare (1869 – 1930)
1. Alfred Mauritz Bergström, f. 15 jan. 1869 i Stockholm. Föräldrar: gravören Jan Alfred Bergström och Hedvig Nilsson. Biträdde från sitt trettonde år sin fader som gravör och fortsatte därmed under hela sin studietid i Stockholm; elev vid Konstakademien 1 sept. 1887—30 maj 1891; erhöll sistnämnda år K. medaljen; företog en studieresa till Frankrike med akademiens mindre stipendium 1894—95. E....
Bergström, Sigge O, Landskapsmålare (1880 – 1975)
Bergström, Sigge Olof, f. 20 aug. 1880 på Munkeberg, Filipstad. Föräldrar: ingenjören och brukspatronen Karl Johan Bergström och Anna Bronell. Elev vid Filipstads 1. läroverk 1889 —94, vid Filipstads bergsskola 1894—95 och vid Örebro h. allmänna läroverk 1895—98; elev vid Valand i Göteborg en kortare tid år 1902; idkade konststudier i Värmland, Dalarna och Bohuslän 1902—04, i Paris 1904—05 och...
Ankarcrona, S Gustaf H, Landskapsmålare (1869 – 1933)

4. Sten Gustaf Herman Ankarcrona, f. 11 maj 1869 i Huskvarna. Föräldrar: bruksägaren Adolf Emil Ankarcrona och Anna Maria Norström. Studerade vid Jönköpings h. allmänna läroverk 1883—85; elev vid konstakademin i Berlin 1886–88; har företagit upprepade studieresor under åren 1888–1901, dels till utlandet (Norge, Frankrike, T...

Ankarcrona, Henric A, Arméofficer, Landskapsmålare (1831 – 1917)

2. Henric August Ankarcrona, f. 14 sept. 1831 i Risekatslösa, d. 10 jan. 1917 i Stockholm. Föräldrar: regementskvartermästaren kammarherre Teodor Vilhelm Ankarcrona och Charlotta Stare. Genomgick Karlberg; underlöjtnant vid Svea livgarde 21 nov. 1850; löjtnant 12 apr. 1855; deltog i fransk och spansk tjänst i afrikanska fälttåg 1858–60; kap...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se