Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
9 träffar, sida:  1 
Ahnfelt, Oscar, Musiker, Väckelsepredikant, Tonsättare (1813 – 1882)

3. Oscar Ahnfelt, de båda föregåendes broder, f. 21 maj 1813 i Gullarps församling, d 22 okt. 1882.

Gift 1844 med Klara Strömberg, f. 1819, d 19 mars 1896, dotter av fältkamreraren K. F. Strömberg.

Mazer, Johan, Donator, Grosshandlare, Musiker (1790 – 1847)

1 Mazer, Johan, f 7 mars 1790 i Sthlm, Kungsh, d 25 okt 1847 där, Nik. Föräldrar: grosshandl o fabrikören Jean Pierre M o Brita Maria Sjöman. Elev i fransk klosterskola, drev faderns firma från 20, burskap som grosshandl i Sthlm 26 maj 29. Musiker, donator. LMA 40.

Lidforss, Erik, Advokat, Musiker, Violinist (1870 – 1938)

3 Lidforss, Erik, bror till L 2, f 13 febr 1870 i Västra Eneby, Ög (enl fb för Lund), d 30 maj 1938 i Nacka. Mogenhetsex vid Lunds katedralskola 2 juni 87, inskr vid LU ht 87, FK 29 maj 89, hovrättsex 31 maj 92, eo notarie vid Svea hovrätt 92, tjänstg vid Sthlms rådhusrätt o vid kammarkoll 92—93, verksam i Mazerska kvartettsällsk fr&ar...

Geist, Christian, Musiker (1640 – 1711)

Geist, Christian, f omkr 1640 i Güstrow, Mecklenburg, d 27 sept 1711 i Khvn. Föräldrar: kantorn Joachim G o Catharina Kagelman. Musikant i hertig Gustaf Adolphs kapell i Güstrow på 60-talet, musikant (bassångare) i Fredrik III:s kapell i Khvn 69, i det sv hovkapellet 70–79, organist i Trinitatis Kirke i Khvn 85–86, även i Hellig Aandskirken d&...

Gille, Jacob Edvard, Musiker, Tonsättare (1814 – 1880)

Gille, Jacob Edvard, f 10 aug 1814 i Sthlm (Ad Fredr), d 8 nov 1880 där (Finska). Föräldrar: juveleraren Jacob G o Sophia Ulrica Arrhenius. Notarie vid Sthlms stads bokauktionskammare 50—76, organist vid Katolska kyrkan i Sthlm, dirigent vid Humlegårdsteatern 52 o vid Mindre teatern i Sthlm. — LMA 65.

G 38 m Maria Sophia Dalin, f 10 mars 13 i Danviks-S...

Hägg, Gustaf W P:son, Musiker, Tonsättare (1867 – 1925)

4 Hägg, Gustaf Wilhelm Petersson, f 28 nov 1867 i Visby, d 7 febr 1925 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: orgelbyggaren o musikern Nils Petter Petersson o Anna Helena Susanna Gustafva Hägg. Studier vid musikkonservatoriet i Sthlm 84—91, organistex 86, kyrkosångare- o musiklärarex 89, tf organist i Klara kyrka, Sthlm, 91, ord 93, innehade statens tonsättar...

Höijer, J Leonard, Skriftställare, Musiker (1815 – 1884)

Höijer, Johan Leonard, f 1 febr 1815 i Sthlm, Allm BB, d 11 juli 1884 i Helgesta, Söd. Son till städerskan Sophia H o fosterson till prot:sekr Lars Cronholm. Organist- o kantorsex vid MA 35, ex i harmonilära, orgelspeln o sång 42, organist i Franska reformerta kyrkan 41, i Katarina kyrka 42, musikkritiker i Dagligt allehanda 48—49, i Bore 50—51, i Sv tidningen 53—59, medarb i Ny tidn för mus...

Fröberg, C Johan, Musiker, Teaterledare (1812 – 1884)

Fröberg, Carl Johan, f 28 jan 1812 i Sthlm (Svea livg), d 15 maj 1884 i Västervik. Föräldrar: fanjunkaren Johan F o Maria Christina Stråberg. Studerade cello för hovkapellisten C A Gehrman, cellist i hovkapellet 1 juli 1835—1 juli 1838 o i Nya teaterns orkester 1842—46, musiklär i Uppsala 1846 —63, lär i piano vid K teatern 1863—67, ledde egen musikskola i Sthlm 1864—68, drev elevteaite...

Gagge, L G Rudolf, Tecknare, Musiker, Akvarellmålare (1834 – 1912)

Gagge, Laurentius Georg Rudolf, f 27 febr 1834 i Sthlm (Jak), d 20 febr 1912 i Västerås. Föräldrar: lärftskramhandlaren Lorentz Gustaf G o Laurentia Amalia Bellan-er. Bokhållare på handelskontor i Sthlm 1850, kassör där 1856, kamrer vid Mälarprovinsernas ensk banks huvudkontor i Västerås 1866, verkst dir där 1874—1904, led av stadsfullm 1869—1903. Tecknare, akvarellist, musiker. — RVO 1...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se