Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
10 träffar, sida:  1 
Linnerhielm, Jonas Carl, Tecknare, Reseskildrare, Riksheraldiker (1758 – 1829)

Linnerhielm, Jonas Carl, f 30 aug 1758 i Elieholm, Blek, d 12 febr 1829 i Dörby, Kalm. Föräldrar: kanslirådet Pehr L o Engel Fredrika Rothlieb. Elev vid Kalmar gymn okt 73, inskr vid LU 26 jan 75, jurex 21 maj 76, eo kanslist vid krigsexp 14 nov 76, kopist 14 jan 77, kanslist 19 jan 81, protokollssekr 20 sept 83—3 juli 96, allt vid krigsexp, godsägare på Ebbetorp, Dörby, riksheraldiker från ...

Kernell, Per Ulrik, Reseskildrare (1797 – 1824)

Kernell, Per Ulrik, f 9 april 1797 i Linköping, d 30 mars 1824 i Erlangen, Tyskland. Föräldrar: prosten mag Per K o Charlotta Elisabeth Burén. Inskr vid UU 1 jan 04, elev vid Linköpings skola, inträdesex vid UU ht 15, resor i Europa från aug 22. Reseskildrare. — Ogift.

Kiöping, Nils Matson, Sjöofficer, Reseskildrare (1621 – 1680)

Kiöping, Nils Matson, f 23 juni 1621 i Arboga, d 1680 före 22 nov, begr i Sthlm, Klara. Föräldrar: rektorn i Arboga, sedermera kh i Köping Matthias Nicolai Thunæmontanus o Malin (Magdalena) Carlsdtr. Inskr vid UU 6 mars 41, resor till Afrikas o Asiens kustländer hösten 48—okt 56, underlöjtn vid sv örlogsflottan 10 mars 57, avsked som löjtn 29 okt 60. Reseskildrare.

G 58 m Margareta Mat...

Gosselman, Carl August, Sjöofficer, Reseskildrare (1799 – 1843)

Gosselman, Carl August, f 17 juni 1799 i Ystad, d 4 april 1843 i Nyköping. Föräldrar: köpmannen Hans G o Agneta Benedicta Sylvan. Inskr vid LU 6 febr 17, kadett vid Karlberg 18—19, underlöjtn vid örlogsflottan 26 okt 19, premiärlöjtn 31 dec 29, handelsagent i Sydamerika 36—39, kaptenlöjtn vid örlogsflottan 1 okt 41.

G 24 maj 30 i Nyköping m Sofia Henrika Hallström, f 9 febr 03 i Bräkn...

Eneman, Michael, Reseskildrare, Orientalist (1676 – 1714)

Eneman, Michael, f. 12 jan. (enl. Enköpings visserligen ej samtidigt förda dopbok; Benzelius har 1 febr.) 1676 i Enköping, d. 5 okt. 1714 i Uppsala. Föräldrar: rådmannen i Enköping Olof Nilsson En(e)man och Anna Michaelidotter Wingia. Elev vid Västerås gymnasium; student vid Uppsala univ. 7 juni 1695; disp. där 24 mars 1703 och pro gradu 27...

Böök, M Fredrik C:son, Litteraturhistoriker, Reseskildrare, Kritiker (1883 – 1961)

Böök, Martin Fredrik Christoffersson, f. 12 maj 1883 i Kristianstad. Föräldrar: skohandlaren Mårten Christoffersson och Maria Böök. Elev vid Kristianstads h. allmänna läroverk ht. 1892—vt. 1900; avlade mogenhetsexamen som privatist vid Lunds h. allmänna läroverk 7 dec. 1900; student vid Lunds universitet 1 febr. 1901; fil. kand. 14 sept. 1903; fil. lic. 17 apr. 1907; disp. 30 nov. 1907; fil....

Ehrenmalm, Arvid, Reseskildrare, Borgrättsnotarie (1720 – 1745)

2. Arvid Ehrenmalm, den föregåendes son, f. 1720, d. 17 febr. 1745 i Stockholm (Hovförs.; själaringn. i Klara 23 febr.). Student vid Åbo univ. 1735; auskultant i Åbo hovrätt 9 juni 1737; e. o. kanslist i Justitierevisionsexpeditionen 18 dec. 1739; notarie hos Vetenskapsakademien 30 jan. 1740–43; tillika arkivarie på ett år hos...

Ekeberg, Carl Gustav, Sjökapten, Reseskildrare (1716 – 1784)

1. Carl Gustav Ekeberg, f. 10 juni 1716 på Djursholm, Danderyds sn (Sth.), d. 4 april 1784 på Altomta, Tensta sn (Upps.). Föräldrar: frälsekamrer Gustaf E. och Catharina Ebba Fast. Student vid Uppsala univ. 24 febr. 1726; apotekselev i Västerås 1730–36; provisor å apotek i Åbo 1737; student vid Åbo univ. 1738; skepp...

Bladh, Carl Edvard, Köpman, Grosshandlare, Reseskildrare (1790 – 1851)

4. Carl Edvard Bladh, den föregåendes brorson, son till B. 2, f. 13 mars 1790, d 6 apr. 1851 i Stockholm. Student i Åbo 4 mars 1805; avlade examen till rättegångsverken 15 dec. 1810. Auskultant i Vasa hovrätt 22 dec. 1810; bokhållare hos en fransk köpman i Santiago de Chile 1821; flyttade från Santiago till Val...

Strahlenberg, von (Tabbert), Philip Johan, Arméofficer, Kartograf, Reseskildrare (1677 – 1747)

von Strahlenberg (före 1723 Tabbert), Philip Johan, dp 6 okt 1677 i Stralsund, S:t Nikolai, d 2 sept 1747 i Halmstad. Föräldrar: lanträntmästaren Christian Tabbert o Maria Eleonora Klinckow. Volontär vid Peter Mackliers (bd 24, s 631) reg i Stralsund 94, korpral 94, förare där 95, underkonduktör vid Fortifik i Stralsund o Wismar 29 jan 96–4 juni 01, reg:kvartermästare vid...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se