Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
2 träffar, sida:  1 
Insulander, Nils O C, Husdjurskonsulent, Lanthushållningsförfattare (1886 – 1972)

4 Insulander, Nils Olof Chenon, son till I 1, f 21 maj 1886 på Bjärka-Säby, Vist, Ög, d 6 jan 1972 i Linköping. Mogenhetsex vid h a l i Linköping vt 06, agronom vid Alnarps lantbruksinst 09, ex vid Alnarps mejeriinst 10, statsstipendiat i boskapsskötsel o mejerihushålln 11—13, studieresor i England, Holland, Belgien, Tyskland o Frankrike 12—13, h...

Juhlin-Dannfelt, Carl M, Diplomat, Lantbrukare, Lanthushållningsförfattare, Tidningsredaktör (1823 – 1904)

1 Juhlin-Dannfelt, Carl Mathias, f 11 april 1823 i Nederluleå, Nb, d 2 sept 1904 i Djursholm. Föräldrar: bruksägaren Pehr Juhlin o Charlotta Juliana (Julie) v Dannfelt. Studier vid E Nonnens lantbruksinst på Degeberg, Rackeby, Skar, drev Lilla Hölje bruk i Blekinge 42—49, arrendator av Edeby i Lovö, Sth, 49, grundade lantbruksskola där 52, led av Sthlms läns hushålln:-sällsk:s förv...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se