Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
116 träffar, sida:  1 2 3 
Adelcrantz, Carl Fredric, Arkitekt, Teaterdirektör (1716 – 1796)

2. Carl Fredric Adelcrantz, den föregåendes son, f. 30 jan. 1716, d 1 mars 1796. Student i Uppsala 22 febr. 1734 (samt ånyo 12 okt. 1738?); auskultant i kammarrevisionen 10 mars 1735; deltog i ritarakademins undervisning på slottet från 1735; ägnade sig efter faderns död, 1739, helt åt arkitekturstudier och företog i sådant syf...

Adelcrantz, Giöran (Georg) J, Arkitekt (1668 – 1739)

1. Giöran (Georg) Josuse Adelcrantz, före adlandet Törnqvist, f. 15 nov. 1668, d 26 febr. 1739. Föräldrar: kammarskrivaren Josua Törnqvist och Cecilia Andera. Student i Uppsala 4 maj 1678. Auskultant; kopist vid slottsbyggnadsstaten 1697; konduktör därstädes 1702; företog en utländsk studieresa 1704–06; hovarkitekt 10 juli 1707; ad...

Adler, Bror Victor, Arkitekt, Skolrektor (1848 – 1910)

Adler, Bror Victor, f. 20 juni 1848 på Sjuntorp i Fors socken, Västergötland, d. 12 jan. 1910 i Stockholm. Föräldrar: fabriksdisponenten Ture Maurits Adler och Sara Wettergren. Elev vid Chalmerska slöjdskolan 9 sept. 1863–15 juni 1868 samt vid konstakademins läroverk 30 sept. 1870–1 maj 18J5 och erhöll vid avgången därifrå...

Almquist, Bror E, Arkitekt (1864 – 1940)

Almquist, Bror Edvard, f. 9 aug. 1864 i Borgviks kapellförsamling, d. 25 april 1940 i Sthlm, Sankt Göran. Föräldrar: bruksägaren August Almquist och Hanna Unger. Genomgick Karlstads h. allmänna läroverk 1874–82 samt Chalmers tekniska läroanstalt, fackavdelningen för husbyggnadskonst, ht. 1882–vt. 1887; studerade vid konst...

Améen, C Gustaf, Arkitekt (1864 – 1949)

2. Carl Gustaf Améen, f. 19 mars 1864 i Lovö församling. Föräldrar: direktören Adolf Herman Améen och Julie Vilhelmina Forsberg. Avlade mogenhetsexamen vid Stockholms norra realläroverk 21 maj 1883; studerade vid tekniska högskolan, fackavdelning för arkitektur, 13 sept. 1883–30 apr. 1887, vid konstakademins läroverk 28 sept. 1...

Anderberg, Axel J, Arkitekt (1860 – 1937)

Anderberg, Axel Johan, f. i Kristianstad 27 nov. 1860. Föräldrar: verkmästaren Henrik Anderberg och Matilda Lindberg. Studerade vid Östermalms elementarskola, Stockholms gymnasium och tekniska skolan samt vid tekniska högskolan, fackavdelningen för arkitektur, 13 sept. 1880–15 apr. 1884, vid konstakademins läroverk 26 sept. 1884–1886; har fö...

Sidenbladh, K Göran E, Författare, Arkitekt, Stadsbyggnadsdirektör (1912 – 1997)

Sidenbladh, Karl Göran Elis, f 19 mars 1912 i Sthlm, Hedv El, d 20 jan 1997 där, Osc. Föräldrar: bankdirektören Karl Elis S o Gertrud Anna Bernström. Studentex vid Beskowska skolan, Sthlm, 20 maj 30, elev vid KTH 30 aug 30, avgångsex från dess fackavd för arkitektur 15 jan 35, anställd hos arkitekterna Ahrbom o Zimdahl, Sthlm, 35, vid Byggn...

Smedberg, Johan (John), Arkitekt, Gymnasielärare (1851 – 1913)

Smedberg, Johan (John), f 14 maj 1851 i Sthlm, Kat, d 3 april 1913 i Malmö, S:t Pauli. Föräldrar: bankbokhållaren Johan Olof S o Charlotta Catharina Ahlström. Elev vid FrKA:s byggnadsskola 1 okt 68, arkitektex där vt 75, studier vid Ecole des beaux-arts samt i Charles Garniers o Jean-Louis Pascals ateljé, Paris, 75–77, lektor i byggnadskonst med ri...

Schmalensee, von, O H Artur, Arkitekt (1900 – 1972)

von Schmalensee, Oscar Harald Artur, f 18 nov 1900 i Karlskoga, Ör, d 16 jan 1972 i Nacka, Saltsjöbaden. Föräldrar: stationsinspektoren Karl Oskar Alfred v S o Emma Natalia Johansson. Studentex vid Karolinska h a l i Örebro 3 juni 19, ord studerande vid KTH:s fackavd för arkitektur 19–21 o 23, extra studerande där 21–22, bitr arkitekt hos G...

Scholander, Fredrik Wilhelm, Författare, Arkitekt, Akvarellmålare (1816 – 1881)

Scholander, Fredrik Wilhelm, f 23 juni 1816 i Sthlm, Maria, d 9 maj 1881 där, Klara. Föräldrar: kamreraren Georg Fredrik S o Catharina (Karin) Rebecca Nyström. Elev vid FrKA:s byggnads- o teckningsskolor 31, murarlärling 32, gesäll i murarskrået 35, konduktör vid k slottsbyggnaden i Sthlm 26 mars 36, e o konduktör vid Överintendentsämbe...

Rudbeck, Olof (Olaus), Anatom, Läkare, Arkitekt, Historiker, Naturforskare (1630 – 1702)

2 Rudbeck, Olof (Olaus), son till R 1, dp 12 dec 1630 i Västerås, Domk, d 17 sept 1702 i Uppsala. Elev vid gymn i Västerås 4447, inskr vid UU febr 48, disp där 22 maj 52, studerade utomlands sept 53juli 54, med adjunkt vid UU 55, e o prof 29 maj 58, prof i teor medicin 23 juni 6011 jan 91, r...

Peterson, Adrian Crispin, Arkitekt (1835 – 1912)

Peterson, Adrian Crispin, f 2 aug 1835 i Grava, Värml, d 16 aug 1912 i Gbg, Vasa. Föräldrar: murarmästaren Petter Pettersson o Maria Christoffersdtr. Elev vid Karlstads gymnasium 16 febr 49, utex från Chalmers slöjdskola i Gbg 58, elev vid FrKA:s lärov 19 okt 6112 april 66, prakt arkitekt i Uppsala 6672, e o arkitekt vid Överintendentsämbetet (ÖIÄ) 17 april 66

Peterson, J Ludvig, Arkitekt (1853 – 1931)

Peterson, Johan Ludvig, f 30 juni 1853 i Frinnaryd, Jönk, d 21 jan 1931 i Lidingö. Föräldrar: lantbrukaren Johan P o Anna Margareta Hydbom. Elev vid Eksjö elementarlärov, vid Slöjdskolan i Sthlm 7172, vid FrKA 1 sept 7320 sept 80, e o arkitekt vid Överintendentsämbetet (ÖIÄ) 21 sept 80

Piper, Fredric Magnus, Arkitekt (1746 – 1824)

2 Piper, Fredric Magnus, f 3 april 1746 i Uppsala, d 22jan 1824 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: hovintendenten Gabriel Magnus P o Catharina Axberg. Inskr vid UU 8 dec 46, studerade matematik o hydrostatik där 6466, ingenjörs- och arkitekturstudier vid kanal- o slussbygget i Trollhättan, vid örlogsvarvets dockbygge i Karlskro...

Rehn, Johan (Jean) Eric, Arkitekt, Tecknare, Gravör (1717 – 1793)

Rehn, Johan (Jean) Eric[sson], f 18 maj 1717 (epitafium, se O G Rehn, s 78) trol i Sthlm, d 19 mars 1793 där, Jak o Joh. Son till Rebecca R. Inskr vid fortifikationen 33, elev vid K ritarakad 35, fortifikationslöjtn 39, utbildn i Paris 4045, anställd som ritare av Riksens ständers manufakturkontor 4 mars 4555, gravör vid VA 17 okt 4763, konduktö...

Reinius, Leif A, Arkitekt (1907 – 1995)

1 Reinius, Leif Axel, f 24 maj 1907 i Sthlm, Engelbr, d 14 febr 1995 i Kville, Göt. Föräldrar: bankkamrer Karl Axel Richard R o Thora Gunhilde Larsen. Studentex vid H reallärov å Norrmalm, Sthlm, 11 maj 25, elev vid KTH ht 25, avgångsex från dess fackavd för arkitektur 31 maj 29, anställd hos arkitekt Hakon Ahlberg, drev egen arkitektverksamhet, delägare i arkitektfirman Backström & Rein...

Olivegren, Johannes E, Arkitekt (1926 – 1989)

Olivegren, Johannes Emanuel, f 21 juni 1926 i Sthlm, Engelbr, d 4 sept 1989 i Solna (enl db för Lidingö). Föräldrar: pastorn Adolf Valdemar O (urspr Butkewitsch) o Helena Sophie v Niessen. Byggnadsingenjör vid Tekn gymnasiet i Gbg vt 47, inskr vid Chalmers tekn högsk (CTH) ht 47, anställd vid Anders Lidvalls arkitektkontor i Gbg 4751, vid S Brolids o J Wallinders arkitektkontor...

Olsson, A V Martin, Arkitekt, Riksantikvarie (1886 – 1981)

Olsson, Axel Vilhelm Martin, f 30 april 1886 i Tensta, Upps, d 27 aug 1981 i Sthlm, Osc. Föräldrar: trädgårdsarkitekten Axel Vilhelm O o Hulda Charlotta Lindquist. Mogenhetsex vid H reallärov å Norrmalm i Sthlm 14 dec 07, ord o tillfällig elev vid KTH 28 sept 08vt 10, inskr vid UU ht 10, FK där 28 maj 12, specialelev inom fackskolan för arkitektur vid KTH ht 13vt ...

Palmstedt, Erik, Arkitekt (1741 – 1803)

1 Palmstedt, Erik, dp 5 dec 1741 (g st) i Sthlm, Hovf, d 12 juni 1803 där, Ridd. Föräldrar: hovkapellisten Johan P o Maria Segerlund. Praktiserande elev hos stadsarkitekten i Sthlm J E Carlberg (bd 7) 55-60, kopist i Stadsarkitektkontoret i Sthlm 57, studier i matematik, arkitektur o teckning för kaptenen vid fortifik: en F Dederichs 58 — 60, underkonduktör vid Stadsarkitektkontoret 5 dec 60...

Panten, Kasper (Casper, Caspar), Arkitekt, Skulptör (– 1630)

Panten, Kasper (Casper, Caspar), f i Holland, d våren 1630 i Sthlm. Arkitekt o bildhuggare i Amsterdam 17 — 20, i tjänst hos hertig Karl Filip 20 — 22, hos änkedrottn Kristina 22 — 25, k arkitekt o bildhuggare hos Gustav II Adolf från 22. - Gift.

Nordenskjöld, Knut, Arkitekt (1882 – 1950)

8 Nordenskjöld, Knut, sonsons son till N 1, f 27 aug 1882 i Kristianstad, d 10 okt 1950 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: hovrättsaktuarien Otto Gustaf N o Nanna Theofila Munthe. Mogenhetsex vid h a l i Kristianstad 8 juni 01, elev vid KTH 13 sept 02, avgångsex från fackavd för arkitektur där 30 april 06, elev vid FrKA 27 sept 06-28 maj ...

Nyström, P Axel, Arkitekt (1793 – 1868)

Nyström, Per Axel, f 23 febr 1793 i Sthlm, Nik, d 31 dec 1868 där, Klara. Föräldrar: skräddarmästaren Anders N o Anna Rebecka Höök. Elev vid FrKA:s principskola 05, vid teckn- o arkitekturskolorna där 07, lärling i murmästarämb 08, gesäll där 11, eo konduktör i överintendentsämb 15 febr 12, ord 10 dec 12, konduktör vid k slottsbyggnaden ...

Möller, Carl O, Arkitekt (1857 – 1933)

Möller, Carl Oscar, f 20 april 1857 i Malmö, Caroli, d 4 dec 1933 i Lilla Mellösa, Söd. Föräldrar: byggmästaren Johan M o Beata Andersdtr. Elev vid Slöjdskolan i Sthlm 71 — 72, vid FrKA 73-79, prakt arkitekt i Sthlm 75—04, arkitekt vid överintendentsämb (ÖIÄ) 7juni 81, sekr i Konstnärsförb:s stockholmsfraktion 86—90, i Konstnärsklubben 88—92, i Sv konstnärernas fören 90—99, v ordf där 02—05,...

Möller-Nielsen, Egon, Arkitekt, Skulptör (1915 – 1959)

Möller-Nielsen, Egon, f 9 maj 1915 i Khvn, Frihavn, d 27 sept 1959 i Sthlm, Kat. Föräldrar: ing Niels M o Agnes Mary Gunnild Topsh

Nilsson, Georg A, Arkitekt (1871 – 1949)

Nilsson, Georg Alfred, f 9 okt 1871 i Malmö, Caroli, d 11 nov 1949 i Gävle (kbf i Bromma, Sthlm). Föräldrar: kvarnägaren Nils Vilhelm N o Johanna Malmgren. Mogenhetsex vid hal i Malmö 25 maj 91, ord elev vid KTH 15 sept 91, avgångsex från fackavd för arkitektur 30 april 95, elev vid FrKA 26 sept 95–98, assistent vid KTH 17 mars 99–20 mars 02, deläg i ab Arkitekt- & byggn:byrån 29 juli 04...

Markelius, Sven G, Arkitekt (1889 – 1972)

Markelius, Sven Gottfrid, f 25 okt 1889 i Sthlm, Maria, d 24 febr 1972 i Danderyd, Sth. Föräldrar: målarmästaren Frans Oscar Jonsson o Hilma Augusta Lundin. Mogenhetsex vid h a l på Södermalm, Sthlm, 20 maj 08, elev vid KTH 13 sept 09, avgångsex från dess fackavd för arkitektur 30 april 13, elev vid konsthögskolan 30 sept 13

Melander, Adolf E, Arkitekt (1845 – 1933)

Melander, Adolf Emil, f 28 febr 1845 i Sthlm, Klara, d 13 mars 1933 där, Hedv El. Föräldrar: bagaren Jonas Gustaf M o Maria Sophia Lindblad. Elev i byggn:lära vid Slöjdskolan i Sthlm 6365, studier i arkitektur o praktik på James Souttars arkitektkontor i Aberdeen, 66

Molander, Mats Erik, Arkitekt, Tecknare (1912 – 1969)

Molander, Mats Erik, f 12 april 1912 i Gbg, Vasa, d 13 jan 1969 i Sthlm, Osc. Föräldrar: förste konsertmästaren Erik Gustaf M o Ester Kristina Matsson. Studentex vid h a l i Lidingö 4 juni 30, inskr vid KTH 1 sept 31, avgångsex från dess fackavd för arkitektur 4 juni 36, praktik hos arkitekterna N Ahrbom o H Zimdahl, Sthlm, 37–...

Molin, C Hjalmar V, Arkitekt, Målare, Grafiker (1868 – 1954)

2 Molin, Carl Hjalmar Valentin, son till M 1, f 23 febr 1868 i Sthlm, Jak o Joh, d 4 mars 1954 i Gryt, Ög. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 15 maj 88, elev vid KTH 88, avgångsex från dess fackavd för arkitektur 30 april 92, elev vid FrKA:s byggmskola 9295, anställd vid A Lindegrens o F L...

Lundberg, Erik J, Arkitekt, Kulturhistoriker, Antikvarie (1895 – 1969)

Lundberg, Erik Johan, f 1 febr 1895 i Malmö, S:t Petri, d 9 maj 1969 i Lidingö. Föräldrar: disponenten Carl Theodor Ansgarius L o Emma Lovisa Bong. Studentex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 14 maj 14, inskr vid StH 14 sept 14, FK där 30 maj 17, specialelev vid KTH 16 sept 18, FL vid StH 28 maj 21, studier i ornamentik, arkitektur, sv arkitekturens hist...

Lilljekvist, J Fredrik, Arkitekt (1863 – 1932)

Lilljekvist, Johan Fredrik, f 8 okt 1863 i Sthlm, Klara, d 18 dec 1932 där, Hedv El. Föräldrar: fotografen Frans Johan L o Fredrique-Louise Bartels. Avgångsbetyg från H Berwalds förberedande kurs 5 sept 80, ord elev vid KTH 13 sept 80, avgångsex från dess fackskola för arkitektur 15 april 84, elev vid FrKA ht 84-vt 87, tjänstg arkitekt utom stat vid överintendentsämb 87-18, prakt arkite...

Lind, Sven Ivar H, Arkitekt (1902 – 1980)

Lind, Sven Ivar Harald, f 23 mars 1902 i Tidaholm, d 3 april 1980 i Danderyd, Sth. Föräldrar: disponenten Ivar Alexius L o Gerda Haraldina Esbjörnson. Studentex vid h reallärov i Gbg vt 20, anställd vid arkitekt E Torulfs kontor där 20-21, ord elev vid KTH 3 sept 21, avgångsex från dess fackavd för arkitektur 10 jan 26, anställd vid arkitekt E G Asplunds kontor i Sthlm 25 — 28, medarb d...

Lindegren, August (Agi), Arkitekt (1858 – 1927)

Lindegren, August (Agi), f 29 dec 1858 i Hudiksvall, d 16 nov 1927 på Drottningholm, Lovö, Sth. Föräldrar: grosshandl Thiodolf L o Rosa Regnänder. Elev vid KTH:s fackavd för arkitektur 14 sept 77 (e elev 6 okt 81) —82, elev vid FrKA sept 82—18 maj 85, studier i Frankrike o Italien 85—86, i Tyskland o Italien 88 o 90 samt i Tyskland o Frankrike 96, prakt arkitekt 85—11, arkitekt i överintende...

Linden, A Gustaf, Arkitekt (1879 – 1964)

Linden, Anders Gustaf, f 23 april 1879 i Aneboda, Kron, d 13 dec 1964 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: lantbrukaren Johannes Hjärtonsson o Maria Bengtsdtr. Elev vid Tekn skolans i Sthlm byggn:yrkesskola 3 nov 00-30 april 03, specialelev vid KTH:s avd för husbyggn:konst 26 sept 04—5 maj 06, lär i ritn vid Tekn skolans byggn:yrkesskola 04— 06 o 07-10, vid KTH ht 05, elev vid Kunst-akademiet i ...

Lindgren, Gustaf A H, Arkitekt (1863 – 1930)

1 Lindgren, Gustaf Axel Herman, f 4 nov 1863 i Sthlm, Klara, d 22 aug 1930 där, Engelbr. Föräldrar: översten Axel Malcolm L o Catharina (Carin) Gustafva Wikblad. Studentex vid Norra latinlärov i Sthlm 20 maj 81, ord elev vid KTH 13 sept 81, utex från dess fackavd för arkitektur 30 april 85, anställd hos arkitekten K Salin i Sthlm 84—87, elev vid FrKA 26 sept 85—87, arkitekt i överintendentsä...

Lindgren, Birch-, Gustaf M, Arkitekt (1892 – 1969)

2 Lindgren, Gustaf Malcolm Birch-, son till L 1, fl okt 1892 i Sthlm, Hedv El, d 6 sept 1969 där, Kungsh. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 12 maj 11, ord elev vid KTH 9 sept 11, avgångsex från dess fackavd för arkitektur 1 maj 15, elev vid konsthögskolans avd för byggnadskonst 15, avgångsex där 25 maj 17, bedrev arkitektve...

Lallerstedt, Erik J, Arkitekt (1864 – 1955)

2 Lallerstedt, Erik Julius, brorson till L 1, f 19 april 1864 i Skå, Sth, d 2 febr 1955 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: godsäg Etik Ernst L o Hedvig Carolina Natalia Theresia Wener. Elev vid KTH:s avd för husbyggn:-konst 13 sept 82, avgångsex 30 april 86, elev vid FrKA ht 86—vt 89, praktiserande arkitekt i Sthlm 90—44, tjänstg arkitekt utom stat i överintendentsämbetet från 24 okt 93, erhö...

Langlet, Emil V, Arkitekt (1824 – 1898)

1 Langlet, Emil Viktor, f 26 febr 1824 i Borås, d 10 mars 1898 på Spetebyhall, Lerbo, Söd. Föräldrar: järnhandl Johan Philip L o Anna Elisabeth Broquist. Elev vid Chal-merska slöjdskolan, Gbg, 38—41, elev vid FrKA 46—aug 51, verkmästare o konduktör för den nya cellfängelsebyggn 46—51, konduktör vid Sthlms stads byggn:kontor 48, eo arkitekt i överintendentsämb 27 mars 49 —50, studier i F...

Lewerentz, Sigurd, Arkitekt (1885 – 1975)

Lewerentz, Sigurd, f 29 juli 1885 i Bjärtrå, Vnl, d 29 dec 1975 i Lund. Föräldrar: disponenten Gustaf Adolf L o Hedvig Mathilda Holmgren. Inskr vid Chalmers tekn läroanst 05—08, studieresor i Tyskland, Österrike o Italien 07—10, inskr vid FrKA 10, elev vid privat arkitektskola 10—11, anställd vid C Westmans arkitektkontor, Sthlm, 11, praktiserande arkitekt i Sthlm från 11, tjänstg arkit...

Klemming, Wilhelm E, Arkitekt (1862 – 1930)

4 Klcmming, Wilhelm Edvard, bror till K 3 o K 5, f 17 mars 1862 på Ritorp, Solna, d 7 okt 1930 i Solna. Mogenhetsex vid Sthlms gymn vt 79, extra elev vid KTH 27 sept 80, studier vid Tekn skolan i Sthlm 82—84, ritare vid arkitektkontoret Isæus & Sandahl 84, ritare o senare ledare för samma kontors arbete med Sthlms allm telefonab:s byggn 86—87, VD för Clara badinrättn från aug 89, erhöll ...

Kristler, Hans Jakob, Arkitekt (1592 – 1645)

Kristler, Hans Jakob, dp 27 juli 1592 i S:t Wilhelm (Saint-Guillaume), Strasbourg, Frankrike, d 1645 i Moskva. Föräldrar: trädgårdsmästaren Hans K (Christler) o h h Katharina. Verksam som byggmästare i Livland, arkitekt hos Jakob De la Gardie 28 sept 30—43, arkitekt vid Tyska kyrkans i Sthlm utbyggnad 38—43, verksam i Moskva från 43.

Kumlien, Axel F, Arkitekt (1833 – 1913)

1 Kumlien, Axel Frithiof, f 10 april 1833 i Härlunda, Skar, d 21 juli 1913 i Dalarö, Sth (enl db för Ad Fredr, Sthlm). Föräldrar: assessorn Ludvig K o Petronella Johanna Rhodin. Elev vid h a l i Skara 44–45, vid Chalmersska slöjdskolan i Gbg 50–53, studier vid tekn byggn:skolor i Tyskland 56–60, anställd vid statens järnvägars ar...

Kumlien, K Hjalmar, Arkitekt (1837 – 1897)

2 Kumlien, Knut Hjalmar, bror till K 1, f 17 mars 1837 i Härlunda, Skar, f 12 okt 1897 i Sthlm, Hedv El. Elev vid Chalmers-ska slöjdskolan i Gbg 54—56, studier vid tekn byggn:skolor i Tyskland 56—60, arkitektverksamhet tills med Kli Sthlm 72— 91.

G 7 april 68 i Sthlm, Maria, m Johanna Beata Charlotta Lindståhl, f 23 aug 49 i östra Ryd, Ög, f 12 april 12 i Flen, dtr till förvaltaren Jo...

König, Carl Henric, Arkitekt (1726 – 1804)

2 König, Carl Henric, f 5 april 1726 på Lockstaholm, Husby-Långhundra, Sth, d 1 maj 1804 (enl bouppteckn). Föräldrar: lagmannen Christian K o Anna Margareta Weylandt. Konduktör vid byggningsstaten i Sthlm nov 45, ämnessven i VA 45, v stadsarkitekt i Sthlm, stadsarkitekt från 19 mars 73, k arkitekt 91. — LFrKA 91.

G 1) 4 jan 56 m Eva Catharina Björling, dp 26 maj 29 i Vika, Kopp, d 6 n...

Isæus, P Magnus R, Arkitekt (1841 – 1890)

Isaeus, Per Magnus Reinhold, f 7 juni 1841 i Veckholm, Upps, d 24 maj 1890 i Sthlm, Klara. Föräldrar: kh Pehr Ulrik I o Catharina Mathilda Brolinson. Elev vid Uppsala katedralskola 54—57, privata studier 57— 59, genomgick FrKA:s arkitekturskola 1 okt 59—66, ritare på arkitektkontor i Sthlm, slottsarkitekt 68, dekoratör vid Gustavsbergs porslinsfabrik 68—73, anställd på E Jacobssons ritb...

Jacobsson, Ernst A, Arkitekt (1839 – 1905)

Jacobsson, Ernst Abraham, f 16 aug 1839 i Sthlm, Mosaiska, d 6 dec 1905 där, ibid. Föräldrar: hovparfymören Levi Abraham J o Sally Pohl. Elev vid FrKA 54—64, inskr vid UU 20 sept 60, arkitekt i överintendents-ämb 1 juli 62, därjämte lär i ornamentik vid FrKA 68—78 o i allm byggn- o husbyggn:-konst vid Tekn inst 72—74, led av komm för omorganisation av den lägre teckn :un-dervisn 28 dec ...

Johansson, Aron, Arkitekt (1860 – 1936)

Johansson, Aron, f 11 jan 1860 i Ryssby, Kron, d 2 april 1936 i Sthlm, Jak. Föräldrar: torparen Johannes Svensson o Anna Stina Jonasdtr. Elev vid Chalmersska slöjdskolan i Gbg 76, avgångsex från dess fack-avd för byggn:konst 81, elev vid FrKA (Arkitekturskolan) 81—84, studieresa till Danmark, Tyskland, Belgien, Frankrike, Italien o Österrike 84—85, tjänstgörande arkitekt utom stat i öve...

Johansson, L Cyrillus, Arkitekt (1884 – 1959)

Johansson, Laurentius Cyrillus, f 9 juli 1884 i Gävle, d 20 maj 1959 i Lidingö. Föräldrar: byggmästaren Magnus J o Johanna Charlotta Bohlin. Elev vid h a l i Gävle, vid Chalmers tekn läroanst 00, avgångsex från dess avd för byggn:konst 05, elev vid FrKA 05—08, drev egen arkitekt- o stadsplanebyrå i Sthlm från 06, tjänstgjorde som arkitekt utom stat i byggnadsstyrelsen från 16, stadsarki...

Josephson, Erik S, Arkitekt (1864 – 1929)

5 Josephson, Erik Semmy, brorson till J 1 o J 2, f 7 mars 1864 i Sthlm, Mosaiska, d 17 nov 1929 där, Engelbr. Föräldrar: grosshandl August Abraham J o Augusta Hortensia Jacobsson. Elev vid KTH 13 sept 81—30 april 85 (arkitektur), elev vid FrKA 85— 88, studieresa 88—89, tjänstg arkitekt utom stat i överinte...

Hammarskjöld, A Hugo, Arkitekt, Ecklesiastikminister (1845 – 1937)

4 Hammarskjöld, Åke Hugo, bror till H 3, f 20 jan 1845 i Tuna (Kalm), d 3 juni 1937 där. Elev vid katedralskolan i Uppsala jan 57, studentex där vt 63, elev vid FrKA 7 okt 63, utex arkitekt där maj 69, led av Kalmar läns n landsting 84—87, 90—01, 04—05, 10—19 (v ordf 97—01, 04—05, ordf från 10), led av sa...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se