Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
541 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Acke, J Axel G, Bildkonstnär (1859 – 1924)

Acke (t. o. m. 1904 Andersson), Johan Axel Gustaf, f. 7 apr. 1859 på (gamla) Bergielund invid Stockholm. Föräldrar: Bergianske professorn Nils Johan Andersson och Anna Elisabet Amanda Tigerhielm. Studerade vid nya elementarläroverket i Stockholm; elev vid konstakademins läroverk 4 apr. 1876–vt. 1882, där bland hans lärare må nämnas J. Kr. ...

Adelborg, E A Maria, Textilkonstnär (1849 – 1940)

2. Eleonora Amalia Maria Adelborg, f. 6 dec. 1849 i Karlskrona. Föräldrar: kommendörkaptenen Bror Jakob Adelborg och Hedvig Katarina af Uhr. Anställd som mönsterriterska hos Selma Giöbel 1886–99, hos handarbetets vänner 1900–07; har med offentligt understöd företagit studieresor till Holland och Frankrike 1889, till England 1895 samt h...

Adelborg, E Ottilia, Författare, Målare (1855 – 1936)

4. Eva Ottilia Adelborg, de föregåendes syster, f. 6 dec. 1855 i Karlskrona. Genomgick tekniska skolan i Stockholm 1875–77; elev vid konstakademins läroverk ht. 1878–84; har företagit studieresor till Holland 1898, Italien 1901 och Holland och Belgien 1905.

Adelborg, Per Otto, Tecknare, Arméofficer (1781 – 1818)

1. Per Otto Adelborg, f. 24 apr. 1781, d. 2 mars 1818 i Västervik. Föräldrar: kaptenen vid fortifikationen Erik Otto Borgh, adlad Adelborg, och Anna Sofia Carlsköld. Extra fänrik vid drottningens livregemente 23 maj 1796; avlade officersexamen 12 juli 1797; kornett vid Nylands lätta dragonkår 16 juni 1801; löjtnant i armén 28 juni 1802; premi&a...

Adlersparre, Sophie Adolphine, Bildkonstnär (1808 – 1862)

4. Sophie Adolphine Adlersparre, den föregåendes dotter, f. 6 mars 1808 på Öland, d 23 mars 1862 i Stockholm. Studerade i Stockholm 1830–34, 1836–39 såsom lärjunge till K. G. Qvarnström, J. G. Sandberg och O. J. Södermark samt i Paris 1839–40 på Leon Cogniefs akademi, för Per Wickenberg och för K. Wahlbom (...

Ahlborn (f. Lundgren), Lea F, Medaljgravör (1826 – 1897)

Ahlborn, Lea, f. Lundgren, f. 18 febr. 1826, d 13 nov. 1897. Föräldrar: medaljgravören vid K. myntverket Ludvig Persson Lundgren och Rebecka Johanna Salmson. Åtnjöt undervisning av fadern samt, såsom extra elev vid konstakademins läroverk 1850–51, av K. Gr. Qvarnström; vistades våren 1852–hösten 1853 tillsammans med brodern, me...

Ahlgrensson, August Fredrik (Fritz), Målare, Dekorationsmålare (1838 – 1902)

Ahlgrensson, August Fredrik (Fritz), f. 31 jan. 1838 i Stockholm, d 26 okt. 1902 å Danvikens ålderdomshem. Föräldrar: kryddkramhandlaren, sedermera stadsmäklaren Fredrik Vilhelm Ahlgrensson och Gustava Adolfina Thorsman. Studerade hos professor Fredrik Westin och dekorationsmålaren Emil Roberg; utbildade sig ytterligare genom utländska studieresor, framf...

Akrel, Fredrik, Gravör (1748 – 1804)

1. Fredrik (tidigare Fredric) Akrel, f. 27 maj 1748 i Öja församling i Strängnäs stift, d 6 nov. 1804. Föräldrar: kyrkoherden Per Acrelius och Katarina Elisabet Carstén. Studerade vid gymnasiet i Strängnäs och kom sedan till Uppsala, varest han blev student 28 jan. 1768; åtnjöt där undervisning i gravyrkonsten, av kartografen And...

Albertus pictor, Kyrkomålare (senast ca 1450 – kort efter 1508)

Albertus pictor, även kallad Albrekt målare eller pärlstickare, f. senast omkring 1450, d kort efter 1508. Ingick 1473, då han benämnes pärlstickare, äktenskap med Johan målares änka. Ägde enligt Stockholms stadsböcker (1481, 1482, 1501–08) hus vid Norreport (Stadssmedjegatan) och erlade (1501–08) drygare skatt än n&a...

Aleander, Johan Abraham, Tecknare (1766 – 1853)

Aleander, Johan Abraham, f. 10 dec. 1766, d 15 maj 1853 i Stockholm. Fadern var stadstjänare i Nora kämnärsrätt. Gick i snörmakerilära; elev vid konstakademins läroverk okt. 1784–1793 och erhöll därvid sex medaljer, varibland stora eller första medaljen 1791, då han förklaras vara den bäste i arkitekturskolan, samt &arin...

Almfelt, Lorens Axel Fredrik, Karikatyrtecknare (1781 – 1844)

2. Lorens Axel Fredrik Almfelt, f. 13 aug. 1781, d 30 dec. 1844 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten Johan Almfelt och Brita Elisabet Moberg. Elev vid konstakademins läroverk apr. 1792. Karikatyrtecknare och gravör; konduktör vid överintendentsämbetet; kapten i telegrafkåren i egenskap av konstruktör 11 maj 1808. — Ogift.

Almqvist, Ester D, Bildkonstnär (1869 – 1934)

4. Ester Dorothea Almqvist, den föregåendes kusin, f. 3 nov. 1869 i Bromma, d. 11 juni 1934 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Knut Vilhelm Almqvist och Augusta Elisabet Svahn. Genomgick tekniska skolan i Stockholm 1888–91; studerade å Cederströms och Börjesons elevateljé 1892–93, i Valand för Karl Larsson samt &...

Althin, Caleb, Målare, Teckningslärare, Konstskolegrundare (1866 – 1919)

Althin, Caleb, f. 20 febr. 1866 i Karlskrona. Föräldrar: v. pastorn därstädes Karl Johan Althin och Ulrika Leonilda Augusta Ehrenborg. Studerade vid Beskowska skolan i Stockholm och vid h. allmänna läroverket i Karlskrona; åtnjöt undervisning i konst av hovintendenten E. Perséus samt var elev vid konstakademins läroverk 27 aug. 1885–...

Amund, Kyrkomålare (– tidigast 1494)

Amund, konstnär, känd genom den 1494 signerade dekoreringen av Råda träkyrkas långhus (Värmland). Redan 1323 hade koret i samma kyrka målats av en utmärkt anonym representant för det fransk-gotiska dåtida inflytandet i Sverige. A:s verk står långtifrån på samma höjd. Hans figurer äro klumpigt tecknade, ha...

Anckarsvärd, Michael Gustaf, Målare, Grafiker, Kavalleriofficer, Överintendent (1792 – 1878)

4. Michael Gustaf Anckarsvärd, broder till de båda föregående, f. 25 mars 1792 i Kalmar, d 3 maj 1878 i Stockholm. Kadett vid krigsakademin å Karlberg 29 sept. 1804; utexaminerad 11 apr. 1808; fänrik vid livgrenadjärbrigaden 21 apr. s. å. samt vid Svea livgarde 10 juli 1809; deltog i kriget mot Norge 1808–09 och åtföljde v...

Anders Larsson (Anders målare), Målare (1510omkr – 1586)

Anders Larsson, vanligen kallad Anders målare eller mäster Anders, f. omkr. 1510 i Nyköping, d 1586 på Kronobergs slott vid Växjö. Föräldrar: borgaren i Nyköping Lars Andersson och Brita Eriksdotter Soop till Blekhem i Törns- falls socken.

Anderson, Anders Gustaf, Miniatyrist (1780 – 1833)

Anderson, Anders Gustaf, f. 19 apr. 1780 i Växjö, d 30 mars 1833 i Stockholm. Son till garvaren Anders Andersson i Växjö. Miniatyrmålare.

Gift 22 nov. 1822 med Johanna Ulrika Thelin.

Anderson, Oscar L, Bildkonstnär (1836 – 1868)

Anderson, Oscar Leonard, f. 6 dec. 1836 i Stockholm, d 26 juni 1868 därstädes. Föräldrar: gardisten vid Göta livgarde Johan Anderson och Brita Charlotta Langevall. Litografisk arbetare 1849–53, därefter elev vid konstakademins läroverk, varest han vid flera tillfällen erhöll lovord och mindre belöningar samt 1864 K. medaljen för en...

Anderson, Sven, Skulptör (1846 – 1920)

Anderson, Sven, f. 24 aug. 1846 i Gnosjö församling. Föräldrar: lantbrukaren Anders Danielsson och Kajsa Arvedsdotter. Studerade 1868 vid tekniska skolan i Stockholm, huvudsakligen skulptur och gravyrkonst, vid konstakademins principskola 1869–72 samt vid dess antikskola 1872–76; arbetade även sistnämnda tid å bildhuggaren [a:11526:Fritjof Kjel...

Andersson, Nils, Bildkonstnär (1817 – 1865)

Andersson, Nils, f. 18 dec. 1817 i Kättilstad, d 19 juni 1865 i Vaxholm. Föräldrar: frälsebonden. Anders Jonsson och Maja Jonsdotter. Kom i lära hos lantmålaren Bäckström i Kättilstad och arbetade sedan själv i yrket; fönsterjalusimålare vid Gusums mässingsfabrik 1835–40; elev vid konstakademins läroverk 1840&ndash...

Andersson, Oskar E, Tecknare (1877 – 1906)

Andersson, Oskar Emil, f. 11 jan. 1877 i Kungsholms församling, Stockholm, d 28 nov. 1906 på Ekerön för egen hand. Föräldrar: myntarbetaren August Andersson och Adolfina Larsdotter. Efter slutade skolstudier elev hos medalj gravören Lea Ahlborn 1892; studerade vid tekniska skolans h. konstindustriella avdelning 1895–97. Medarbetare i ti...

Andreas, Skulptör (1100-talet – 1100)

Andreas, stenmästare, verksam i slutet av 1100-talet.

Andrén, A Victor (Vicke), Skulptör, Illustratör, Dekorationsmålare (1856 – 1930)

Andrén, Anders Victor, f. 7 dec. 1856 i Uddevalla. Föräldrar: bagaren Karl A. Andrén och Anna Sofia Ung. Målarlärling 1877; elev vid konstakademins läroverk 1878–82, där han företrädesvis studerade teckning men även skulptur; modellerade samtidigt på Fritjof Kjellbergs ateljé; utförde 1881 som prisämne s...

Sergel (Sergell), Johan Tobias, Tecknare, Skulptör (1740 – 1814)

Sergel (Sergell), Johan Tobias, f 28 aug (g st) 1740 i Sthlm, Ty, d 26 febr 1814 där, Klara. Föräldrar: hovbrodören Christoffer Sergell o Elisabet Zwirner. Skolgång i Tyska skolan, Sthlm, biträde i faderns verkstad i början av 50-talet, studier i teckning för Jean Eric Rehn (bd 29) o studier för ornamentsbil...

Sevenbom, Johan, Målare, Dekorationsmålare (1721 – 1784)

Sevenbom, Johan, f ca 1721, trol i Närke, d 27 dec 1784 i Sthlm, Kungsh, enl db 63 år gammal. Elev hos G Taraval vid K ritarakad i Sthlm, dekorationsmålare hos Johan Pasch (bd 28) vid slottsbygget där 49 o 50, konstnärligt verksam i Paris 50–60, arbetade på uppdrag av Slottsbyggnadsdeput i Sthlm från mars 61, på uppdrag av Sthlms ma...

Sidwall, Amanda C V, Målare, Tecknare (1844 – 1892)

Sidwall, Amanda Carolina Vilhelmina, f 25 juli 1844 i Sthlm, Jak o Joh, d 11 jan 1892 där, ibid. Föräldrar: sämskmakaren Sven Lorentz S o Fredrika Christina Sidwall. Elev vid Slöjdskolan i Sthlm 60–65 o 70–71, vid FrKA 26 aug 64–71, vid Académie Julian, Paris, hösten 74–våren 77. Målare o tecknare. – Ogi...

Signac, Pierre, Miniatyrist, Emaljmålare (1623 – 1684)

Signac, Pierre, f trol 1623 i Frankrike, d 1684 (bet för begr 21 juni 1684 i Sthlm, Maria). Emalj- o miniatyrmålare, hovmålare i Sthlm från 1 jan 47.

G senast okt 1668 m Susanne Boijère, d 1688 (bet för själaringn 6 aug i Sthlm, Nik, o för begr 13 aug där, Maria).

Simonsson, Birger J, Målare (1883 – 1938)

Simonsson, Birger Jörgen, f 3 mars 1883 i Uddevalla, d 11 okt 1938 i Sthlm, Matt. Föräldrar: handlanden Johan Anton S o Maria Regina Christina Widerberg. Mogenhetsex vid högre latinlärov i Gbg 27 maj 02, inskr vid LU ht 03–vt 04, elev vid Kristian Zahrtmanns målarskola, Khvn, 03–04, vid Konstnärsförb:s skola i Sthlm ht 05, vistades i Paris...

Sjöberg, W H (Henriette), Målare, Grafiker, Illustratör (1842 – 1915)

Sjöberg, Wilhelmina Henrietta (Henriette) Sofia, f 6 april 1842 i Vist, Ög, d 6 febr 1915 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: sjötullvaktmästaren Anders Gustaf S o Helena Sofia Andersdtr. Elev vid Sv slöjdfören:s söndags- o aftonskola (Slöjdskolan), Sthlm, ht 59–vt 64 o ht 67–vt 69, lär i teckn o måln vid LA:s trädgå...

Sjöberg, Josabeth F P, Tecknare, Musiklärare, Akvarellmålare (1812 – 1882)

Sjöberg, Josabeth (Berta) Fredrika Paulina, f 29 juni 1812 i Sthlm, Kat, d 29 dec 1882 där, Maria. Föräldrar: kanslisten Nils S o Johanna Fredrica Vibergsson. Akvarellmålare, tecknare o musiklärarinna. – Ogift.

Sjögren, C Arthur, Kulturhistoriker, Illustratör (1874 – 1951)

Sjögren, Carl Arthur, f 2 okt 1874 i Sthlm, Nik, d 13 jan 1951 där, Matt. Föräldrar: vedhandlaren Anders Lorens S o Carin Jonsdtr. Studier vid Tekn skolan i Sthlm, ritare på I G Clasons (bd 8) arkitektkontor 90–93, elev vid Konstnärsförb:s målarskola 93, tf amanuens o förest för saml av Stockholmsbilder på Stadsarkivet...

Sjögren, Nils A G, Skulptör (1894 – 1952)

Sjögren, Nils Axel Gustav, f 14 mars 1894 i Sthlm, Kungsh, d 30 juli 1952 i Saltsjöbaden, Sth. Föräldrar: källarmästaren Axel Fritiof S o Hulda Charlotta Katarina Johansson. Studentex vid H reallärov på Norrmalm i Sthlm 15 maj 14, inskr vid UU ht 14–vt 18, konststudier i Frankrike 19–22, i Italien 25–26, tf prof i modellering vid Kon...

Skagerfors, A O (Olle), Målare, Tecknare (1920 – 1997)

Skagerfors, Anders Olof (Olle), f 16 mars 1920 i Skövde, d 5 sept 1997 i Gbg, Vasa. Föräldrar: fanjunkaren Alexander Andersson o Anna Elisabet (Anna-Lisa) Grönqvist. Studerade vid Slöjdfören:s skola i Gbg 37–40, vid Valands konstskola där 40–44, vistades periodvis i Frankrike 48–52. Målare, tecknare.

G 18 maj 1945 i Gbg, Domk,...

Skawonius, Sven Erik, Målare, Scenograf, Dekorationsmålare, Formgivare (1908 – 1981)

Skawonius (före 1927 Svensson), Sven Erik, f 31 aug 1908 i Sthlm, Osc, d 15 mars 1981 där, Joh. Föräldrar: fabrikören Per S o Bengta Svensson. Elev vid Tekn skolan (från 1945 Konstfackskolan) i Sthlm 24–27, vid Konsthögsk 27–30, dekorationsmålare (scenograf) vid K Dramatiska teatern 31–37 o 61–75, chef för dekorations- o ...

Skjöldebrand, Anders Fredrik, Tecknare, Arméofficer, Statsråd, Tonsättare, Politiker (1757 – 1834)

2 Skjöldebrand, Anders Fredrik, son till S 1, f 14 juli 1757 i Alger (1770 års genea:ler, RHA), d 23 aug 1834 i Sthlm, Jak o Joh. Inskr vid UU 7 maj 73, kvartermästare vid Södra skånska kavallerireg 12 april 74, stabskornett där 14 dec 74, löjtn där 6 juni 77, deltog i riksdagarna 78, 92, 00, 09–10 (led av KU), 15, 17–18, 23, 28&...

Skum, Nils Nilsson, Konstnär, Renägare (1872 – 1951)

Skum, Nils Nilsson, f 13 april 1872 i Jukkasjärvi, Nb, d 27 dec 1951 i Gällivare, Nb. Föräldrar: renägaren Nils Tomasson S o Margareta Nilsdtr Wasara. Renägare, konstnär.

G 24 jan 1895 i Jukkasjärvi m Helena (Elli) Persdtr Kuhmunen, f 27 mars 1872 där, d 5 mars 1950 i Gällivare, dtr dll renägaren Per Henriksson K o Helena Persdtr ...

Skånberg, Carl E, Landskapsmålare (1850 – 1883)

Skånberg, Carl Emmerick, f 12 juni 1850 i Norrköping, S:t Olai, d 24 jan 1883 i Sthlm, Hedv El. Moder: pigan Emma Christina Hallbom (Skånberg). Elev vid Slöjdskolan i Sthlm 69–71, vid FrKA:s lärov sept 71–74, vistades i Paris periodvis 75–80, i Italien 81–82. Konstnär.

G 29 maj 1882 i Rom (Elgenstierna, 3, s 392) m Signe Gabriell...

Sköld, J A J (Otte), Målare (1894 – 1958)

Sköld, Joseph Adolf Johannes (Otte), f 14 juli 1894 i Wuchang, Kina, d 7 nov 1958 i Sthlm, Hägersten. Föräldrar: missionären Johan S o Eva Charlotta Eriksdtr. Realex i Osby, Krist, vt 11, elev vid C Althins o C Wilhelmsons målarskola o vid Tekn skolan, Sthlm, 12–14, bedrev konstnärlig verksamhet i Khvn 14–19, i Paris 20–27, lär ...

Sparre, P Louis, Målare, Grafiker (1863 – 1964)

12 Sparre, Pehr Louis, son till S 10, f 3 aug 1863 i Gravellona, Pavia, Lombardiet, Italien, d 26 okt 1964 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid Sthlms reallärov 3 maj 84, elev vid Académie Julian, Paris, 87–90, medlem av Konstnärsförb 88–98, vistades i Finland 91-08, VD i ab Iris, Borgå, 97–00, ordf i bestyrelsen för Borgå museum 99&...

Rydberg, Gustaf F, Målare (1835 – 1933)

Rydberg, Gustaf Fredrik, f 13 sept 1835 i Malmö, S:t Petri, d 11 okt 1933 där, ibid. Föräldrar: postmästaren Gustaf Isak R o Elise Charlotte Zickerman. Konststudier i Khvn 52–57, elev vid FrKA 7 okt 57–59, konststudier i Düsseldorf 59–64, agré vid FrKA 19 mars 66. – LFrKA 71, Iqml 25.

G 14 mars 1887 i Kristianstad m Ebba Josephina Borgström, f 16 sept 1839 i Lund, d 25 maj 1905 i Kris...

Röhl, Maria C, Konstnär (1801 – 1875)

Röhl, Maria Christina, f 26 juli 1801 i Sthlm (nekr i Sthlms dagblad 5 juli 1875; ej återfunnen i fdb), d 30 juni 1875 där, Klara. Föräldrar: handelsagenten o konsuln Jacob R o Maria Christina Kierrman. Elev hos kopparstickaren Christian Forssell (bd 16) 23, agrée vid FrKA 21 mars 27, k målare 43. – LFrKA 43. – Ogift.

Sager-Nelson (Nelson), J Olof G, Målare (1868 – 1896)

Sager-Nelson (Nelson), Johan Olof Gudmund, f 13 sept 1868 i By, Värml, d 10 april 1896 i Biskra, Algeriet (enl db för Åmål). Föräldrar: lantbrukaren Anders Malcolm Nelson o Emma Mathilda Sager. Elev vid Chalmers tekn inst i Gbg ht 85–juni 87, vid Gbgs musei rit- o målarskola 89–90. Målare. - Ogift.

Sallberg, Harald A, Grafiker (1895 – 1963)

SaUberg, Harald Arthur, f 8 okt 1895 i Sthlm, Maria, d 14 april 1963 i Las Palmas, Kanarieöarna (enl db för Sthlm, Västerled). Föräldrar: kusken Carl Fredrik S o Augusta Larsdtr. Studier vid Tekn skolan i Sthlm 11–13, koppartryckare o tekn bitr vid Konsthögskolans etsningsskola 11, assistent 36, bitr lär i grafisk konst 45, v prof o förest för skolan för grafisk konst 27 mars (tilltr 1 ...

Salmson, Hugo F, Målare (1843 – 1894)
Salmson, Hugo Fredrik, f 7 juli 1843 i Sthlm, Nik, d 1 aug 1894 i Lund (ej kbf). Föräldrar: grosshandlaren Fredrik Ludvig S o Matilda Carolina Perlberg. Elev vid FrKA 8 april 61–67, verksam som målare i Paris från 68, agré vid FrKA 21 mars 71. – 
Saloman, Geskel, Målare (1821 – 1902)

Saloman, Geskel (före 1850 Salomon), f 1 april 1821 i Tönder, Slesvig, Danmark, d 5 juli 1902 i Båstad, Krist (enl db för Sthlm, Mosaiska). Föräldrar: köpmannen o kantorn Isak Salomon o Feilchen Geskel. Elev vid Det kongel Akad for de skønne Kunster, Khvn, 37, i modellskolan 42–46, arbetade i J L G Lunds ateljé, privatelev hos C W Eckersberg 44

Sandberg, Johan Gustaf, Målare (1782 – 1854)

Sandberg, Johan Gustaf, f 14 maj 1782 i Sthlm, Hovf, d 26juni 1854 där, Klara. Föräldrar: k lakejen Anders S o Catharina Maria Högberg. Elev vid Målar- o bildhuggarakad (från 1810 FrKA) 94–10, v prof där febr 23, tillika skattmästare 27, prof i teckning 9 juni (k fullm 13 aug) 28–27 maj 53, dir 45-53, allt vid FrKA, led av styr för K...

Sandberg, Ragnar G L, Målare (1902 – 1972)

 Sandberg, Ragnar Gustaf Leopold, f 16 febr 1902 i Sanne, Göt, d 19 nov 1972 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: köpmannen Alfred S o Johanna (Hanna) Lovisa Schagerholm. Elev vid Gbgs musei rit- o målarskola 20–25, prof i teckn vid Ko...

Sandelin, Börje A T, Författare, Målare, Grafiker, Tecknare (1926 – 1970)

Sandelin, Börje Axel Thure, f 30 aug 1926 i Osterplana, Skar, d 15 maj 1970 i Sthlm, Nik. Föräldrar: civilingenjören Gustav Erland S o Ruth Anna Borghild Sandberg. Elev vid Konstfackskolans avd för dekorativt måleri vt 41, vid Otte Skölds målarskola i Sthlm vintern 43–44, vid Konsthögsk 46–52. Grafiker, målare, tecknare, fö...

Sandels, A Gösta F, Målare (1887 – 1919)

2 Sandels, Axel Gösta Fabian, brorsons sonson till S 1, f 25 april 1887 i Gbg, Domk, d 24 aug 1919 i Granada, Spanien (enl db för Sthlm, Jak). Föräldrar: fotografen Carl S o Emma Augusta Tillberg. Middelskolex i Sarpsborg, Norge, elev vid Tekn skolans aftonkurser, Sthlm, vid Althins målarskola 04, vid Konstnärsförb:s skola 05–06. Målar...

Santesson, G Paulina (Ninnan), Skulptör (1891 – 1969)

3 Santesson, Gertrud Paulina (Ninnan), kusins sonsons dtr till S 1, f 14 dec 1891 i Fjärås, Hall, d 14 jan 1969 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: godsägaren Berndt Ehrenfried S o Edith Elisabet Bergman. Elev vid FrKA:s lärov sept 11–13, studerade i Paris 13–14, vistades i London 31–36. Skulptris, tecknare.

G 18 okt 1917(&ndash...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se