Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
80 träffar, sida:  1 2 
Adelborg, Per Otto, Tecknare, Arméofficer (1781 – 1818)

1. Per Otto Adelborg, f. 24 apr. 1781, d. 2 mars 1818 i Västervik. Föräldrar: kaptenen vid fortifikationen Erik Otto Borgh, adlad Adelborg, och Anna Sofia Carlsköld. Extra fänrik vid drottningens livregemente 23 maj 1796; avlade officersexamen 12 juli 1797; kornett vid Nylands lätta dragonkår 16 juni 1801; löjtnant i armén 28 juni 1802; premi&a...

Aleander, Johan Abraham, Tecknare (1766 – 1853)

Aleander, Johan Abraham, f. 10 dec. 1766, d 15 maj 1853 i Stockholm. Fadern var stadstjänare i Nora kämnärsrätt. Gick i snörmakerilära; elev vid konstakademins läroverk okt. 1784–1793 och erhöll därvid sex medaljer, varibland stora eller första medaljen 1791, då han förklaras vara den bäste i arkitekturskolan, samt &arin...

Andersson, Oskar E, Tecknare (1877 – 1906)

Andersson, Oskar Emil, f. 11 jan. 1877 i Kungsholms församling, Stockholm, d 28 nov. 1906 på Ekerön för egen hand. Föräldrar: myntarbetaren August Andersson och Adolfina Larsdotter. Efter slutade skolstudier elev hos medalj gravören Lea Ahlborn 1892; studerade vid tekniska skolans h. konstindustriella avdelning 1895–97. Medarbetare i ti...

Sergel (Sergell), Johan Tobias, Tecknare, Skulptör (1740 – 1814)

Sergel (Sergell), Johan Tobias, f 28 aug (g st) 1740 i Sthlm, Ty, d 26 febr 1814 där, Klara. Föräldrar: hovbrodören Christoffer Sergell o Elisabet Zwirner. Skolgång i Tyska skolan, Sthlm, biträde i faderns verkstad i början av 50-talet, studier i teckning för Jean Eric Rehn (bd 29) o studier för ornamentsbil...

Sidwall, Amanda C V, Målare, Tecknare (1844 – 1892)

Sidwall, Amanda Carolina Vilhelmina, f 25 juli 1844 i Sthlm, Jak o Joh, d 11 jan 1892 där, ibid. Föräldrar: sämskmakaren Sven Lorentz S o Fredrika Christina Sidwall. Elev vid Slöjdskolan i Sthlm 60–65 o 70–71, vid FrKA 26 aug 64–71, vid Académie Julian, Paris, hösten 74–våren 77. Målare o tecknare. – Ogi...

Sjöberg, Josabeth F P, Tecknare, Musiklärare, Akvarellmålare (1812 – 1882)

Sjöberg, Josabeth (Berta) Fredrika Paulina, f 29 juni 1812 i Sthlm, Kat, d 29 dec 1882 där, Maria. Föräldrar: kanslisten Nils S o Johanna Fredrica Vibergsson. Akvarellmålare, tecknare o musiklärarinna. – Ogift.

Skagerfors, A O (Olle), Målare, Tecknare (1920 – 1997)

Skagerfors, Anders Olof (Olle), f 16 mars 1920 i Skövde, d 5 sept 1997 i Gbg, Vasa. Föräldrar: fanjunkaren Alexander Andersson o Anna Elisabet (Anna-Lisa) Grönqvist. Studerade vid Slöjdfören:s skola i Gbg 37–40, vid Valands konstskola där 40–44, vistades periodvis i Frankrike 48–52. Målare, tecknare.

G 18 maj 1945 i Gbg, Domk,...

Skjöldebrand, Anders Fredrik, Tecknare, Riksdagsledamot, Arméofficer, Statsråd, General, Tonsättare (1757 – 1834)

2 Skjöldebrand, Anders Fredrik, son till S 1, f 14 juli 1757 i Alger (1770 års genea:ler, RHA), d 23 aug 1834 i Sthlm, Jak o Joh. Inskr vid UU 7 maj 73, kvartermästare vid Södra skånska kavallerireg 12 april 74, stabskornett där 14 dec 74, löjtn där 6 juni 77, deltog i riksdagarna 78, 92, 00, 09–10 (led av KU), 15, 17–18, 23, 28&...

Sandelin, Börje A T, Författare, Målare, Grafiker, Tecknare (1926 – 1970)

Sandelin, Börje Axel Thure, f 30 aug 1926 i Osterplana, Skar, d 15 maj 1970 i Sthlm, Nik. Föräldrar: civilingenjören Gustav Erland S o Ruth Anna Borghild Sandberg. Elev vid Konstfackskolans avd för dekorativt måleri vt 41, vid Otte Skölds målarskola i Sthlm vintern 43–44, vid Konsthögsk 46–52. Grafiker, målare, tecknare, fö...

Sason, Sixten, Tecknare, Industridesigner (1912 – 1967)

Sason, Sixten (Karl-Erik Sixten Andersson), f 12 mars 1912 i Skövde, d 1 april 1967 i Solna, Råsunda. Föräldrar: stenhuggaren Johan August Andersson o Regina Lovisa Jonsdtr. Tecknare o designkonsult med egen firma, ägare o led av styr för Sason Design ab från 60.

G 15 febr 1942 (–58) i Linköping, Domk, m Mait Ingrid Sjöström, f...

Schiöler, Inge, Målare, Tecknare (1908 – 1971)

Schiöler, Inge, f 10 mars 1908 i Strömstad, d 27 april 1971 i Sthlm (kbf i Strömstad). Föräldrar: författaren o banktjänstemannen Severin Otto Rudolf S o musiklärarinnan Anna Maria Norin. Realex i Strömstad 25, studerade vid Slöjdfören:s skola i Gbg 25–26, vid Gbgs musei rit- o målarskola 26–29, vid [a:13650:Bror Hjorth...

Rosen, von, J Georg O, Målare, Tecknare (1843 – 1923)

4 von Rosen, Johan Georg Otto, son till R 3, f 13 febr 1843 i Paris, d 3 mars 1923 i Sthlm, Klara. Elev vid FrKA:s lärov 22 febr 54–61, v prof i teckn vid FrKA 74, kammarherre 1 dec 79, prof i figurteckn o måln vid FrKA 18 nov (k fullm 23 dec) 80–31 okt 08, FrKA:s dir 28 maj 81–87 o 93–98. – Agré vid FrKA mars 65, LFrKA 72, f...

Percy, C Arthur, Målare, Tecknare, Porslinskonstnär (1886 – 1976)

Percy, Carl Arthur (före 1906 Carlsson, Carl Arthur Percy), f 10 aug 1886 i Vickleby, Kalm, d 22 juni 1976 där. Föräldrar: sjömannen Nils Peter Carlsson o Johanna Sofia Andersdtr. Elev vid Konstnärsförb:s skola i Sthlm 0508, vid Académie Matisse i Paris 0809, verksam i Frankrike 1113 o 2022, konstnärlig ledare vid Gefle Porslinsfabrik 2...

Prytz, E Erik, Tecknare, Illustratör (1914 – 1993)

Prytz, Ernst Erik, f 19 dec 1914 i Linköping, d 27 mars 1993 i Sthlm, Matt. Fosterföräldrar: muraren Johan Evander Andersson P o Anna Maria Wassberg. Elev vid Linköpings h a l, vid Högre konstindustriella skolans (HKS) aftonskola i Sthlm 3739, inskr vid Tekn skolan där 20 sep 39, ex som lär i teckn o välskrivn där 17 dec 43, illustratör, bl a i tidskr All världens berättare 45

Qvarnström, Carl Gustaf, Tecknare, Skulptör (1810 – 1867)

Qvarnström, Carl Gustaf, f 23 mars 1810 i Sthlm, Jak o Joh, d 5 mars 1867 där, Klara. Föräldrar: hovlakejen Eric Gustaf Q o Margareta Christina Eklund. Kyparlärling o bodbiträde i Sthlm, elev vid FrKA 2133, erhöll utrikes resestipendium 9 jan 36, studier o konstnärlig verksamhet i Italien 3642, v prof i teckn vid FrKA 2 nov 43, ord prof 28 febr (k fullm 3 april) 5...

Rehn, Johan (Jean) Eric, Arkitekt, Tecknare, Gravör (1717 – 1793)

Rehn, Johan (Jean) Eric[sson], f 18 maj 1717 (epitafium, se O G Rehn, s 78) trol i Sthlm, d 19 mars 1793 där, Jak o Joh. Son till Rebecca R. Inskr vid fortifikationen 33, elev vid K ritarakad 35, fortifikationslöjtn 39, utbildn i Paris 4045, anställd som ritare av Riksens ständers manufakturkontor 4 mars 4555, gravör vid VA 17 okt 4763, konduktö...

Olson Mesch, Albert (Bert) N, Grafiker, Tecknare (1870 – 1945)

Olson Mesch, Albert (Bert) Nicolaus, f 20 nov 1870 i Sundsvall, d 26 juli 1945 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: snickaren Niklas Olson o Josefina Albertina Mesch. Elev vid Sundsvalls högre lärov, målarlärling i Sthlm 89, dekorationsmålare hos Jöns Truedsson Thulin i Sthlm 05–16, studier i grafiska tekniker hos Axel Tallberg, grafikdistribut&...

Nilsson, Vera M A, Tecknare, Landskapsmålare (1888 – 1979)

Nilsson, Vera Märta Amalia, f 1 juni 1888 i Jönköping, Västra, d 13 maj 1979 i Sthlm, Maria. Föräldrar: kronofogden Karl Albert N o Anna Dorothea Amalia (Ada) Sjögren. Studier till teckn:lär vid Tekn skolan, Sthlm, 06–09, studier för Carl Wilhelmson vid Gbgs musei rit- o målarskola (Valand) 10, för H Le Fauconnier vid La Pale...

Nordberg, L Olof (Olle), Målare, Tecknare, Skulptör (1905 – 1986)

Nordberg, Lars Olof (Olle), f 9 juni 1905 i Sthlm, Ad Fredr, d 28 mars 1986 i Munsö, Sth. Föräldrar: direktören Lars Gustaf N o Anna Maria Malmqvist. Aspirant vid FrKA 20, elev där 21

Nordgren, Anna C, Målare, Tecknare (1847 – 1916)

Nordgren, Anna Christina, f 13 maj 1847 i Mariestad, d 10 sept 1916 i Skara. Föräldrar: godsägaren Frans Johan N o Anna Charlotta Lundahl. Elev vid FrKA 6774 (elev vid antikskolan 1 okt 67, vid modellskolan 18 mars 69), konststudier i Frankrike 7583, verksam i London 83slut...

Nordquist, Pehr, Målare, Tecknare (1771 – 1805)

Nordquist, Pehr, f 26 sept 1771 i Sthlm, Klara, d i nov 1805 i Neapel (Konst o Nyhets Magasin). Föräldrar: betjänten vid k husgerådskammaren, traktören Peter N o Anna Bergqvist. Elev vid FrKA maj 94. Agreé vid FrKA 00. Ogift.

Norelius, Einar V G E, Tecknare, Illustratör (1900 – 1985)

Norelius, Einar Vilhelm Gottfrid Engelbrekt, f 20 juli 1900 i Falun, d 14 juli 1985 i Bjursås, Kopp. Föräldrar: bankkamreren Fredrik Vilhelm N o Axelia Maria (Maja) v Oldenskiöld. Studentex vid h a l i Falun vt 19, specialelev vid KTH:s avd för skeppsbyggn:konst 18 sept 1922, elev vid Carl Wilhelmsons målarskola i Sthlm 23, sekr i styr för Konstnärsklu...

Norrman, Herman, Målare, Tecknare, Möbelsnickare (1864 – 1906)

Norrman, Herman, f 5 aug 1864 i Tranås, Säby, Jönk, d 24 aug 1906 där. Föräldrar: garverifabrikören Carl Johan N o Gustafva Svensdtr. Snickar- o målarlärling, elev vid Tekn skolans afton- o söndagssk 8385, vid FrKA ht 85vt 86, vid Gbgs musei rit- o målarsk (Valands konstsk) 8687, möbeldekoratör i Tranås från 91....

Norsbo, Hans F, Målare, Grafiker, Tecknare (1897 – 1955)

Norsbo (före 1938 Johanson), Hans Fredrik, f 5 jan 1897 i Falun, d 28 juli 1955 i Stora Kopparberg, Kopp. Föräldrar: grosshandl Hans Johanson o Anna Maria Hagström. Konststudier vid Theodor Glasells målarskola i Falun, inskr vid Tekn afton- o söndagsskolan i Sthlm ht 14, elev vid Konsthögsk där ht 1517, vid etsarskolan där 17

Nyman, Hilding E, Målare, Grafiker, Tecknare (1870 – 1937)

Nyman, Hilding Elof, f 8 mars 1870 i Gbg, Domk, d 9 aug 1937 i Sthlm (enl db för Nacka). Föräldrar: svarvaren Carl N o Carolina Christiansdtr. Bokhållare i Örebro 90–97, elev hos konstnären W L Marcy-Pendleton där 92–93, tecknare i Strix (från 24 Söndagsnisse-Strix) från 97, elev hos R Bergh 98–99, vid Konstn&au...

Mörner, C G Hjalmar, Målare, Grafiker, Tecknare (1794 – 1837)

13 Mörner, Carl Gustaf Hjalmar, son till M 9 i hans första g, f 7 maj 1794 i Sthlm, Hovf, d 14 sept 1837 i Paris (Post o Inr tidn). Fänrik vid Svea livgarde 13 maj 94, kadett vid krigsakad på Karlberg 1 maj 06–31 maj 10, kvartermästare vid Smålands kavallerireg 09, stabskornett där 15 maj 10, elev i teckn vid FrKA:s principskola 10, löjt...

Nerman, Einar, Målare, Tecknare (1888 – 1983)

3 Nerman, Einar, bror till N 1 o N 2, f 6 okt 1888 i Norrköping, S:t Olai, d 30 mars 1983 i Lidingö. Elev vid Konstnärsförb:s målarskola i Sthlm 05–08, vid Académie Colarossi o för H Matisse i Paris 08- 10, vid C Wilhelmsons målarskola i Sthlm 11, vid E Svenssons teaterskol...

Nilson, A Alfred H, Målare, Tecknare (1888 – 1953)

Nilson, Adolf Alfred Hilmer, f 8 april 1888 i Sthlm, Jak o Joh, d 14juni 1953 där, Bromma. Föräldrar: Adolf N o Hilma Lindstedt. Elev vid C Althins målarskola, hos konservator A Norblad 18–19, bedrev egen konservatorsverksamhet från 21, allt i Sthlm. Målare, tecknare.

G 7 april 1917 i Sthlm, Engelbr, m hårfrisörskan Greta Lovisa Ohlson, f 28 febr 1894 där, Hedv El, d 29 sept 1976 där,...

Nilsson, K H Martin, Författare, Tecknare, Visdiktare (1890 – 1963)

Nilsson, Karl Henning Martin, f 23 maj 1890 i Sthlm, Kat, d 21 sept 1963 där, ibid. Föräldrar: arbetaren Nils Abraham N o Anna Charlotta From. Sjöman 1904–07. Konststudier bla vid Althins målarskola i Sthlm. Konstnär, visdiktare, förf.

G 19 nov 1917 i Sthlm, Maria, m pianisten Irma Elisabeth Karlsson, f 19 nov 1891 där, Kat, d 9 febr 1969...

Nilsson, Nils H R, Målare, Tecknare (1901 – 1949)

Nilsson, Nils Helge Reinhold, f 2 okt 1901 i Gbg, Haga, d 1 dec 1949 där, Kristine. Föräldrar: handlanden Karl Emil N o Karolina Amanda Andersson. Studier vid Malmö lärlings- o yrkesskolor 18–19, vid Tekn skolan i Lund 21, vid Gbgs musei rit- o målarskola (senare Valands konstskola) 22

Malmström, J August, Målare, Tecknare (1829 – 1901)

Malmström, Johan August, f 14 okt 1829 i Västra Ny, Ög, d 18 okt 1901 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: snickaren o torparen Anders Gustaf M o Brita Stina Håkansdtr. Elev vid FrKA 4956, resor till Düsseldorf, Paris o Rom 56

Martin, Johan Fredric, Grafiker, Tecknare, Gravör (1755 – 1816)

2 Martin, Johan Fredric, bror till M 1, dp 8 juni 1755 i Sthlm, Ty, d 28 sept 1816 där, Jak o Joh. Elev hos gelbgjutaråldermannen Johan Fredrik Reiff i Sthlm, bosatt i London 7076 o 7780, verksam som konstnär o lärare i Sthlm från aug 80, hovgravör, gravörpro...

Masreliez, Louis A, Målare, Tecknare, Inredningsarkitekt (1748 – 1810)

2 Masreliez, Louis Adrien, son till M 1, f i början av 1748 i Paris, d 19 mars 1810 i Sthlm, S:t Eugenia katolska förs. Elev i faderns verkstad, vid Ritarakad 58, resa till Paris 69, studier i Italien 70–82, prof vid Målar- o bildhuggarakad 18 april 84j...

Meyer, Johann Friedrich, Tecknare, Boktryckare, Litograf, Tidningsutgivare (1806 – 1893)

1 Meyer, Johann Friedrich, f 6 jan 1806 i Havelberg, Brandenburg, d 17 dec 1893 i Sthlm, Ty. Föräldrar: vinmästaren o murargesällen Johann Friedrich M o Catharina Elisabeth Meyer. Elev vid konstakad i Berlin 2228, elev i dekorationsmåln hos K Gropius vid operan där, studier i litografi vi...

Milles, Olga, Målare, Tecknare, Medaljgravör (1874 – 1967)

2 Milles, Olga, f 24 jan 1874 i Leibnitz, Österrike, d 3 jan 1967 i Graz, där. Föräldrar: finanskontrollören Anton Granner o Rosalia Kornberger. Studier vid Grazer Zeichenakademie 8792, vid konstakad i München 93...

Molander, Mats Erik, Arkitekt, Tecknare (1912 – 1969)

Molander, Mats Erik, f 12 april 1912 i Gbg, Vasa, d 13 jan 1969 i Sthlm, Osc. Föräldrar: förste konsertmästaren Erik Gustaf M o Ester Kristina Matsson. Studentex vid h a l i Lidingö 4 juni 30, inskr vid KTH 1 sept 31, avgångsex från dess fackavd för arkitektur 4 juni 36, praktik hos arkitekterna N Ahrbom o H Zimdahl, Sthlm, 37–...

Ljunggren, Carl Johan, Tecknare, Arméofficer, Militärhistoriker (1790 – 1852)

Ljunggren, Carl Johan (i fdb Johan Carl), f 2 maj 1790 i Vadstena, d 28 aug 1852 i Västerås. Föräldrar: kommerserådet Jonas Jacob L o Margareta Christina Sjöberg. Anmäld som elev vid målar- o bildhuggarakad:s skolor sept 01–sept 02, volontär (sergeant) vid fortifikationskåren 15 nov 05, undergick den mindre ex i ingenjö...

Loos, Cornelius, Tecknare, General, Fortifikationsofficer (1686 – 1738)

Loos, Cornelius, f 4 febr 1686 i Sthlm, Nik, d 15 april 1738 i Hamburg. Föräldrar: köpmannen Cornelius L o Maria Nääf. Volontär vid fortifikationen, konduktör vid fortifik i Reval 6 dec 04, löjtn vid fortifik i Gbg 26 mars 08, livdrabant 11 maj 08, major vid fortifik 11 april 11, adl 27 aug 11, överstelöjtn 7 dec 17, överste vid fortifik...

Lundquist, Anders, Målare, Grafiker, Tecknare (1803 – 1853)

Lundquist, Anders, f 1 juli 1803 i Örebro, d 22 okt 1853 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: torparen Anders Andersson Bettsfeldt o Kerstin Andersdtr. Var elev vid FrKA febr 17, agré där 34, undervisade Oscar I:s barn i teckn 36–48, innehade konstskola i Sthlm. Målare, tecknare, grafiker.

G 23 april 1834 i Sthlm, Hovf, m Anna (Annette) Charlotta Carls...

Lundquist, Birger R E, Tecknare (1910 – 1952)

Lundquist, Birger Richard Emanuel, f 21 okt 1910 i Ovansjö, Gävl, d 18 mars 1952 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: verkmästaren Frans Richard L o Kristina Ellen Maria Holmqvist. Realex vid Storviks kommunala mellanskola i Ovansjö 27, ritare vid Nord armaturbolaget, Sthlm, 28–29, studier vid Tekn inst:s kvällskurser o vid Figge Fredrikssons målarskola ...

Lybeck, Bertil, Tecknare, Illustratör (1887 – 1945)

Lybeck, Bertil, f 8 aug 1887 i Gbg, Domk, d 31 mars 1945 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: dir Anders Fredrik L o Jenny Katarina Ericsson. Elev vid Slöjdfören:s skola, Gbg, vid Camberwell School of Arts and Crafts, London, 05–08, studier i Paris 09–14, vid Konstakademins etsningsskola 15–16. Tecknare, bokillustratör. – LFrKA 41.

G 9 juli 192...

Löwenhjelm, Harriet A D, Målare, Tecknare, Poet (1887 – 1918)

5 Löwenhjelm, Harriet Augusta Dorotea, f 18 febr 1887 i Helsingborg, d 24 maj 1918 på Romanäs sanatorium, Säby, Jönk (enl db för Hedv El, Sthlm). Föräldrar: översten kammarherre Gustaf Adolf L o Margaretha (Maggie) Dickson. Elev vid Anna Sandströms h lärarinnesem periodvis 03–07, vid Kerstin Cardons m&...

Lindell, Lage J, Målare, Tecknare (1920 – 1980)

Lindell, Lage Johannes, f 12 maj 1920 i Sthlm, Gust Vasa, d 15 mars 1980 där, Ad Fredr. Föräldrar: folkskollär Per Hugo L o folkskollär Anna Karolina Wikström. Studentex vid Norra reallärov i Sthlm vt 38, inskr vid StH vt 39, studier vid FrKA 41 -46, resor i Frankrike, Spanien o Nordafrika 46— 48. - LFrKA 60.

G 16 juni 1948 i Sthlm, Ad Fredr, m Kerstin Mellberg, f 12 sept 1924 i ...

Lindström, Carl Jacob, Målare, Grafiker, Tecknare (1800 – troligen 1841)

Lindström, Carl Jacob, f 8 april 1800 i Linköping, d trol 1841 i Neapel, Italien. Föräldrar: tullvaktmästaren Nils L o Kristina Ulrica Nyqvist. Elev vid Linköpings trivialskola o gymnasium, vid FrKA möjl 17 (erhöll jetong jan 18, avlade tro- och huldhetsed till konungen 12 febr 18, antecknad som närvarande 18) —22, verksam i Italien från 23. Målare, tecknare, grafiker. — Trol ogift.

Lindström, Rikard M, Författare, Målare, Tecknare (1882 – 1943)

Lindström, Rikard Magnus, f 28 sept 1882 i Sthlm, Jak o Joh, d 20 okt 1943 där, Jak. Föräldrar: organisten Albert Esaias L o Carolina Christina Elisabet Hedenvall. Studier vid N reallärov i Sthlm till 98, vid Tekn skolan där, vid FrKA ht 01-vt 02, studier för P S Kroyer o K Zahrtmann i Khvn 02—05, postseglare på sträckan Ornö—Huvudskär i Sthlms skärgård 05—06, medl av Konstnärsförb 08. Målar...

Linnerhielm, Jonas Carl, Tecknare, Reseskildrare, Riksheraldiker (1758 – 1829)

Linnerhielm, Jonas Carl, f 30 aug 1758 i Elieholm, Blek, d 12 febr 1829 i Dörby, Kalm. Föräldrar: kanslirådet Pehr L o Engel Fredrika Rothlieb. Elev vid Kalmar gymn okt 73, inskr vid LU 26 jan 75, jurex 21 maj 76, eo kanslist vid krigsexp 14 nov 76, kopist 14 jan 77, kanslist 19 jan 81, protokollssekr 20 sept 83—3 juli 96, allt vid krigsexp, godsägare på Ebbetorp, Dörby, riksheraldiker från ...

Liungberger, Gustaf, Tecknare, Medaljgravör, Myntgravör (1733 – 1787)

Liungberger, Gustaf, f 22 okt 1733 i Sthlm, Nik, d 5 nov 1787 där, ibid. Föräldrar: bankokamreraren Erik L o Regina Catharina Berch. Studier för J E Rehn 48-59, för D Fehrman vid K myntet 50—58, vid K ritarakad, gravör vid myntverket i Stralsund 59— 62, studier i Paris omkr 63 — 66, i Rom 66—67, i Wien 67, prof i teckn vid K målar- o bildhuggarakad 17 febr 68 (k fullm 73), erhöll arvode för ...

Larsson, Carl O, Målare, Grafiker, Tecknare, Illustratör (1853 – 1919)

Larsson, Carl Olof, f 28 maj 1853 i Sthlm, Nik, d 22 jan 1919 (enl db för Sundborn, Kopp) i Falun. Föräldrar: kusken Olof L o Johanna Carolina Erika Ståhlberg. Elev vid FrKA 66–76, medarb i Kasper 71–78, i Ny ill tidn 75, bosatt i Frankrike 77–78, 80–85 o 88–89, medlem i Konstnärsförb 86–92, lärare vid Valands m&ari...

Kjellberg, J Frithjof, Tecknare, Skulptör (1836 – 1885)

Kjellberg, Johannes Frithjof, f 6 febr 1836 i Jönköping, d 16 dec 1885 i Sthlm, Klara. Föräldrar: garveriidkaren Johannes Frithjof K o Elisa Stille. Studier vid FrKA 54—59, agré där 59, studieresa till Khvn o Berlin 60, i Paris 61—62, i Rom 62—68, v prof vid FrKA 24 febr 72, prof i teckn där o k statybildhuggare 9 sept 73. — LFrKA 68. — Ogift.

Krantz, Claes W N, Författare, Tecknare, Journalist (1897 – 1964)

Krantz, Claes Wilhelm Nikolaus, f 15 aug 1897 i Marstrand, d 21 nov 1964 i Gbg, Vasa. Föräldrar: skomakaren Gustaf K o Ida Sofia Nikander. Journalist i Gbgs-tidn 23—25, i Gbgs Handels- o Sjöfartstidn från 25. — Förf, tecknare.

G 1) 6 okt 24 i Gbg (enl vb för Skeppsh, Sthlm) m Marta Ingrid Johanna Arvidsson, f 30 maj 98 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 24 juni 32 i Gbg, Älvsborg, dtr t...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se