Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
13 träffar, sida:  1 
Sjöblom, Ulla M, Skådespelare, Sångare (1927 – 1989)

Sjöblom, Ulla Maria, f 11 maj 1927 i Sthlm, S:t Göran, d 3 aug 1989 där, Kat. Föräldrar: skomakaren Johan Bernhard S o Elsa Maria Ulrika Isacson. Studentex vid H a l för flickor på Norrmalm, Sthlm, 8 maj 47, elev vid Helsingborgs stadsteater 48–50, vid Dramatiska teaterns elevskola 50–53, skådespelerska bl a vid Dramatiska teatern 53&ndas...

Rolf, Ernst R, Skådespelare, Sångare, Musikförläggare (1891 – 1932)

Rolf (före 1913 Johansson), Ernst Ragnar, f 20 jan 1891 i Falun, d 25 dec 1932 i Sthlm (enl db för Djursholm). Föräldrar: skräddaren Klas Albert Johansson o Emma Karolina Wikström. Engagerad vid olika resande teatersällsk 07–10, kuplettsångare i bl a Sthlm, Kristiania o Trondheim från 10, skivartist från 10, grundade Ernst R...

Olin, Elisabeth, Skådespelare, Sångare (1740 – 1828)

Olin, Elisabeth, dp 8 dec 1740 i Sthlm, Kat, d 26 mars 1828 där, Nik. Föräldrar: organisten k hovmusicus Peter Lillström o skådespelerskan Elisabeth Söderman. Erhöll sångundervisn av fadern o av hovkapellmästaren F Zellbell d y, debuterade på K teatern 18 jan 73, verksam där 7384 (dock uppförd på teaterns pensionsstat först 04), erhöll av K M:t livstidspension 19 sept 78, först...

Nordgren, K Gösta, Skådespelare, Sångare, Flottare (1926 – 1981)

Nordgren, Karl Gösta "Snoddas", f 30 dec 1926 i Arbrå, Gävl, d 18 febr 1981 i Vänersborg (enl db för Ljusne, Gävl). Föräldrar: Karl N o Jenny Fredrika Lind. Flottare, tegelbruksarbetare. Sångare, medv i sv filmer 52 o 67.

G 13 febr 1954 i Tierp, Upps (kbf i Ljusne), m Britta Linnea Gustafsson, f 22 sept 1935 i Ljusne, dtr till snickarmästaren August Waldemar G o Svea Linnea Lundquist....

Lejdström, J Oscar, Organist, Sångpedagog, Sångare (1858 – 1926)

1 Lejdström, Johan Oscar, f 19 dec 1858 i Sthlm, Kungsh, d 10 dec 1926 där, Hedv El. Föräldrar: vaktmästaren Carl Johan L o Sophie Kihlberg. Elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm i sept 75, organistex där 14 febr 78, musikdir:ex där 31 maj 81, organist i Kungsholms kyrka i Sthlm 83—98, sångstudier i Paris 85—86, debuterade vid K teatern hösten 88, lär i solosång vid Musikkonservator...

Hultman, J Alfred, Predikant, Sångare, Musiklärare (1861 – 1942)

Hultman, Johannes Alfred, f 6 juli 1861 i Hjärtlanda, Jönk, d 7 aug 1942 i Los Angeles, USA. Föräldrar: lantbr Johannes Pettersson Koiapp o Christina Catharina Magnidtr. Predikant i sv missionsförs i Swedeburg, Nebr, 79, studerade vid ateneum i Chicago 79—81, predikant i Omaha, Nebr, 81-85, lär i musik o sång vid North Park College i Chicago 95—96, predikant i Salem Square-förs i Worcester, ...

Ekmarck, Jon Ulrik, Historiker, Organist, Sångare (1794 – 1830)

3. Jon Ulrik Ekmarck, de två föregåendes broder, f. 16 april 1794 i Strängnäs, d. vid midnatt mellan 5 och 6 dec. 1830 i Uppsala. Elev vid trivialskolan i Strängnäs mars 1806 och i gymnasiet där 15 okt. 1807; student vid Uppsala univ. 31 okt. 1814; teol. ex. där 17 maj 1815; disp. pro exercitio 13 dec. s. å.; ekonomie ex. 19 maj ...

Bratt, Gillis W, Läkare, Sångare (1870 – 1925)
2. Gillis Waldemar Bratt, f. 16 jan. 1870 i Göteborg, d 10 febr. 1925 i Stockholm. Föräldrar: köpmannen Axel Napoleon Bratt och Isabella Pineus. Elev vid Reuterskiöldska skolan och vid Göteborgs h. latinläroverk från ht. 1883; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 31 maj, 1889; student i Uppsala ht. s. å.; med. fil. kand. 12 sept. 1890; med. kand. 13 mars 1895; idkade sångstudier ...
Düring, Frans Edvard, Dirigent, Sångare, Körledare (1848 – 1926)

Düring, Frans Edvard, f. 30 juni 1848 i Linköping, d. 29 jan. 1926 i Norrköping. Föräldrar: fotografen, musikfanjunkaren Frans Düring och Johanna Karolina Sandberg. Student i Linköping 1872; medicinska studier i Uppsala 1872—75; dirigent för Musikaliska sällskapet i Norrköping 1882—88; kyrkosångarex. i Linköping 1883; organistex. 1892; ledare för »Duringska damkvintetten» 1888—1904; kapellmä...

Beronius, Jonas Otto, Kanslist, Sångare (1820 – 1895)

2. Jonas Otto Beronius, den föregåendes son, f. 11. sept. 1820 i Films församling; d 2 febr. 1895 i Strängnäs. Student, i Uppsala 6 juni 1838; disp. 6 juni 1839 (Konsttheoriernas historia, d. 8; pres. K. J. Lenström); fil. kand. 29 apr. 1848; disp. 14 juni s. å. (Anteckningar i filosofiens historia, d. 7; pres. E. A. Schröder); fil. magiste...

Björksten, J Theodor R, Sångpedagog, Sångare (1858 – 0)

Björksten, Josef Theodor Rickard, f. 23 maj 1858 i Stockholm. Föräldrar: slottsfogden kaptenen Klas Gustav Rickard Björksten och Paulina Konkordia Elisabet Trotzig. Elev vid Stockholms gymnasium ht. 1877—vt. 1878; åtnjöt undervisning av hovsångaren I. A. Berg; debuterade i Stockholm 24 jan. 1880; fortsatte därefter sin utbildning i...

Berg, C Alfred, Dirigent, Sångare (1857 – 1929)
Berg, Carl Alfred, f. 13 okt. 1857 i Hudiksvall. Föräldrar: läroverksadjunkten fil. doktor Karl Olof Vilhelm Berg och Margareta Nordin. Genomgick Hudiksvalls h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1877; student i Uppsala 11 sept. s. å. och i Lund 2 nov. 1886; fil. kand. i Lund 31 maj 1888; har i botaniskt syfte företagit studieresor inom Hälsingland, Härjedalen, Skåne oc...
Berg, Isak Albert, Sångare, Musiklärare (1803 – 1886)

1. Isak Albert Berg, f. 22 sept. 1803 i Stockholm, d 1 dec. 1886 därstädes. Föräldrar: hovdestillatorn Abraham Berg och Kristina Charlotta Ferngren. Åtnjöt skolundervisning i Stockholm och erhöll samtidigt mu...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se