Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
5 träffar, sida:  1 
Linderot, Lars, Präst, Religiös skriftställare, Pietist (1761 – 1811)

Linderot, Lars, f 7 aug 1761 i Jörlanda, Göt, d 23 maj 1811 i Lindome, Hall. Föräldrar: regementsskrivaren Johan L o Dorotea Kjerrulf. Elev vid Gbgs gymn, inskr vid LU 10 nov 78, prästv 87, adjunkt i Ostad, Älvsb, 21 april 87, i Enslöv, Hall, kort därefter, komministeradjunkt i Gbgs domkyrkoförs 15 dec 90—00, pastoralex 91, tit v pastor 95, komminister i Tölö, Hall, från 8 dec 00 (tillt...

Kolmodin, Olof, Präst, Religiös skriftställare (1690 – 1753)

2 Kolmodin, Olof, brorson till K 1, f 26 maj 1690 i Nysätra, Upps, d 8 april 1753 i Flo, Skar. Föräldrar: kontraktsprosten Johan K o Elisabeth Schultin. Inskr vid UU febr 98, disp 12 o 15, mag 12 juni 16, prästv 7 mars 18, huspredikant hos G Cronhielm 18, e pastor vid livgardet i Sthlm 18, e k hovpredikant o notarie vid hovkonsistoriet 21, kh i Flo, Skar, 27 juni 21 (tilltr 1 maj 23), prost ...

Hällström, Gustaf Gabriel, Präst, Meteorolog, Religiös skriftställare (1775 – 1844)

2 Hällström, Gustaf Gabriel, bror till H 1, f 25 nov 1775 i Ilmola, Vasa län, Finl, d 2 juni 1844 i Hfors. Inskr vid Åbo akad 24 febr 92, FK 21 april 95, disp pro gradu 12 juni 95, mag 23 juni 95, doc i fysik vid Åbo akad 31 maj 96, amanuens vid akad:s bibi 21 juni 99, prof i fysik 19 maj 01, prästv 16 juni 04, adj led av Åbo domkap 18 juni 04—19, kh ...

Fabricius, Jacob, Präst, Religiös skriftställare (1593 – 1654)

Fabricius, Jacob (urspr. Schmidt), f. 19 juli 1593 i Köslin, Pommern, d. 11 aug. 1654 i Stettin. Föräldrar: borgaren i Köslin, skomakaren Joachim Schmidt och Elisabeth Witten. Gick i skola i Köslin och från sitt 18:e år i pedagogien i Stettin; huslärare i Lübeck; student vid Rostocks univ. okt. 1614; anställd vid stadsskolan i Kös...

Darin, Bernt, Präst, Religiös skriftställare (1743 – 1820)

Bernt Dar in, f. 18 nov. 1743 i Bjuv, d. 17 febr. 1820 i Övraby. Föräldrar: kyrkoherden i Farhult Lars Darin och Lovisa Katarina Aulin. Student i Lund 9 okt. 1759; disp. 22 juni 1765 (De idololatria Chinensium ex occasione simulacrorum in museo Stobajano-Carolino; pres. E. Bring); prästvigd 14 dec. 1765; avlade examen rigorosum 1768; disp. 16 juni 1768 (Sciagraphia fatoram philosophise ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se