Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
61 träffar, sida:  1 2 
Adlersparre, Sophie Adolphine, Porträttmålare, Kopist (1808 – 1862)

4. Sophie Adolphine Adlersparre, den föregåendes dotter, f. 6 mars 1808 på Öland, d 23 mars 1862 i Stockholm. Studerade i Stockholm 1830–34, 1836–39 såsom lärjunge till K. G. Qvarnström, J. G. Sandberg och O. J. Södermark samt i Paris 1839–40 på Leon Cogniefs akademi, för Per Wickenberg och för K. Wahlbom (...

Röhl, Maria C, Porträttmålare (1801 – 1875)

Röhl, Maria Christina, f 26 juli 1801 i Sthlm (nekr i Sthlms dagblad 5 juli 1875; ej återfunnen i fdb), d 30 juni 1875 där, Klara. Föräldrar: handelsagenten o konsuln Jacob R o Maria Christina Kierrman. Elev hos kopparstickaren Christian Forssell (bd 16) 23, agrée vid FrKA 21 mars 27, k målare 43. – LFrKA 43. – Ogift.

Sandberg, Johan Gustaf, Historiemålare, Porträttmålare (1782 – 1854)

Sandberg, Johan Gustaf, f 14 maj 1782 i Sthlm, Hovf, d 26juni 1854 där, Klara. Föräldrar: k lakejen Anders S o Catharina Maria Högberg. Elev vid Målar- o bildhuggarakad (från 1810 FrKA) 94–10, v prof där febr 23, tillika skattmästare 27, prof i teckning 9 juni (k fullm 13 aug) 28–27 maj 53, dir 45-53, allt vid FrKA, led av styr för K...

Scheffel, Johan Henric, Porträttmålare (1690 – 1781)

1 Scheffel, Johan Henric, f 9 april 1690 i Wismar (egen uppg i handskrift X 240, UUB, se Roth, s 12 o 161), d 21 (enl db 20) dec 1781 i Västerås. Föräldrar: med dr Martin S o Katarina Keller. Studier i Berlin, Paris o Brabant, kom till Sverige 23, dins namn 29 mars 63. Porträttmålare. - Led av K ritarakad.

G 24 sept 1728 (X 240) trol i Sigtuna (vb sakna...

Schröder, Georg Engelhardt, Historiemålare, Porträttmålare (1684 – 1750)

Schröder, Georg Engelhard, f 30 maj, dp 4 juni 1684 i Sthlm, Ty, d 16 maj 1750 där, Klara. Föräldrar: guldsmeden Veit Engelhard S o Lucia Lindemejer. Elev hos hovmålaren David v Krafft (bd 21) i Sthlm ca 00–05, gesäll hos v Krafft 05, utrikes studier i Braunschweig 09, i Venedig 10–15, i Rom o Florens 15–16, i München 17, i Lond...

Roslin, Alexander, Porträttmålare (1718 – 1793)

Roslin, Alexander, f 15 juli 1718 i Malmö, S:t Petri, d 5 juli 1793 i Paris. Föräldrar: guvernements- o amiralitetsläkaren Hans R o Catharina Wertmuller. Elev hos kommendörkaptenen o tecknaren L Ehrenbill, Karlskrona, hos porträttmålaren G E Schröder, Sthlm, 3641, porträttmålare i Gbg 41, i Skåne 4245, hovmåla...

Orm, Edvard, Porträttmålare, Kyrkomålare (1670ca – 1735)

Orm, Edvard, f ca 1670, d 4 juni 1735 i Algutsrum, Kalm, enl db 65 år gammal. Burskap som borgare i Jönköping 14 maj 14, i Västervik 22, bosatt på Öland från 25. Porträtt- o kyrkmålare.

G m Elisabeth Berg, f ca 1680, d 4 aug 1761 i Algutsrum, enl db 81 år gammal.

Pasch, Lorens, Porträttmålare (1733 – 1805)

3 Pasch, Lorens, son till P 1, f 6 juni 1733 i Sthlm (enl egen uppgift, se Strömbom s 16; dock sannolikt identisk med den son till P 1 som döptes 8 juni 1732 i Sthlm, Nik), d 29 april 1805 där, Klara. Inskr vid UU 14 juni 44, konststudier i Khvn 52 —okt 58, i Paris okt 58-64, i Holland o Tyskland 64-66, åter i Sthlm nov 66, prof i teckn vid Målar- o bi...

Pasch, Ulrica F, Porträttmålare (1735 – 1796)

4 Pasch, Ulrica Fredrica, syster till P 3, dp 4 juli 1735 i Sthlm, Jak o Joh, d 2 april 1796 där, Ridd. Porträttmålare. — Led av Målar- o bildhuggarakad 12 aug 73. — Ogift.

Munnichhoven, Henrik, Porträttmålare (– 1664)

Munnichhoven, Henrik, d aug 1664 i Sthlm. Möjligen identisk med den holländske målaren Hendrick Munnekus, vars föräldrar var Jacob Harmensz Monniches o Maria Claesdtr van (de) Wael i Utrecht, Holland. Mästare i Utrechts målargille 33, dekan där 43, i M G De la Gardies tjänst nov 48, konterfejare hos drottn Kristina 28 dec 50, hos Karl X Gustav 3 juni 54.

Hendrick Munnekus g 17 maj 164...

Munthe-Norstedt, Anna K F, Porträttmålare, Stillebenmålare (1854 – 1936)

4 Munthe-Norstedt, Anna Katarina Fredrika, kusin till M 3, f 28 juli 1854 i Döderhult, Kalm, d 17 april 1936 i Helsingborg, Maria. Föräldrar: apotekaren Martin Arnold Fredrik Munthe o Lovisa Aurora Ugarph. Elev vid Slöjdskolan i Sthlm 69—71, hos M E Winge där 71—75, hos H Salmson o A Stevens i Paris 78-81. Konstnär.

G 1) 20 juni 1...

Martin, Elias, Genremålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1739 – 1818)

1 Martin, Elias, dp 8 mars 1739 i Sthlm, Ty, d 25 jan 1818 där, Ad Fredr. Föräldrar: snickaråldermannen Olof M o Ulrica Haupt. Snickarlärling i faderns verkstad, elev hos ämbetsmålaren F C Schultz 5961, ornamentsritare o teckn:lärare vid skärgårdsflottan på Sveaborg juni 6365, studier...

MasOlle, E Helmer, Genremålare, Porträttmålare (1884 – 1969)

MasOlle, Erik Helmer, f 4 sept 1884 i Siljansnäs, Kopp, d 3 aug 1969 i Sthlm, Kat. Föräldrar: handlanden Carl Erik Olsson o Jenny Charlotta Bergendahl. Elev vid Tekn skolan i Sthlm 0103, vid Althins målarskola 03, vid FrKA ht 03

Meytens, van, Martin, Porträttmålare (1695 – 1770)

2 van Meytens (Mijtens, Mytens), Martin, son till M 1, dp 16 juni 1695 i Sthlm, Ty, d 23 mars 1770 i Wien. Studier för fadern, avreste från Sthlm juni 14, studier i Holland o England 1416, lärjunge o medarb till Charles Boit i Paris 1...

Mijtens, Martinus (Martin), Porträttmålare (1648 – 1736)

1 Mijtens (Meitens, Meytens, Mytens), Martinus (Martin), dp 1 juni 1648 i Haag, Groote Kerk, Holland, d 1736 (begr omkr 6 aug i Sthlm, Maria). Föräldrar: konstnären Isaac Mytens o Hendrikje Dirksdtr Haabers. Trol elev hos fadern till 62 o hos Jan M o C Netscher i Haag, inskr vid De Pictura där 23 juli 67, flyttade till Sthlm 77, medl av reformerta förs:s äldste där 90, resor till Holland 97 ...

Lindberg, C Harald, Tecknare, Landskapsmålare, Marinmålare, Porträttmålare (1901 – 1976)

Lindberg, Carl Harald, f 26 jan 1901 i Björkö-Arholma, Sth, d 4 aug 1976 i Sthlm, Kat. Föräldrar: skepparen Carl Petter L o Hanna Elvira Sofia Carlsson. Lättmatros 18 — 22, studier vid Edward Berggrens konstskola 22-23, vid FrKA 24-29, vid Maison Watteau, Paris, 32. Konstnär.

G 11 sept 1927 i Sthlm, Ty, m Märta Henrietta Raap, f 19 mars 1908 där, Ad Fredr, dtr till litografen Alf...

Lindegren, Amalia E, Porträttmålare (1814 – 1891)

Lindegren, Amalia Euphrosyne, f 23 maj 1814 i Sthlm, Klara, d 27 dec 1891 där, Ad Fredr. Dtr till Anna Catharina Lindgren, f Ekström. E elev vid FrKA 48-49, FrKAs resestipendium 50, vistades i Paris 50, i Düsseldorf o Munchen 52—54, i Rom 54—juni 55, åter i Paris 55—56. — Agré vid FrKA 50, LFrKA 56, Litt et art 66. - Ogift.

Lindström, A Fredrik (Fritz), Landskapsmålare, Porträttmålare (1874 – 1962)

Lindström, August Fredrik (Fritz), f 5 juli 1874 i Sthlm, Hedv El, d 4 jan 1962 i Arvika. Föräldrar: kamreren August Fredrik L o Emma Harmonia Sofia Selander. Lärling hos dekorationsmålaren Carl Grabow i Sthlm, elev vid Konstnärsförb:s skola där 92 — 94 o 95-96, vid Valands konstskola i Gbg 94-95, vid Kristian Zahrtmanns konstskola i Khvn 96—97, led av Konstnärsförb 96—00 o från 01, studiere...

Lafrensen, Niclas, Miniatyrist, Porträttmålare (1698 – 1756)

1 Lafrensen, Niclas, dp 13 nov 1698 i Sthlm, Ty, d 16 mars 1756 där (begr 20 mars 56 i Sthlm, Maria). Föräldrar: skeppsklareraren Michael L o Engel Scheel. Gesällbrev som fältskär 17. Porträtt- o miniatyrmålare.

G 5 dec 36 i Sthlm, Ty, m Magdalena Stuur, f 12 maj 04 där, ibid, d 14 mars 52 där, Maria, dtr till skepparen Johan S o Katrina Beckman.

Klingstedt, Karl Gustaf, Miniatyrist, Porträttmålare, Emaljmålare (1657 – 1734)

Klingstedt, Karl Gustaf, f 26 febr 1657 i Riga, d 17 febr 1734 i Paris. Föräldrar okända. Porträtt-, miniatyr- o emaljmålare. G 07—11 m Marie Jourdan.

Krafft, Per, Porträttmålare (1724 – 1793)

1 Krafft, Per, f 16 jan 1724 i Arboga, d 7 nov 1793 i Sthlm, Klara. Föräldrar: handlanden Erik K o Anna Greta Cupp. Inskr vid UU 5 mars 36, elev hos porträttmålaren J H Scheffel i Sthlm 40—43, hos C G Pilo i Khvn 49—55, studier i Paris 55—62, förste hovmålare hos markgreve Fredrik i Bayreuth 17 april 62, prof vid konstakad där 62—64, studieresa till Italien 64—65, åter i Bayreuth 67, hovmåla...

Krafft, Per, Historiemålare, Porträttmålare (1777 – 1863)
2 Krafft, Per, son till K 1, f 11 febr 1777 i Sthlm, Klara, f 11 dec 1863 där, Jak. Elev vid FrKA:s principskola 84, vid modellskolan där 91, inskr vid J L Davids ateljé i Paris 6 okt 96, åter i Sthlm 05, hovmålare 9 nov 05, v prof vid FrKA 30 sept 08, erhöll porträttmålararvode 14 okt 12, ord prof i teckn vid FrKA 5 maj 19—18 april 56. — LFrKA 05.
G 12 dec 08 i Sthlm, Maria, m Brita Sofia Rob...
Krafft, von, David, Porträttmålare (1655 – 1724)

von Krafft, David (före adl Krafft), f 1655 i Hamburg, d 20 sept 1724 i Sthlm, Ty. Föräldrar: N N Krafft o hans hustru, f Klöcker (Kloker). Elev hos D Klöcker Ehrenstrahl i Sthlm 75, handledare i målning för drottning Ulrika Eleonora d ä, erhöll resepension för uti studier av drottningen 84, av Karl XI 9 jan 94, återinträdde i Ehrenstrahls ateljé 96, erhöll k underhåll 6 febr 97, reglerad lö...

Kronstrand, K Bror A, Etsare, Porträttmålare (1875 – 1950)

Kronstrand, Karl Bror Albert, f 15 mars 1875 i Mariestad, d 1 maj 1950 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lokomotivförmannen Karl Fredrik K o Ida Johanna Pettersson. Elev vid Tekn skolan, Sthlm, 93—95, vid FrKA 95—00, verksam i England 02—10, i Ryssland 10, i USA 10—13, i Nord- o Sydamerika 21—23, bosatt i Mariestad 24—33, i Sthlm från 33, hovintendent 28, förste hovintendent 33.

G 1) 3...

Krouthén, Johan F, Landskapsmålare, Porträttmålare (1858 – 1932)

Krouthén, Johan Fredrik, f 2 nov 1858 i Linköping, d 19 dec 1932 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handl Johan Conrad K o Hilda Amalia Åberg. Elev vid FrKA:s principskola 75— 78, vid FrKA 78—81, vid E Perséus målarskola, studieresor till Danmark, Frankrike, Belgien o England 81—83, led av Konst-närsförb 86—02.

G 1) 25 juli 86 i Slaka, Ög, m Hulda Vilhelmina Ottosson, f 31 aug 68 i S:t Lars, Ög...

Kärfve, Fritz E, Dekorationsmålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1880 – 1967)

Kärfve, Fritz Edvard, f 12 sept 1880 i Malmö, S:t Petri, d 15 okt 1967 där, Slottsstaden. Föräldrar: husägaren Lars K o Kerstin Svensson. Studier vid Konstnärsförb:s skola i Sthlm 99—01, Académie Golarossi, Paris, 04—05 o i Khvn 07—09. Konstnär.

G 30 april 12 i Malmö, S:t Petri, m Sigrid Martina Sjögren, f 14 okt 86 i Virestad, Kron, dtr till handl August S o Karolina Petersdtr.

Finnberg, Gustaf Wilhelm, Målare, Porträttmålare (1784 – 1833)

Finnberg, Gustaf Wilhelm, f 21 nov 1784 i Pargas sn (Åbo o Björneb 1), d. 28 juni 1833 i Sthlm (Finska). Föräldrar: sjömannen Johan F o Sofia Stenroos. I målarlära i Åbo 12 mars 1801, gesällprov 25 april 1805, resa till Sthlm för konststudier trol 1809, i Sverige till omkr 1817, elev vid Konstakad 3 sept 1810, trol till 1815, deltog i...

Forsslund, Jonas, Porträttmålare, Porträttskulptör (1754 – 1809)

Forsslund, Jonas, f 19 nov 1754 i Utanede, Fors (Jämtl), d 9 mars 1809 i Sthlm (Jak). Föräldrar: bonden Jon Jonsson o Margeta Månsdtr. Uppges ha gått i skola i Sundsvall, dräng hos handl K G Lindskog i Uppsala åtminstone från 1772, elev vid K målar- o bildhuggareakad 1776, agreé där 6 juli 1790, tilldelades genom k brev 9 maj 1794 den efter prof

Fougstedt, Arvid L, Målare, Tecknare, Porträttmålare (1888 – 1949)

Fougstedt, Arvid Lorenz, f 17 juni 1888 i t Sthlm (Jak o Joh), d 4 okt 1949 i Sthlm (Hög). Föräldrar: kamreraren Olof Lorenz Harald F o Kristina Aurora Ingeborg Pettersson. Lärling vid Iduns litografiska anstalt 1902, elev vid Tekn skolan 1905, med-arb i bl a skämttidn Puck från 1906, vistades tidvis i Paris 1908—17 o studerade där vid Académie Colarossi o Matisseskolan, prof i teckn vi...

Gate, C O Simon, Dekorationsmålare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1883 – 1945)

Gate, Carl Oscar Simon, f 10 mars 1883 i S Fågelås (Skar), d 11 maj 1945 i Orrefors, Hälleberga (Kron). Föräldrar: lantbrukaren Oskar Jonsson o Karolina Sofia Andersson. Genomgick Tekn skolan i Sthlm 1902—05, elev vid konsthögsk 1905—09, ägnade sig åt porträttmåleri, landskaps- o dekorations-måln 1909—16, konstnärlig ledare vid Orrefors glasbruk från 1916. — RVO 1926, RNO 1938, Litteris...

Cogell, Pehr (Pierre) Eberhard, Historiemålare, Porträttmålare, Teckningslärare (1734 – 1812)
Cogell, Pehr (Pierre) Eberhard, f. 1734 (döpt 7 sept.) i Stockholm, d 21 jan. 1812 i Lyon. Föräldrar: apotekaren å apoteket Kronan i Stockholm August Kristian Cogell och Birgitta Eleonora Ziervogel. Studerade teckning i K. ritarakademien; erhöll av slottsbyggnadsdeputationen (på grund av sekreta utskottets skrivelse till K. M:t 20 juni 1762) för utrikes studier 4,000 dir kmt under två år 6 juli...
Favén, Yrjö Antti, Målare, Grafiker, Tecknare, Landskapsmålare, Porträttmålare (1882 – 1948)

Favén, Yrjö Antti, f. 20 maj 1882 i Helsingfors, Finland, d. 17 okt. 1948 i Stockholm (Finska förs.). Föräldrar: universitetslektorn Oskar Favén och Ida Bertha Hildegard Hjelt. Mogenhetsex. vid Finska reallyceet, Helsingfors, 1900; studier vid Helsingfors' universitet under, två år; konststudier vid Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors 1900—01; erhöll Hovingska resestipendiet 1902;...

Fagerlin, Ferdiand Julius, Genremålare, Porträttmålare (1825 – 1907)

Ferdinand Julius Fagerlin, f. 5 febr. 1825 i Stockholm (Nik.), d. 19 mars 1907 i Düsseldorf. Föräldrar: sidenfabrikören Carl Wilhelm Fagerlin och Maria Margareta Gnosspelius. Elev vid Nya elementarläroverket i Stockholm 16 jan. 1837—9 sept. 1840; skeppsbyggerielev 1840; elev vid Teknologiska institutet 31 okt. 1842 t. o. m. vårterminen 1843; volontär vid Livbeväringsreg:tet hösten 1843;...

Dahl, Michael, Porträttmålare (1659 troligen – 1743)

Dahl, Michael, f. trol. 1659 i Stockholm, d. 20 okt. 1743 i London. Moder: Katarina Dahl, vilken levde som änka 1687 i änkefru Brita Dubbs hus vid Österlånggatan. Porträttmålare, huvudsakligen verksam i England.

Gift 1) 21 okt. 1685 i svenska legationsförsamlingen i Paris med Anna Margareta von der Horst; 2) omkr. 1707 med en engelska.

Ekwall, Emma Amalia, Genremålare, Porträttmålare (1838 – 1925)

1. Emma Amalia Ekwall, f. 18 jan. 1838 å Gransbo i Säby sn (Jönk.), d. 1 febr. 1925 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: kronofogden Nils Fredrik Ekwall och Emelie Bernhardina Carolina Djurström. Elev vid Akademien för de fria konsterna 1865–71; erhöll vid sin avgång 1871 k. medaljen; deltog i akademiens utställningar 1860,...

Elbfas, Jacob Heinrich, Porträttmålare (1600 omkring – 1664)

Jacob Heinrich Elbfas, f. troligen omkring 1600 i Livland, d. i mars 1664 i Stockholm. Målare. Ankom till Sverige, troligen från Strassburg, 1622; avlade borgared i Stockholm 3 april 1626; ålderman i konterfejar- och målarämbetet i Stockholm (åldermansed 18 juni 1628); hovmålare hos drottning Maria Eleonora 1634.

G. m. Regina Henriksdotter.

Camphuysen, Govert Dircksz, Porträttmålare (1623/24 – 1672)

Camphuysen, Govert Dircksz., f. 1623 eller 1624, d. 1672 (begraven i Nieuwe kerk i Amsterdam 4 juli). Föräldrar: predikanten Dirck Rafelsz. Camphuysen och Anna van iUendorp. Omtalas 11 sept. 1643 i staden Amsterdams handlingar som porträttmålare; råkade senare antagligen på obestånd, då inventarium över hans ägodelar upprättades 4 mars 1652; hade sannolikt redan då lämnat Amsterdam och ...

Ehrenstrahl, Anna Maria, Porträttmålare (1666 – 1729)

2. Anna Maria Ehrenstrahl, den föregåendes dotter, dp 4 sept. 1666 i Stockholm (Tysk.), d. 22 okt. 1729 där. Målarinna.

G. 25 nov. 1688 i Stockholm (Tysk.) m. v. presidenten i Svea hovrätt Johan Wattrang, f. 25 maj 1659 i Stockholm (Nik.), d. 17 febr. 1724.

Ehrenstrahl, David Klöker (Klöcker), Historiemålare, Porträttmålare (1628 – 1698)

1. David Klöker (Klöcker), adlad Ehrenstrahl, dp 27 april 1628 i Hamburg (St. Nikolai), d. 27 okt. (gravsten i Storkyrkan, Stockholm; själaringning 28 okt.) 1698 i Stockholm (Nik.). Skrivare vid svenska kansliet i Osnabriück under förhandlingarna före Westfaliska freden; ägnade sig samtidigt åt teckning och målning; studieresa i Nederländer...

Eklund, Anders, Porträttmålare (1737 omkring – 1802)

Eklund, Anders, f. omkr. 1737, d. 4 maj 1802 (enl. bouppteckn. 65 år) i Stockholm (Jak.). Porträttmålare i Stockholm.

G. 1) 11 febr. 1762 i Stockholm (Ad. Fr.) m. Märta Charlotta Åkerblad, f. 30 april 1741, d. 8 febr. 1763 i Stockholm, dotter av rådsvaktmästaren Lars Åkerblad och hans hustru; 2) omkr. 1764 m. barnmorskan Margareta...

Brate (f. Ekbom), Fanny I M, Genremålare, Porträttmålare (1861 – 1940)

Brate, Fanny Ingeborg Mathilda, f. Ekbom, den föregåendes hustru, f. 26 febr. 1861 i Stockholm. Föräldrar: förvaltaren hos konung Oskar II Johan Frans Gustav Oskar Ekbom och Henriette Alexandrine Dahlgren. Elev vid Klara Strömbergs flickskola 1868—77; åtnjöt undervisning i ritning vid slöjdskolan vintern 1877—78; elev därstädes 1878—79 ...

Breda, von, Carl Fredric, Porträttmålare (1759 – 1818)

3. Carl Fredric von Breda, den föregåendes son, f. 16 aug. 1759 i Stockholm, d. 1 dec. 1818 därstädes. Elev vid Konstakademien. Verkade som porträttmålare i London sommaren 1787— hösten 1796 och därefter i Stockholm; svensk hovmålare;. professor i teckning vid Konstakademien 26 nov. 1796 (K. fullmakt 20 dec. s. å.); e...

Breda, von, Lukas, Manufakturist, Porträttmålare (1676 – 1752)
1. Lukas von Breda d. ä., f. 18 apr. 1676 i Stockholm, d. 9 apr. 1752 därstädes. Föräldrar: köpmannen Pieter van Breda och Alice Hidding. Erhöll utbildning i målarkonsten hos Martin Meytens d. ä., troligen från 1690-talets förra hälft; reste 1704 över Tyskland och Nederländerna till Frankrike och vistades därefter i Paris till år 1712; utbildade sig därstädes till historie- och porträttmål...
Darell, Carl Fredrik M., Miniatyrist, Porträttmålare (1813 – tidigast 1839)

Darell, Carl Fredrik M., f. 14 okt. 1813 i Kristine församling i Göteborg, dödsår okänt. I dopboken antecknad som son till sergeanten vid Göta artilleriregemente Karl Gustaf Darell och Anna Christina Thorell (f Ruope). Erhöll undervisning vid Göta artilleriregementes skola (av Lancastertyp) i Göteborg; begav sig till Stockholm 1828; ans...

de Derichs, Sephonias

Sophonias de Derichs, f. 28 apr./9 maj 1712 i Stockholm, d. 1. febr. 1773 i S:t Petersburg. Föräldrar: kyrkoherden i holländska församlingen i Stockholm Johannes Diederichs och Elisabet Krüger. Medföljde målaren Martin van Meytens d. y. till Wien 1731; självständigt verksam i Tyskland från omkr. 1761.

Gift med Maria Johanna Magdalena de la Haye, f. 18 febr. 1733 i Wien, d. 3 febr...

Desmarées, Georg, Porträttmålare (1697 – 1776)

Desmarées, Georg, f. 27 okt. 1697 i Stockholm, d. 3 maj 1776. Föräldrar: bruksförvaltare Jean Desmarées och Sara Meijteris. Studier hos Martin Meijtens d. ä. på 1710-talet; resa till Holland, Tyskland 1724, Italien 1725, åter till Tyskland 1727; bosatte sig. i München 1730; kurbajersk hovmålare 1731; kallad till hoven i Bonn 1745—49 och 1753—54, Kassel 1752, Würzburg och Bamberg 1763, Mainz ...

Doordt, van, Jacob, Porträttmålare, Vaxpousserare (– 1629)

van (von) Doordt, Jacob, d. före 4 nov. 1629, trol. i Stockholm; hans änka Margareta nämnes där 1634. Trol. son till kopparstickaren Peter van der Doort i Hamburg och bror till vax-pousserarna Abraham och Isak von Doordt; verksam som porträtt- målare och vaxpousserare. Huvudsakligen bosatt i Hamburg men även verksam vid hoven i Danmark (1610—12, 1616, 1623 och 1626), Slesvig-Holstein (1621, ...

Dyrcks, Jonas, Porträttmålare, Kyrkomålare (1730 omkring – 1785)

Dyrcks (Dirks, Dijrks), Jonas (enl. bouppt. Johan Diedrich), f. omkr. 1730, d. 8 dec. 1785 på Ekenäs, Lena sn (Älvsb.). Har antagits vara av tysk börd och var möjligen från Hannover. Var 1763 volontär vid Artillerireg. i Göteborg; undervisade barn i rit- och teckningskonsten s. å.; verksam som målare i Västsverige med Göteborg som huvudort från 1700-talets mitt till omkr. 1778; sedan bosatt ...

Boklund, Johan Christoffer, Historiemålare, Porträttmålare (1817 – 1880)

Boklund, Johan Christoffer, f. 15 juli 1817 på Kulla-Gunnarstorp, d 9 dec. 1880 i Stockholm. Föräldrar: förvaltaren Johannes Kristoffer Boklund och Ingrid Agneta Fernström. Erhöll undervisning i litografi av ritläraren i Lund M. Körner 1832—36 samt biträdde denne vid hans arbeten; studerade vid Konstakadei-mien i Köpenhamn och på J. L. Lunds ateljé därstädes 1836—37; elev vid Konstakademiens...

Bonnier, Eva F, Målare, Porträttmålare (1857 – 1909)

3. Eva Fredrika Bonnier, den föregåendes dotter, f. 17 nov. 1857 i Stockholm, d 13 jan. 1909.

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se