Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
7 träffar, sida:  1 
Akrel, Fredrik, Gravör (1748 – 1804)

1. Fredrik (tidigare Fredric) Akrel, f. 27 maj 1748 i Öja församling i Strängnäs stift, d 6 nov. 1804. Föräldrar: kyrkoherden Per Acrelius och Katarina Elisabet Carstén. Studerade vid gymnasiet i Strängnäs och kom sedan till Uppsala, varest han blev student 28 jan. 1768; åtnjöt där undervisning i gravyrkonsten, av kartografen And...

Rehn, Johan (Jean) Eric, Arkitekt, Tecknare, Gravör (1717 – 1793)

Rehn, Johan (Jean) Eric[sson], f 18 maj 1717 (epitafium, se O G Rehn, s 78) trol i Sthlm, d 19 mars 1793 där, Jak o Joh. Son till Rebecca R. Inskr vid fortifikationen 33, elev vid K ritarakad 35, fortifikationslöjtn 39, utbildn i Paris 4045, anställd som ritare av Riksens ständers manufakturkontor 4 mars 4555, gravör vid VA 17 okt 4763, konduktö...

Martin, Johan Fredric, Grafiker, Tecknare, Gravör (1755 – 1816)

2 Martin, Johan Fredric, bror till M 1, dp 8 juni 1755 i Sthlm, Ty, d 28 sept 1816 där, Jak o Joh. Elev hos gelbgjutaråldermannen Johan Fredrik Reiff i Sthlm, bosatt i London 7076 o 7780, verksam som konstnär o lärare i Sthlm från aug 80, hovgravör, gravörpro...

Eckstein, Carl Gustaf, Målare, Lärare, Gravör (1766 – 1838)

Carl Gustaf Eckstein, f. 20 nov. 1766 i Stockholm (Tysk.), d. 6 maj 1838 där (Johannes). Föräldrar: snickarmästaren Carl Gustaf Eckstein och Anna Rosina Kelch. Gick först i målarlära; elev från mars 1779 vid Konstakademien, där han erhöll mindre belöningar för kompositioner över prisämnena 1787 och 1788 samt f&...

Broling, Carl Abraham, Gravör, Myntproberare (1798 – 1851)

2. Carl Abraham Broling, den föregåendes brorson, f. 20 febr. 1798 i Knista, d. 9 aug. 1851 i Paris. Föräldrar: kronofogden i Leke och Karlskoga fögderi Nils Kristian Broling och Lisa Karolina Schröder. E. o. kanslist och kopist i bergskollegium 1 aug. 1814; auskultant s. d.; tillika e. o. kammarskrivare i sundhetskollegiets fältläkarkontor 6 okt...

Berndes, Anton Ulric, Miniatyrist, Lantmätare, Gravör (1757 – 1844)

2. Anton Ulric Berndes, den föregåendes broder, f. 15 juni 1757 å Ramshäll i Alunda socken, d 11 apr. 1844 i Stockholm. Lantmäterielev vid Klosterorlunda i Östergötland 1772; avlade examen vid lantmäterikontoret 30 maj 1775; företog en studieresa till England 1794. Ämnesven vid lantmäteristaten 30 maj 1775; auskultant 24 sept...

Bergquist, Carl Eric, Gravör (1711 – 1781)

Bergquist, Carl Eric, f. 13 nov. 1711 i Helgesta, d 3 dec. 1781. Föräldrar: komministern i Helgesta och Hyttinge, Johannes Bergqvist och Kristina Bergander. Åtnjöt skolundervisning i Strängnäs; kom 1726 till sin mosters man kyrkoherden i Bettna Anders Geringius; sändes till Uppsala med sina kusiner, men inskrevs ej som student; åtnjöt där d...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se