Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
9 träffar, sida:  1 
Olof, Kung (– 800)

Olof, sveakonung i Birka åtminstone omkring 850.

Olof, Kung (900-talet – 900)

Olof, enligt sena och obestyrkta uppgifter sveakonung under 900-talets senare hälft tillsammans med sin bror Erik "segersäll" (bd 14).

Uppges ha varit g m Ingeborg, dtr till en i övrigt okänd Thrond Sulujarl.

Erik, Kung (– före 850)

1. Erik, sveakonung (d. före 850).

Erik Ringsson, Kung (900-talet – 900)

2. Erik Ringsson, konung (900-talet).

Emund Eriksson, Kung (– 900)

2. Emund Eriksson, konung (900-talets senare del), omtalas av Adam av Bremen såsom svensk kung i samband med händelserna 973–988. Han kan rimligtvis vara son till den konung Erik, som enligt Adam regerade i Sverige omkr. 936. Som Adam sannolikt fått uppgiften om E. av konung Sven Estridsson, synes den vara värd tilltro. E. är eljest okänd – ett ant...

Emund Ringsson, Kung (900-talets förra hälft – 900)

1. Emund Ringsson, konung (900-talets förra del), nämnes av Adam av Bremen såsom kung i Sverige jämte sin fader Ring och sin bror Erik vid tiden för ärkebiskop Unnis av Hamburg-Bremen besök i Birka 936. Då Adam här återger ett meddelande av kung Sven Estridsson, torde E:s historiska existens vara säkrad. Adams tidsättning å...

Björn, Kung (– levde på 800)

Björn (i latiniserad form Bern) hette enligt Rimbert den sveakonung, som genom legater hos kejsar Ludvig den fromme i Frankrike anhöll om hitsändande av några kristna lärare. Han mottog ock Ansgar och hans följeslagare väl, när de omkr. år 830 i legaternas sällskap anlände till Birka. Med denne konung har man av gammalt identifierat den i västnordisk ...

Björn Eriksson, Kung (– levde på 900)
Björn Eriksson nämnes såsom svensk konung i Hervararsagan, hos Snorre Sturlason och i några andra isländska arbeten. Men dessa uppgifter torde återgå till samma källa: Are Frodes nu förlorade Afi Sviakonunga. Ares källa har förmodligen varit någon isländsk skaldevisa. Men huruvida Björn Eriksson existerat, är tvivelaktigt. I så fall skulle han hava levat på 900-talet. Men Adam av Bremen, som å...
Anund, Kung (– levde på 800)

Anund. Den bremiske ärkebiskopen Rimbert omtalar i sin Vita Ansgarii (från slutet av 800-talet) en konung A., som, efter att först ha regerat i Sverige och sedan fördrivits, omkring år 844 med dansk hjälp gjorde ett misslyckat försök att återtaga sitt rike. Även i flera några århundraden yngre skrifter från Island och Nor...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se