Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
275 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abrahamson (f. Leman), Euphrosyne, Operasångerska (1836 – 1869)

2. Euphrosyne Abrahamson, f. Leman, den föregåendes hustru, f. 24 mars 1836 i Stockholm, d 7 febr. 1869. Föräldrar: handlanden John Leman och Emma Jacobson. Vid sexton års ålder elev av sångaren och sångläraren, sedermera professorn Julius Günther; uppträdde 1855 efter tre års utbildning vid en av Günther &a...

Afzelius, A August, Präst, Folkmusikupptecknare, Skald (1785 – 1871)

5. Arvid August Afzelius, f. 6 maj 1785 på Fjällåkra, Hornborga socken, d 25 sept. 1871 i Enköping. Föräldrar: komministern Per Persson Afzelius och Inga Magdalena Lindström. Vistades från sitt fjärde år, då fadern på grund av borgensförbindelser kommit på obestånd, till dess föräldrarnas hem nå...

Afzelius-Bohlin (f. Larsson), Davida Carolina, Operasångerska (1866 – 1955)

Afzelius-Bohlin, Davida Carolina, f. Larson, f. 30 dec. 1866 i Göteborg. Föräldrar: lantbrukaren Johan Anton Larson och Hilda Durchbach. Idkade sångstudier för Andreas Hallen i Göteborg 1882–83, för Frits Arlberg i Stockholm 1891–92 samt för professor Iffert i Dresden 1896–98. Uppträdde första gången offentligt v...

Agrell, Johan, Dirigent, Tonsättare (1701 – 1765)

Agrell, Johan, f. 1 febr. 1701 i Löt i Östergötland och (enligt den sannolikaste, från A: s styvbror, kyrkoherden i Borg och Löt, Peter Trysenius, härstammande uppgiften i Nürnbergisches gelehrtenlexikon) d 19 jan. 1765. Föräldrar: komministern i Borg och Löt Johannes Jonæ Agrelius och Margareta Landelius. Genomgick Linköpings gym...

Ahlström, Jacob Niclas, Organist, Tonsättare, Orkesterledare (1805 – 1857)

Ahlström, Jacob Niclas, f. 5 juni 1805 i Visby, d 14 maj 1857 i Stockholm. Föräldrar: svarvaren Johan Ahlström, bondson från Eskelhem, och Brita Kristina Wigström. Genomgick Visby trivialskola och gymnasium samt åtnjöt samtidigt undervisning i musik av de båda lärarna Karl och Johan Enequist; student i Uppsala 6 okt. 1824; hade kondition h...

Ahlström, Johan Alfred, Organist, Tonsättare (1833 – 1910)

Ahlström, Johan Alfred, f. 1 jan. 1833 i Stockholm, d 26 mars 1910. Föräldrar: sadelmakaregesallen Johan Ahlström och Kristina Ulrika Dittling. Lär redan vid elva års ålder ha spelat orgel vid skolans morgongudstjänster; skötte vid tretton års ålder orgelverket i änkehusets kyrka i Stockholm, avlade folkskollärarexamen 1848...

Ahnfelt, Oscar, Musiker, Väckelsepredikant, Tonsättare (1813 – 1882)

3. Oscar Ahnfelt, de båda föregåendes broder, f. 21 maj 1813 i Gullarps församling, d 22 okt. 1882.

Gift 1844 med Klara Strömberg, f. 1819, d 19 mars 1896, dotter av fältkamreraren K. F. Strömberg.

Alfvén, Hugo E, Dirigent, Tonsättare (1872 – 1960)

Alfvén, Hugo Emil, f. 1 maj 1872 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Alfvén och Lotten Axelsson Puke. Studerade vid norra latinläroverket i Stockholm; elev vid musikkonservatoriet vt. 1887–vt. 1891, där hans lärare i violinspelning var professor J. Lindberg; studerade därefter omkring sex. år violinspel för pr...

Almati-Rundberg, A Adele L, Operasångerska (1861)

Almati-Rundberg, Alma Adéle Louise, f. 23 febr. 1861 i Jersey City, N. J. Föräldrar: skeppskaptenen Berthold Hein Heitmann och Emma Henrietta Gercken. Upptogs efter föräldrarnas död av sedermera chefen för svenska telegrambyrån Alfred Harald Emil Fich och hans hustru, vilka överflyttade från Berlin till Stockholm 1868, och antog läng...

Andersen, Anton J, Cellist (1845 – 1926)

Andersen, Anton Jörgen, f. 10 okt. 1845 i Kristiansand. Föräldrar: trädgårdsmästaren John Andersen och Karen Andrea Gundersen. Anställdes efter slutade musikstudier såsom violoncellist vid teatern i Kristiania 1864 samt vid Trondhjems teater 1865; violoncellist vid hovkapellet i Stockholm 15 okt. 1871; förste cellist 1 sept. 1880; erhöll av...

Andersson, Nils, Jurist, Folkmusikupptecknare (1864 – 1921)

Andersson, Nils, f. 29 juli 1864 i Hofterup. Föräldrar lantbrukaren Anders Andersson och Hanna Ottosdotter. Intogs i Lunds h. allmänna läroverk ht. 1880; avlade mogenhetsexamen där 28 maj 1886; student i Lund ht. s. å.; fil. kand. 31 jan. 1889; jur. utr. kand. 28 apr. 1892; har med understöd av domarstipendier företagit resor till Tyskland 1906 och 19...

Andersson, E C Richard, Pianist, Musiklärare, Tonsättare (1851 – 1918)

Andersson, Ernst Christian Richard, f. 22 aug. 1851 i Stockholm, d 20 maj 1918 därstädes. Föräldrar: kommendörkaptenen Fredrik Leonard Andersson och Cecilia Holmstedt. Började redan vid fyra á fem års ålder spela piano, först för modern och sedan för fru Rosalie Östergren i Karlskrona; erhöll jämväl undervisn...

Andersson-Sörensen, Wendela Linnea, Operasångare (1860 – 1926)

Andersson-Sörensen, Wendela Linnea, f. 19 nov. 1860. Föräldrar; musikern Johan August Andersson och Gustava Vilhelmina Berggren. Studerade sång för Isidor Dannström och plastik för Signe Hebbe; debuterade efter femton månaders studier 17 dec. 1878 å Nya teatern i Göteborg såsom Serpolette i »Cornevilles klockor»; upptr&au...

Andrée, Elfrida, Organist, Tonsättare (1841 – 1929)

Andrée, Elfrida, f. 19 febr. 1841 i Visby, d 11 jan i Gbg, Vasa. Föräldrar: provinsialläkaren därstädes Andreas Andrée och Eberhardina Lovisa Lyth. Erhöll liksom systern Fredrika (sedermera operasångerska; se Stenhammar) musikundervisning av fadern och därefter av domkyrkoorganisten i Visby Vilhelm Söhrling; avlade or...

Anjou, Nils Erhard, Organist, Musiklärare (1852 – 1922)

4. Nils Erhard Anjou, i 8 jan. 1852 i Länna, Stockholms län. Föräldrar: folkskolläraren Frans Nils Anjou och Sara Stjärnberg. Avlade folkskollärarexamen 8 juni 1872 i Uppsala, organistexamen därstädes 16 dec. 1873 samt organist-, kyrkosångar-och musiklärarexamen vid musikkonservatoriet i Stockholm 29, 30 och 31 maj 1888; har studerat- s...

Sjöblom, Ulla M, Skådespelare, Sångare (1927 – 1989)

Sjöblom, Ulla Maria, f 11 maj 1927 i Sthlm, S:t Göran, d 3 aug 1989 där, Kat. Föräldrar: skomakaren Johan Bernhard S o Elsa Maria Ulrika Isacson. Studentex vid H a l för flickor på Norrmalm, Sthlm, 8 maj 47, elev vid Helsingborgs stadsteater 48–50, vid Dramatiska teaterns elevskola 50–53, skådespelerska bl a vid Dramatiska teatern 53&ndas...

Sjögren, J G Emil, Tonsättare (1853 – 1918)

Sjögren, Johan Gustaf Emil, f 16 juni 1853 i Sthlm, Klara, d 1 mars 1918 i Sthlm, Joh (enl db för Knivsta, Sth). Föräldrar: klädeshandlaren Johan Gustaf S o Christina Catharina Lifgren. Elev vid Nya elementarskolan, Sthlm, 64–68, vid Musikkonservatoriet vt 69, avgångsex där 16 dec 74, biträde i Isidor Dannströms (bd 10) pianomagas...

Skilondz, Adelaide A, Operasångare, Sångpedagog (1882 – 1969)

Skilondz, Adelaide Andrejewa, f 27 jan 1882 i S:t Petersburg, d 5 april 1969 i Sthlm, Osc. Föräldrar: översten Leo Andrejeff o Adelaide Christman. Utbildn i sång, musikteori o pianospel vid konservatoriet i S:t Petersburg, verksam vid Marinskijteatern (kejserl operan) där 08–10, engagerad vid Hofoper i Berlin 10–nov 14, kom till Sverige nov 14, fast...

Skjöldebrand, Anders Fredrik, Tecknare, Arméofficer, Statsråd, Tonsättare, Politiker (1757 – 1834)

2 Skjöldebrand, Anders Fredrik, son till S 1, f 14 juli 1757 i Alger (1770 års genea:ler, RHA), d 23 aug 1834 i Sthlm, Jak o Joh. Inskr vid UU 7 maj 73, kvartermästare vid Södra skånska kavallerireg 12 april 74, stabskornett där 14 dec 74, löjtn där 6 juni 77, deltog i riksdagarna 78, 92, 00, 09–10 (led av KU), 15, 17–18, 23, 28&...

Rydberg, Sam H, Tonsättare, Militärmusiker (1885 – 1956)

Rydberg, Sam Hjalmar, f 27 okt 1885 i Nyköping, Östra förs, d 25 mars 1956 i Sthlm, Kat. Föräldrar: typografen Wilhelm Hjalmar R o Alina Fredrika Rundquist. Musikelev (trumslagare) vid Södermanlands reg 1 maj 99, trumpetare (musikdistinktionskorpral) vid Svea ingenjörkår 06, trumpetare i Sthlms konsertfören, på Oscarsteatern, Folkteatern o ...

Sahlström, Eric J, Tonsättare, Spelman, Nyckelharpist, Instrumentmakare (1912 – 1986)

Sahlström, Eric Johan, f 24 aug 1912 i Vendel, Upps, d 7 juni 1986 i Tegelsmora, Upps. Föräldrar: torparen o spelmannen Anders Gustaf S o Kristina Katarina Wenngren. Lantarbetare o lantbrukare i Göksby, Tegelsmora. Nyckelharps- o instrumentbyggare, kompositör, pedagog. – Riksspelman 46, erhöll bl a MA:s medalj För tonkonstens främjande 69.

Sandberg, Herbert L, Dirigent (1902 – 1966)

Sandberg, Herbert Ludwig, f 26 febr 1902 i Breslau, Tyskland (nu Wroclaw, Polen), d 7 jan 1966 i Danderyd, Sth. Föräldrar: Dr med Richard S o Franziska Rosenthal. Musikstudier för Julius Prüwer, Breslau, 13–19, studentex där 19, repetitör o bitr kapellmästare vid Stadttheater där 19, studier i Berlin vid Grosse Volksoper som assistent till Leo Bl...

Sandberg, Sven-Olof, Journalist, Operasångare (1905 – 1974)

Sandberg, Sven-Olof, f 28 dec 1905 i Sthlm, Ad Fredr, d 20 aug 1974 i Danderyd, Sth. Föräldrar: maskinsättaren Carl Johan S o Ottilia (Tilly) Wilhelmina Andersson. Grammofonsångare o schlagertextförf från 27, engagerad vid ab Radiotjänst (från 57 ab Sveriges radio), bl a som programproducent, från 27, gjorde årliga folkparksturnée...

Rolf, Ernst R, Skådespelare, Sångare, Musikförläggare (1891 – 1932)

Rolf (före 1913 Johansson), Ernst Ragnar, f 20 jan 1891 i Falun, d 25 dec 1932 i Sthlm (enl db för Djursholm). Föräldrar: skräddaren Klas Albert Johansson o Emma Karolina Wikström. Engagerad vid olika resande teatersällsk 07–10, kuplettsångare i bl a Sthlm, Kristiania o Trondheim från 10, skivartist från 10, grundade Ernst R...

Roman, Johan Helmich, Hovkapellmästare, Tonsättare (1694 – 1758)

Roman, Johan Helmich, f 26 okt (Sahlstedt, s 208), dp 31 okt 1694 i Sthlm, Hovförs, d 20 nov 1758 i Ryssby, Kalm (Bengtsson 1955, s 61 ff o där anf litt). Föräldrar: hovkapellisten Johan R o Catharina Margaretha v Elswich. Hovkapellist 1 jan 11, utlandsvistelse (London) nov 16–maj 21, v hovkapellmästare 18 dec 21, hovkapellmästare 23 jan 27–45, utlan...

Rosenberg, Hilding C, Tonsättare (1892 – 1985)

Rosenberg, Hilding Constantin, f 21 juni 1892 i Bosjökloster, Malm, d 19 maj 1985 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: trädgårdsmästaren Carl Magnus R o Dotilda (Hilda) Karolina Pamp. Organist- o kyrkosångarex i Kalmar 09, studerade piano för Richard Andersson i Sthlm 14–18, studier vid Musikkonservatoriet där 15–17 o 19, dir...

Rybrant, K Gösta H, Violinist, Musikjournalist (1904 – 1967)

1 Rybrant, Knut Gösta Herman, f 20 jan 1904 i Norrköping, S:t Olai, d 16 aug 1967 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: maskinisten Axel Theodor Jonsson o Klara Amanda Fagerberg. Violinist i biograforkester i Norrköping 19, i Norrköpings orkesterfören 21, vid olika restauranger o biografer i Sthlm 22, studerade violin vid MA 2728, andre violinist vid Sthlms konsertfören 28, studera...

Rybrant, Stig A, Kapellmästare, Tonsättare (1916 – 1985)

2 Rybrant, Stig Alvar, brorson till R 1, f 8 aug 1916 i Norrköping, S:t Olai, d 9 aug 1985 i Geiranger, Norge (enl db för Sthlm, Hägersten). Föräldrar: kantorn Ernst Axel Jonsson o Ester Eleonora Ferm. Studentex vid H a l i Norrköping 34, lägre organist- o kantorsex i Linköping 34, studier vid Musikkonservatoriet i Sthlm för bl a S Brande...

Pergament, Moses, Dirigent, Violinist, Tonsättare (1893 – 1977)

Pergament, Moses, f 21 sept 1893 (nya stilen) i Hfors, Mosaiska, d 5 mars 1977 i Gustavsberg, Sth. Föräldrar: grosshandlaren Jehuda (Judel) P o Chaje-Mere (Miriam Maria) Polarsky. Elev vid Nya sv lärov i Hfors, vid musikkonservatoriet i S:t Petersburg 08–12, studentex vid Nya sv lärov 13, inskr vid Alexanderuniv:s i Hfors fil fak 13–dec 15, dirigent för A...

Perne, Nils J, Tonsättare (1905 – 1965)

Perne, Nils Johan, f 4 maj 1905 i Uppsala, Domk, d 27 dec 1965 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: dir Carl Johan P o Thora Nikolina Jönsson. Elev vid Sthlms handelsgymn, vid Frans Schartaus handelsinst i Sthlm 22–25, drev tills med Georg Eliasson Nils Georgs musikförlag ab o ab Nils-Georgs teaterförlag 27–38, led av styr där 30–38, teaterchef o admini...

Persson, K Åke, Jazzmusiker, Trombonist (1932 – 1975)

Persson, Karl Åke, f 25 febr 1932 i Hässleholm, d 5 febr 1975 i Sthlm, Gust Vasa. Föräldrar: byggnadssnickaren Per Emil P o Karin Sofia Svensson. Trombonist i orkestrar i Sthlm ledda av Simon Brehm 5152 o 53

Peterson-Berger, O Wilhelm, Kritiker, Tonsättare, Musikskriftställare (1867 – 1942)

Peterson-Berger, Olof Wilhelm, f 27 febr 1867 i Ullånger, Vnl, d 3 dec 1942 i Östersund (enl db för Frösö, Jämtl). Föräldrar: förste lantmätaren Olof Peterson o Sofia Wilhelmina Berger. Mogenhetsex vid H a l i Umeå vt 85, elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm jan 86, organistex där maj 89, studerade i Dresden komposition för E...

Petrini, Märtha C, Operasångare, Sångpedagog (1866 – 1932)

1 Petrini, Martha Christina, f 18 aug 1866 i Falun, d 2 juli 1932 i Sthlm (enl db för Täby, Sth). Föräldrar: skomakarmästaren o grosshandlaren Henrik Edvard P o Anna Catharina Lindström. Elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm ht 83vt 87 (ej examen), studerade sång för bl a S-Y Bax i Paris 8789 o dramatik för

Petrus Olavi, Författare, Översättare, Tonsättare (– 1378)

Petrus Olavi, f i Skänninge, d 16 sept 1378 i Vadstena. Föräldrar: Olof o Botilda Petersdtr. Studerade vid univ, prästvigd, mag, förest för Helgeandshuset i Skänninge till 49, biktfader åt Birgitta Birgersdtr (bd 4), reste tills med henne till Italien o andra länder samt förestod hennes hushåll 49–73, återvän...

Pettersson, G Allan, Tonsättare (1911 – 1980)

Pettersson, Gustaf Allan, f 19 sept 1911 i Västra Ryd, Upps, d 20 juni 1980 i Sthlm, Maria. Föräldrar: smeden Karl Viktor P o Ida Paulina Svenson. Studier vid Musikkonservatoriet i Sthlm 30–38, bl a för J Ruthström (violin), A Runnquist o F Erdtel (altviolin) o G Nordqvist (harmonilära), högre altviolinstudier för M Vieux i Paris 39&ndas...

Pinet, K H Theodor, Tonsättare (1875 – 1968)

Pinet, Karl Henrik Theodor, f 17 aug 1875 i Hammar, Ör, d 22 april 1968 i Sthlm, Joh. Föräldrar: bokhållaren Johan Frans Theodor Louis P o Alma Lovisa Alexandra Malmsten. Elev vid Lägre lärov i Askersund 86–89, musikstudier i Frankrike 89–92, elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm vt 93–vt 98, organistex 30 maj 96, pianostämmarex 11 dec 97,...

Prytz, Eva, Operasångare (1917 – 1987)

Prytz, Eva, f 20 april 1917 i Kristiania, Norge, d 16 dec 1987 i Drammen, där. Föräldrar: driftsingenjören Didrik P o Ingeborg Astri Knudsen. Eksamen artium i Drammen, studier i språk vid univ i Oslo o musikteori i Oslo, elev i Musikhögskolans operaklass, Sthlm, 43–45, studerade sång för Andrejeva v Skilondz där, engagerad vid K teatern hösten 46juni 67. &nbs...

Pålson-Wettergren, Gertrud, Operasångare (1897 – 1991)

Pålson-Wettergren, Gertrud, f 17 febr 1897 i Västra Sallerup, Malm, d 26 nov 1991 i Sthlm, Kat. Föräldrar: handlanden Nils Pålson o Anna Lindahl. Elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm 1419, vid Operaskolan där 2223, debuterade vid K teatern 31 jan 22, anställd där 2348, lär där 52, framträdde vid Metropolitan Opera i New York 3538, vid C...

Rabe, J Julius, Musikkritiker, Radiotjänsteman, Musikchef (1890 – 1969)

Rabe, Johan Julius, f 13 juli 1890 i Sthlm, Hedv El, d 7 nov 1969 i Lidingö (enl db för Danderyd, Sth). Föräldrar: bankdirektören Pehr Reinhold R o Julia Augusta Jennings. Studentex vid H a l för gossar å Norrmalm, Sthlm, 08, musikstudier för Richard Andersson (bd 1) o Bror Beckman ...

Rackwitz, Georg Christoffer, Orgelbyggare (1760 – 1844)

Rackwitz, George Christoffer, dp 2 febr 1760 i Pressburg, Ungern (nu Bratislava, Slovakien), d 11 juli 1844 i Sthlm, Ty. Föräldrar: borgaren o snickaremästaren Johann Michael Rakovitz o Maria Elisabeth. Anställd hos orgel- o klaverbyggaren Nicolai Kirsnick, S:t Petersburg, 82, kan beläggas som gesäll hos instrumentmakaren Mathias Petter Kra...

Ralf, Einar C, Konsertsångare, Dirigent, Musiklärare (1888 – 1971)

2 Ralf, Einar Christian, bror till R 1, f 24 juli 1888 i Malmö, S:t Pauli, d 27 sept 1971 i Sthlm, Högalid. Mogenhetsex vid H a l för gossar i Malmö 7 juni 09, inskr vid LU 3 febr 10, elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm 12–18, musiklär- o kyrkosångarex där 15, dirigent för Sthlms studentsångarförb 1770, kantor i Katar...

Ralf, Oscar G, Skådespelare, Operasångare (1881 – 1964)

1 Ralf, Oscar Georg, f 3 okt 1881 i Malmö, Caroli, d 3 april 1964 i Kalmar. Föräldrar: orgelbyggaren o kyrkomusikern Hans P:son R o Hilda Maria Granquist. Mogenhetsex vid Malmö h a l 25 maj 00, inskr vid LU 14 sept 00vt 02, stipendiat vid K teatern i Sthlm 02, studerade sång för John Forsell (bd 16) 0204, ope...

Ralf, Torsten I, Operasångare (1901 – 1954)

3 Ralf, Torsten Ivar, bror till R 1 o R 2, f 2 jan 1901 i Malmö, S:t Pauli, d 27 april 1954 i Sthlm, Engelbr. Studentex vid Malmö h a l vt 19, assistent vid Telegrafverket 2029, studerade sång i Sthlm för Haldis Ingebjart o för John Forsell (bd 16) 2829, d...

Randel, Andreas, Violinist, Tonsättare (1806 – 1864)

Randel, Andreas, f 6 okt 1806 i Ramdala, Blek, d 27 okt 1864 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: torparen Peter Andersson o Elin Andersdtr. Musikstudier för F Baillot (violin) o L Cherubini (komposition) vid Musikkonservatoriet i Paris 22–28, avgångsbetyg från konservatoriet 9 maj 28, violinist vid Hovkapellet i Sthlm 1 okt 28, andre konsertmästare 1 juli 38, f&ou...

Rangström, A J Ture, Dirigent, Tonsättare (1884 – 1947)

Rangström, Anders Johan Ture, f 30 nov 1884 i Sthlm, Hedv El, d 11 maj 1947 där, Högalid. Föräldrar: läderhandlaren o skofabrikören Johan (John) Petter R o Charlotta Wilhelmina Andersson. Skolgång i Östermalms lägre allm lärov 94–99, i H latinlärov å Norrmalm 99–03, mogenhetsex där 14 maj 03, studier i kontra...

Rappe-Welden, Signe, Operasångare, Konsertsångare, Sångpedagog (1879 – 1974)

4 Rappe-Welden, Signe, dotter till R 3, f 24 sept 1879 i Sthlm, Klara, d 21 maj 1974 i Danderyd, Sth. Sångstudier för Thekla Falck-Hofer i Sthlm 99–03, för Thérèse Behr-Schnabel i Berlin 04–05, för Etelka Gerster-Gardini i Berlin o Bologna 05–06, engagerad bl a vid hovoperan i Mannheim 06–08, vid kejserliga hovoperan i Wien 08–11, vid K ...

Ohlson, Märtha L M, Pianist, Pianopedagog (1876 – 1966)

Ohlson, Martha Laura Margareta, f 27 juli 1876 i Sthlm, Ad Fredr, d 23 juni 1966 där, Matt. Föräldrar: eo kontorsskrivaren Carl Theodor O o Johanna Albertina Andersson. Elev vid Musikkonservatoriet, Sthlm, 86–93, studier för prof L Lundberg, Sthlm, 93–99 o för prof Raoul Pugno, Paris, 99–00, medv i Sthlms arbetareinst:s konsertverksamhet 95–08...

Olin, Elisabeth, Skådespelare, Sångare (1740 – 1828)

Olin, Elisabeth, dp 8 dec 1740 i Sthlm, Kat, d 26 mars 1828 där, Nik. Föräldrar: organisten k hovmusicus Peter Lillström o skådespelerskan Elisabeth Söderman. Erhöll sångundervisn av fadern o av hovkapellmästaren F Zellbell d y, debuterade på K teatern 18 jan 73, verksam där 7384 (dock uppförd på teaterns pensionsstat först 04), erhöll av K M:t livstidspension 19 sept 78, först...

Olrog, Ulf Peder T, Tonsättare, Visdiktare, Visforskare (1919 – 1972)

Olrog, Ulf Peder Thorvaldsson, f 27 febr 1919 i Sthlm, Engelbr, d 13 febr 1972 i Dalarö, Sth (kbf i Sthlm, Hedv El). Föräldrar: sysslomannen Thorvald O o Hervor Jeanna Amalia Andrén. Studentex vid Nyköpings h a l 13 maj 38, inskr vid UU 19 aug 38, FK 27 maj 42, FM där 15 dec 44, förest för Sv visarkiv, Sthlm, 51–54, sekr i styr där fr&arin...

Olsson, Otto E, Organist, Tonsättare (1879 – 1964)

Olsson, Otto Emanuel, f 19 dec 1879 i Sthlm, Nik, d 1 sept 1964 där, Hedv El. Föräldrar: kusken Johannes (Johan) O o Kerstin Nilsson. Studier för organisten Albert Lindström (piano o orgel), Sthlm, vid Musikkonservatoriet 93–01, bla för A Lagergren (orgel), O Bolander (piano) o J Dente (kontrapunkt, komposition o instrumentation), organistex 30 maj 96, pia...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se