Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
115 träffar, sida:  1 2 3 
Agrell, Johan, Kompositör, Dirigent (1701 – 1765)

Agrell, Johan, f. 1 febr. 1701 i Löt i Östergötland och (enligt den sannolikaste, från A: s styvbror, kyrkoherden i Borg och Löt, Peter Trysenius, härstammande uppgiften i Nürnbergisches gelehrtenlexikon) d 19 jan. 1765. Föräldrar: komministern i Borg och Löt Johannes Jonæ Agrelius och Margareta Landelius. Genomgick Linköpings gym...

Ahlström, Jacob Niclas, Kompositör, Organist, Orkesterledare (1805 – 1857)

Ahlström, Jacob Niclas, f. 5 juni 1805 i Visby, d 14 maj 1857 i Stockholm. Föräldrar: svarvaren Johan Ahlström, bondson från Eskelhem, och Brita Kristina Wigström. Genomgick Visby trivialskola och gymnasium samt åtnjöt samtidigt undervisning i musik av de båda lärarna Karl och Johan Enequist; student i Uppsala 6 okt. 1824; hade kondition h...

Ahlström, Johan Alfred, Kompositör, Organist (1833 – 1910)

Ahlström, Johan Alfred, f. 1 jan. 1833 i Stockholm, d 26 mars 1910. Föräldrar: sadelmakaregesallen Johan Ahlström och Kristina Ulrika Dittling. Lär redan vid elva års ålder ha spelat orgel vid skolans morgongudstjänster; skötte vid tretton års ålder orgelverket i änkehusets kyrka i Stockholm, avlade folkskollärarexamen 1848...

Alfvén, Hugo E, Kompositör, Dirigent (1872 – 1960)

Alfvén, Hugo Emil, f. 1 maj 1872 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Alfvén och Lotten Axelsson Puke. Studerade vid norra latinläroverket i Stockholm; elev vid musikkonservatoriet vt. 1887–vt. 1891, där hans lärare i violinspelning var professor J. Lindberg; studerade därefter omkring sex. år violinspel för pr...

Andersson, E C Richard, Kompositör, Pianist, Musiklärare (1851 – 1918)

Andersson, Ernst Christian Richard, f. 22 aug. 1851 i Stockholm, d 20 maj 1918 därstädes. Föräldrar: kommendörkaptenen Fredrik Leonard Andersson och Cecilia Holmstedt. Började redan vid fyra á fem års ålder spela piano, först för modern och sedan för fru Rosalie Östergren i Karlskrona; erhöll jämväl undervisn...

Andrée, Elfrida, Kompositör, Organist (1841 – 1929)

Andrée, Elfrida, f. 19 febr. 1841 i Visby, d 11 jan i Gbg, Vasa. Föräldrar: provinsialläkaren därstädes Andreas Andrée och Eberhardina Lovisa Lyth. Erhöll liksom systern Fredrika (sedermera operasångerska; se Stenhammar) musikundervisning av fadern och därefter av domkyrkoorganisten i Visby Vilhelm Söhrling; avlade or...

Sjögren, J G Emil, Kompositör (1853 – 1918)

Sjögren, Johan Gustaf Emil, f 16 juni 1853 i Sthlm, Klara, d 1 mars 1918 i Sthlm, Joh (enl db för Knivsta, Sth). Föräldrar: klädeshandlaren Johan Gustaf S o Christina Catharina Lifgren. Elev vid Nya elementarskolan, Sthlm, 64–68, vid Musikkonservatoriet vt 69, avgångsex där 16 dec 74, biträde i Isidor Dannströms (bd 10) pianomagas...

Skjöldebrand, Anders Fredrik, Tecknare, Riksdagsledamot, Arméofficer, Kompositör, Statsråd, General (1757 – 1834)

2 Skjöldebrand, Anders Fredrik, son till S 1, f 14 juli 1757 i Alger (1770 års genea:ler, RHA), d 23 aug 1834 i Sthlm, Jak o Joh. Inskr vid UU 7 maj 73, kvartermästare vid Södra skånska kavallerireg 12 april 74, stabskornett där 14 dec 74, löjtn där 6 juni 77, deltog i riksdagarna 78, 92, 00, 09–10 (led av KU), 15, 17–18, 23, 28&...

Roman, Johan Helmich, Kompositör, Hovkapellmästare (1694 – 1758)

Roman, Johan Helmich, f 26 okt (Sahlstedt, s 208), dp 31 okt 1694 i Sthlm, Hovförs, d 20 nov 1758 i Ryssby, Kalm (Bengtsson 1955, s 61 ff o där anf litt). Föräldrar: hovkapellisten Johan R o Catharina Margaretha v Elswich. Hovkapellist 1 jan 11, utlandsvistelse (London) nov 16maj 21, v hovkapellmästare 18 dec 21, hovkapellmästare 23 jan 2745, utlandsresa (England,...

Rosenberg, Hilding C, Kompositör (1892 – 1985)

Rosenberg, Hilding Constantin, f 21 juni 1892 i Bosjökloster, Malm, d 19 maj 1985 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: trädgårdsmästaren Carl Magnus R o Dotilda (Hilda) Karolina Pamp. Organist- o kyrkosångarex i Kalmar 09, studerade piano för Richard Andersson i Sthlm 1418, studier vid Musikkonservatoriet där 1517 o...

Rybrant, Stig A, Kompositör, Kapellmästare (1916 – 1985)

2 Rybrant, Stig Alvar, brorson till R 1, f 8 aug 1916 i Norrköping, S:t Olai, d 9 aug 1985 i Geiranger, Norge (enl db för Sthlm, Hägersten). Föräldrar: kantorn Ernst Axel Jonsson o Ester Eleonora Ferm. Studentex vid H a l i Norrköping 34, lägre organist- o kantorsex i Linköping 34, studier vid Musikkonservatoriet i Sthlm för bl a S Brand...

Pergament, Moses, Kompositör, Dirigent, Violinist (1893 – 1977)

Pergament, Moses, f 21 sept 1893 (nya stilen) i Hfors, Mosaiska, d 5 mars 1977 i Gustavsberg, Sth. Föräldrar: grosshandlaren Jehuda (Judel) P o Chaje-Mere (Miriam Maria) Polarsky. Elev vid Nya sv lärov i Hfors, vid musikkonservatoriet i S:t Petersburg 0812, studentex vid Nya sv lärov 13, inskr vid Alexanderuniv:s i Hfors fil fak 13dec 15,...

Perne, Nils J, Kompositör (1905 – 1965)

Perne, Nils Johan, f 4 maj 1905 i Uppsala, Domk, d 27 dec 1965 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: dir Carl Johan P o Thora Nikolina Jönsson. Elev vid Sthlms handelsgymn, vid Frans Schartaus handelsinst i Sthlm 2225, drev tills med Georg Eliasson Nils Georgs musikförlag ab o ab Nils-Georgs teaterförlag 27...

Peterson-Berger, O Wilhelm, Kompositör, Kritiker, Musikalisk skriftställare (1867 – 1942)

Peterson-Berger, Olof Wilhelm, f 27 febr 1867 i Ullånger, Vnl, d 3 dec 1942 i Östersund (enl db för Frösö, Jämtl). Föräldrar: förste lantmätaren Olof Peterson o Sofia Wilhelmina Berger. Mogenhetsex vid H a l i Umeå vt 85, elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm jan 86, organistex där maj 89, studerade i Dresden komposition för E Kretschmer o piano för H Scholtz 89

Petrus Olavi, Författare, Kompositör, Översättare (– 1378)

Petrus Olavi, f i Skänninge, d 16 sept 1378 i Vadstena. Föräldrar: Olof o Botilda Petersdtr. Studerade vid univ, prästvigd, mag, förest för Helgeandshuset i Skänninge till 49, biktfader åt Birgitta Birgersdtr (bd 4), reste tills med henne till Italien o andra länder samt förestod hennes hushåll 4973, återvände till Sverige...

Pettersson, G Allan, Kompositör (1911 – 1980)

Pettersson, Gustaf Allan, f 19 sept 1911 i Västra Ryd, Upps, d 20 juni 1980 i Sthlm, Maria. Föräldrar: smeden Karl Viktor P o Ida Paulina Svenson. Studier vid Musikkonservatoriet i Sthlm 3038, bl a för J Ruthström (violin), A Runnquist o F Erdtel (altviolin) o G Nordqvist (harmonilära), högre altviolinstudier för M Vieux i ...

Pinet, K H Theodor, Kompositör (1875 – 1968)

Pinet, Karl Henrik Theodor, f 17 aug 1875 i Hammar, Ör, d 22 april 1968 i Sthlm, Joh. Föräldrar: bokhållaren Johan Frans Theodor Louis P o Alma Lovisa Alexandra Malmsten. Elev vid Lägre lärov i Askersund 8689, musikstudier i Frankrike 8992, elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm vt 93vt 98, organistex 30 maj 96, pianostämmarex 11 dec 97, kyrkosångarex ...

Randel, Andreas, Kompositör, Violinist (1806 – 1864)

Randel, Andreas, f 6 okt 1806 i Ramdala, Blek, d 27 okt 1864 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: torparen Peter Andersson o Elin Andersdtr. Musikstudier för F Baillot (violin) o L Cherubini (komposition) vid Musikkonservatoriet i Paris 2228, avgångsbetyg från konservatoriet 9 maj 28, violinist vid Hovkapellet i Sthlm 1 okt 28, andre konsertmästare 1 juli 38, förste konsertmästare o violi...

Rangström, A J Ture, Kompositör, Dirigent (1884 – 1947)

Rangström, Anders Johan Ture, f 30 nov 1884 i Sthlm, Hedv El, d 11 maj 1947 där, Högalid. Föräldrar: läderhandlaren o skofabrikören Johan (John) Petter R o Charlotta Wilhelmina Andersson. Skolgång i Östermalms lägre allm lärov 94–99, i H latinlärov å Norrmalm 99–03, mogenhetsex där 14 maj 03, studier i kontra...

Olrog, Ulf Peder T, Kompositör, Visförfattare, Visforskare (1919 – 1972)

Olrog, Ulf Peder Thorvaldsson, f 27 febr 1919 i Sthlm, Engelbr, d 13 febr 1972 i Dalarö, Sth (kbf i Sthlm, Hedv El). Föräldrar: sysslomannen Thorvald O o Hervor Jeanna Amalia Andrén. Studentex vid Nyköpings h a l 13 maj 38, inskr vid UU 19 aug 38, FK 27 maj 42, FM där 15 dec 44, förest för Sv visarkiv, Sthlm, 5154, sekr i styr där från 54, FL vid UU 31 jan 52, bitr lär i folkdi...

Olsson, Otto E, Kompositör, Organist (1879 – 1964)

Olsson, Otto Emanuel, f 19 dec 1879 i Sthlm, Nik, d 1 sept 1964 där, Hedv El. Föräldrar: kusken Johannes (Johan) O o Kerstin Nilsson. Studier för organisten Albert Lindström (piano o orgel), Sthlm, vid Musikkonservatoriet 93–01, bla för A Lagergren (orgel), O Bolander (piano) o J Dente (kontrapunkt, komposition o instrumentation), organistex 30 maj 96, pia...

Oswald, E Gösta, Författare, Kompositör, Litteraturkritiker (1926 – 1950)

Oswald, Eric Gösta, f 9 juni 1926 i Sthlm, Matt, d 26 juli 1950 i Väskinde, Gotl (enl db för S:t Göran, Sthlm). Föräldrar: faktorn Eric Gustaf Adolf O o Judit Blenda Östberg. Studentex vid H a l för gossar å Norrmalm, Sthlm, 29 maj 45, inskr vid StH ht 45, ex i pianopedagogik vid Kursverksamheten där 23 maj 47, litt:kritiker i Aftontidn 46 o...

Njurling, Sten A W (Fred Winter), Kompositör (1892 – 1945)

Njurling, Sten Arvid Wilhelm (Fred Winter), f 30 jan 1892 i Sthlm, Jak o Joh, d 16 maj 1945 där, Hedv El. Föräldrar: advokaten Karl Vilhelm N o Maria Viktoria Reif. Studentex vid Norra latinlärov i Sthlm 12 maj 10, inskr vid StH 24 jan 11, studier i pianospeln för D Åhlén, i kontrapunkt o harmonilära för H Fryklöf (bd 16), studerade kom...

Nodermann, Preben M C, Kompositör, Kapellmästare (1867 – 1930)

Nodermann, Preben Magnus Christian, fil jan 1867 i Hjørring, Danmark, d 14 nov 1930 i Lunds stadsförs. Föräldrar: fotografen Johan Theodor N o Caroline Kirstine Linnemann. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 14 dec 86, inskr vid LU 13 sept 87, musikstudier för dir vid Khvns musik-konservato...

Nordqvist, J Conrad, Kompositör, Kapellmästare, Dirigent, Violinist (1840 – 1920)

Nordqvist, se även Nordquist.

Nordqvist, Johan Conrad, fil april 1840 i Vänersborg, d 16 april 1920 i Snårestad, Malm (kbf i Hedv El, Sthlm). Föräldrar: oboisten Olof N o Carolina Lindquist. Elev vid Västgöta-Dals reg:s musikkår 48, oboist där 55, elev vid MA 56, förste violinist vid Ladugårdslandsteatern 56, altviolinist i K hovkapellet 1 juli 59, musikanförare vid K teaterns balett ...

Nordqvist, Gustaf L, Kompositör, Organist (1886 – 1949)

Nordqvist, Gustaf Lazarus, f 12 febr 1886 i Sthlm, Ad Fredr, d 28 jan 1949 där, Matt. Föräldrar: arbetskarlen Anders Gustaf N o Augusta Johansson. Elev vid Musikkonservatoriet (MK) i Sthlm ht 0110, studerade bl a solistiskt pianospel för L Lundberg 0410 o kontrapunkt o komposition för

Norman, F V Ludvig, Kompositör, Musiklärare, Musikskribent (1831 – 1885)

Norman, Fredrik Vilhelm Ludvig, f 28 aug 1831 i Sthlm, Nik, d 28 mars 1885 där, Hovf. Föräldrar: bokhandlaren Johan N o Fredrica Amalia Engström. Elev vid Nya elementarskolan i Sthlm, musikstudier för pianisterna T Stein o J van Boom samt för tonsättaren A F Lindblad (bd 23) där på 40-talet, för M Hauptmann (kontrapunkt), I Moscheles (p...

Nystroem, Gösta, Kompositör (1890 – 1966)

Nystroem, Gösta, f 13 okt 1890 i Silvberg, Kopp, d 9 aug 1966 i Släp, Hall. Föräldrar: överläraren o organisten Carl Johan Nyström o Amanda Sofia Nilson. Bedrev musikstudier under olika perioder för L Lundberg (piano), A Bergenson (harmoni), A Hallén (komposition) o A Wiklund (piano) i Sthlm, folkskollärarex i Strängnäs ...

Munktell, Helena M, Kompositör (1852 – 1919)

5 Munktell, Helena Mathilda, syster till M 4, f 24 nov 1852 i Grycksbo, Stora Kopparberg, Kopp, d 10 sept 1919 i Sthlm, Osc. En av grundarna av Fören sv tonsättare 18. Tonsättare. - LMA 15. - Ogift.

Naumann, Johann Gottlieb (A), Kompositör, Kapellmästare (1741 – 1801)

Naumann, Johann Gottlieb (Amadeus), f 17 april 1741 i Blasewitz vid Dresden, Sachsen, d 23 okt 1801 i Dresden, Elias. Föräldrar: torparen o musikern Johann Georg N o Anna Rosina Ebert. Skolgång i Blasewitz o Dresden, studier för G Tartini i Padua 58–59, vistades i Neapel 61, i Rom o Bologna 62, debuterade som operakompositör i Venedig 63, kyrkokompositör vid hovet i Dresden 64, hovkammarkomp...

Mankell, Carl Abraham, Kompositör, Sångpedagog, Musikalisk skriftställare (1802 – 1868)

1 Mankell, Carl Abraham, f 16 april 1802 i Christiansfeld, Sönderjylland, Danmark, d 27 okt 1868 i Sthlm, Klara. Föräldrar: organisten o musikdirektören Johann Hermann M o Johanna Maria Keyser. Inflyttade till Sverige 23, innehade lackerarverkstad i Sthlm 23, burskap som manufakturist 10 febr 24, innehade rörelse med pianouthyrn o pianostämn, organist i Tyska förs o kantor i dess skola 25, s...

Mankell, Gustaf A, Kompositör, Musiklärare (1812 – 1880)

2 Mankell, Gustaf Adolf, bror till M 1, f 20 maj 1812 i Christiansfeld, Sönderjylland, Danmark, d 23 mars 1880 i Sthlm, Jak o Joh. Pianolär i Sthlm 33, organistex vid MA 8 aug 35, tf organist i Jakobs förs aug 35, ord organist där från 11 jan 36 (tilltr 1 maj 37), sånglär o kantor i Jakobs högre apologis tskola 36, organist i de herrnhut...

Mankell, I Henning, Kompositör, Musiklärare (1868 – 1930)

4 Mankell, Ivar Henning, halvbrors son till M 1 o M 2, f 3 juni 1868 i Härnösand, d 8 maj 1930 i Sthlm, Osc. Föräldrar: gymnastik- o teckningsläraren Emil Teodor M o Sofia Amalia Haeggström. Musikstudier för musik-dir G Lind i Härnösand, mogenhetsex vid hal där juni 87, elev vid musikkonservatoriet i Sthlm sept 87

Meissner, August E H B, Kompositör, Dirigent, Violoncellist (1833 – 1903)

1 Meissner, August Ernst Herman Bernhard, f 7 mars 1833 i Grabow, Mecklenburg-Schwerin, d 13 sept 1903 i Sthlm, Ty. Föräldrar: trumpetaren Wilhelm M ö Elisabeth Züchner. Musikstudier i Rostock 47, studier för F Grützmacher i Leipzig (violoncell) o F A Kummer i Dresden (violoncell), violoncellist i Königsberg, kom till Gbg som medl av J Czapeks orkester 55, solist o kammarmusikspelare där 58

Melchers, H Melcher, Kompositör, Musiklärare, Musikrecensent (1882 – 1961)

Melchers, Henrik Melcher, f 30 maj 1882 i Sthlm, Ad Fredr, d 9 april 1961 där, Nik. Föräldrar: handlanden Johan Svensson o Kristina Wilhelmina Sjöblom. Elev i violin vid musikkonservatoriet i Sthlm jan 97, musiklänex där 11 dec 03, studier i komposition för J Lindegren (bd 23), Sthlm, 030...

Morales, Olallo J M, Kompositör, Musikkritiker, Musiklärare (1874 – 1957)

Morales, Olallo Juan Magnus, f 15 okt 1874 i Almeria, Spanien, d 29 april 1957 i Tallberg, Leksand, Kopp. Föräldrar: spanske attachén Olallo M o Zelma Wilskman. Elev vid Musikkonservatoriet (MK) i Sthlm 1 sept 91, musiklärar- o kyrkosångarex där 12 dec 98, organistex där 31 maj 99, studerade pianospel, komposition o dirigering för H Urban, T Carreno o H Pfitzner i Berlin 99–01 o 03, musikkri...

Löfgren, G Albert, Kompositör, Arrangör, Militärmusiker (1872 – 1930)

Löfgren, Gustaf Albert, f 21 sept 1872 i Hasslösa, Skar, d 4 jan 1930 i Eggby, Skar. Föräldrar: torparen Lars Peter Andersson Gren o Anna Christina Jansdtr. Trumslagare vid Västgöta reg 24 febr 83, korpral 19 juli 90, sergeant där 26 jan 92, tillhörde Hjalmar Meissners orkester i Sthlm 92–95, elev vid musikkonservatoriet där jan 93, ex f&oum...

Liljefors, Ruben M, Kompositör, Dirigent, Musiklärare (1871 – 1936)

2 Liljefors, Ruben Mattias, bror till L 1, f 30 sept 1871 i Uppsala, d 4 mars 1936 där. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala vt 90, inskr vid UU 11 sept 90, FK 14 sept 95, studier för I Hedenblad i Uppsala, kompositionsstudier för Salomon Jadassohn vid musikkonservatoriet i Leipzig...

Lind, Nils (Nisse) E, Kompositör, Pianist, Kapellmästare, Dragspelare (1904 – 1941)

Lind, Nils (Nisse) Einar, f 27 okt 1904 i Sthlm, Kat, d 25 okt 1941 där, Sofia. Föräldrar: bageriarbetaren Enok Simeon L o Anna Matilda Andersson. Spelade med Eric Zölls orkester 24—25, med Allan Hedbergs sommaren 25, med Ragge Läths ht 25—vt 26, med Folke Anderssons april—sept 26 o jan — mars 27, med Curt Ljunggrens okt 26—jan 27, med Paramountork april 27—febr 28, sept 28—aug 30 o maj...

Lindberg, Helge E, Kompositör, Kapellmästare, Musiklärare, Restaurangmusiker (1898 – 1973)

Lindberg, Helge Emanuel, f 3 aug 1898 i Sthlm, Ad Fredr, d 27 febr 1973 i Täby, Sth. Föräldrar: mekanikern Ivan Anton Sigfrid L o Anna Kristina Hammarin. Fondombud vid Kassmans bankirfirma i Sthlm 17—20, ledde egen pianotrio 20—22, kapellmästare för Crystal Band 23—29, hos Ernst Rolf 29—30, vid Vasateatern sept 30—april 32 (inkl gäs...

Lindberg, Oskar F, Kompositör, Organist, Musiklärare (1887 – 1955)

Lindberg, Oskar Fredrik, f 23 febr 1887 i Gagnef, Kopp, d 10 april 1955 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: folkskollär Per L o Liss Kerstin Andersdtr. Elev vid Musikkonservatoriet i Sthlm 14 sept 03—dec 11, organistex där 30 maj 06, organist vid Trefaldighetskyrkan i Sthlm 06—14, kyrkosångarex vid Musikkonservatoriet 29 maj 08, musiklärarex där 11 dec 08, studerade komposition där 09— 11, mus...

Lindblad, Adolf Fredrik, Kompositör, Musiklärare (1801 – 1878)

Lindblad, Adolf Fredrik, f 1 febr 1801 i Skänninge, d 23 aug 1878 på Lövingsborg, Skeda, Og. Son till Martha Helena Friberg. Fosterföräldrar: rådmannen o handlanden Carl Jacob Lindblad o Ulla Lomell, från 1810 Sophia Charlotta Zetterling. Erhöll privat undervisn i Skänninge, inskr i Vadstena trivialskola 1 april 09, i Klara skola i Sthlm 16 okt 09, i Tyska skolan i Sthlm 12, i Tyska sko...

Lindblad, J Otto, Kompositör, Klockare, Violinist, Körledare (1809 – 1864)

Lindblad, Jonas Otto, f 31 mars 1809 i Karlstorp, Jönk, d 26 jan 1864 i Norra Mellby, Krist. Föräldrar: komministern Carl Johan L o Helena Maria Chrysander. Inskr vid LU 5 okt 1829, ledare för Lunds studentsångfören ca 33–46, ex filol vid LU 20 dec 36, ex filos 4 juni 44, disp pro gradu 18 juni 44, FM 22 juni 44, allt vid LU, klockare i Norra Mellby ...

Linde, A Bo L, Kompositör, Musiklärare (1933 – 1970)

Linde, Anders Bo Leif, f 1 jan 1933 i Gävle, d 2 okt 1970 där. Föräldrar: järnvägsmannen Anders Knut L o Karin Ström. Elev vid kompositions- o pianoklasserna vid musikhögsk i Sthlm 48—52, studerade dirigering i Wien 53 — 54, musikkritiker i Gefle Dagbl från 53, lärare i musikteori vid Sthlms borgarskola 57—60. — Tonsättare.

G 17 april 1960 i Sthlm, Gust Vasa, m Britt Marie Lindma...

Lindegren, Johannes (Johan), Kompositör, Musiklärare (1842 – 1908)

1 Lindegren, Johannes (Johan), f 7 jan 1842 i Ullared, Hall, d 8 juni 1908 i Sthlm, Klara. Föräldrar: hemmansäg o kyrkvärden Andreas Johansson o Inger Lena Carlsdtr. Elev vid musikkonservatoriet i Sthlm 60, organist- o skolkantorsex där 31 maj 65, korist vid K teatern 61, repetitör där 74, tf lär i kontrapunkt vid musikkonservatoriet 31 aug 76, mu...

Lithander, Carl Ludvig, Kompositör, Lärare, Fortifikationsofficer (1773 – 1843)

Lithander, Carl Ludvig, f 26 jan 1773 i Röicks, Dagö, Estland, d 17 dec 1843 trol i Greifswald. Föräldrar: kh Johan L o Kristina Hollming. Inskr vid univ i Königsberg 4 juni 89, vid UU 2 okt 90, kadett vid fortifikationen 24 sept 91, konduktör utan lön där (Sthlms-brigaden) 13 juni 92, konduktörs lön 22 nov 92, fortifikationsofficersex 95, informationsadjutant vid Sthlmsbrigaden 30 april 98,...

Körling, S August, Kompositör, Organist, Dirigent (1842 – 1919)

1 Körling, Sven August, f 14 april 1842 i Misterhult, Kalm, d 21 okt 1919 i Ystad. Föräldrar: organisten Sven Magnus K o Anna Lotta Persdtr. Inskr vid Musikkonservatoriet i Sthlm ht 55, organist- o kyrkosångarex där 16 juni 58, musiklärarex där 31 maj 61, organist o kantor i Ystad 6 dec 65, dirigent för Ystads musiksällsk från 67, för Ystads orkesterfören 76—96. Tonsättare. — LM A 88, L...

Körling, J Felix A, Kompositör, Organist, Musiklärare (1864 – 1937)

2 Körling, John Felix August, son till K 1, f 17 dec 1864 i Kristdala, Kalm, d 8 jan 1937 i Halmstad. Läroverksstudier i Ystad, inskr vid Musikkonservatoriet i Sthlm vt 84, organist-, kyrkosångar- o musiklärarex där 31 maj 86, musiklärare vid h a l i Halmstad 11 dec 89—dec 26, organist där från 1 maj 90, dirigent för Halmstads orke...

Körling, Sven H, Kompositör, Dirigent, Musiklärare (1879 – 1948)

3 Körling, Sven Holger, bror till K 2, f 27 jan 1879 i Ystad, d 8 okt 1948 i Gbg, Örgryte. Inskr vid Musikkonservatoriet i Stockholm vt 99, organist-, kyrkosångar- o musiklärarex där 11 dec 01, klockare o kantor i Kristine Svenska o Tyska förs, Gbg, 05 (organist från 17), musiklärare vid Gbgs östra realskola 10 sept 07—13, musiklär vid Sigrid Rud...

Knorring, von, E Oscar, Arméofficer, Kompositör, Militär skriftställare (1822 – 1891)

4 von Knorring, Eric Oscar, f 23 febr 1822 på Mariefors, Leksberg, Skar, d 25 dec 1891 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: översten Berndt Ulrik v K o Elisabet Magdalena Beckman. Sergeant i livbeväringsreg 14 okt 40, inskr vid UU 3 dec 40, officersex 10 maj 42, underlöjtn vid Västerbottens fältjägarkår 23 juli 42, löjtn 21 april 46, deltog i riksdagarna 47-48, 50—51, 53—54, 56—58, 62—63 o 65—66, pr...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se