Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
150 träffar, sida:  1 2 3 
Anderson, John Fredrik, Samlare, Brobyggare (1848 – 1927)

Anderson, John Fredrik, f. 30 dec. 1848 i Jämshög. Föräldrar: torparen Anders Tore Anderson och Inga Sunessom Vallpojke; fabriksarbetare; kom som. sjöman.till Amerika 1869; erhöll där anställning vid ett brobygge över Missourifloden i Omaha, Nebraska, för Union-Pacificjärnvägen; byggde brofästen for South street bridge i Philad...

Andersson, Carl Johan (Charles John), Samlare, Upptäcktsresande, Konservator (1828 – 1867)

Andersson, Carl Johan (Charles John), f. 5; mars 1828 i Norra Råda, d 6 juli 1867. Föräldrar: den engelske björnjägaren Llewellyn Lloyd (se denne) och Kajsa Andersdotter. Genomgick Vänersborgs läroverk; student i Lund 2 okt. 1847; utbildade sig till samlare av naturföremål;och skicklig konservator; begav sig 1849 till England för att genom ...

Sparre, Gustaf Adolf, Affärsman, Konstsamlare (1746 – 1794)

7 Sparre, Gustaf Adolf, sysslings son till S 5 o S 6, f 6 jan 1746 (Originalgeneal:er, RHA) i Gbg (Marks v Würtenbergs geneal:er, levande ätter, 14:30, RHA), d 18 juni 1794 i Allerum, Malm. Föräldrar: direktören o hovmarskalken greve Rutger Axel S o Sara Christina Sahlgren. Studier vid LU 57, inskr vid UU 18 okt 63, vistades utomlands 68–71, d...

Rydberg, Abraham, Donator, Skeppsredare, Grosshandlare (1780 – 1845)

Rydberg, Abraham, f 3 april 1780 i Lidköping, d 23 mars 1845 i Sthlm, Nik. Föräldrar: kh Anders R o Elsa Maria Lidbeck. Elev vid Skara gymn 9 sept 88, inskr vid UU 5 okt 98, informator hos grosshandlaren C F Bohnstedt (bd 5), Sthlm, 99, kontorsbiträde o senare handelsbokhållare hos firman Bohnstedt & co, erhöll burskap som grosshandlare 26 sept 09, affärsman o skeppsredare, allt i Sthlm,...

Sahlgren, Nicolaus (Niclas), Affärsman, Donator (1701 – 1776)

2 Sahlgren, Nicolaus (Niclas), bror till S 1, f 18 mars 1701 i Gbg (g st; På ... NS Graf ... [1776]), d 10 mars 1776 där, Domk. Handelsutbildn hos Tietzen & Schröder i Amsterdam, studieresor i England, Frankrike, Sverige o Tyskland, dir i Västindiska komp 29, burskap i Gbg 11 nov 33, dir i Ostindiska komp 33-68. - LVA o LPS 73.

Sahlin, Carl A, Samlare, Företagsledare, Bergshistoriker (1861 – 1943)

Sahlin, Carl Andreas, f 15 dec 1861 i Voll-sjö, Malm, d 22 jan 1943 i Djursholm. Föräldrar: fabriksägaren Carl Peter S o Anna Persson. Mogenhetsex vid Lunds privata elementarskola 11 juni 83, inskr vid LU 7 sept 83, vid KTH 7 sept 85, avgångsex från fackavd:s för bergsvetenskap underavd för metallurgi o hyttkonst där 31 okt 88, gruvingenjör vid Stora Kopparbergs bergslags ab 16 nov 88–96, ch...

Schinkel, von, Bengt (Berndt), Arméofficer, Samlare, Urkundsutgivare (1794 – 1882)

von Schinkel (till 1840 Bergman), Bengt (Berndt), f 7 nov 1794 i Färgelanda, Älvsb, d 14 febr 1882 i Hamrånge, Gävl. Föräldrar: kyrkoherden Bengt Bergman o Helena Elisabeth Florelius. Kadett vid Krigs-akad på Karlberg 30 sept 11, konstit till kompaniofficerstjänstgöring där 19 juli 13, underlöjtn vid Ingenjörskåren...

Retzius (Hierta-), Anna W, Filantrop, Kvinnorörelsepionjär (1841 – 1924)

3 Retzius, Anna Wilhelmina (Hierta-), f 24 aug 1841 i Sthlm, Nik, d 21 dec 1924 där, Ad Fredr. Föräldrar: grosshandlaren o redaktören Lars Johan Hierta (bd 19) o Wilhelmina Fröding. Genomgick Lärokursen för fruntimmer, Sthlm, 59

Romanus, Harald A R, Uppfinnare, Donator, Överingenjör (1904 – 1996)

Romanus, Harald Anton Reinhold, f 10 april 1904 i Gbg, Domk, d 22 juli 1996 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lektorn Anton Robert R o Reidunn Lindboe. Studentex vid H a l i Östersund 22, inskr vid KTH ht 22, utex från fackavd för elektroteknik 26, assistent i elektroteknik 29, i telegrafi o telefoni 32, allt vid KTH, anställd vid ab Stern & Sterns radiolaboratorium i Sthlm 262...

Petersen, Emilia, Filantrop, Missionär (1782 – 1859)

Petersen, Emilia, f 15 juli 1782 i Hamburg (hfl), d 10 jan 1859 i Kärda, Jönk. Föräldrar: konsuln o hovrådet Johan Christian Eckert o (troligen) Catharina Cecilia Leve. Studerade vid v Gütschows internatskola i Hamburg, inflyttade från Hamburg till Kärda 13. Filantrop.

G 1800 m köpmannen Johan Philip Petersen, f 16 okt, dp 20 okt 1771 i Hamburg, S:ta Katarina, d 9 mars 1835 i Karda, s...

Pineus, Conrad M, Konstsamlare, Mecenat, Jurist (1872 – 1945)

Pineus, Conrad Martin, f 3 aug 1872 i Gbg, Mosaiska, d 8 dec 1945 där, Vasa. Föräldrar: grosshandlaren Arvid Ludvig P o Thérése Amalia Levisson. Studentex vid H latinlärov i Gbg juni 91, inskr vid UU sept 91, jur fil ex 28 maj 93, jur utr kand 15 sept 97, auskultant i Svea hovrätt 97, dispaschör i Gbg nov 04–dec 35, sekr i komm ang revision a...

Rabenius, Nils, Präst, Historisk samlare, Urkundsförfalskare (1648 – 1717)

Rabenius, Nils (Nicolaus Nicolai), f 24 (Hülphers), dp 29 okt 1648 i Tortuna, Vm, d 7 aug 1717 trol i Hedemora (db saknas). Föräldrar: kh Nicolaus Nicolai R o Kirstin Larsdtr. Elev vid Västerås gymnasium, handelsbetjänt i Sthlm 64, inskr vid UU 18 febr 71, prästv 9 febr 73, hjälppräst hos fadern i Säby, Vm, 73, huspredikant o informator hos ...

Paykull, von, Gustaf, Författare, Hovmarskalk, Poet, Naturaliesamlare (1757 – 1826)

3 von Paykuil, Gustaf (före 1818 Pajkull), f 23 juli 1757 i Sthlm, Svea art, d 28 jan 1826 i Östuna, Sth. Föräldrar: majoren Carl Fredrik P o Beata Charlotta Simming. Inskr vid UU 23 juni 67, kansliex där 15 maj 79, eo kanslist i utrikesexp 1 febr 80, hovjunkare 27 nov 80, kopist 30 aug 81, prot:sekr 6 maj 83, exp:sekr 14 aug 94, allt i utrikesexp, kansliråds t...

Nobel, Alfred B, Uppfinnare, Donator, Kemist (1833 – 1896)

4 Nobel, Alfred Bernhard, bror till N 2 o N 3, f 21 okt 1833 i Sthlm, Jak o Joh, d 10 dec 1896 i San Remo, Italien. Elev vid Jakobs förs:s apologistskola i Sthlm 41, erhöll privatundervisn i S:t Petersburg 42

Murén, Per, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Donator (1805 – 1888)

Muren, Per, f 12 maj 1805 i Gnarp, Gävl, d 2 maj 1888 i Gävle. Föräldrar: bruksförvaltaren Olof M o Anna Sofia Norelius. Handelsbiträde i Gävle 21, handlande 29, led av handels-societeten 29, fullm där 66—69, led av borger-skapets äldste o ordf där, allt i Gävle, deltog i riksdagarna 47-48, 50-51, 56-58, 62-63 o 65—66 (led av förstärkta statsutsk 47—51, av bevilln:utsk 47—51 o 62—66, av förs...

Månsson, E Martin, Affärsman, Konstsamlare (1880 – 1952)

Månsson, Erik Martin, f 8 jan 1880 i Ledberg, Ög, d 13 febr 1952 i Sthlm, Osc. Föräldrar: lantbrukaren Albert M o Carolina Andersdtr Persson. Mogenhetsex vid h a l i Linköping, elev vid Gbgs handelsinst ht 02—vt 03, studier i Tyskland, Frankrike o England 03—06, affärsman i Japan 07—10, deläg i firman Gadelius & co 07—10, affärsman i Ryssland 10—19, ägare av stålfirman A Svensson i S:t P...

Nescher, Daniel Georg, Samlare, Vinhandlare (1753 – 1827)

Nescher, Daniel Georg, f 16 juli 1753 (Klara A 1:20), dp 18 juli, i Sthlm, Ty, d 7 jan 1827 där, Klara. Föräldrar: källarmästaren Daniel Georg N o Catharina Margareta Hahr. Studerade för olika lärare o informatorer i Sthlm 62–juli 69, lärling i vinskänkssoc april 66, kypare där 3 april 70, lärling i styvfadern Carl Rolands käl...

Nilsson, Sixten V, Industriidkare, Företagsledare, Donator (1880 – 1959)

Nilsson, Sixten Vilhelm, f 13 mars 1880 i Eskilstuna, d 4 aug 1959 där, Kloster. Föräldrar: handlanden August Wilhelm N o Anna Mathilda Olsson. Elev vid Skövde allm lärov 90, vid Eskilstuna allm lärov 94, kontorsanställd hos firma Aug Stenman i Eskilstuna 95, exportchef o prokurist där, VD i Aug Stenman ab 21–47, led av styr där 21

Marklin, Gabriel, Entomolog, Naturaliesamlare, Bibliograf (1777 – 1857)

Marklin, Gabriel, f 1 juli 1777 i Skellefteå, d 29 aug 1857 i Uppsala, Domk. Föräldrar: bonden Hans Jonsson o Sara Ericsdtr. Elev vid Piteå pedagogi, vid Härnösands gymnasium 0102, inskr vid UU 14 okt 03, informator bl a hos Leonard Gyllenhaal (bd 17) på Höberg, N Vånga, Skar, amanuens vid...

Martin, Fredrik R, Kulturhistoriker, Konstsamlare, Orientalist (1868 – 1933)

4 Martin, Fredrik Robert, kusin till M 3, f 8 maj 1868 i Sthlm, Jak o Joh, d 19 april 1933 i Kairo. Föräldrar: magistratssekreteraren Nore Wilhelm M o Emilia Helena Carolina Braun. Mogenhetsex vid Beskowska skolan, Sthlm, vt 87, inskr vid UU ht 87, amanuens vid statens hist museum 14 okt 90

Mazer, Johan, Donator, Grosshandlare, Musiker (1790 – 1847)

1 Mazer, Johan, f 7 mars 1790 i Sthlm, Kungsh, d 25 okt 1847 där, Nik. Föräldrar: grosshandl o fabrikören Jean Pierre M o Brita Maria Sjöman. Elev i fransk klosterskola, drev faderns firma från 20, burskap som grosshandl i Sthlm 26 maj 29. Musiker, donator. LMA 40.

Meyerson, Gerda T, Skriftställare, Filantrop (1866 – 1929)

2 Meyerson, Gerda Teresia, tvillingsyster till M 1, fl febr 1866 i Sthlm, Mosaiska, d 18 juli 1929 där, Hedv El. Studier vid Åhlinska skolan i Sthlm, språk- o konststudier i Dresden, sociala studier i Tyskland, Holland o Schweiz, bildade Fören Hem för arbeterskor 98, sekr där 10, initiativtagare till Centralförb för socialt arbete (CSA) ...

Modéèr, Adolph, Ekonom, Naturaliesamlare, Lantmätare (1739 – 1799)

Modéèr Adolph, f 15, dp 18 april 1739 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 16 juli 1799 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: regementsskrivaren, advokaten Laurent Adolf M o Anna Beata Ekengren. Inskr vid LU 4 okt 5455 o vt 58, deltog i lantmäteriförrättn:ar i Blekinge somrarna 57 o 58, i Kalmar län...

Ljungh, Sven Ingemar, Naturaliesamlare, Ämbetsman (1757 – 1828)

Ljungh, Sven Ingemar, f 5 juni 1757 i Björkö, Jönk, d 12 sept 1828 i Bälaryd, Jönk. Föräldrar: kh Sven L o Birgitta Oxelgren. Elev vid Jönköpings trivialskola 20 febr 70, vid Växjö gymnasium 25 sept 74, inskr vid UU 11 sept 75–77, teol ex där 17 maj 76, eo landskontorist vid Sthlms läns landskontor 2 mars 78, eo kammarskr...

Ljungstedt, Anders, Donator, Köpman (1759 – 1835)

Ljungstedt, Anders, f 23 mars 1759 i Linköping, Domk, d 10 nov 1835 i Macao, Kina. Föräldrar: ringkarlen Jonas Andersson o Anna Nilsdtr. Elev vid trivialskolan i Linköping 24 febr 72, vid gymnasiet där 76–81, inskr vid UU 3 okt 81, informator i Norrköping, informator o lärare i Ryssland 85–94, tolk i k kansliet 23 juni 95–16 jan 00 (tj&aum...

Lorichs, Gustaf Daniel, Diplomat, Samlare, Kammarherre, Numismatiker (1785 – 1855)

3 Lorichs, Gustaf Daniel (före 1802 Hassel), kusin till L 2, f 3 jan 1785 i Sthlm, Maria, d 21 okt 1855 i Madrid (bouppt). Föräldrar: brukspatronen o grosshandl Fredric Otto Hassel, adlad o adopt L, o Hedvig Charlotta Görges. Stud vid univ i Göttingen (enl UUM), inskr vid UU 18 okt o kansliex där 12 dec 03, sekr o tolk vid legationen i S:t Petersburg 05...

Lundberg, J Alrik, Filantrop (1867 – 1936)

Lundberg, Jakob Alrik, f 20 febr 1867 i Sthlm, Kat, d 19 mars 1936 där, Hedv El. Föräldrar: grosshandl Johan Jakob L o Carolina Christina v Scheven. Elev vid Katarina realskola i Sthlm 77–79, led av styr för De blindas fören från 90, v ordf 01, ordf där från 02, led av styr för Arbetshemmet för blinda kvinnor vid Nynäs, Sth, fr&a...

Lundbohm, J O Hjalmar, Geolog, Konstsamlare, Industriledare (1855 – 1926)

1 Lundbohm, Johan Olof Hjalmar, f 25 april 1855 i Ödeborg, Älvsb, d 4 april 1926 i Fritsla, Älvsb. Föräldrar: kronolänsmannen August Ferdinand L o Augusta Hammarin. Elev vid Vänersborgs h elementarlärov ht 66-vt 73, inskr vid Chalmersska slöjdskolan sept 73, ex där 15 juni 77, bitr vid vägbyggnad i bl a Bohuslän 77–79, extra g...

Lundgren, G Fritiof, Riksdagsledamot, Präst, Kommunalpolitiker, Pacifist (1871 – 1934)

Lundgren, Gustaf Fritiof, f 22 april 1871 i Vaxholm, d 6 april 1934 i Nora, Vnl. Föräldrar: urmakaren Gustaf Adolf L o Johanna Mathilda Dahlström. Mogenhetsex vid Uppsala hal, inskr vid UU vt 91, teol fil ex 30 jan 93, teor teol ex 15 sept 96, prakt teol ex 22 maj 97, allt vid UU, prästex i Visby 5 jan 98, prästv där 6 jan 98, tjänstg i Visby stift bl a i F...

Lundin, Anders W, Donator, Garvare (1822 – 1895)

Lundin, Anders Wilhelm, f 25 okt 1822 i Sthlm, Maria, d 20 juni 1895 där, Kungsh. Föräldrar: garvaren Erik L o Brita Christina Lind. Elev vid Maria trivialskola ht 31—vt 34, bokhållare vid Johan Eric L:s garveri i Sthlm 43, eget garveri o läderfabrik från 43, led av dir över Sthlms hospital från 63, av dir över Allm barnbördshuset 68—91, av borgerskapets äldste 73—91. — Ogift.

Magnus, Erik L, Ingenjör, Mecenat, Industriman (1884 – 1969)

3 Magnus, Erik Louis, brorsons son till M 2, f 19 april 1884 i Gbg, Mosaiska (ej anteckn), d 8 april 1969 där, Vasa. Föräldrar: grosshandl Ernst Samuel M o Henriette Meyer. Elev vid Gbgs reallärov ht 95–vt 99 (avg utan ex), vid Chalmers tekn läroanst 00–05 (avg utan ex), tekn medarb vid Gustaf Ericssons automobilfabrik, Sthlm (ab 3 mar...

Malmqvist, Jonas Petter, Filantrop, Klockare (1806 – 1889)

Malmqvist, Jonas Petter, f 11 juli 1806 i Sthlm, Jak o Joh, d 5 febr 1889 i Sundbyberg (enl db för Hovf, Sthlm). Föräldrar: skräddargesällen Jonas M o Maria Helena Forsberg. Målarelärling i Sthlm 21–23, borstbindarelärling 25 o gesäll 31, kyrkosångare, vik kantor o klockare i Skeppsholmskyrkan 29–30, ex i kyrkosång vid MA ...

Liljegren, Lisa (Elisabet), Filantrop, Lärare, Frälsningsofficer (1867 – 1914)

Liljegren, Lisa (Elisabet), f 2 okt 1867 i Järna, Kopp, d 23 mars 1914 i Rönninge, Salem, Sth. Föräldrar: hemmansäg Olars Anders Jonsson o Lassa Anna Nilsdtr. Lärarinna i Järna 83—88, kadett vid Frälsningsarméns krigsskola 31 mars 88, i tjänst vid Frälsningsarméns slum- o räddningsverksamhet jan 93, dess chef från hösten 93. - Ogift.

Liljevalch, Carl Fredrik, Industriidkare, Filantrop, Grosshandlare (1796 – 1870)

2 Liljevalch, Carl Fredrik, brorson till L 1, f 11 juli 1796 i Lund, t 24 juni 1870 i Sthlm, Maria. Föräldrar: handl Samuel L o Sophia Maria Sylvan. Kontorist hos gross-handelsfirma Diedrick Engström j:r, Sthlm, 12—14, deläg i grosshandelsfirma Liljevalch & Sjögren där 14—15, innehade grosshandelsfirma C F Liljevalch där 16— 44, dre...

Liljevalch, Carl Fredrik, Industriidkare, Donator, Bruksidkare (1837 – 1909)

4 Liljevalch, Carl Fredrik, bror till L 3, f 31 juli 1837 i Sthlm, Kat, d 24 april 1909 på Saltskog, Södertälje (enl db för Klara, Sthlm). Anställd vid L J Hiertas kontor i Sthlm, affärsstudier i London, anställd vid Bergviks sågverk (88 Bergvik o Ala nya ab) 59, disponent där 68-97, VD för Klotens ab 76—96, för Grängesbergs grufveab 83...

Limnell, C Fredrika, Filantrop, Kvinnosakspolitiker (1816 – 1892)

Limnell, Catharina Fredrika, f 16 juli 1816 i Härnösand, d 12 sept 1892 i Sthlm, Klara. Föräldrar: lektorn Olof Fredrik Forssberg o Catharina Margareta Svedbom. Sekr i Sthlms fruntimmersfören för barnavård 53, led av styr för Fören för gift kvinnas äganderätt 73, för Handarbetets vänner 74, för Fredrika-Bremer-f...

Lindberg, Charles Felix, Affärsman, Donator, Redare (1840 – 1909)

Lindberg, Charles Felix, f 18 april 1840 i Gbg, Kristine, d 5 aug 1909 i Askim, Göt (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: grosshandl o redaren Charles Gustaf L o Minona Gudiva Hjorth. Studier vid Gbgs handelsinst 30 juli 55—16 dec 57, delägare i firman Charles L & Son i Gbg 65—75, grundare a,v o delägare i handels- o rederifirman Andersson & L 76-01, led av styr o huvudredare för Å...

Lindeberg, Sten O G, Läkare, Konstsamlare (1894 – 1954)

2 Lindeberg, Sten Otto Gustaf, son till L 1, f 27 febr 1894 i Nyköping, d 12 juni 1954 i Sthlm, Hedv El. Studentex vid h a l i Nyköping 18 maj 12, inskr vid UU ht 12, MK där 14 okt 18, kortare förordn som provinsial- o sjukstugeläk 21–27, ML vid Kl 22 nov 24, köpings- o bruksläk i Bengtsfors 1 juli 26–30 jan 30, e läk vid Mar...

Lindhagen, Anna J J, Kommunalpolitiker, Filantrop, Kvinnosakspolitiker (1870 – 1941)

5 Lindhagen, Anna Jakobina Johanna, syster till L 3, f 7 april 1870 i Sthlm, Kat, d 15 maj 1941 där, Sofia. Rödakorssyster 90, kontorist vid P A Norstedt & söners bokförlag 92—02, sekr i Sveriges kvinnliga fredsfören 98—02, barnavårdsinsp vid Sthlms stads fattigvårdsnämnd 02 — 25, v värd för Sthlms stads hyreskontor 02—05, sekr...

Liungberg, Marta, Donator, Gästgivare (1656 – 1741)

Ljungberg, Märta, f 26 maj 1656 i Ljungby, d 24 okt 1741 där. Föräldrar: frälseinspektoren o gästgivaren Lars Svensson Frimolin o Margareta Larsdtr. Gästgiverska o donator.

G 29 juni 1681 m kronobefallningsmannen Lars Tåckenström, f 24 april 1653 i Jönköping, d 24 jan 1714 i Angelstad, Kron (under tillfälligt besök, ej i db), son till rådmannen Tyres Larsson o Malin Persdtr (samtl upp...

Livsten, Runristare (1000-tal – 1000)

Livsten, uppsvensk runristare.

Lachmann, Clara, Donator (1864 – 1920)

2 Lachmann, Clara, f 10 april 1864 i Khvn, d 10 aug 1920 på Charlottenlund, Snårestad, Malm. Föräldrar: gravören Michael Meyer o Fromme Eichel. Donator.

G 6 maj 91 i Khvn, Mosaiske, m L 1.

Lagerstedt, Agnes H C, Folkskollärare, Filantrop (1850 – 1939)

Lagerstedt, Agnes Hedvig Charlotta, f 14 juli 1850 i Askersund, d 10 april 1939 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: provinsialläkaren Jakob Vilhelm L o Sofia Maria Charlotta Julin. Folkskollänex vid folkskolesem i Sthlm 81, eo folkskollär där 83, förest för skollovskoloni i Häverö, Sth, 84—92, led av centralstyr för Fören för skollovskolonier 85—98, ord folkskollär i Hedvig Eleonora förs i Sth...

Lamm, Carl Robert, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Uppfinnare, Konstsamlare (1856 – 1938)

3 Lamm, Carl Robert, kusin till L 1 o L 2, f 4 aug 1856 i Sthlm, Mosaiska, d 12 aug 1938 på Näsby, Täby, Sth. Föräldrar: direktören Jacques L o Galathea Jacobsson. Praktiserade vid Motala mek verkstad 71—72, elev vid Teknologiska inst 13 sept 73, utex 9 juni 76, ritare vid Ludvigsbergs verkstads ab 76, verkmästare 1 april 79, VD o led av styr 81—04 (ordf från 87), led av styr för Sv slö...

Larsson, Gustaf, Konstsamlare, Tandläkare (1830 – 1915)

Larsson, Gustaf, f 1 nov 1830 i Ledberg, Ög (nu Linköping), d 15 juli 1915 i Sthlm, Jak. Föräldrar: torparen Lars Persson o Maja Cajsa Olofsdtr. Lärling hos badarmästaren o gravören F T Berggren i Linköping 45, äm- nessvenex 50, badarmästare i Sthlm 53, studier vid FrKA 54, elev hos tandläkaren F Sauval 59, studier i Tyskland o elev hos bl a hovtandläk EL Fougelberg, tandläkarex 61, tan...

Laurin, Thorsten O, Konstsamlare, Förläggare (1875 – 1954)

2 Laurin, Thorsten Olof, bror till L 1, f 3 april 1875 i Sthlm, Nik, d 21 jan 1954 där, Osc. Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm vt 93, inskr vid UU ht 93, jur-fil ex där 30 april 94, JK där 14 sept 00, anställd vid ab P A Norstedt & Söner 04, suppleantdir där 10—24, dir o led av styr samt chef för förlagsavd där från 24, led av styr för SAK 08, initiativtagare till bildandet av fö...

Lawski, Lars J S, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Konstsamlare (1886 – 1959)

2 Lawski, Lars Johan Stanislaw, bror till L 1, f 15 nov 1886 i Norrköping, d 13 april 1959 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid ha li Norrköping 19 maj 05, ord elev vid KTH 12 sept 06, avgångsex från fackavd för väg- o vattenbyggnadskonst 30 april 10, reservofficersex 08, underlöjtn i fortifikationens reserv 31 dec 08, löjtn 31 dec 15 o kapten där 31 dec 24, bitr ing vid ö väg- o vattenbyggnad...

Lenning, Johan (John) C C, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Donator (1819 – 1879)

2 Lenning, Johan (John) Christian Conrad, son till L 1, f 19 april 1819 i Norrköping, d 25 dec 1879 där. Elev vid teknol inst 25 sept 33, verksam vid L 1 :s väveri i Norrköping 35—39, tekn o merkantil utbildn i England, Frankrike o Belgien 39—42, fabrikör i Norrköping 42—53, disponent för Norrköpings yllefabriks ab (Drags ab från 7 dec 54) 29 sept 53—75, led av styr för Holmens bruks- o...

Letterstedt, Jacob, Diplomat, Donator (1796 – 1862)

Letterstedt, Jacob, tidigare Lallerstedt o Latterstedt, f 15 dec 1796 i Vallerstad, Ög, d 18 mars 1862 i Paris, begr i Vallerstad. Föräldrar: trumpetaren o jordbrukaren Johan Gabriel Lallerstedt o Greta Christina Palmgren. Jordbruksarbetare, arrenderade Järva bränneri, Sth, 18—19, resa Sthlm— Khvn—London—Kapstaden hösten 19— mars 20, grovarbetare o packhusbokhållare i Kapstaden 20—...

Lettström, Harald W, Advokat, Donator, Överintendent (1877 – 1967)

Lettström, Harald Wilhelm, f 27 maj 1877 i Sthlm, Nik, d 3 aug 1967 där, Osc. Föräldrar: bankdir Alexis Gustaf Theodor L o Julia Maria Mathilda Laven. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 24 maj 95, inskr vid UU ht 95, jur fil kand där 31 jan 96, jur kand där 29 maj 00, advokat i Sthlm 03—17, sekr i Sthlms skiljenämnd för handel, industri o sjöfart 04—19, förman i styr för Sthlms...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se