Kort historik om Älvsborgs lösen 1571

Älvsborgs lösen 1571 var en förmögenhetsskatt, som beviljades på herredagen i Stockholm år 1571 för att kunna återlösa Älvsborgs fästning från Danmark-Norge efter det nordiska sjuårskriget. Förmögenhetsskatten skulle utgöra 10 procent av undersåtarnas uppskattade lösöre (metaller, boskap). De av särskilda nämnder upprättade taxeringslängderna över varje persons innehav av olika slag av metaller och boskap överlämnades till häradsfogdarna, som bifogade dem som verifikationer till redovisningen av silverskatten ("sölfskatten") i sin räkenskap. De insamlade skattemedlen överlämnades till särskilda redogörare i olika landsändar. Taxeringslängderna har redan vid granskningen i räkenkammaren utbrutits ur landskapshandlingarna. Samlingen i sin nuvarande omfattning är tillkommen på 1800-talet, detaljförtecknades åren 1922–23 samt renoverades på 1950-talet varvid längderna inom varje faskikel folierades och registrerade.

Tillbaka