bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet Blackeberg. Portvaktsbostad.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Aktiebolaget P. A. Sjögren Kunglig hovleverantör.