bild
Karta/ritning

[Handlingar] Barnkrubb för Brännkyrka församling å stadsägan nr 8552 å Brännkyrka. Á-prislista.

Föreningen Brännkyrka barnahjälp och Malménska hemmet

Handlingar och ritningar NS 289:19:32 är sammanbundna (ej sigill).