bild
Karta/ritning

[Södra fasaden. 1967 års restaureringsförslag.]

Uppsala domkyrka

Se 11631:0273, 0274.