bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Ändringsarbeten i Corpes de Logis Huvudfasad.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 35".