bild
Karta/ritning

Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr7. Fasaden åt trädgården. Genomskärning af dagrum och sängkamrar.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Tuschteckning med blyerts och akvarell. Lagad.