bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Perspektiv från söder.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 7".