bild
Serie

Register till filmgranskningskort, 8 mm pornografisk film

Statens biografbyrås arkiv

Alfabetiskt ordnat register. Åren 1911-1977 finns skyddsfilmad på mikrofilm se serie D 2 CB. Serien fortsätter i serie D 2 AB.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11968 – 1980A - Lust 
21968 – 1980Luster - Ön