bild
Karta/ritning

Tomtkarta till kristineberg.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med detaljer i tusch. Signaturer i bläck.