bild
Karta/ritning

[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från väst. Oidentifierat restaureringsförslag.]

Uppsala domkyrka

Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser."