bild
Karta/ritning

Ritning till nybyggnad wid frimurare-barnhusets egendom Kristineberg. Westra flygeln. Plan af Winds-Wåningen. Plan af Wåningen 1 Tr. upp. Plan af Botten-Wåningen. Plan af Soutterrain-Wåningen.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts. Anteckning i bläck, "Gillas Carl" Lagad. Rester av gammal tejp.