bild
Karta/ritning

Project till Öfversta Wåningen På Archibiskops Husets Reparation ock Tillbyggnad. [Plan.]

Uppsala domkyrka

Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet.