bild
Karta/ritning

Fig. 225 [Vapensköldar på slutstenar.]

Uppsala domkyrka

Ritningar uppklistrade på papper.