bild
Karta/ritning

Friedrich. [Odefinierbar byggnad. Fasad.]

Uppsala domkyrka

Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet.