bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Planer till Verkstadsbyggnaden.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Anteckning i blyerts, "bilaga 28".