bild
Karta/ritning

[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från sydväst. Oidentifierat restaureringsförslag.]

Uppsala domkyrka

Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser."