bild
Karta/ritning

Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 9. Lång facaden åt gården.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Tuschteckning. Lagad.