bild
Karta/ritning

Uppsala domkyrka. Bok-kammaren. Östra väggen. Sektion C-C.

Uppsala domkyrka

Låg i mapp märkt "portfölj 19"