bild
Arkiv

Stockholmsolympiaden 1912


Inledning


HISTORIK


Stockholmsolympiaden 1912 var den femte olympiaden i modern tid. OS i Athen 1906 räknas som ett tioårsjubileum av debuten 1896.

Antalet deltagare under spelen var enligt Nordisk familjeboks sportlexikon 2541 idrottsmän från 28 nationer, vilka tävlade inför 327 282 betalande åskådare. Tävlingarna avgjordes mellan den 5 maj och 27 juli och grenantalet var 102. OS 1912 blev en stor framgång för svensk idrottsrörelse. Sverige - som hade den största truppen med nästan 500 personer - blev med sina 133 poäng den bästa nation.

Den organisatoriska sidan fungerade väl och leddes av en organisationskommitté under vilken ett flertal subkommittéer och specialkommittéer sorterade för idrotter/grenar och funktioner.

Viktor Balck som representerade Sveriges centralförening för idrottens främjande (CF) hade med sitt inflytande i Internationella olympiska kommittén stor del i att Stockholm fick OS-uppdraget. CF svarade även för stadionfrågan, där föreningen blev byggherre och drev projektet genom en särskild byggnadskommitté.ARKIVET


Efter överväganden inom organisationskommittén för spelen, Riksidrottsförbundet och Centralföreningen för idrottens främjande lämnades arkivet som gåva 1914 till sistnämnda organisation. Arkivet ordnades och förtecknades av Eric Johansson 1961-62 och deponerades till Riksarkivet 1970 tillsammans med Centralföreningens arkiv.

I arkivet finns bl.a. organisationskommitténs protokoll, anmälningar, korrespondens och tidningsklipp.

Arkivet är öppet för forskning, dock är större delen endast tillgänglig på mikrofilm. Undantaget är tidningsklippen, ritningarna, samt ytterligare enstaka handlingar som ej är filmade och då tills vidare tillgängliga i original.

En inledning till förteckningen har tidigare saknats och därför nu lagts till.

Riksarkivet den 2 november 1998
Thomas Lundgren

 Arkiv (1 st)

 Serier (61 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll 
A IOrganisationskommitténs protokoll
 
A IIDiverse tävlingsprotokoll
 
BKoncept till utgående skrivelser
 
DLiggare
 
EInkomna skrivelser 
E IAnmälningarModern femkamp, se vol E I:10
 
E IISekretariatets utlandskorrespondens
 
E IIIDiverse övrig korrespondens
 
FÄmnesordnade handlingar 
F IHandlingar rörande anställda, funktionärer m fl
 
F IIHandlingar rörande träning
 
F IIIDiverse trycksaker och handlingar rörande dessa
 
F IVSmärre ämnesordnade handlingar
 
F VHandlingar rörande officiella redogörelsen
 
GRäkenskaper 
G IHuvudböcker
 
G IIKassaböcker
 
G IIIVerifikationerSerien är bunden
 
HStatistik
 
JRitningar m mFörvaras i kart- och ritningssamlingen. Sorterat under Sveriges centralförening för idrottens främjande. Ritningar finns även i serie F IV, vol 10, Ö I k, vol 2 (Stadion) samt i serie Ö II a, vol 5 (marathonpelaren). 
ZLjud- och bildband 
Z IOlympiafilmen 1912Särförvaras hos enheten för ljud, bild och elektroniska arkiv (ELBE), Riksarkivet Marieberg.
En film till femtioårsminnet. SPF 15
överförd till VHS, V 440
 
ÖÖvriga handlingar 
Ö IOrganisationskommitténs subkommittéers handlingar 
Ö I aArbetsutskottets handlingar
 
Ö I bByggnadskommitténs handlingarSe Sveriges Centralförenings för Idrottens främjande arkiv, serie F I b. Se även serie F IV, vol 10 samt serie Ö I k, vol 2 i Stockholms-Olympiadens 1912 arkiv 
Ö I cEkonomisektionens handlingar
 
Ö I dFörströelsekommitténs handlingar
 
Ö I eInkvarteringskommitténs handlingar
 
Ö I fMedalj- och märkeskommitténs handlingar
 
Ö I gMottagningskommitténs handlingar
 
Ö I hHandlingar rörande nationsvärdarSe serie F I, vol 11 
Ö I iPresskommitténs handlingar
 
Ö I jReklamkommitténs handlingar 
Ö I jaReklamkommitténs handlingar: reklam i Sverige
 
Ö I jbReklamkommitténs handlingar: reklam i utlandet, allmänt
 
Ö I jcReklamkommitténs handlingar: konsulatsreklam
 
Ö I jdReklamkommitténs handlingar: övrig utlandsreklam m m
 
Ö I kTekniska sektionens handlingar
 
Ö II aKommitténs för allmän idrott handlingarVolymerna 1-3 innehålla alfabetiskt ordnad korrespondens och övriga handlingar (protokoll under F)
 
Ö II bKommittéernas för bergbestigning och jakt handlingar
 
Ö II cBrottningskommitténs handlingar
 
Ö II dCyklingskommitténs handlingar
 
Ö II eDragkampkommitténs handlingar
 
Ö II fFotbollskommitténs handlingar
 
Ö II gFäktningskommitténs handlingar
 
Ö II hGymnastikkommitténs handlingar
 
Ö II iHästtävlingskommitténs handlingar
 
Ö II jJaktkommitténs handlingarSe serie Ö II b, kommittéernas för bergbestigning och jakt handlingar 
Ö II kLawn-Tenniskommitténs handlingar
 
Ö II lKommitténs för modern femkamp handlingar
 
Ö II mPrisbedömningsjuryns för musik handlingarSe serie F IV, vol 7 
Ö II nRoddkommitténs handlingar
 
Ö II oSeglingskommitténs handlingar 
Ö II pSimkommitténs handlingar 
Ö II rSkyttekommitténs handlingar 
Ö IIIHandlingar tillhörande V Olympiadens jubileumskommittéer 
Ö III aHandlingar tillhörande V Olympiadens jubileumskommittéer: 25-årsjubiléet 1937 
Ö III bHandlingar tillhörande V Olympiadens jubileumskommittéer: 30-årsjubileet 1942 
Ö IVTidningsurklipp