bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Ändringsarbeten i Corpes de Logis 1:4 Vindsplan.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 34".