bild
Arkiv

Braheska papper

Skoklostersamlingen

Grunddata

ReferenskodSE/RA/720795/III/06
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/cf3YFecRrH6d0G02H087k3
ExtraIDE 8618:10-18
Omfång
9 Volymer 
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, Förteckning av Nils F. Holm 1968. Kompletterad med efterleverans 2015.
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Brahe (släkt)
Kategori: Person (släkt). Släkter (Släkt)

Innehåll

Inledning (äldre form)Stora delar av släkten Brahes arkiv finnes i riksarkivet, dels i Skoklosterarkivet, dels i Rydboholmsamlingen. Rydboholm var i Brahesläktens ägo från 1500-talets början till den siste Brahes död 1930, medan Skokloster kom till familjen Brahe genom Carl Gustaf Wrangels dotter Margareta Julianas giftermål med Nils Brahe (död 1699).

Fördelningen av släkt- och gårdshandlingar mellan de båda Brahegodsen synes stundom ha varit ganska slumpartad. Sålunda ingår huvuddelen av Per Brahe d.y.:s arkiv i Skoklosterarkivet men Rydboholmsamlingen innehåller ett 20-tal volymer av hans papper däribland ett stort antal brev. Godsräkenskaper för Skokloster från 1650-talet till 1670-talet ingår i Rydboholmsamlingen, medan byggnadsräkenskaper för samma tid stannat på Skokloster, varifrån de överlämnades till riksarkivet först i november 1967. Med samma leverans från Skokloster följde en del brev och handlingar tillhörande Magnus Brahe (död 1633), Abraham Brahe (död 1728) och Erik Brahe (död 1756). Delar av de två sistnämndes arkiv finnes förut i Rydboholmsamlingen; fragment av Magnus Brahes samling finnes tidigare i Skokloster II.

Den 8 februari 1968 mottog riksarkivet från Skokloster en större samling Braheska papper, som vid inventering påträffats i en byrå.

Arkivbildare i denna samling äro M.F. Brahe (död 1826) och hans båda fruar Ulrika Catharina och Aurore, Nils Fredrik Brahe (död 1850) och Nils Claes Brahe (död 1907). Bortsett från några få barndomsbrev från modern och systrarna finnes däremot inga brev till riksmarskalken Magnus Brahe (död 1844), vars "arkiv" vid det med spänning motsedda öppnandet 1944 visade sig endast innehålla trycksaker o.dyl. av ringa värde.

Av stort intresse äro emellertid de stora sviter av brev (ca 500) från Magnus Brahe till föräldrarna och brodern, som ingår i den nu överlämnade samlingen.

Stockholm i mars 1968

Nils F. Holm


Efterleverans 2015 (dnr 256-2015/11992). Handlingar har tillförts volymerna E 8618:10, E 8618:11 samt E 8618:17.

Kontroll

Om postens upprättandeTidigare arkisnummer: 720795.002
Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2017-07-25 10:51:41