bild
Arkiv

Strödda kamerala handlingar

Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea

 Volymer (37 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1 
2Rasmus Ludvigsson samlingar rörande kronans och adelns gods: II
 
31627 – 1800-talHandlingar ang. finansväsendet. Skrivelser till Kungl. Maj:t 
41815 – 1817Handlingar ang. finansväsendet. Växeldragningen. Sammandrag av växelslut. 
51810 – 1834Handlingar ang. finansväsendet 
6Handlingar ang. skatteväsendet. Kyrkotionden m.m. 
7Handlingar ang. skatteväsendet. Krügerska papper samt handlingar av senare datum än 1650. 
81730 – 1800-talHandlingar ang. skatteväsendet. 
91770 – 1803Handlingar ang. skatteväsendet i Finland. 
10Uppbördsväsendet 
111601 – 1817Kronofordringar 
121743 – 1763Finanshandlingar. Växelkontorets lån. Frihetstiden 
13Förslag i ekonomiska och finansärenden m.m. från Gustaf III:s tid. 
14Gustaf IV Adolf. Handlingar rörande allmänna hushållningen och finanserna. 
151813 – 18151950 lagd till Kommitterades för allmänna medels förvaltning arkiv.
Piasterfonden.
 
161805 – 18151950 delvis lagd till Kommitterades för allmänna medels förvaltning arkiv.
Engelska subsidier. Piasterfonden.
 
171812 – 18181950 lagd till Kommitterades för allmänna medels förvaltning arkiv.
Rubelfonden.
 
181600-tal – 1700-talHandlingar rörande subsidier. I 
191700-talHandlingar rörande subsidier. II
 
201700-talHandlingar rörande subsidier. III
 
21Handlingar rörande likvidation av svenska statslån i Holland. 
22Handlingar ang. statslån och deras betalning. 
231600-tal – 1800-talPriskuranterna är från Amsterdam, Danzig, Hamburg (2 st) o.s.v. från åren 1626-1650-talet och härrör från Tidösamlingen. Bland växelkursnoteringarna märks dylika av J.G. Paterssen 1813-1816, från Göteborg 1815, av Jacob Zethraeus 1815-1816. Dessutom Jacob Zethraeus växelaffärer med Kungl. räntekammaren 1817-1818.
Livförsäkring. Växelkurs. Priskuranter m.m.
 
241700-tal – 1800-talValuta- och växelkurser:
Hamburg september-oktober 1722, juni-juli 1743, 1754, 1755, september-oktober 1761, februari-april, oktober 1762.
Bryssel 1819, London 1808, 1812, 1813, Petersburg 1808, 1813, Reval 1813, Riga 1808, Libau 1808.
Varutaxor:
Amsterdam juli-augusti 1718 (insända i brev från kommissarien Preis till Görtz), juni 1748.
In. och utförda varor:
Petersburg 1809, 1812 (denna bunt av övervägande utplockat tryck överflyttades hit i mars 1933 från en oordnad depå i biblioteket).
 
251754Stockholms stads priskuranter. Tryckta. 
26Handlingarna överlämnades ursprungligen till Riksarkivet våren 1911 från riksarkiverien Odhners sterbhus. Överfördes till denna samling i mars 1933 från en depå i biblioteket. Utgör sedan 1979 ett enskilt arkiv.
Brev och räkenskaper m.m. till kapten Hercules Baker, M.P., och hans brorson Thomas Baker 1715-1789.
 
271788Handlingarna överlämnades ursprungligen till Riksarkivet våren 1911 från riksarkiverien Odhners sterbhus. Överfördes till denna samling i mars 1933 från en depå i biblioteket. Utgör sedan 1979 ett enskilt arkiv.
Gustaf Wilhelm Printzlers räkenskaper. Innehåller följande särskilda böcker: huvudbok, journal, kassabok, balansbok, fakturabok, "warors scontro bok", kladdbok samt en utan rubrik (inalles nio)
 
281715 – 17301948 överlämnat till Kammararkivet.
Geh. Kammarjuveleraren i Wien von Rads och Hösslins kronofordran.
 
29Ur Wirséns samling. Utflyttat, utgör ett enskilt arkiv.
Norska deputationens resekostnader.
 
301754 – 1767Berättelser om torgprisen 1754-1759, 1766, 1767. 
311600 – 1656Varuvärden 
321658 – 1672Varuvärden
 
331673 – 1679Varuvärden
 
341680 – 1699Varuvärden
 
351702 – 1793Varuvärden
 
361800 – 1815Varuvärden
 
371640 – 1683Gåva från envoyén friherre C.F. Palmstierna.
Undervisning om räntepersedlarna samt köpegods- och intresseuträkningar samt uppgifter om myntvärden.