bild
Arkiv

Tullväsende

Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea

 Serier (23 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
001Utdrag av brev och resolutioner angående "småtullverket"1671 – 1717Med register
 
002"Korta utdrag ur Kongl. Maj:ts, dess och Rikets höglofl. collegiers, förordnade commissioners o. andra höga ämbetsmäns utfästade och med Generallandttullscancelliet alltifrån generaltullarrendets början 1726 communicerade resolutioner"1726 – 1755Band.
 
003Tullarrendekontrakt samt förslag till sådana1621 – 1797 
004Tulltaxor samt förslag till sådana1600-tal – 1850-talm.m. 
005Tullordningar, intruktioner och reglementen1646 – 1790-talm.m. Avskrifter och fragment 
006Kungliga originalresolutioner1717 – 1840I tullmål 
007Kungliga brev 1618 – 1820-talI tullärenden. Avskrifter 
008Skrivelser till Kungl. Maj:t1614 – 1850Alfabetisk förteckning över brevskrivare i pärm i forskarexpeditionen 
009Skrivelser till tullchefer och överordnade myndigheterm.m. 
010Allehanda promemorior och betänkanden1600-tal – 1855m.m. 
011Strödda protokollsutdrag1660 – 1813m.m. 
012Skrivelser från och till underordnade tulltjänstemän1600-tal – 1807 
013Tulltjänstemän och deras redovisningar1650-tal – 1680-tal 
014Tullstater m.m.1650-tal – 1826m.m. 
015Strödda handlingar rörande Stora sjötullen1605 – 1854m.m.
En del av handlingarna från 1800-talet härrör uppenbarligen från Skogmanska samlingen.
 
016Strödda handlingar rörande lanttullarna och accisen1650-tal – 1760m.m. 
017Öresundstullen1600-tal – 1800-tal 
018Rättegångshandlingar i tullmål1627 – 1701 
019Konfiskationer1618 – 1847m.m. 
020Överslag och beräkningar över Stora sjötullen med licenterna1618 – 1847m.m. 
021Överslag och beräkningar rörande Lanttullarna och accisen1619 – 1675m.m. 
022Strödda redovisningar m.m.1616 – 1773m.m. 
023Räkenskaper rörande Stora sjötullen1650-tal – 1680-tal